O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

"Začasni presežki" in nadomestilo plače

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/2003V družbi - s področja kemične in gumarske industrije - je prišlo do začasnega upada naročil. Zato jih zanima, ali se lahko institut začasnega prenehanja potreb po delavcih še lahko uporablja (v ZDR ni več določen) - in če se, kakšno je v tem primeru nadomestilo plače, ki ga mora družba izplačevati z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Odpravnina v primeru upokojitve

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 4/2003Novi zakon o delovnih razmerjih v 132. členu določa odpravnino v primeru upokojitve v višini dveh povprečnih mesečnih plač v RS za pretekle 3 mesece oz. v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca, če je to zanj ugodneje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Brezposelni delavec - pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/2003Ali delavec, ki je iskalec zaposlitve, prijavljen v evidenco pri Zavodu RS za zaposlovanje, lahko sklene pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, ki je krajši od polovice polnega delovnega časa pri delodajalcu (npr. eno uro dnevno)? Ali preneha pravica do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Koliko?

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 4/2003NOTARSKA TARIFA Vrednost točke je 100 tolarjev. Pristojbine od vrednosti predmeta notarskih listin Tarifna št. 1 Za sestavo notarske listine, ki ne spada v tar. št. 2 do tar. št. 7 (npr. notarski zapis mandatne pogodbe, gospodarske, družbene pogodbe, notarski zapis zakupne in najemne pogodbe, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Letni dopust - izraba, odškodnina

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/2003Kaj se zgodi v primeru, če delavec ne izkoristi dopusta, kot določa zakon (dva tedna), do konca tekočega koledarskega leta? Podobno velja tudi za delavca, ki je v bolniškem staležu in je v koledarskem letu, v katerem mu je bil odmerjen dopust, delal manj kot šest mesecev. Koliko dopusta za leto 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Pozitivne dolžnosti države in problem "socialnega tveganja"

Andraž Teršek, 6.2.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Andraž Teršek, Pravna praksa, 4/2003Sodba ESČP: Mastromatteo proti Italiji 1. Pozitivne dolžnosti države v sodni praksi ESČP 2. Primer Mastromatteo 2. 1. Dejstva primera 2. 2. Italijanska zakonodaja 2. 3. Statistika 2. 4. Pritožnikove trditve 2. 5. Argumenti vlade 2. 6. Odločitev ESČP a. Načelna izhodišča b. Presoja dejstev v zvezi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

PREKRŠKI: Odklonitev odrejenega strokovnega pregleda

Maja Pruša, 6.2.2003

Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 4/2003Ustavna odločba - komentar Ustavno sodišče RS je s svojo odločbo, št. Up 33/01 - 18 z dne 18. 12. 2002, objavljeno v Ur. l. RS, št. 5/03, zaradi očitne napačne uporabe prava, kar predstavlja kršitev 22. člen ustave, razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča RS, odločbo Senata za prekrške RS in odločbo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

ZUP: Pristojnost organov v upravnem postopku

Boštjan Kavčič, 6.2.2003

Upravni postopek in upravne takse

Boštjan Kavčič, Pravna praksa, 4/2003Državni upravni organi v upravnem postopku odločajo o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov v okviru svoje pristojnosti. Pristojnost oziroma kompetenca je na predpisih temelječe pooblastilo določenega organa za opravljanje nalog, zaradi katerih je le ta ustanovljen. Pristojnost o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Policija: Kontrola in nadzor policije

mag. Bećir Kečanović, 6.2.2003

Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 4/2003Zakon o državni upravi je z natančnejšim urejanjem razmerja med ministrstvi in njihovimi organi v sestavi odpravil precej nejasnosti, kdo je komu v tem razmerju nadrejen, kdo koga lahko kontrolira in nadzira.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Ustavno sodišče RS: Glasovanje na referendumu v tujini

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/2003Člen 47 Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Ur. l. RS, št. 15/94, 38/96 in 59/01) se razveljavi, kolikor se nanaša na referendum na ravni države. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi je v neskladju z Ustavo, ker ne določa roka, v katerem morajo državljanke in državljani Republike Slo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Izrek

dr. Marko Novak, 6.2.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 4/2003TERMINOLOŠKI KOTIČEK (18) Pravna teorija pojmuje izrek ali dispozitiv kot tisti del pravovarstvene odločbe, s katerim se avtoritativno odloči o predmetu postopka. Tako je vsebina izreka odvisna od vrste pravne odločitve, ki je bila v postopku sprejeta. Izrek tako vsebuje oblastno posamično pravno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Civilno procesno pravo

dr. Vesna Rijavec, 6.2.2003

Civilni sodni postopki

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 4/2003Založba Uradnega lista RS je pred kratkim izdala knjigo "Civilno procesno pravo" profesorja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in vodilnega teoretika civilnega procesnega prava v Sloveniji dr. Lojzeta Udeta. Delo je nastajalo od leta 1980, ko je izšla njegova prva izdaja. Druga izdaja je bila nat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Vsebina "Pravna praksa" 004/2003

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2003mag. Saša Prelič Pravne posledice prenehanja gospodarskih družb in drugih pravnih oseb mag. Bećir Kečanović Kontrola in nazor policije Maja Pruša Odklonitev odrejenega strokovnega pregleda - komentar ustavne odločbe Boštjan Kavčič Pristojnosti organov v upravnem postopku Koliko? Vpraš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Zakoni so del kulture

Vesna Čopič, 6.2.2003

Državni zbor in državni svet, Kultura in umetnost

Vesna Čopič, Pravna praksa, 4/2003Če kulturni praznik v Sloveniji zares slavi kulturo in ni samo praznik umetnosti, potem je to tudi poseben dan za pravo. Zakoni so namreč skupaj z navadami, običaji, verovanji in vsem ostalim, kar opredeljuje naš način življenja, del kulture. Da smo se Slovenci, dokler nismo imeli svoje lastne držav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Mediacija

Irena Vovk, 6.2.2003

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2003Sporazumno reševanje sporov v teoriji in praksi Knjiga izpod peresa mag. Martine Šetinc Tekavc, ki je ob koncu leta 2002 izšla pri kranjski založbi Učila, je pravzaprav avtoričino magistrsko delo. Glede na vsebino je pričujoča knjiga razdeljena na dva dela: na splošni, podroben metodološki pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Odvetnik - 17

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Odvetništvo in notariat

D. S., Pravna praksa, 4/2003Z nekaj zamude je nedavno vendarle izšla zadnja (4.) lanska številka (17. od začetka izhajanja) revije Odvetnik, glasila Odvetniške zbornice Slovenije. Kot vselej je vsebina tudi te številke revije posvečena aktualnim vprašanjem odvetniškega dela pri nas, soočenih seveda z vrsto novih predpisov. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Vse več revizijskih zahtevkov

Irena Vovk, 6.2.2003

Računovodstvo, Revizija

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2003Državna revizijska komisija v letu 2002 Na tiskovni konferenci državne revizijske komisije 3. februarja so namestnik predsednice države revizijske komisije Tomaž Vesel, predsednica mag. Marija Bukovec Marovt in član revizijske komisije mag. Aleksij Mužina predstavili letno poročilo komisije za le...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

MKS: Pomen sodnega precedensa v odločanju MKSJ

Dean Zagorac, 6.2.2003

Sodišča, Pravoznanstvo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 4/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (IV) Glede na to, da statuta mednarodnih kazenskih sodišč za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) in Ruando (MKSR) nikjer ne določata, ali učinkujejo odločitve (oziroma njihov ratio decidendi) teh dveh sodišč v že razsojenih zadevah proti vsem (erga omnes) ali samo m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Ustavno sodišče RS: Sodno varstvo zoper odločitev zdravstvene komisije

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/2003Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 82. in 83. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Ustavno sodišče RS: Sprememba obtožnice v kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Ustavno sodišče, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 4/2003Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 344. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Mednarodno kazensko sodišče za Ruando

Matic Novak, 6.2.2003

Sodišča, 2.4.1. Kazniva dejanja in gospodarski prestopki 2.4.2. Kazenski postopek

Matic Novak, Pravna praksa, 4/2003V okviru podiplomskega študija mednarodnega prava je na Pravni fakulteti v Ljubljani 20. in 21. decembra predaval Pavle Dolenc, sodnika Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando (ICTR). Sodišče, ki je bilo ustanovljeno leta 1994 in bo delovalo do leta 2008, je obsodilo in zaprlo že 51 obtožencev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Obdobni zdravstveni pregled - nadomestilo plače

Avtor ni naveden, 6.2.2003

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 4/2003Glede nadomestila plače zaradi (obveznega) obdobnega zdravstvenega pregleda, opravljenega zunaj delovnega časa delavca, sta bili v tej rubriki objavljeni različni, nasprotujoči si stališči (glej PP, št. 21/2000 in št. 20/2002). Z vidika ureditve v novem zakonu o delovnih razmerjih naj pojasnimo zade...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Tango pravičnosti

Polona Pičman-Štefančič, 6.2.2003

Pravoznanstvo

Polona Pičman-Štefančič, Pravna praksa, 4/2003Dr. John Rawls, znameniti politični filozof in profesor na Harvardu, je umrl 24. novembra 2002 v starosti 81 let. John Rawls, zagotovo eden najodmevnejših, pa tudi najbolj kontroverznih političnih filozofov zadnjega stoletja, se je zapisal v zgodovino kot izčrpen in izvrstno analitičen zagovornik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Slovenščina v pravni praksi (110.del): O prisoji ter prisojanju in prisoditvi

dr. Monika Kalin-Golob, 6.2.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 4/2003Pred časom sem lektorirala prispevek mlade pravnice, v katerem je večkrat napačno uporabila samostalnik prisoja: - pogoj za prisojo denarne odškodnine na podlagi razžalitve dobrega imena in časti; - prisoja denarne odškodnine v enotnem znesku za dve obliki škode (za poseg v pravico do zasebnosti t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Uveljavljanje pravice do očetovskega dopusta

Ljubica Šalinger, 6.2.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja

Ljubica Šalinger, Pravna praksa, 4/2003Otrok, rojen 3. 5. 2002 in živi pri mamici, ki živi pri svoji mami, oče pa je pri starših prijavljen na drugem naslovu. S sinom je oče dnevno in ga tudi varuje in neguje. Zaradi stanovanjske in socialne stiske si starša ne moreta privoščiti najema stanovanja. Ali se zaradi različnih naslovov očet...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2003(32)
> Februar(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČ DĐEFG HIJK LMN OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov