O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Pogoji za vložitev ustavne tožbe

dr. Arne Mavčič, 5.3.1992

Ustavno sodišče

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 4/1992Ustavne pravice in svoboščine, ki so predmet ustavnosodnega varstva, določa predvsem ustavna norma, včasih tudi zakonska norma (v primeru nemške ustavne tožbe), ki ureja njihovo varstvo z ustavno tožbo. Na ta način nekatere ustavne ureditve varujejo vse temeljne človekove pravice in svoboščine (6...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

K odgovoru: "Podatki o pogodbeni stranki"

mag. Viktor Planinšec, 5.3.1992

Obligacije

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 4/1992V pp, št. 25/91 je bil v rubriki vprašanja - odgovori obravnavan težek položaj upnikov v izvršilnem postopku, ko predlagajo izvršbo proti dolžnikom - obrtnikom, ti pa pogosto menjajo svoj naslov, očitno z namenom, da bi se tako izognili svojim pogodbenim obveznostim. Odgovor navaja, da naj bi se str...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Nadomestilo OD trajno presežnim delavcem

mag. Drago Mežnar, 5.3.1992

Delovna razmerja

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 4/1992V pp, št. 1/92 je bilo v rubriki "vprašanja - odgovori" pod naslovom "Nadomestilo OD trajno presežnim delavcem" podano med ostalim tudi naslednje mnenje: "To torej pomeni, da delavci, ki so bili v 6-mesečnem odpovednem roku doma in niso delali, dobijo nadomestilo OD v višini, določeni s kolektivn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Občinski odlok o ustanovitvi javnega podjetja

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1992Ker je izpodbijani odlok občinska skupščina med postopkom pred ustavnim sodiščem razveljavila in ni izkazalo, da le povzročil posledice, je ustavno sodišče postopek ustavilo. Sklep US RS, št. U-I-3/91 z dne 23. 1. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Splošni akt, ki ne ureja izvrševanja javnih pooblastil

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 4/1992Po spremembi ustave 23. decembra 1991 ustavno sodišče ni pristojno za oceno splošnih aktov, ki niso bili izdani v izvrševanju javnih pooblastil. Sklep US RS, št. U-I-62/91 z dne 6. 2. 1992
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Točenje alkoholnih pijač v določenih obratih

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ustavno sodišče, Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 4/1992V neskladju z ustavo je določba občinskega odloka po kateri je prepovedano točiti alkoholne pijače v obratih družbene prehrane, prostorih organizacij, kjer servirajo ali prodajajo kruh, slaščice in so prvenstveno temu namenjene. Odločba US RS, št. U-I-60/91 z dne 9. 10. 1992, objavljena v Ur. l. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Prisilna izterjava denarne kazni, izrečene tujcu z odločbo sodnika za prekrške

Maja Pruša, 5.3.1992

Sodišča, Prekrški

Maja Pruša, Pravna praksa, 4/1992Odločba, izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko postane pravnomočna in ko za izvršitev ni zakonskih ovir. Odločba, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen, se izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo kazni (253. člen zakona o prekrških).
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Št. 8 (20. 2. 1992) Vlada RS objavlja v tej številki (resda na koncu!) štiri svoje akte: dopolnjeni odlok o plačilnem prometu, odlok o pristojbini za obvezne zdravstvene preglede rastlin v prometu čez državno mejo in v notranjem prometu, odlok o ugotavljanju vrednosti in določanju najemnin za sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Socialni problemi ob stečaju, nelikvidnosti in odpuščanju delavcev

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/1992Vsekakor bi morali pri razreševanju socialnih konfliktnih situacij v večji meri upoštevati izkušnje Evropske skupnosti, njihove smernice pa tudi že upoštevati ob sprejemanju zakonov. Na tem področju je pomembno: smernica o masovnem odpuščanju delavcev (Uradni list ES, L 48 z dne 22/2-l975), smern...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Ob izdaji nove menične golice

Jožko Žiberna, 5.3.1992

Menica in ček

Jožko Žiberna, Pravna praksa, 4/1992Od l. februarja 1992 se uporablja zakon o prometnem davku, ki vsebuje tudi določila, ki zadevajo menico. Zato se je potrebno nekoliko podrobneje seznaniti s temi določili, ki v mnogočem spreminjajo tisto, kar je bilo do sedaj v veljavi oziroma kar se je uveljavilo v praksi. Kot prvo je treba omen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Št. 10 (28. 2. 1992) Štirje vladni akti so v tej številki uradnega glasila: najprej odlok, s katerim se ustanavlja Univerzitetni inštitut informacijskih znanosti (v Mariboru, kot javni raziskovalni zavod, skrajšano ime: IZUM), zatem je sklep o osnovi za obračun plač v državni upravi, potem uredba...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Št. 9 (21. 2. 1992) Skupščina RS je tokrat pripravila za objavo vrsto aktov, ki jih je sprejela: Najprej je tu "paket" 3 zakonov s področja zdravstva: zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstveni dejavnosti, zakon o ureditvi zdravstvene dejavnosti ter zakon o lekarniški dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Predlog za izdajo zakona o trgovini z osnutkom zakona

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Trgovina

, Pravna praksa, 4/1992Predvsem je potrebno predlog soočiti s pravom Evropske skupnosti, v katero se želimo vključiti. Zato so nekatere rešitve v nasprotju s tem pravom, najmanj pa vprašljive: V 4. členu je uvodoma pravilno stališče, da trgovcu ni mogoče z aktom države oziroma skupnosti omejiti pravice do svobodnega na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Osnutek zakona o odvetništvu

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 4/1992Predlagatelj osnutka je upošteval naše bistvene pripombe, zlasti tiste, ki so se nanašale na problematiko družb odvetnikov. Pri obravnavi osnutka pa nastaja vprašanje smotrnosti in pravilne zasnove 6. alinee v prvem odstavku 24. člena in s tem povezan 25. člen. Formulacija v citirani alinei, da j...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Reševanje arbitražnih sporov z mednarodnim elementom v Sloveniji

Mirjana Bekeš, 5.3.1992

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Mirjana Bekeš, Pravna praksa, 4/1992Po osamosvojitvi Republike Slovenije in prenosu nalog z Gospodarske zbornice Jugoslavije na Gospodarsko zbornico Slovenije se pogosto odpira tudi vprašanje arbitražnega reševanja mednarodnih sporov v Sloveniji oziroma možnosti reševanja teh sporov pred Stalno arbitražo pri GZS. Doslej so se stran...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Zakon o denacionalizaciji pred US RS

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1992Pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije se vse bolj uveljavljajo spori, v katerih pobudniki (predlagatelji) uveljavljajo kršitev z ustavo zagotovljene enakosti pred zakonom. Splošno združenje za gospodarstvo je problem enakosti pred zakonom začelo kar dvakrat. V prvem primeru navaja, da gre v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Janez Breznik, Marko Prijatelj, Jože Sedonja: Zakon o denacionalizaciji s komentarjem

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 4/1992V založbi Gospodarskega vestnika je nedavno izšel, kmalu po sprejemu, tudi že komentar zakona o denacionalizaciji. Avtorji so dokaj znani juristi, strokovni delavci Ministrstva za pravosodje in upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Nadaljevanje stikov s hravaškimi kolegi

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1992Na pobudo predsedstva Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije je bilo 14. februarja na Otočcu delovno srečanje s predstavniki Saveza društava pravnika u privredi Hrvatske. To je bilo prvo srilečanje pravnikov obeh organizacij, potem ko sta republiki postali samostojni državi, s čemer so se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

O enako(pravno)sti subjektov

Dušan Skok, 5.3.1992

Ostalo

Dušan Skok, Pravna praksa, 4/1992Zveza društev pravnikov je 28. februarja pripravila v Ljubljani "okroglo mizo" o enako(pravno)sti subjektov (osebkov) - torej o pomembnem načelu za zakonodajno in "uporabniško" prakso. Konferenčna dvorana v ljubljanski sodni stavbi je bila kaj slabo zasedena, daleč pod pomembnostjo obravnavanih vpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Enako(prav)nost

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Človekove pravice

, Pravna praksa, 4/1992Izvedba načela enakosti zgodovinsko izhaja iz dveh temeljnih izhodišč: iz egalitarnega, naslonjenega na enakost lastnine oziroma na enakost vsem ljudem pripadajočih dobrin, in iz enakovrednostnega, naslonjenega na enako družbeno vrednotenje ljudi kot posameznikov, ne glede na številne pojavne oblike...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Non sunt iudicandae leges

dr. Janez Kranjc, 5.3.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 4/1992Pred seboj imamo zelo zanimivo pravno pravilo, ki bi ga na nek način lahko imenovali pozitivistično. Iz njega namreč vsaj na prvi pogled izhaja, da je treba zakone sprejeti kot nekaj, kar je iznad vsake sodbe in vzvišeno nad sleherno kritiko. Kdaj je ta rek nastal in kdo bi utegnil biti njegov avtor...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
1992(21)
> Marec(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJK LM NOP QRS ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov