O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Mednarodno pravo in neodvisna država

mag. Aleksander Čičerov, 7.3.1991

Pravoznansto

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 4/1991Založba "Gower Publishing Company limited" je leta 1989 ponatisnila učbenik avtorice Ingrid Detter DeLupis, ki ga je uporabljala pri predavanjih o mednarodnem pravnem redu na London School of Economics and Political Science. Knjiga nosi naslov "Mednarodno pravo in neodvisna država" (International La...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Mednarodna konferenca o zakonu republike Italije zarazvoj gospodarskih dejavnosti

mag. Aleksander Čičerov, 7.3.1991

Ostalo

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 4/1991V Ljubljani je 1. marca letos potekala mednarodna konferenca o zakonu Republike Italije za razvoj gospodarskih dejavnosti in mednarodnega sodelovanja AD FJK (v nadaljevanju zakon AD FJK), Dežele Belluno in obmejnih področij, ki sta ga častno podprla Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije in Univ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Aleksander Bajt - 70-letnik

Jože Mencinger, 7.3.1991

Ostalo

Jože Mencinger, Pravna praksa, 4/1991Ob jubileju našega znanega profesorja je Jože Mencinger v Delu 27. 2. 1991 med drugim zapisal: ...V ekonomski znanosti se je "pojavil v letu 1953, ko je doktoriral s takrat presenetljivo disertacijo "Marxov zakon vrednosti kot teorija cen". Z njo je začrtal pot, po kateri hodi že štirideset let; po...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Uporaba nekaterih določb SKP

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 4/1991Odbor za pravna vprašanja GZS je 28. 2. 1991 sprejel naslednja stališča glede uporabe nekaterih določb splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo (v nadaljevanju: SKP), upoštevajoč spremembe zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 5/91): 2. odstavek 2. točke 36. člena SKP Odbor meni, da se...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Načela o varstvu okolja

dr. Janez Šinkovec, 7.3.1991

Varstvo okolja

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 4/1991Sodobni pravni redi opredeljujejo načela o varstvu okolja, ki jih nato zakonodaja redno spoštuje za posamezna področja (vode, gozdovi, divjad, odpadki, hrup itd.). Taka načela so praviloma opredeljena v krovnem zakonu, ki ureja varstvo narave. Najpogosteje se opredeljujejo naslednja načela: skrbn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Univerza v Mariboru

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 4/1991O "prestopu" mariborske VPŠ med visoke šole smo pisali že lani, v uvodniku današnje številke povzemamo nekaj delov iz slavnostnega govora - na promociji visoke šole 15. februarja letos - v nadaljevanju pa predstavljamo novi predmetnik in nekaj napotkov kandidatom, ki bi želeli študirati na Visoki pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Institut za management: Kaj je in kako deluje?

dr. Rado Bohinc, 7.3.1991

Znanost in raziskovalna dejavnost

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 4/1991Slovenski inštitut za management je mešano podjetje, ustanovljeno z namenom zapolniti "vrzeli" pri praktični uporabi strokovnega znanja na različnih področjih gospodarjenja. Dejavnost Inštituta je široko zastavljena. Obsega raziskovalno delo, svetovanje, inženiring in posredovanje informacij na d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pogoji za uporabo zemljišč

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Kmetijska zemljišča

, Pravna praksa, 4/1991Republika je lahko z zakonom določila splošne pogoje za uporabo kmetijskega zemljišča, ki se nanašajo na prepoved zmanjševanja parcel, obvezno uporabo agrotehničnih ukrepov in komasacijskih postopkov. Ustavno sodišče pa ni pristojno odločati, ali so ti pogoji racionalni in primerni. Sklep USJ, št...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 7.3.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 4/1991Konkretni dejanski stan Življenjski primer in konkretni dejanski stan (nem. Sachverhalt) nista identična. Ne gre za sinonima ki označujeta isti izsek in isto raven družbene resničnosti. Življenjski primer označuje primer, ki se je dogodil (odvijal) v določenem času in prostoru. V tem pomenu življ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Reorganizacija PPE v samostojna podjetja

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/1991Podjetje v družbeni lastnini, je prejšnje TOZD po reorganizaciji preimenovalo v proizvodno poslovne enote, ki niso več pravne osebe. Le-te želijo organizirati kot samostojna podjetja. Kakšen je postopek organiziranja takšnih podjetij in kakšen je položaj krovnega podjetja? Ali je potrebno soglasj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Vrnitev (valorizirane) lastne udeležbe

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

, Pravna praksa, 4/1991Vprašanje: Ali mora organizacija vračati imetnikom stanovanjske pravice lastno udeležbo ob upoštevanju valorizacije, ali pa lahko upošteva le tisto obrestno mero, ki je bila določena s pogodbo o plačilu lastne udeležbe, ali s splošnim aktom o reševanju stanovanjskih vprašanj? Odgovor: Plači...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Vlaganje v stanovanje - lastna udeležba

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 4/1991Vprašanje: Ali lahko ugovarjam v pobot stroške, ki sem jih imel z renoviranjem družbenega stanovanja, za katerega moram plačati lastno udeležbo, ker po zakonu plačila lastne udeležbe nisem oproščen? Odgovor: Menimo, da ni možno pobotati stroškov za preureditev stanovanja z obveznostjo plači...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Ukinitev delovnega mesta - invalidska upokojitev

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 4/1991Vprašanje: Delavka, ki opravlja dela vrtnarice, je slabega zdravstvenega stanja in je pogosto v bolniškem staležu. Zdravnik priporoča, da bi morala delo opravljati v ugodnih klimatskih pogojih, v suhem prostoru itd. Ker organizacija takega dela ne more zagotoviti, nameravajo delovno mesto ukiniti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Razrešeni funkcionar - odpoved stanovanjskega razmerja

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 4/1991Vprašanje: Delavka, ki je bila v upravnem organu občine imenovana kot funkcionar, je pridobila kadrovsko stanovanje. Zaradi razrešitve ji je prenehalo delovno razmerje (proti njeni volji). Ali lahko upravni organ doseže, da se delavka izseli iz stanovanja oz. ali se ji lahko odpove stanovanjsko r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Disciplinski ukrep: prenehanje delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/1991Ni bila v nasprotju z zakonom določba samoupravnega splošnega akta, po kateri se za hujšo kršitev delovne obveznosti, ki jo delavec stori s tem, da en dan neopravičeno izostane z dela, lahko izreče disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. Sklep US RS, št. U-I-33/90 z dne 8. 11. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Višji sodni svetovalec - pogoj, delovne izkušnje

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Sodišča

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z ustavo in zakonom samoupravna ureditev (pravilnik delovne skupnosti Zveznega sodišča, Beograd), po kateri mora imeti višji sodni svetovalec najmanj 6 let delovnih izkušenj v pravnih zadevah, od tega najmanj 3 leta v pravosodju na ustreznem pravnem področju. Sklep USJ, št. U-I-34/...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Zamudne obresti pri izplačilu odškodnine

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Obligacije

, Pravna praksa, 4/1991Izpodbijana ureditev je med postopkom prenehala veljati z novim zakonom o razlastitvi (Sl. vesnik SRM, št. 46/89), ki določa, da je razlastitveni upravičenec dolžan v primeru zamude pri plačilu odškodnine plačati prejšnjemu lastniku zamudne obresti po predpisih o obligacijskih razmerjih. Sklep US...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Varstvo naravne znamenitosti

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Naravna in kulturna dediščina

, Pravna praksa, 4/1991Ni v neskladju z zakonom in ustavo akt o razglasitvi naravne znamenitosti, ki to naravno znamenitost označuje tako, da so ugotovljivi tudi imetniki naravne znamenitosti oziroma imetniki pravice upravljanja. Sklep US RS, št. U-I-26/90 z dne 15. 11. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Dolgoročni plan občine

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/1991Dolgoročni plan občine, ki ne povzema obveznih izhodišč dolgoročnega plana republike, ni v skladu z zakonom. Odločba US RS, št. U-I-28/90 z dne 6. 12. 1990, objavljena v Ur. l. RS. št. 46/90
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Ne razpis - imenovanje v. d.

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Osnovno šolstvo, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/1991V osnovni šoli so se odločili, da ne bodo razpisali delovnega mesta ravnatelja, pač pa da bodo imenovali vršilca dolžnosti ravnatelja vse do spremembe zakonodaje. Ali je šola ravnala pravilno? Čeprav delavci s osnovni šoli oz. svet šole ni bil z ničemer omejen glede razpisa za delovno mesto ravna...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odvetniško cehovstvo...

Aspazija Čuden, 7.3.1991

Odvetništvo in notariat

Aspazija Čuden, Aspazija Čuden, Pravna praksa, 4/1991Peter Čeferin na pravno-filozofski ravni poveličuje vlogo odvetnika in odvetništva kot javne službe (v pp, št. 3/91 - Ob (počasnem) sprejemanju zakona o odvetništvu). S tem se kot eden izmed sedanjih premalo strokovno usposobljenih, odvisnih in zlasti vplivom države podrejenih odvetnikov zavzema za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Deljeni delovni čas - neplačani odmor

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 4/1991Vprašanje: Ob 40-urnem delovnem tednu so se v organizaciji odločili, da bodo delali od 7.00 do 15.30 (prej od 7.00-15.00), tako da bodo delali "neto" 8 ur petkrat tedensko, polurni odmor pa naj ne bi bil plačan. Zakon govori namreč le o pravici delavca do odmora, ne pa tudi o plačilu. Ali je t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Prometni davek - plačila in oprostitve

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 4/1991Po več okrožnicah SDK - Centrale za Slovenijo povzemamo nekaj pomembnih pojasnil glede plačevanja prometnega davka oziroma njegovih oprostitev. V zvezi z izvajanjem zakona o začasnih ukrepih o davku od prometa proizvodov in storitev (Ur. l. SFRJ, št. 4/91) je Republiška uprava za družbene prihodk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Pravica do odsotnosti z dela

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/1991Vprašanje: V podjetju so uvedli 4-izmensko delo in sicer tako, da vsaka skupina po treh tednih 6 dni počiva. Kako se računa pravica do odsotnosti z dela, ko je delavec že tako doma? Odgovor: Pravica do odsotnosti z dela je po svoji naravi pravica, ki omogoča, da delavec takrat, ko bi bil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Nova sistematizacija - razvrščanje delavcev

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/1991Vprašanje: Ali je potrebno ob spremembi razvida del in nalog oz. ob uvedbi novega akta o sistematizaciji delovnih mest delavce ponovno razporediti? Ali je potrebno ob taki razporeditvi razvrstiti delavce v tarifne razrede? Odgovor: Sprememba splošnega akta o razvidu del in nalog oz. sistema...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
1991(49)
> Marec(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEFGHIJKLM NOP QRSŠ TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov