O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Premestitve zaradi delovnih potreb

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Uprava, Kultura in umetnost

, Pravna praksa, 4/2007Odločba US RS, št U-I-35/04 z dne 11. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 7/07 Drugi odstavek 45. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Predsednik in njegova merila

dr. Miro Cerar, 1.2.2007

Predsednik republike

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 4/2007dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani Znano je, da ima predsednik Republike Slovenije formalno le šibke pristojnosti in da je glede tega v primerjalnem pogledu eden (naj)šibkejših predsednikov držav. V skladu z ustavo ima predvsem reprezentativne, protokolarne in pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Vsebina 'Pravna Praksa' 4/2007

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2007stran 3 UVODNIK dr. Jože Mencinger Iz BS spet NBS? stran 6 PREDSEDNIK REPUBLIKE dr. Miro Cerar Predsednik in njegova merila stran 7 UPRAVNI SPOR dr. Erik Kerševan Vpliv ZUS-1 na odločanje upravnih organov po ZUP stran 9 SOCIALNA VARNOST Irena Tomažin Mamica študentka ali z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Vlada RS

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 106. seji (25. januarja 2007): - poročilo o stanju v EU in položaju RS v njej v letu 2006; - predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2007-junij 2008; - sklep o razmestitvi dodiplomskih študijskih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Razpisi

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2007Ur. l. RS, št. 7/07 1. Višji pravosodni sodelavec - Delovno sodišče v Mariboru; rok je 3. februar. 2. Sodni referent za področje izvršbe I - Okrajno sodišče v Kamniku; rok je 3. februar. 3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/20071. Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca (Ur. l. RS, št. 7/07) - velja od 27. januarja 2007, za upravičence, ki jim je delovno razmerje prenehalo po 28. juniju 2006.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Rezervacije pri prehodu na nov način računovodenja

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-2/2007-2, 12. 1. 2007 V skladu s stališčem Ministrstva za finance, v katerem so dodatno pojasnjene določbe 98. člena ZDDPO-2, se za znesek oblikovanih rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine, ki jih bodo davčni zavezanci oblikovali pri prehodu na novi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Vpliv ZUS-1 na odločanje upravnih organov po ZUP

dr. Erik Kerševan, 1.2.2007

Upravni spor, Upravni postopek in upravne takse

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 4/2007dr. pravnih znanosti, doc. na PF Univerze v Ljubljani S 1. januarjem je začel veljati novi Zakon o upravnem sporu (ZUS-1),1 ki je na novih teoretskih izhodiščih uredil izvrševanje sodnega nadzora nad upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Začasna nezmožnost za delo

mag. Irena Žagar, 1.2.2007

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Irena Žagar, Pravna praksa, 4/2007Delavka je bila začasno nezmožna za delo sicer že do 3. 11. 2006, ko je bil njen prvi dan začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni. Ko je preteklo 30 dni, pa je o tem odločal tudi imenovani zdravnik in odločil, da je začasno nezmožna za delo še za čas od 3. do 5. 12. 2006. Z dnem 6. 12. 2006 je tak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Vpis in učinkovanje vpisa odsvojitve poslovnega deleža v sodni register

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Sklep II Ips 640/2005 z dne 21. 9. 2006 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani III Cp 169/2005) ZFPPod – četrti odstavek 27. člena ZPVSR – tretji odstavek 3. člena in 23. člen ZSReg – 4. člen in prvi odstavek 8. člena ZPod – drugi odstavek 186. člena ZGD – prvi odstavek 417. člena ZG...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Med prevzemno namero in prevzemno ponudbo

Gregor Drnovšek, 1.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Drnovšek, Pravna praksa, 4/2007• Ali lahko prevzemnik delnice ciljne družbe kupuje med objavo prevzemne namere in prevzemne ponudbe, vmes pa preseže prag 25 odstotkov glasovalnih pravic in še naprej kupuje?* * Vprašanje je postavil naročnik PP na seminarju Novi zakon o prevzemih (ZPre-1) – bistvene novosti, GV Založba, 22. nov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Občinski redar in uporaba sile

Miroslav Žaberl, 1.2.2007

Prekrški

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnik, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS V PP, št. 2/2007, je Roman Lavtar celovito predstavil namen in novosti pred kratkim sprejetega Zakona o občinskem redarstvu.1 Zakon je že od začetka nastajanja vzbujal in spodbujal številne polemike in pomisleke, ki jih ne bi o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

mag. Ervin Kosi, 1.2.2007

Varstvo pred naravnimi nesrečami, Požarna varnost

mag. Ervin Kosi, Pravna praksa, 4/2007mag. državnih in evropskih študij, Višji svetovalec na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Z zakonodajo,1 ki je bila sprejeta po letu 1992, je bilo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji izločeno iz obrambnega sistema zato, da se organizira kot celovita interdisc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Odškodninska odgovornost tretjega zaradi izdane začasne odredbe – alternativna vzročnost

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Obligacije, Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 4/2007Sodba III Ips 144/2005 z dne 3. 10. 2006 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cpg 185/2004) ZOR – člena 154, 173. ZIZ – člen 279.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Še o Zakonu o občinskem redarstvu

mag. Janez Kušar, 1.2.2007

Prekrški

mag. Janez Kušar, Pravna praksa, 4/2007mag. državnih in evropskih študij, Mestna občina Celje, Občinski inšpektorat Po prvi ustanovitvi občin v Sloveniji leta 1995 so bile občine, ki so že imele redarstvene službe, zelo redke. Te službe so se tudi od občine do občine različno imenovale, saj ni bilo enotne zakonske podlage. S prvo u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Skupna hipoteka

mag. Miha Šlamberger, 1.2.2007

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2007Po 87. čl. ZZK-1 je treba ob zaznambi izvršbe hkrati po uradni dolžnosti odločiti tudi o vknjižbi hipoteke. * Ali se v primeru, ko je izvršba dovoljena na več nepremičninah (bodisi na območju enega ali več sodišč), dovoli pri vseh nepremičninah vknjižba (navadne) ali skupne hipoteke, tj. pri prvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

S tujih knjižnih polic

Sara Pernuš, 1.2.2007

Kultura in umetnost

Sara Pernuš, Pravna praksa, 4/2007Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Amortizacija zemljišč z omejeno dobo koristnosti

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2006-2, 27. 12. 2006 V zvezi z obračunavanjem odhodkov amortizacije se je pri javnih podjetjih, ki delujejo na področju ravnanja z odpadki, zastavilo vprašanje, ali oziroma z uporabo katere amortizacijske stopnje se za davčne namene prizna amortizacija zemljišč, ki so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Banke in hranilnice

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-14/2007, 12. 1. 2007 Letos prvič mora davčni zavezanec rezident do 28. februarja 2007 vložiti Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU, v primeru da je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

ZVOP-1 in pravni interes dedičev

Janez Klemenc, 1.2.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Dedovanje

Janez Klemenc, Pravna praksa, 4/2007svetovalec Informacijskega pooblaščenca V eni od sodb Vrhovnega sodišča RS iz leta 2001 smo prebrali, da »imajo svojci umrlega, zlasti najbližji, kot so otroci, nedvomno pravni interes za vpogled v medicinsko dokumentacijo umrlega«. * Ali je pravni interes izkazan že s tem, da je posameznik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Nepremičnina v najemu

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo DURS, št. 4236-46/2006-2, 21. 12. 2006 Zavezanec za stranko pripravlja pogodbo o najemu poslovnih prostorov, v katerih bi bil lastnik fizična oseba kot najemodajalec, njegova firma pa kot najemnik. Poslovni prostor s halo je treba še dograditi, da bosta primerna za uporabo, investicijo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Izdelava spletne strani za ameriško podjetje

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Intelektualna lastnina, Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-1175/2006-1, 14. 12. 2006 * Če fizična oseba (rezident Slovenije) opravi storitev oziroma spletno stran za naročnika, ki je podjetje iz ZDA, ali je to dohodek, dosežen s posameznim poslom? Razmerje je neodvisno, med naročnikom in izvajalcem je sklenjena avtorska pogodb...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Dodatek za delovno dobo v kovinski industriji

mag. Nataša Belopavlovič, 1.2.2007

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/2007Po 129. členu ZDR delavcu pripada dodatek za delovno dobo, višina pa se določi v kolektivni pogodbi dejavnosti. Po 238. členu ZDR delavci, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona dodatek za delovno dobo 0,5 odstotka, tj. na dan 1. 1. 2003, ta dodatek ohranijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Mamica študentka ali zaposlena mamica - Primerjava pravic, ki izhajajo iz obeh pravnih položajev

Irena Tomažin, 1.2.2007

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Irena Tomažin, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnica V zadnjih letih so v javnosti bolj ali manj navzoče razprave o vprašanju nizke rodnosti v Sloveniji. Dejstvo je, da se mladi čedalje pozneje odločajo za otroka, povprečna starost prvorodnic pa se je v zadnjih desetih letih povišala s 24,8 leta na 27,5 leta.1 Glavni vzrok za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Rezervacije pri prehodu na novi način računovodenja – 98. člen ZDDPO-2

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo MF, št. 420-19/2006/75, 27. 12. 2006 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb,1 ki je začel veljati 17. novembra 2006 in se je začne uporabljati 1. januarja 2007, med prehodnimi določbami v 93. členu določa, da se za zavezance, ki z dnem ali po dnevu začetka uporabe tega zakona spremenijo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2007(50)
> Februar(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG HIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov