O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Dostop do podatkov o Zoisovih štipendistih

Irena Vovk, 31.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-21/2008/2, 21. januar 2007 Kdo ima pravno podlago za dostopanje do osebnih podatkov v seznamu Zoisovih štipendistov? Vsakdo, ki bi želel pridobiti vpogled v podatke iz omenjenih evidenc, mora imeti v vsakem primeru ustrezno zakonsko podlago za to bodisi v Zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Kršitev že pridobljenih pravic

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Človekove pravice

, Pravna praksa, 4/2008 Ustavno sodišče RS Odločba US RS, št. U-I-370/06 z dne 17. januar 2008 Osmi odstavek 50. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Najem neprofitnega stanovanja

Ana Vlahek, 31.1.2008

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Ana Vlahek, Pravna praksa, 4/2008 . Ali se lahko najemna pogodba za neprofitno stanovanje sklene za določen čas? Kaj je običajnejše v praksi? Kakšni so odpovedni roki in kaj so lahko na strani obeh strank razlogi za odpoved pri najemni pogodbi za neprofitno stanovanje za določen in kakšni za nedoločen čas? Trajanje neprofitne s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče

mag. Nataša Belopavlovič, 31.1.2008

KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/2008 Delavec zahteva izplačilo solidarnostne pomoči po 57. členu Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije. Imel je poplavo na drugem naslovu, kot ima stalno bivališče po pogodbi o zaposlitvi. Je namreč lastnik objekta na poplavljenem območju, ki ga je podedoval, vendar tam ne biva. . Ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Odškodninska odgovornost delodajalca - nedopustnost ravnanja

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Obligacije

, Pravna praksa, 4/2008II Ips 391/2006, 25. oktober 2007 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju Cp 1337/2004) ZOR - člena 154 in 173 Prag med vrati ne predstavlja nedopustnega ravnanja delodajalca, zato za padec delavca čezenj odškodninsko ne odgovarja. Iz obrazložitve Sodišče prve stopnje je presodilo, da j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Nova direktiva o potrošniških kreditnih pogodbah

Mitja Širaj, 31.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Mitja Širaj, Pravna praksa, 4/2008absolvent PF Univerze v Ljubljani, pravna pisarna UniCredit Banka Slovenija, d.d. Nedavno je Evropski parlament v drugem branju sprejel Direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS. Ta ima več ciljev; na eni strani odpreti nacionalne trge potrošniških k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Gospodarska kazniva dejanja v predlogu KZ-1

dr. Liljana Selinšek, 31.1.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 4/2008dr. pravnih znanosti, docentka na PF Univerze v Mariboru Številnim razpravam ob predlogu KZ-1 dodajam krajši pogled na poglavje kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, ki naj bi bila po novem urejena v 225.-250. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Še o javnosti ponudbe

Aleksander Petrovčič, 31.1.2008

PRORAČUN

Aleksander Petrovčič, Pravna praksa, 4/2008univ. dipl. ekonomist, višji svetovalec Državne revizijske komisije V PP št. 3/2008 je Dejan Jasnič (str. 13-14) objavil svoje zanimivo stališče v zvezi s člankom z naslovom Javnost ponudbe, ki sem ga objavil v PP št. 2/2008, str. 25-27. Vesel sem, da je prišlo do konstruktivnega odziva na moj p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Vzpon ali oslabitev ESČP

dr. Ciril Ribičič, 31.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 4/2008dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani, podpredsednik Ustavnega sodišča RS Naslednje leto bo Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) praznovalo svojo 50-letnico. Gre za najuspešnejšo sodno institucijo na področju varstva človekovih pravic, ne le v Evropi, t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Bodo notarji delili zapuščino?

Alenka Leskovic, 31.1.2008

Odvetništvo in notariat

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 4/2008 Jeseni, točneje 1. oktobra 2008, naj bi ukinili sodne kolke in stranke razbremenili dokazovanja, da so plačale sodne takse. Tako napoveduje predlog novih določb Zakona o sodnih taksah, ki bo z ukinitvijo zgornjih mejnih zneskov bistveno podražil pravdanje za večje vrednosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Tekme nogometnih reprezentanc - kdo pije in kdo plača?

Uroš Bogša, 31.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Uroš Bogša, Pravna praksa, 4/2008absolvent PF Univerze v Ljubljani Prav gotovo so medsebojni obračuni nogometnih reprezentanc poslastica za nogometne navijače ter hkrati posebna priložnost za igralce, da izkoristijo izjemno medijsko zanimanje in opozorijo nase. Hkrati imajo zaradi medijske izpostavljenosti športa in igralcev kor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Roki za finančno poslovanje po ZFPPIPP

mag. Miha Šlamberger, 31.1.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2008mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. Dne 15. januarja 2008 je začelo veljati 2. poglavje Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 ki se nanaša na finančno poslovanje družb in drugih pravnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Kdo se še spomni na holokavst?

dr. Mitja Deisinger, 31.1.2008

Ostalo

dr. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 4/2008doktor pravnih znanosti, vrhovni sodnik - svetnik na Vrhovnem sodišču RS Danes, ko to pišem, je 27. januar, mednarodni dan spomina na holokavst. Za take najhujše oblike hudodelstev zoper človečnost Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča predvideva možnost kazni dosmrtnega zapora. Dr. Aleš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Slovenski ladijski register na spletu

Irena Vovk, 31.1.2008

Pomorski in rečni promet

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-24/2008/2, 24. januar 2007 Ali za dostop do vpisnika čolnov prek svetovnega spleta v skladu z veljavno zakonodajo oz. ali za tovrstno obdelavo (objavo na spletnih straneh) osebnih podatkov, objavljenih v vpisniku čolnov, obstaja ustrezna pravna podlaga? Dostop b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Spremembe ZDR (3)

Miha Šercer, 31.1.2008

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 4/2008univ. dipl. pravnik, svetovalec za kadre, Zavarovalnica Triglav, d.d. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A)1 spreminja oz. dopolnjuje skoraj sto členov zakona. Nekatere novosti sem že obravnaval,2 tokrat ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Odobritev kredita direktorju gospodarske družbe po občutno nižji obrestni meri

Grega Kordež, 31.1.2008

Gospodarske javne službe (komunala)

Grega Kordež, Pravna praksa, 4/2008Načelno mnenje št. 117, 9. januar 2008 Ravnanje odgovornih oseb v gospodarski družbi v lasti Republike Slovenije, ki direktorju te družbe odobrijo kredit po obrestni meri, ki je občutno nižja od tistih, ki jih za isti ali podoben namen z enakovrednim zavarovanjem odobrijo bančne ali njim sorodne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Referendum ni potreben

Irena Vovk, 31.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2008Vlada je na dopisni seji 28. januarja sprejela stališče do predloga Slovenske nacionalne stranke za razpis referenduma o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske skupnosti. Vlada ocenjuje, da referendum o Lizbonski pogodbi pri nas ni potre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

globus

Dean Zagorac, 31.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Dean Zagorac, Pravna praksa, 4/2008 Svet Evrope: britanski volilni sistem je ranljiv 22. 1. - Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je objavila poročilo, v katerem je postavila pod drobnogled britanski volilni sistem. Ena njenih bistvenih ugotovitev je, da so zaradi starinskega sistema registriranja volivcev brez ustreznih elementov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 31.1.2008

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2008od 22. do 28. januarja Torek, 22. 1. Odprto pismo ob obletnici izbrisanih. Skupina 18 predstavnikov evropskih sekcij Amnesty International (AI) je ob bližajoči se obletnici izbrisa skupine državljanov iz registra stalnih prebivalcev predsedniku Vlade Janezu Janši poslala odprto pismo, v kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Sodišče

Nataša Skubic, 31.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 4/2008V prejšnjem kotičku smo zapisali, da Sodišče Evropskih skupnosti (SES) ali v angleščini Court of Justice of the European Communities (ECJ), v francoščini Cour de Justice des Communautés européennes (CJE) in v nemščini Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) sestavljajo tri sodišča: -...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Panika?!?

Jure Mikuž, 31.1.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 4/2008homo oeconomicus univ. dipl. ekonomist, specialist menedžmenta, direktor RSG, d.o.o. Za vlagatelje v Sloveniji so (končno) nastopili novi časi. Če je bilo pred letom ali dvema govoriti o tveganju, ki ga nase prevzemajo kupci delnic, skoraj bogokletno in se je smelo poudarjati samo dvomestne don...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Evropa

Irena Vovk, 31.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2008 22. 1. Prenosljivost pravic do pokojnine. V nekaterih državah članicah lahko delavec, ki si poišče novo službo ali odide na delo v drugo državo, izgubi pravico do pokojnin. Pri nekaterih sistemih dopolnilnega zavarovanja mora zavezanec plačevati prispevke več kot dve leti, da pridobi pravico do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Razvrednotenje

mag. Janez Tekavc, 31.1.2008

Odvetništvo in notariat

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 4/2008mag. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani Nova ideja ministrstva, da se odvetniške tarife uredi z zakonom, me je spravila v zadrego, saj je za javno razpravo in pripombe namenjen le slab teden. Čas za razpravo kaže tudi na temeljni cilj zakona: postopki naj potekajo hitro, strokovnost in načel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Debate Europe!

Boštjan Koritnik, 31.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 4/2008V torek je zaživel prenovljeni spletni forum Debate Europe (Razpravljajmo o Evropi) na , ki je kot doslej dostopen v vseh 23 uradnih jezikih EU, dodana pa je še katalonščina. Snovalci zatrjujejo, da je zdaj uporabnikom še prijaznejši - s čimer pa se, če ste uporabnik odprtokodne Mozille, morda ne bo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Sam Kazenski zakonik, sam zase in sam po sebi

mag. Nataša Logar, 31.1.2008

Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 4/2008Za tokratni kotiček sem si ogledala pravkar aktualni predlog novega Kazenskega zakonika (KZ.pdf>, 24. 1. 2008, dalje KZ), in sicer prvih pet strani Uvoda (v PDF-dokumentu je to od 15. do 20. strani).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2008(44)
> Januar(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov