O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 22 (od skupaj 22)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

MEDNARODNO KAZENSKO PRAVO: Pravičnost v nevarnosti? (I.)

Neža Kogovšek, 3.2.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Neža Kogovšek, Pravna praksa, 4/2005Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je bilo lani deležno več pozornosti mednarodne skupnosti kot običajno. Zato je pri načrtovanju njegovega nadaljnjega delovanja prišlo do novosti. Ena najpomembnejših je bila sprejetje zaključnih strategij (completion strategies), v skladu s ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba

Gašper Adamič, 3.2.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Gašper Adamič, Pravna praksa, 4/2005GV Založba je 20. januarja pripravila seminar s knjigo Pogodba o zaposlitvi in podjetniška kolektivna pogodba, ki je pravkar izšla. Na seminarju so njeni avtorji - dr. Etelka Korpič Horvat, Marta Klampfer, mag. Darja Senčur Peček, dr. Aleksej Cvetko, dr. Mitja Novak in Miran Kalčič - podrobneje pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Revidiranje invalidskih podjetij

dr. Marjan Odar, 3.2.2005

Računovodstvo, Revizija

dr. Marjan Odar, Pravna praksa, 4/2005Ali so invalidska podjetja, glede na zakonske določba 1. odstavka 59. člena zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in glede na začetek veljavnosti zakona, dolžna revidirati poslovna poročila že za leto 2004? Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Priposestvovanje nepremičnine

dr. Renato Vrenčur, 3.2.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 4/2005Dejansko stanje: V začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko je tedanja oblast združevala obdelovalno zemljo in ustanavljala agrokombinate, so mojemu pokojnem tastu pred pragom vzeli manjši kos zemlje oziroma so mu ga zamenjali s približno enakovrednim nekaj kilometrov stran od hiše. Kot lastn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Dokaz in dokazno sredstvo

dr. Marko Novak, 3.2.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 4/2005Izraza dokaz in dokazno sredstvo sta neločljivo povezana z izrazom dokazovanje. Kaj je na splošno dokazovanje, nam lepo ponazori Leksikon Pravo. Sicer različne pravne veje opredeljujejo dokazovanje glede na lastne posebnosti različno: ožje ali širše. Uporabimo pri tem tisto opredelitev, ki je značil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Prenos delavcev ob izločitvi dela dejavnosti

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 3.2.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 4/2005V nekem podjetju bodo izločili kuhinjo, katero bo prevzelo drugo podjetje; med podjetjema ni kapitalske povezave. Podjetje - prevzemnik kuhinje bo kupilo opremo, prostor pa najemalo po mesečnem pavšalu. * Kaj in kako velja v takem primeru s prenosom zaposlenih v kuhinji na podjetje, ki se ukvarja s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

UPRAVNI SPOR: Reforma azilnega postopka?

Matjaž Dovžan, 3.2.2005

Upravni spor, Tujci

Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 4/2005V PP, št. 43-44/2004 je dr. Lojze Ude(*1) v kratkem prispevku nakazal nekaj splošnih smernic reforme upravnega spora. S tem prispevkom ne želim in tudi ne morem »dopolnjevati« profesorjevega znanja. Vendar pa želim njegova stališča uporabiti pri orisu enega od posebnih upravno-sodnih postopkov, to j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

od 25. januarja do 1. februarja

Irena Vovk, 3.2.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2005Sreda, 25. 1. Iz parlamenta. Poslanci so (69 za, šest proti) zavrnili zakon, po katerem Romi, ki živijo v Sloveniji, ne bi več imeli posebnega položaja in pravic, ki jim jih zagotavlja ustava in devet področnih zakonov. DZ pa je zavrnil tudi tri predloge Državnega sveta, in sicer novelo zakona o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

ODŠKODNINSKO PRAVO: Razlogi za objektivno zdravniško odgovornost

Viktor Planinšec, 3.2.2005

Obligacije, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Viktor Planinšec, Pravna praksa, 4/2005V svetu in pri nas je v teoriji in sodni praksi pretežno uveljavljeno načelo subjektivne, torej krivdne odgovornosti zdravnika (če se od zdravstvenih delavcev omejimo le nanj) oziroma zdravstvene ustanove za škodo, ki izvira iz zdravstvene dejavnosti. Vendar so zaradi vse bolj intenzivne, agresivne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

JAVNE INFORMACIJE: Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja

Nataša Pirc-Musar, 3.2.2005

Gradbeništvo, Javno obveščanje

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 4/2005Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ -- Ur. l. RS, št. 24/03), ki velja že skoraj dve leti, je v nekatere organe oziroma med zavezance vnesel kar precej nemira, saj je dobesedno na glavo obrnil mnoge principe dosedanjega delovanja oziroma komuniciranja javnega sektorja z državljani (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Overitve upravnih postopkov

Matjaž Remic, 3.2.2005

Upravni postopek in upravne takse

Matjaž Remic, Pravna praksa, 4/2005V PP, št. 3/2005 je objavljen prispevek Poceni overitve ne bodo poceni notarja Darka Jeršeta o upravnih overitvah, v katerem je izhajal iz javno znanih dejstev, s katerimi je takrat še ministrstvo za notranje zadeve (zdaj ministrstvo za javno upravo) utemeljevalo ponovno uvedbo instituta upravnih ov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

JAVNI RAZPISI: Javni razpis po ZUJIK

Maja Jurić, 3.2.2005

Kultura in umetnost

Maja Jurić, Pravna praksa, 4/2005Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) je začel veljati 29. 11. 2002 (Ur. l. RS, št. 96/02). Med določili ZUJIK vsebuje tudi določila o postopkih javnega poziva in javnega razpisa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Pravna zaščita računalniških programov

Peter Kos, 3.2.2005

Intelektualna lastnina

Peter Kos, Pravna praksa, 4/2005V državah Evropske unije ponuja zdaj veljavna zakonodaja varstvo računalniških programov z avtorsko pravico, kljub temu pa je pri Evropskem patentnem uradu registriranih že na tisoče patentov za računalniško uporabne izume. Predlog direktive EU o računalniško uporabnih izumih (Directive on invention...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Direktiva o računalniško izvedenih izumov

Urša Pondelek, 3.2.2005

Intelektualna lastnina

Urša Pondelek, Pravna praksa, 4/2005Pred nekaj leti je Evropska komisija sprožila debato o tem, ali naj EU glede patentnega prava sledi ZDA ali ne. Upravičeno so se temu najbolj uprli razvijalci programske opreme in bitko tudi dobili. Računalniških programov v EU ne bo moč patentirati. Na podlagi številnih razprav z zainteresirano jav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Podružnica tuje družbe - ponudnik v postopku

Vesna Kranjc, 3.2.2005

Proračun

Vesna Kranjc, Pravna praksa, 4/2005Pravila o javnem naročanju posebej ne določajo pogojev za sodelovanje podružnic v postopkih oddaje javnih naročil. Predvsem podružnice tujih družb se pojavljajo kot ponudniki v postopkih oddaje javnih naročil, najpogosteje pri oddaji gradenj. Čeprav v teoriji in sodni praksi (izven javnega naroča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Oglasi in njihov jezikovni vpliv

mag. Tina Verovnik, 3.2.2005

Varstvo konkurence, cene, Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 4/2005V prejšnjem prispevku sem pisala o tem, od kod (in zakaj) oglasi črpajo svoje jezikovno gradivo ali vsaj ideje, in ugotavljala, da od povsod - da je le učinkovito. Zaključila sem ga z napovedjo za tokratni kotiček: kako pa oglasi povratno vplivajo na jezikovno rabo? V grobem lahko rečem, da se v nji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

USTAVA: K ustavni določbi o poslanski imuniteti

Andraž Teršek, 3.2.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andraž Teršek, Pravna praksa, 4/2005V obrazložitvi odločbe št. U-I-462/02 je Ustavno sodišče izpostavilo 83. člen ustave, ki določa, da »poslanec ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah Državnega zbora ali njegovih delovnih teles.«(*1) Kot pojasnjuje slovenska ustavnopravna teorija,(*2) na katero se sklicuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Kultura in pravo

Vladimir Kavčič, 3.2.2005

Kultura in umetnost

Vladimir Kavčič, Pravna praksa, 4/2005Kultura, pojmovana v najširšem smislu, je način življenja. V ožjem smislu in za kasnejša obdobja človekovega razvoja pa je običajna tudi delitev na kulturo in civilizacijo. V tej delitvi kulturi teoretično pripada področje duhovnosti, civilizaciji pa področje tehnike, v vsakdanji publicistični praks...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 3.2.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 4/20051. Poslovnik Računskega sodišča ES (UL L 18, 20. 1. 2005) 2. Sklep Evropskega Parlamenta z dne 11. januarja 2005 o imenovanju Evropskega varuha človekovih pravic. (UL L 21, 25. 1. 2005) - imenovan je Nikiforos Diamandouros. 3. Pogodba o Ustavi za Evropo. (UL C 310, 16. 12. 2004) - preambula,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

POSETNICA – 4

Avtor ni naveden, 3.2.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2005IVA VODNIK Jezi se na DURS. Kaj je povzročilo njeno nejevoljo? Rešitev pošljite na naše uredništvo (s pripisom Posestnica – 4 in z vašo davčno številko) do 10. februarja! Anagram – 2: ANDREJ RANT Knjigo Špele Maček Guštin zakon o prekrških z uvodnimi pojasnili (GV Založba) dobi: Nina Kavčič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Z OBROBJA POSTAVE: Izvirni greh

Tomaž Pavčnik, 3.2.2005

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 4/2005V filmu Eksperiment udeleženci poskusa izžrebajo vloge paznikov in zapornikov. Odtlej je zapor samostojen, predvsem pa zaprt sistem, v katerem vladajo pravila moči. Slednjo imajo pazniki, ki pa, zanimivo, na videz sile ne uporabljajo brez vzroka, marveč ji, dokler se razmere ne sprevržejo v krvav ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Vsebina »Pravna praksa« 004/2005

Avtor ni naveden, 3.2.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 4/20053 UVODNIK Vladimir Kavčič Kultura in pravo 6 USTAVA mag. Andraž Teršek Sprememba določbe o poslanski imuniteti Zaradi neposrečenosti uporabe besede »mnenje« v prvem odstavku 83. člena ustave v povezavi s poslansko imuniteto, ki jo poslanci uživajo za »mnenje in glas«, izrečen na sejah Državneg...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2005(22)
> Februar(22)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEFGHIJ K LM N O P QR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov