O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 28)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Občinski odlok o proračunu

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1999Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona (uradne objave občine Gornja Radgona, z dne 1.12.1997) za leto 1997 ni bil v neskladju z zakonom. Ustavno sodišče je odločilo o skladnosti Odloka o proračunu občine z Ustavo in zakonom kljub temu, da je že poteklo leto za katerega je bil proračun sprejet. P...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče v letu 1998

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1999Od 1. januarja - 30. novembra 1998 je Ustavno sodišče prejelo 421 zadev za presojo ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov. Od tega so 33 postopkov sprožili predlagatelji, ki lahko zahtevajo presojo ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, na da bi morali izkazovati pravni interes (le 7,8 % vseh vl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Udeležba na dobičku z davčnega vidika

dr. Šime Ivanjko, 11.2.1999

Davek od dohodka pravnih oseb

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 4/1999V vsakodnevni praksi se srečujemo s pomembnim vprašanjem z davčnega vidika, namreč: kako obdavčiti prejemke članov uprave in nadzornega sveta ter delavcev na podlagi udeležbe na dobičku. Ni sporno, da se dohodki fizičnih oseb, doseženi z udeležbo na dobičku, štejejo v dohodnino v skladu z osmo al...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija zemljišč

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št.27/91 in 31/93) se zavrne. Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za oceno Zakona o denacionalizaciji kot očitno neutemeljeno, ker Zakon o denacionalizaciji določa stvarno pristojnost, določitev stvarne pristojno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Ocena stanovanjskega pravilnika

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 4/1999Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 2. člena Stanovanjskega pravilnika, ki ga je sprejela Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije dne 28. 9. 1994 in dala nanj soglasje Vlada Republike Slovenije 9. 12. 1994, se zavrže. Stanovanjski Pravilnik Vlade v izpodbijanem del...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Preimenovanje imen ulic

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1999Pobuda za oceno zakonitosti Odloka o spremembi imena ulice na območju Mestne občine Ljubljana se zavrne (Ur. l. RS, št. 22/97). Po smiselni razlagi določbe tretjega odstavka 7. člena ZIEUS iz nje izhaja, da morajo občani imeti možnost, da na svojih zborih in v organih krajevnih skupnosti dajejo s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Droge med srednješolsko mladino

Marija Milenković, 11.2.1999

Srednje šolstvo, Ostalo

Marija Milenković, Pravna praksa, 4/1999Knjiga dr. Bojana Dekleve "Droge med srednješolsko mladino" objavlja rezultate raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah, ki jih uporablja šolska mladina. Raziskava je bila opravljena na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti, naročil pa jo je Urad za preprečevanje zasvojenosti pri Odde...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Uradni list RS v letu 1998

Irena Vovk, 11.2.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/1999V januarju je izšlo Kazalo predpisov in drugih aktov ter mednarodnih pogodb, objavljenih v Uradnem listu Republike Slovenije v letu 1998 - VIII letnik. V preteklem letu je izšlo 92 številk Uradnega lista RS - zadnja številka je izšla 31. 12. 1998 - na 9.732 straneh (samo v decembru je bilo objavl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Knjige Inštituta za civilno, primerjevalno in mednarodno zasebno pravo

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Civilni kolizijski predpisi

, Pravna praksa, 4/1999Pravna fakulteta v Mariboru Pravne možnosti varovanja skupinskih interesov ljudi za zdravo okolje Zbornik vsebuje 18 referatov, ki obravnavajo različne vrste skupinskih tožb v tujih pravnih sistemih in pravni okviri le teh v slovenskem pravnem redu, dostop do informacij o okolju, udeležbo javn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Volitve v občinske svete

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1999Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti akta predsednika Državnega zbora o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov se zavrne. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-301/98 z dne 17. 9. 1998 preprečuje izvedbo rednih volitev v organe Mestne občine Koper na dan, določen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Oskrba s toplotno energijo

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče, Industrija in energetika

, Pravna praksa, 4/1999Člen 3 Odloka o pogojih za oskrbo s toplotno energijo na območju občine Grosuplje (Ur. l. SRS, št. 1/89 in Ur. l. RS, št. 1/96) ni v neskladju z Ustavo in zakonom. Ni v nasprotju z zakonom in Ustavo občinski odlok, ki na podlagi zakonite pravne podlage določa obvezno priključitev na javno toplovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Spremembe sprememb

Alenka Leskovic, 11.2.1999

Kazenski postopek

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 4/1999Teden dni po uveljavitvi novih določb zakona o kazenskem postopku je v Uradnem listu RS izšel zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-B). V njem sta dva člena.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Delovno razmerje: Dolžnosti delodajalca, pravice delavca

Nataša Belopavlovič, 11.2.1999

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/1999Pred drugo obravnavo zakona o varnosti in zdravju pri delu Čeprav je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu eden bistvenih elementov delovnega razmerja, pa pravniki temu področju doslej nismo posvečali prav veliko pozornosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

O prepovedi odsvojitve in obremenitve

Renato Vrenčur, 11.2.1999

Lastnina in druge stvarne pravice

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 4/19991. Uvod Naše pravo ni izrecno uredilo materialnopravne vsebine pravnoposlovnega dogovarjanja prepovedi odtujitve in/ali obremenitve (t. j. prepoved pravnega razpolaganja), zato je mogoče rešitve iskati v pravnih pravilih ODZ.(*1) Seveda pa prave omejitve razpolaganja sodijo v sfero razpolagalnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Evropski sporazum o pridružitvi (III.del)

Primož Vehar, 11.2.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Primož Vehar, Pravna praksa, 4/1999Struktura in vsebina pridružitvenega sporazuma Evropski sporazum o pridružitvi(*1)(v nadaljevanju ESP) je začel veljati dve leti in skoraj osem mesecev po podpisu, oziroma natanko pet let za tovrstnima sporazumoma, sklenjenima z Madžarsko in Poljsko. Z začetkom veljavnosti sporazuma se je Sloveni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pred poslanci

Miran Kalčič, 11.2.1999

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Miran Kalčič, Pravna praksa, 4/1999Z javno predstavitvijo mnenj k predlogu ZPIZ v Državnem zboru in z uvrstitvijo zakonodajnega gradiva na sejo Odbora za zdravstvo, delo, družino in socialne zadeve se je končno začel dolgo pričakovani zakonodajni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Vsebina "Pravna praksa" 420/1999

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1999Primož Vehar Evropski pridružitveni sporazum (III) Struktura in vsebino pridružitvenega sporazuma Jaka Repanšek Informacijski viri EU (11) Renato Vrenčur O prepovedi odsvojitve in obremenitve Nataša Belopavlovič Dolžnosti delodajalca, pravice delavca Pred drugo obravnavo zakona o varnosti i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Informacijski viri EU (11.del)

Jaka Repanšek, 11.2.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 4/1999V nadaljevanju naše rubrike vam predstavljamo nekaj koristnih naslovov, na katerih boste našli odgovore na vprašanja, povezana s prostim pretokom ljudi v Evropski uniji in možnostmi, povezanimi z zaposlovanjem v državah članicah in delovanjem institucij ES. "EUROPA DIRECT" Neposredna povezava ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Internet in davki

Janez Braune, 11.2.1999

Davki občanov in dohodnina

Janez Braune, Pravna praksa, 4/1999Dileme ni: Internet je obdavčen in davčna uprava bo pobirala davke prek Interneta! Dve leti sta minili odkar je ameriški predsednik predstavil gradivo(*1) o elektronskem poslovanju(*2) (Electronic Commerce). V širši javnosti je gradivo doseglo odmev predvsem zaradi prvega od sicer devetih priporo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Zapletanje zavarovanja

Hinko Jenull, 11.2.1999

Zavarovalništvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 4/1999Rimsko pravo pozna načelo " Superflua non nocent", ki so ga v bivši državi lepo izražali z besedami: "Od viška ne boli glava". Da tisto, kar je odveč, ne škoduje, velja v pravno poslovnih razmerjih še danes. Strankam (razen morda pri razlagi) ne hodi narobe, če zapišejo tudi določila, ki so glede na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Denacionalizacija: Dedovanje denacionaliziranega premoženja

Marta Jelačin, 11.2.1999

Denacionalizacija in lastninjenje, Dedovanje

Marta Jelačin, Pravna praksa, 4/1999Ugotavljanje kroga dedičev v primerih dedovanja dedičev pokojnega zakonca denacionalizacijskega upravičenca. Po določbi 20. člena novele Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS št. 65/98) se dedovanje uvede z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Prerazporeditev delavke

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/1999V otroškem vrtcu imajo zaposlenih 69 vzgojiteljic in prav toliko pomočnic vzgojiteljic. Na začetku februarja pride s porodniškega dopusta vzgojiteljica s VI. stopnjo izobrazbe, s pogodbo za delovno mesto vzgojiteljice za nedoločen čas. Vsa delovna mesta vzgojiteljic imajo zasedena z vzgojiteljicami ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Merila in postopki za ugotavljanje invalidnosti

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 4/1999Slovenska invalidska upokojenka se pritožuje nad različnimi merili za ugotavljanje invalidnosti v raznih državah. Tako sta slovenska invalidska komisija in potem ZPIZ ugotovila popolno in trajno invalidnost, torej delovno invalidnosti I. kategorije, medtem ko je ustrezni nemški zavod glede na vlogo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Člen 351/1 ZKP: potuha sodniku in tožilcu

Boris Kmet, 11.2.1999

Sodišča, Kazenski postopek

Boris Kmet, Pravna praksa, 4/1999ali - preveč zagret zagovornik škodi zastopanemu obdolžencu Odvetnikom in drugim, zlasti tistim, ki se poglobljeno, teoretično in praktično, pogosto ali vsakodnevno ukvarjajo s kazenskim pravom, so temeljna načela kazenskega postopka nesporno dobro poznana. Pa vendar je za namene tega članka potr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Žrtev vojnega nasilja - povečanje pokojnine

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Socialno varstvo in zavarovanje, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 4/1999Bivšemu prisilno mobiliziranemu nemškemu vojaku - Slovencu je bil po določilih zakona o žrtvah vojnega nasilja priznan status žrtve in hkrati priznan čas prisilnega služenja v nemški vojski kot posebna vštevna pokojninska doba.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
1999(28)
> Februar(28)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHI J K L M NOPQR SŠTUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov