O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Finančni položaj verskih skupnosti

Janez Tekavc, 20.2.1997

Verske skupnosi

Janez Tekavc, Pravna praksa, 4/1997V zadnjih letih se je v Sloveniji pojavilo kar precej novih verskih skupnosti. Ko je nastajal Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji (Ur. list SRS, 15/76), se predlagatelji prav gotovo niso zavedali, kakšen razmah bodo verske skupnosti doživele dobri dve deset...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Državno tožilstvo, politika in pravna država

Boštjan Penko, 20.2.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Boštjan Penko, Pravna praksa, 4/1997V svojem članku z naslovom "Kazensko pravo v Republiki Sloveniji - razvoj po osamosvojitvi, trenutno stanje in načrti za prihodnost", ki je bil objavljen v pp, št. 2/97, sem zapisal misel, ki je k besedi spobodla kolego Marijana Bobiča, višjega državnega tožilca iz Kopra (glej odmev v pp, št. 3/97)....
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Pooblastila varnostnika

Bojan Šobar, 20.2.1997

Uprava

Bojan Šobar, Pravna praksa, 4/1997Država zagotavlja s svojimi organi in mehanizmi le določen obseg varnosti, ki ga je glede na predpise dolžna zagotavljati. To varstvo pa dostikrat ne zadovolji potreb posameznih fizičnih ali pravnih oseb. Na tem področju želijo nekaj več in so to pripravljeni tudi plačati. Take dopolnilne oblike var...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Iz predpisov

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1997* Davek od dobička pravnih oseb - obrazec glej odredbe v Ur. l. RS, št. 5/97 * Pravilnik o maturi glej spremembo v Ur. l. RS, št. 5/97 * Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov od 1. 1. 1997 glej sklepe v Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Imenovanje, razrešitev in odstop predstojnikov organov v sestavi ministrstev...

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Vlada, Uprava

, Pravna praksa, 4/1997Imenovanje, razrešitev in odstop predstojnikov organov v sestavi ministrstev in predstojnikov vladnih služb Predstojniki organov v sestavi so definirani tako v Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) kot tudi v Zakonu o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95). P...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Spor med roditeljema - otrok, stranka v postopku

mag. Mateja Končina-Peternel, 20.2.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

mag. Mateja Končina-Peternel, Pravna praksa, 4/1997Ali je otrok stranka v postopku, kadar center za socialno delo odloča o sporu med roditeljema po 4. odstavku 114. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih? Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.54/92, v nadaljevanju ZSV) v 86. členu določa, da socialno varstveni zavodi v izvrševan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Bogomir Sajovic: Osnove civilnega prava - uvod

dr. Miha Juhart, 20.2.1997

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1997Stara ljubezen ne zarjavi. To je prva misel, ki se mi je utrnila, ko sem odložil najnovejšo knjigo profesorja Sajovica in se spomnil na tanka skripta, skozi katera sem se prebijal v času magistrskega študija in po katerih sem segel takrat, kadar sem se znašel v negotovosti, zgubljen v množici različ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Zakon o kazenskem postopku

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 4/1997Rok za vložitev zasebne tožbe iz prvega odstavka 52. člena Zakona o kazenskem postopku se izteče tudi v času trajanja sodnih počitnic (od 15. julija do 15. avgusta) in se ne podaljša do izteka prvega delovnega dne po sodnih počitnicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Pravice zagornika osumljenca

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 4/1997Ko je osumljenec priveden k preiskovalnemu sodniku (157. člen Zakona o kazenskem postopku), ima njegov zagovornik pravico pregledati in prepisati spise in si ogledati zbrane dokazne predmete. (Problem je sprožilo Okrožno sodišče v Ljubljani).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Neprištevni obdolženec v priporu - preizkus razlogov

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 4/1997Glede neprištevnega obdolženca, zoper katerega je odrejen pripor in se po drugem odstavku 491. člena Zakona o kazenskem postopku med postopkom za uporabo varnostnega ukrepa namesti v ustrezen zdravstveni zavod, se po drugem odstavku 207. člena v zvezi s 507. členom Zakona o kazenskem postopku vsaka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Preizkus zasebne tožbe

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 4/1997Če sodišče ob preizkusu pravočasno vložene zasebne tožbe ugotovi, da gre za kaznivo dejanje, ki se preganja na oškodovančev predlog, zasebne tožbe ne zavrže zato, ker ni zahteve upravičenega tožilca, temveč pošlje vlogo kot ovadbo državnemu tožilcu. (Sklep Višjega sodišča v Kopru z dne 4.9.1996, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Sklepanje ob preizkusu pripornih razlogov

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 4/1997Sodišče mora sklep, s katerim ob dvomesečnem preizkusu pripornih razlogov po izročitvi obtožnice pripor podaljša ali odpravi, izdati še pred potekom dveh mesecev od izdaje zadnjega sklepa o priporu. Obtožencu mora biti pisni sklep vročen do poteka dvomesečnega roka, izjemoma pa najkasneje v ustavnem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Nujne zadeve - rok za vložitev pravnega sredstva

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Sodišča, Kazenski postopek

, Pravna praksa, 4/1997V zadevah, ki se ne štejejo kot nujne po drugem odstavku 83. člena Zakona o sodiščih, se rok za vložitev pravnega sredstva, ki je začel teči najkasneje 15. julija, v času trajanja sodnih počitnic (od 15. julija do 15. avgusta) ne more izteči, temveč se izteče prvi delovni dan po sodnih počitnicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Prometni davek za storitve

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Prometni davek

, Pravna praksa, 4/1997Prvi odstavek 34.b člena Pravilnika o uporabi Zakona o prometnem davku (Ur. l. RS, št. 6/92, 8/92, 29/92 in 39/93) se razveljavi. Glede na 147. člen ustave in določbe zakona o prometnem davku se lahko obveznost plačevanja davka od prometa storitev uvaja samo z zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Komunalne tekse - večkratna obdavčitev

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Lokalna samouprava, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 4/19971. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Ur. l. SRS, št. 29/65 itd. in Ur. l. RS, št. 18/91) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Janez Šinkovec: Evropsko pravo

Branko Korže, 20.2.1997

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Vzgoja, izobraževanje in šport

Branko Korže, Pravna praksa, 4/1997V slovenski pravni literaturi je poleg številnih razprav nekaj obsežnejših del, v katerih pravni strokovnjaki obravnavajo pravo Evropske skupnosti - ES (prof. dr. Mirko Ilešič: Pravna ureditev EGS, 1984, dr. Metka Arah: Evropska unija, vizija političnega združevanja, 1995). Na Dnevih slovenskih prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

SKILEX Slovenija 1997

Metod Žužek, 20.2.1997

Ostalo

Metod Žužek, Pravna praksa, 4/1997Dolenjske Toplice - Črmošnjice, 31. 1. in 1. 2. 1997 "Hiter razvoj novih smučarskih dejavnosti, ob dejstvu, da so ostale obstoječe smučarske naprave in tereni, kjer se dejavnosti odvijajo, praktično nespremenjene, narekuje koreniti poseg v prenovo določil, ki takšne odnose zakonsko urejajo," so b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Slovensko in "evropsko" hipotekarno pravo

mag. Igor Strnad, 20.2.1997

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 4/1997V Republiki Sloveniji počasi, a vendarle zaokrožujemo lasten pravni sistem. Civilno pravo je eno izmed zadnjih večjih pravnih področij, ki je v pretežni meri še urejeno z zakoni iz bivše skupne države. Zaradi številnih družbenih odnosov, ki jih civilne norme morajo urediti, je pripravljanje lastne c...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Roditeljska pravica staršev in pravica otrok do stikov

dr. Andrej Berden, 20.2.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 4/1997Nesporno dejstvo je, da so se odnosi v družini spremenili do te mere, da je potrebna temeljita revizija družinskega prava, ne glede na to, iz kakšnega sistema izhaja stara ureditev, Vendar pa to velja le za tiste ureditve, ki temelje na rimskopravnem konceptu prava ali na konceptu anglosaksonskega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Korupcija: posledica nezaupanja v sistem?

Avtor ni naveden, 20.2.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 4/1997"Ko sistem ne deluje, ali deluje slabo, so državljani prisiljeni iskati poti, ki jim omogočajo preživetje. Korupcija je ena izmed teh poti. Tudi če se sistem kasneje trdneje vzpostavi, so nekdanje bližnjice do cilja še žive in jih je težko pregraditi oziroma odpraviti." S temi besedami je Gojko B...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Še o vpisih v sodni register in listinah v notarski obliki

Dušan Škrbec, 20.2.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 4/1997Po objavi članka "Listine v notarski obliki" v pp, št. 25/96, me je poklicalo več kolegov, ki so soglašali z mojo ugotovitvijo, da kranjsko registrsko sodišče neutemeljeno terja od predlagateljev (d.o.o.) predlogov za vpis (sprememb) v sodni register predložitev sklepa (skupščine) v obliki notarskeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Kaj delajo...

Miloš Likar, 20.2.1997

Ostalo

Miloš Likar, Pravna praksa, 4/1997"Naša pravna služba je posebna organizacijska enota v sklopu delniške družbe Petrol, ki je vpisana v sodni register od lanskega decembra. Že v začetku moram povedati, da naša služba opravlja pravne zadeve za vse teritorialne enote po Sloveniji, kjer je zaposlenih okoli tri tisoč delavcev. Dela je ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

dr. Rado Bohinc: Znanost in družba

mag. Dubravka Krneta, 20.2.1997

Znanost in raziskovalna dejavnost

mag. Dubravka Krneta, Pravna praksa, 4/1997Knjiga dr. Rada Bohinca z naslovom "Znanost in družba" je s svojo sistematično strukturo brez dvoma orodje, ki lahko služi kot opora strokovnemu delu na področju raziskovalnorazvojne dejavnosti, zlasti pa tistemu, ki se ukvarja z oblikovanjem raziskovalno-razvojne regulative ter njene uporabe v prak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Evropska zakonodaja že (tudi) v Sloveniji

Damjan Belič, 20.2.1997

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Damjan Belič, Pravna praksa, 4/1997Približevanje Slovenije polnemu članstvu v Evropski uniji povečuje potrebo po informacijah o delovanju organov Evropske unije. Evropska unija, kakršno poznamo danes, se je razvila iz mednarodnih organizacij, ki so temelje svojega delovanja postavile že precej oddaljenega leta 1957. Od takrat dalje s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Izplačilo nadomestila z zamudo - valorizacija, obrestovanje

Jože Kuhelj, 20.2.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 4/1997Delovnemu invalidu nekaj let ni bilo plačevano nadomestilo zaradi manjše plače na drugem delu. Sedaj mu je bilo izplačano to nadomestilo za dobo petih let v enkratnem, nevaloriziranem in neobrestovanem znesku. Izplačilo obresti odklanjata tako zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot podje...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
1997(37)
> Februar(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHIJ K L M NO P QRS Š T UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov