O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Metode mirnega reševanja sporov

Primož Šporar, 10.2.2000

Civilni sodni postopki

Primož Šporar, Pravna praksa, 4/2000V okviru svetovalnega dela v letu 1999 je PIC opravil približno 3000(*1) svetovanj socialno ogroženim strankam. V skladu s programom dela centra in predlogom zakona o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči(*2); ki ga je center vložil v parlamentarni postopek proceduro, je sestavni ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Običaj in pravo

Jurij Žurej, 10.2.2000

Pravoznanstvo

Jurij Žurej, Pravna praksa, 4/2000"A communi observantia non est recedendum!" "Ne odstopaj od tistega, česar se vsi držijo!" Kot običaj označujemo tista družbena pravila, ki so se v določenem družbenem okolju ustalila; zaradi tega, ker se tako vedenje in ravnanje ponavlja skozi določeno časovno obdobje, se izoblikuje in utrdi pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Diagram poteka kot orodje za obravnavanje pravnih pravil

mag. Janez Toplišek, 10.2.2000

Pravoznanstvo

mag. Janez Toplišek, Pravna praksa, 4/2000Mnogi, če ne kar večina pravnikov, se pri svojem delu srečujejo s številnimi različnimi področji predpisov. To pomeni, da mora pravnik hitro.najti ustrezen odgovor tudi glede problema, na katerega naleti dvakrat ali trikrat letno. Malo je npr. služb, ki bi se specializirano ukvarjale samo z javni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Upravni postopek: Vročanje po novem ZUP

Boris Eržen, 10.2.2000

Upravni postopek in upravne takse

Boris Eržen, Pravna praksa, 4/2000Državni zbor Republike Slovenije je na seji, dne 16. septembra 1999 sprejel Zakon o splošnem upravnem postopku. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80-3777/99 z dne 1. oktobra 1999, vacatio legis pa je šest mesecev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 10.2.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/20001.-7. februarja Torek, 1. 2. Povečan pripad zadev. Okrožno sodišče v Ljubljani je v minulem letu prejelo v delo 35.153 novih zadev, kar pomeni da se je pripad novih zadev glede na leto 1998 povečal kar za 34,1 odstotka (v letu 1998 je bil pripad novih zadev glede na leto 1997 le 2,4 odstotka)....
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Pravo in družba: med slovensko in ameriško izkušnjo

dr. Rado Bohinc, 10.2.2000

Pravoznanstvo

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 4/2000Ameriška pravna teorija in stroka, organizirana v pravniških organizacijah ter v državnih ekspertnih komisijah, imata odločilen vpliv na oblikovanje prava in je nadvse pomemben steber mogočne pravne zgradbe, ki jo oblikujejo običajno pravo, zakonodajalci zvezne in vseh 50 držav ter zvezna in državna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Pravdni postopek: Načelo enakosti (II.del): Sklepčnost tožbe - zamudna sodba - pravna sredstva

mag. Jože Požun, 10.2.2000

Človekove pravice, Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 4/2000Novi Zakon o pravdnem postopku (ZPP, objavljen v Uradnem listu RS, številka 26/99 z dne 15. 4. 1999; začel je veljati 90. dan po objavi) je nekoliko drugače uredil zamudno sodbo (prej sodbo zaradi izostanka).
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Novejši razvoj davkov v državah OECD

mag. Boris Kostanjevec, 10.2.2000

Davki občanov in dohodnina

mag. Boris Kostanjevec, Pravna praksa, 4/2000Davčna politika v državah OECD se danes oblikuje s fiskalnimi sredstvi, ki so v podporo gospodarstvu (npr. zmanjšanje davčne stopnje). Številne vlade so sprejele dogovor o zmanjšanju vloge države v gospodarstvu, in sicer pri zmanjšanju javnega primanjkljaja, omejitvi rasti sredstev za socialne dajat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Vsebina "Pravna praksa" 004/2000

Avtor ni naveden, 10.2.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2000mag. Jože Požun Novi ZPP: Sklepčnost tožbe - zamudna sodba - pravna sredstva Mirko Kostanjevec Primerjava: stari - novi ZPP Boris Eržen Vročanje po novem ZUP dr. Janez Šinkovec Še o hišni preiskavi mag. Saša Prelič Izstop družbenika iz d.o.o. - Nekatere korporacijsko- in davčnopravne pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Flikarija

Alenka Leskovic, 10.2.2000

Sodišča

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 4/2000Če bi se Prešernova nagrajenka Svetlana Makarovič kdaj lotila pisanja zgodbe o slovenski sodni zakonodaji, bi jo v stilu njene roparije in kruharije morala nasloviti kar s flikarijo. Zakon o sodiščih bo namreč, napoveduje parlamentarni Poročevalec, zopet dobil novo zaplato.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Odmevi K "Akcija poravnalci"

Nives Marinšek, 10.2.2000

Sodišča, Kultura in umetnost

Nives Marinšek, Pravna praksa, 4/2000Ga. Alenka Leskovic je v navedenem članku (glej pp, št. 2/2000 - rubrika Paragraf) ponovno, kot mnogokrat doslej spustila puščico proti Ministrstvu za pravosodje in ponovno "s peresno lahkostjo" napisala nekaj, čemur ni tako in spet ponovno dokazala, da se je Ministrstvo za pravosodje tiče samo za i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Pravdni postopek: Primerjave: stari - novi ZPP

Mirko Kostanjevec, 10.2.2000

Civilni sodni postopki

Mirko Kostanjevec, Pravna praksa, 4/2000Omejena ustnost Po 106. členu starega ZPP je lahko stranka namesto vložitve pisne vloge (tožba, odgovor na tožbo, pravna sredstva in druge izjave, predlogi in sporočila), ki se je vlagala izven obravnave, lahko dala vse to tudi ustno na zapisnik pri pravdnem sodišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Izstop družbenika iz d.o.o.

mag. Saša Prelič, 10.2.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 4/2000Nekatere korporacijsko- in davčnopravne posledice ZGD dopušča možnost pogodbene ureditve izstopa družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo (436. člen ZGD).
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Kazenski postopek: Še o hišni preiskavi

dr. Janez Šinkovec, 10.2.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 4/2000V pp, št. 21/1998 sem objavil članek "Hišna preiskava in ustavne svoboščine". V tem sestavku se nisem lotil obravnavanja določb tretjega in četrtega odstavka 36. člena ustave, ker sem menil, da je materija več kot jasna. Glede na opozorilo nekaj odvetnikov pa v praksi očitno ni tako in je treba tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Pomembnejše zahteve delodajalcev k predlogu ZDR

Avtor ni naveden, 10.2.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/2000Kakor smo napovedali v prejšnji številki - v zapisu Mihe Potočnika "Predlog ZDR - mimo stroke (2)" - objavljamo celotno gradivo z zahtevami delodajalcev (GZS, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije) glede priprave novega zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Plačilo mentorstva

Avtor ni naveden, 10.2.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2000V skladu z zakonom in pravilnikom o pripravništvu je bil pripravniku določne mentor (državni organi - oddelek za notranje zadeve). Pripravnik pa se ves čas pripravništva usposablja pri referentu, ki je bil določen za somentorja. Kdo je v skladu z uredbo upravičen do dodatka za mentorstvo oz. v ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Slovenščina v pravni praksi (14.del): Tožba na kaj; tožba zoper/proti

dr. Monika Kalin-Golob, 10.2.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 4/2000V prejšnji jezikovni rubriki smo ugotovili, da kadar želimo razložiti namen posamezne tožbe, tj. namen pravnega spora, kaj želimo z njim doseči, to storimo s predlogom za: tožba za izbris neveljavne vknjižbe (izbrisna tožba); tožba za ugotovitev pravnega razmerja med starši in otroki (statusna tožba...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Legitimnost parlamentarnih volitev leta 2000

Andraž Teršek, 10.2.2000

Državni zbor in državni svet

Andraž Teršek, Pravna praksa, 4/2000V pričujoči razpravi razmišljam o dveh vprašanjih, ki se v zadnjem času pogosto pojavljata predvsem v razmišljanjih slovenskih politikov: a) legitimnost odločbe ustavnega sodišča o izidu glasovanja na referendumu o volilnem sistemu in b) legitimnost parlamentarnih volitev leta 2000, v povezavi z nav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Ustavno sodišče RS: Prenehanje delovnega razmerja - načelo enakosti

Avtor ni naveden, 10.2.2000

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/2000Člen 101 Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91, 29/92, 71/93, 19/94 in 38/94) je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neustavnost odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Ustavno sodišče RS: Privatizacija državnega premoženja

Avtor ni naveden, 10.2.2000

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/2000Člen 3 ter prvi in tretji odstavek 4. člena Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. (Ur. l. RS, št. 13/98) niso v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Sistem kazenskopravnih dokaznih prepovedi in zapovedi kot merilo razmerja moči...

dr. Damjan Korošec, 10.2.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 4/2000Iz disertacij ...med posameznikom in državo Kolegica na Katedri za kazenskopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani mag. Katja Gotvan Šugman je 14. januarja 2000 uspešno doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Pod mentorstvom doc. Zvonka Fišerja je izdelala obsežno disertacijo kazens...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, 10.2.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 4/2000Nekaj pojasnil v zvezi z ureditvijo v novem zakonu Predhoden izračun pokojnine Ali ima zavarovanec vnaprej pravico zahtevati izračun pokojnine in kako to uveljavi? Zavarovanec, ki že izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do pokojnine oziroma je neposredno pred njihovo izpolnitvijo, lahko zah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Ustavno sodišče RS: Oškodovanje družbenega premoženja

Avtor ni naveden, 10.2.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/2000Določba tretjega odstavka 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 57/95) ni bila v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Javni zdravstveni zavod - prva razporeditev v plačilne razrede

Avtor ni naveden, 10.2.2000

Zavodi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/2000Zavod s področja zdravstva je s sklepom Vlade republike Slovenije postal javni zavod. Zavod sprašuje kako opraviti prvo razporeditev delavcev v plačilne razrede glede na obstoječe predpise? Plače zaposlenih v javnih zavodih s področja zdravstva se določajo na podlagi zakona o razmerjih plač v jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Dodatek k plači - izterjava za nazaj

Avtor ni naveden, 10.2.2000

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 4/2000V skladu z določili kolektivne pogodbe dejavnosti pripada delavcem, ki opravljajo delo v prostoru brez dnevne svetlobe, 10% dodatek na osnovno plačo. Delavec je sklenil pogodbo o zaposlitvi v letu 1996 in od takrat dela v neosvetljenem prostoru (nima dnevne svetlobe). V pogodbi o zaposlitvi je do...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2000(25)
> Februar(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐE FG HIJK L M NOP QRSŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov