O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1995Št. 10 - 18. 2.1995 V Alma-Ati odpira RS konzulat s častnim konzulom. Vlada RS je poleg tega sklenila še; z uredbo določa način razdelitve bilance in ugotavljanja deleža občin v družbenem kapitalu obstoječih veterinarskih zavodov, spremenila je uredbo o določitvi kmetijskih proizvodov, ki so obremen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1995Št. 9 - 17. 2. 1995 Državni zbor soglaša s statutom Agencije za trg vrednostnih papirjev, zato ga objavlja. Vlada RS objavlja tokrat tri akte: uredbo o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih vodotokih Proščka, Bače, Kneže .. za proizvodnjo električne energije; sklep o ustanovitvi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Ostalo

, Pravna praksa, 4/1995Izdan je Register predpisov in drugih aktov ter mednarodnih pogodb - objavljenih v Ur. l. RS v letu 1994! Št. 8 - 10. 2. 1995 Državni zbor objavlja Nacionalni raziskovalni program ter odločitev KVIAZ, da se sklep glede zvišanja plač poslancem (objavljen v Ur. l. RS, št. 80/94) do nadaljnjega zadrži!...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ali še velja?

Borut Šinkovec, 23.2.1995

Pravoznanstvo

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 4/1995Praksa pokaže, da na (na videz) tako enostavno vprašanje, ali nek predpis še velja ali pa se, četudi ne velja več, vendar še vedno uporablja (položaj, ki je pravno možen in pogost), ni vedno enostavnega, često pa tudi ne enotnega odgovora in stališča. Slednje ustvarja mučne položaje in gotovo slabi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Spori v zvezi s kolektivnimi pogodbami - danes in jutri

mag. Zvone Vodovnik, 23.2.1995

Kolektivne pogodbe

mag. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 4/1995Še pred sprejetjem nove ustave 1991 se je v domači pravni ureditvi uveljavilo dvostransko pogodbeno delovno razmerje, na tej podlagi pa tudi kolektivne pogodbe ter pogodbe o zaposlitvi. Ta ureditev je v pogojih praktično nedotaknjene družbene lastnine proizvajalnih sredstev le sprožila proces ločeva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zavarovanje mednarodnih poslov:

dr. Marko Pavliha, 23.2.1995

Zunanjetrgovinski predpisi

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 4/1995V slovenskih zavarovalnicah običajno srečamo transportna in kreditna zavarovanja "pod isto streho", v okviru enega oddelka. Združitev pa ni zrasla na nekakšnem nelogičnem ali birokratskem zeljniku, temveč je nastala na podlagi praktičnih potreb. Predstavljajmo si primer, ko želi izvoznik (prodajalec...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Pogodba o kontroli blaga

Bojan Zidarič, 23.2.1995

Obligacije

Bojan Zidarič, Pravna praksa, 4/1995TEMELJNA NAČELA Pogodba o kontroli blaga je izključna pravna osnova za izvajanje pogodbene kontrole. S sklenitvijo pogodbe o kontroli blaga se ena pogodbena stranka (vršilec kontrole) zavezuje, da bo strokovno in nepristransko opravila dogovorjeno kontrolo blaga in izdala o tem potrdilo, druga stran...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Nova odvetniška tarifa

Alojz Osojnik, 23.2.1995

Odvetništvo in notariat

Alojz Osojnik, Pravna praksa, 4/1995V Uradnem listu RS, št. 7 z dne 4. 2. 1995, je bila objavljena nova odvetniška tarifa, ki je začela veljati naslednji dan po objavi. Glavne značilnosti nove tarife v primerjavi s prejšnjo so njena posodobitev ter višje vrednotenje posamičnih odvetniških storitev, čeprav se sama vrednost točke, po ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zbogom prestopki

Alenka Leskovic, 23.2.1995

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 4/1995Na nedavno končanem mednarodnem smučarskem prvenstvu pravnikov SKILEX "95 je organizator iz uradne uvrstitve izločil enega izmed zmagovalcev, ker ni sodnik, tožilec, odvetnik ali notar, temveč samo diplomirani pravnik. Za vse druge njegove kolege, ki prav tako ne delajo v pravosodju, so veljala drug...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Medicina in pravo II

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

, Pravna praksa, 4/1995Pravniško društvo Maribor in Slovensko zdravniško društvo Maribor sta izdali po lanski prvi še drugo strokovno knjigo "Medicina in pravo II - odgovornost zdravnika, medicinska napaka" z izbranimi poglavji s področja obeh strok. Delo je sad nekajletnega zanimivega sodelovanja mariborskega zdravniškeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo

Metka Penko-Natlačen, 23.2.1995

Kolektivne pogodbe

Metka Penko-Natlačen, Pravna praksa, 4/1995Komisija za razlago Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, oblikovana na podlagi 56. člena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo, je v okviru svojih pristojnosti oblikovala posamezna mnenja in razlage o nekaterih določbah Splošne kolektivne pogodbe (v nadaljevanju SKP). Komisija pri svojem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Sprememba stroke - ponovitev pripravništva

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995Vprašanje: Delavka je po poklicu ekonomski tehnik. Po končani šoli se je zaposlila kot pripravnica in opravila pripravniški izpit. Kasneje se je prekvalificirala in postala frizerka. Ali mora ponovno opravljati pripravništvo in opravljati pripravniški izpit za frizerko, ali pa se šteje, da je pripra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Izjava o plačilu ženinega dolga

Mitja Radoševič, 23.2.1995

Obligacije

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 4/1995Dolžnica bi morala poravnati dolg na podlagi kazenske sodbe. Njen mož je dal upniku pismeno izjavo, da bo po razvezi zakonske zveze poravnal ženin dolg tako, da se mu bo od plače odtegoval določen znesek. Mož je nato svojo izjavo pismeno preklical. Kakšno težo imata moževa izjava o poplačilu ženineg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Uveljavljanje terjatev na podlagi pogodbe o zaposlitvi

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995Vprašanje: V kakšnem času mora delavec uveljavljati denarne terjatve zaradi razlike pri plači, pri regresu za letni dopust itd.? Ali mora te terjatve oziroma pravice najprej uveljavljati v podjetju in šele nato zahtevati sodno varstvo, ali pa lahko uveljavlja terjatve neposredno na sodišču? Odgovor:...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Spor glede količnikov plač v javnem zavodu

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Gospodarske javne službe (komunala), Plače v negospodarstvu

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995V vrtcu je zaposlenih nekaj delavk z višjo izobrazbo, ki opravljajo delo na različnih področjih: investicijsko vzdrževanje, zdravstveno-higiensko delo, pravniško-kadrovsko delo itd. Za vse te delavce je Ministrstvo za šolstvo in šport določilo enak osnovni koeficient v višini 2,65. Ker je ta koefici...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Zaposlen pri dveh delodajalcih - pravice iz delovnega razmerja

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995Vprašanje: V podjetju je delavec zaposlen s polovičnim delovnim časom, saj preostali delovni čas do polnega delovnega časa opravlja pri samostojnem podjetniku. Tako je zaposlen pri dveh delodajalcih skupaj s polnim delovnim časom. Ali so mu v podjetju dolžni izplačati jubilejno nagrado za 20 let sku...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Neizpolnjen pogoj za trgovskega poslovodjo / razporeditev, prenehanje delovnega razmerja

dr. Ivan Žužek, 23.2.1995

Delovna razmerja

dr. Ivan Žužek, Pravna praksa, 4/1995Vprašanje: Na delovnem mestu trgovskega poslovodje je zaposlena oseba, ki je prodajalec, morala pa bi si do 24. 4.1995 pridobiti izobrazbo trgovskega poslovodje. To določa zakon o trgovini. Ker si te izobrazbe ne bo pridobila, se postavlja vprašanje, ali ji preneha delovno razmerje po zakonu, saj or...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Skilex 1995

dr. Marko Ilešič, 23.2.1995

Ostalo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 4/1995V strokovni in siceršnji javnosti je skoraj neopazno minil XXII. kongres Skilex 1995. Gre za vsakoletni dogodek, ki ga sestavljata mednarodni kongres pravnikov in smučarsko prvenstvo pravnikov. Čeprav sta smučarsko-tekmovalni in družabni vidik tudi med razlogi za to, da se pravniki vsako leto za ted...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Lastninsko preoblikovanje podjetij

Andrej Simonič, 23.2.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 4/1995Sodelovanje notarja Ali mora pri sprejemu statuta in akta o lastninskem preoblikovanju obvezno sodelovati notar? Podjetje, ki se lastninsko preoblikuje, še ni inkorporirano v zakon o gospodarskih družbah (ZGD), zato se vsi sklepi organov sprejemajo po obstoječih aktih (585. člen ZGD) in na podlagi d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Kazenska zakonodaja s stvarnim kazalom anonimnega avtorja in stvarnim kazalom

dr. Vid Jakulin, 23.2.1995

Intelektualna lastnina, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vid Jakulin, Pravna praksa, 4/1995Firma Mikrogrand d.o.o. je razposlala ponudbe za nakup dela "Kazenska zakonodaja Republike Slovenije s komentarjem in stvarnim kazalom". Besedilo, ki je vloženo v plastični fascikel formata A5, obsega 462 strani in je na voljo za 7.875,00 SIT. Pregled dela pokaže, da ponudba obljublja precej več, ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Obvezna zavarovanja v prometu

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 4/1995Na februarskem srečanju članov Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana so v strokovnem delu namenili pozornost zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu, katerega poglavitne značilnosti je temeljito predstavila Gordana Ristin, strokovna svetovalka v civilnem oddelku Vrhovnega sodišča RS (in katere...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Direktor

Mato Gostiša, 23.2.1995

Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 4/1995Delavski svet je pooblastil tričlansko komisijo izmed članov delavskega sveta za sklenitev individualne pogodbe z direktorjem. Vsebina pogodbe je bila komisiji posredovana ustno, komisija je tako pogodbo tudi podpisala. Delavski svet z vsebino ni bil seznanjen, razprave ni bilo, prav tako tudi sklep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ali spremeniti program lastninskega preoblikovanja po spremenjeni uredbi?

Branka Neffat, 23.2.1995

Denacionalizacija in lastninjenje

Branka Neffat, Pravna praksa, 4/1995V Ur. l. RS, št. 5/95 je bila objavljena UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O METODOLOGIJI ZA IZDELAVO OTVORITVENE BILANCE STANJA (v nadaljevanju uredba), veljati je začela 8.1.1995. Postavlja se vprašanje, kako uveljaviti in kako pristopiti k uveljavitvi uredbe v fazi lastninskega preoblikov...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ustanovljena Notarska zbornica Slovenije

Avtor ni naveden, 23.2.1995

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 4/1995Prvih 30 notarjev, ki jih je ob koncu minulega leta imenoval Državni zbor, je 15. februarja ustanovilo in konstituiralo svoje poklicno združenje - Notarsko zbornico Slovenije. Za prvega predsednika so izvolili Andreja Škrka in za podpredsednika Jožeta Dernovška (oba sta odvetnika v Ljubljani), izbra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Direktor na dveh delovnih mestih

Mato Gostiša, 23.2.1995

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

Mato Gostiša, Pravna praksa, 4/1995Kakšne so pravne osnove, da določena oseba, ki zaseda delovno mesto direktorja, istočasno zaseda še drugo delovno mesto, kot vodja? Veljavna zakonodaja ne vsebuje določil, ki bi izrecno dopuščale možnost, kakršna je omenjena v vprašanju. Istočasno pa zakonodaja v tem smislu tudi ne vsebuje kakršn...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
1995(43)
> Februar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG HI J K L M N O P QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov