O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 31
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 761)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Pravni napovednik

Patricij Maček, 4.6.2020

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 22/2020Napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

"Zazoomani" časi

dr. Katarina Zajc, 4.6.2020

Višje in visoko šolstvo

dr. Katarina Zajc, Pravna praksa, 22/2020Za mano in za slušatelji predmeta Ekonomija v prvem letniku (pravzaprav pa za večino študentov v Sloveniji) je nenavadno študijsko leto. Kakor vsi drugi smo se tudi mi sredi marca "spopadli" s predavanji na daljavo. Začetki so bili stresni. Učili smo se uporabljati novo aplikacijo in predavati "v prazno", uporabljati virtualno tablo in podobno. Zdaj pa je za mano tudi že prvi rok izpitov, kar je bil najboljši pokazatelj, ali mi je uspelo študentom odpredavati tako, da so snov razumeli, jih motivirati, da uspešno naredijo izpit, predvsem pa jim snov predati na takšen način, da se jim bo zdela ekonomska znanost zanimiva. Sodeč po rezultatih prvega roka nam je uspelo tako tehnično kot akademsko. Več kot uspelo, čeprav je neki cinični znanec pripomnil, da je najbrž velika večina prepisovala na izpitu, saj so študenti tudi izpite delali "online". Jaz pa nisem tako cinična.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Z orumenelih listov ...

Avtor ni naveden, 4.6.2020

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2020PP, št. 8/95, 27. april 1995, str. 4
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Od 25. do 31. maja

Primož Jamšek, 4.6.2020

Ostalo

Primož Jamšek, Pravna praksa, 22/2020 Ponedeljek, 25. 5. Poroštveni zakon. Ustavni sodniki so zavrnili pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poroštvenega zakona za drugi tir in del tretje razvojne osi. Pobudo so vložili Vili Kovačič, Sergij Andrejaš, Domen Marovt in Jožef Horvat in v njej navedli,
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Evropa

Primož Jamšek, 4.6.2020

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Primož Jamšek, Pravna praksa, 22/2020 Ponedeljek, 25. 5. Afera dieselgate. Civilni senat Zveznega sodišča v Nemčiji (Bundesgerichtshof - BGH) je sprejel težko pričakovano odločitev v t. i. aferi dieselgate. Nemško najvišje sodišče za civilne zadeve je odločilo, da je Herbert Gilbert, ku
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Vsebina PP št.22/2020

Avtor ni naveden, 4.6.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/20203 UVODNIK Sonja Kralj Četrt stoletja od ponovne uvedbe notariata v Sloveniji 6 KAZENSKO PRAVO dr. Miha Šepec So živali čuteča bitja tudi v kazenskem pravu? 9 PREKRŠKOVNO PRAVO Ivan Šelih Se storilec lahko izogne postopku o prekršku s plačilom odpustka? 11 KAZENSKO PROCESNO PRAVO Primož Križnar O ustavni neskladnosti 149.č člena ZKP
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Visoka pričakovanja za novo vodstvo KPK

Urša Ravnikar Šurk, 4.6.2020

Uprava

Urša Ravnikar Šurk, Pravna praksa, 22/2020Odbor DZ za pravosodje se je seznanil s poročilom o delu Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki ga je pripravil njen bivši predsednik Boris Štefanec, ki mu je konec marca potekel mandat. V razpravi so prevladovale kritike prejšnjega vodstva, člani odbora pa so izrazili pričakovanje, da bo z novim predsednikom Robertom Šumijem komisija bolje delala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 4.6.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2020 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/20) - veljati začne 5. junija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Se storilec lahko izogne postopku o prekršku s plačilom odpustka?

Ivan Šelih, 4.6.2020

Prekrški

Ivan Šelih, Pravna praksa, 22/2020V obravnavanju posameznih pobud smo pri Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) ugotovili, da nekateri predpisi lokalnih skupnosti omogočajo, da se lahko uporabniki javnih parkirišč v določenih primerih, ko je bilo ugotovljeno, da nimajo plačane predpisane parkirnine, s plačilom določenega nadomestila izognejo postopku o prekršku. Takšno ureditev smo že v letu 2014 presodili za sporno z več vidikov in pristojne državne organe (vključno z vlado RS), ki so dolžni nadzorovati zakonitost dela organov lokalnih skupnosti, pozvali k ukrepanju. Ob obravnavi nove zadeve s tega področja ponovno ugotavljamo, da bo treba na dokončne zakonske rešitve očitno še počakati. Pričakujemo pa, da bo tudi ta prispevek dodatna spodbuda, da se zagotovi dosledno izvajanje določb Zakona o prekrških (ZP-1) pri obravnavanju prekrškov parkiranja na javni parkirni površini brez plačila parkirnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

So živali čuteča bitja tudi v kazenskem pravu?

dr. Miha Šepec, 4.6.2020

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Miha Šepec, Pravna praksa, 22/2020Marca 2020 je Slovenija naredila velik korak s sprejetjem novele Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B), ko je živalim priznala posebni status čutečih bitij. S skrajno čustveno nabito določbo novega 15.a člena SPZ - "Živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja" - je zakonodajalec dokončno presekal stare tradicionalne pravne poglede, ki živali obravnavajo le kot stvari, ki so v absolutni domeni njihovega lastnika. Kot velik ljubitelj živali lahko le pozdravljam táko potezo zakonodajalca, kot tudi kakršnekoli druge premike za pravno zaščito živali. Kot kazenski pravnik pa z žalostjo ugotavljam, da navedena določba v kazensko pravo prinaša le zmedo oziroma da bodo živali v kazenskem pravu bistveno bolje zaščitene, če določbo kar v celoti ignoriramo. Oziroma drugače povedano: dokler se zakonodajalec ne bo za podobno spremembo odločil tudi v Kazenskem zakoniku (KZ-1), je določba novega 15.a člena SPZ za kazensko pravo le mrtva črka na papirju, ki ne bo izboljšala pravnega statusa živali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Prenovljena spletna stran Agencije za trg vrednostnih papirjev

Primož Jamšek, 4.6.2020

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Primož Jamšek, Pravna praksa, 22/2020Nadaljujemo s prevetritvijo spretnih portalov naših institucij, ki so s pridom izkoristile koronakrizo za izboljšanje komunikacijskih kanalov za zainteresirano javnost. Tokrat smo pod drobnogled vzeli nadzornika trga finančnih instrumentov, Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Pomanjševalnice

dr. Nataša Hribar, 4.6.2020

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 22/2020Nekoč sem na spletu naletela na zanimivo igro - nekdo je zapisal, da se v bolniški postelji zabava s sklanjanjem "nenavadnih" slovničnih oblik; tema je bilo sklanjanje pomanjševalnice notranjih organov. Torej: če so majhna jetra jetrca, kako se glasi dajalniška oblika pomanjševalnice? In kakšno obliko imajo v tem sklonu majhna pljuča, torej pljučka? Odgovora na obe vprašanji sta sicer na dlani, če upoštevamo slovnična pravila, a ker teh oblik ne uporabljamo prav pogosto, še zlasti pa ne v nekaterih sklonih, se tisto, kar je sicer slovnično pravilno, včasih sliši nenavadno. Jetra imajo seveda v dajalniku obliko jetrom, jetrca pa jetrcem, saj se za glasom -c končniški o premenjuje v e (-om ) -em). Pri pljučih je ravno obratno: preglas v dajalniku se zgodi pri nepomanjšani obliki (pljučem), pomanjševalnica pljučka pa ima v dajalniku nepreglašeno končnico -om (pljučkom).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

O ustavni neskladnosti 149.č člena ZKP

Primož Križnar, 4.6.2020

Kazenski postopek

Primož Križnar, Pravna praksa, 22/2020Ustavnosodna presoja tretjega odstavka nekdanjega 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki je policiji na podlagi pisne zahteve med drugim omogočal pridobiti podatke o lastniku ali uporabniku določenega komunikacijskega sredstva, ni doživela meritornega epiloga. Ker se je 149.b člen ZKP 20. julija 2019 prenehal uporabljati, je Ustavno sodišče RS (USRS) zahtevo za oceno ustavnosti 149.b člena ZKP zavrglo zaradi pomanjkanja pravovarstvene potrebe za nadaljevanje postopka. Tako je tretji odstavek 149.b člena ZKP z novelo ZKP-N postal 149.č člen ZKP, ki ga v praksi predvsem policija uporablja za razkrivanje identitet oseb, udeleženih v komunikaciji. Policistom to razširjeno pooblastilo omogoča hitrejše pridobivanje identifikacijskih podatkov v okviru (pred)kazenskega postopka brez predhodne sodne kontrole. Tak pristop k razkrivanju identitete je po mojem mnenju v neskladju z obstoječimi določbami varstva komunikacijske zasebnosti in s tem povezano domačo ter tujo judikaturo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Razpisi

Avtor ni naveden, 4.6.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2020 UL C 177 A 1. Direktor - http://eur-lex.europa.eu , rok je 18. junij. Ministrstvo za javno upravo 2. Podsekretar v Direktoratu za notranji trg, v Sektorju za gospodarsko pravo, pomoč in prestru
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Rok za izplačilo regresa v letu 2020

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 4.6.2020

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 22/2020Delodajalca zanima, ali lahko regres za letni dopust v letu 2020 izplača kasneje kot 1. julija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Fiduciarni račun rezervnega sklada

Tadej Kovačič, 4.6.2020

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Tadej Kovačič, Pravna praksa, 22/2020Upravnik naše večstanovanjske stavbe je pri hranilnici odprl fiduciarni račun rezervnega sklada v imenu in za račun nas, etažnih lastnikov. 1. Ali lahko kot posamezni etažni lastnik od hranilnice zahtevam (seveda proti plačilu stroškov) izpis prometa na tem računu za določeno obdobje? 2. Ali sme hranilnica pogojevati izročitev takega izpisa s pridobitvijo upravnikovega soglasja? 3. Ali lahko etažni lastniki sami izberemo banko/hranilnico za ta račun in od upravnika zahtevamo, da ga prenese k izbrani banki/hranilnici?
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Delež tujcev med zaprtimi osebami v letih 2013-2019

Avtor ni naveden, 4.6.2020

Tujci, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2020Delež tujcev v slovenskih zaporih se je v zadnjih treh letih podvojil, pretežno zaradi tihotapljenja migrantov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Zakonska ureditev pogrebne pristojbine kot lokalne javne dajatve

Avtor ni naveden, 4.6.2020

Gospodarske javne službe (komunala)

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2020Devetnajsta alineja drugega odstavka 4. člena in drugi odstavek 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Podaljšanje referenčnega obdobja za izrabo starega letnega dopusta

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 4.6.2020

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 22/2020Delodajalca zanima, ali lahko delavcem podaljša referenčno obdobje za izrabo starega letnega dopusta iz leta 2019.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Negativna služnost - služnost v javno korist - gospodarska javna infrastruktura

Avtor ni naveden, 4.6.2020

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2020Senat: mag. Rudi Štravs (preds.), Jan Zobec (poroč.), dr. Ana Božič Penko, dr. Mateja Končina Peternel, Tomaž Pavčnik
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Pravica do odločitve o času in načinu končanja lastnega življenja in nudenja pomoči pri njenem udejanjanju

mag. Uroš Goričan, 4.6.2020

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Uroš Goričan, Pravna praksa, 22/2020Nemško zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) je na podlagi večjega števila ustavnih pritožb domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb v združenem postopku tehtalo med pravico do samoodločanja o lastnem življenju kot elementu osebnostne pravice ter dolžnostjo države varovati življenje. Presodilo je, da je določba 217. člena Kazenskega zakonika (Strafgesetzbuch, StGB) neustavna in zato nična. S tem je pomoč pri samomoru, ki jo nudijo osebe kot dejavnost in niso bližnji umirajočega, po dobrih štirih letih v Zvezni republiki Nemčiji ponovno dekriminalizirana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Država je dala!

Dušan Olaj, 4.6.2020

PRORAČUN

Dušan Olaj, Pravna praksa, 22/2020Zanimivo je zadnja dva meseca poslušati kolege iz gospodarstva, pa ne samo njih, o državi in njeni pomoči za premostitev koronakrize. Skoraj nihče je ni pričakoval, vsaj ne tako blagohotne in razkošne. Iskreno, tudi jaz je nisem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Četrt stoletja od ponovne uvedbe notariata v Sloveniji

Sonja Kralj, 4.6.2020

Odvetništvo in notariat

Sonja Kralj, Pravna praksa, 22/2020Dne 1. junija 2020 obeležujemo 25-letnico ponovne uvedbe notariata v Republiki Sloveniji, ki je bil sicer ukinjen z Odlokom o odpravi javnih notarjev in javno-notarskih zbornic z dne 17. novembra 1944. 1. junija 1995 pa so prve notarke in notarji odprli vrata slovenskih notarskih pisarn in začeli z delom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Pomanjkljivo upravljanje naravnih vrednot

Kristina Jan, 4.6.2020

Varstvo okolja

Kristina Jan, Pravna praksa, 22/2020Nekateri deli narave so tako pomembni, da jih je treba dodatno zaščititi in poskrbeti, da vpliv (kakršnekoli) človeške dejavnosti ni preobremenjujoč za naravo in njene sposobnosti samoočiščenja. V prispevku obravnavam varstvo naravne dediščine oz. naravnih vrednot in pravni okvir za podrobnejšo analizo konkretnega primera Blejskega jezera. Stanje slovenskega naravnega in turističnega bisera se iz leta v leto slabša. Potrebna so dejanja in aktivno in usklajeno ukrepanje pristojnih na državni in občinski ravni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄22

Izjave

Avtor ni naveden, 4.6.2020

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2020 "Drugače kot načelo nadrejenosti, načelo primarnosti, vsaj sledeč doktrini nacionalnih ustav ter ustavnih sodišč, učinkuje, če EU spoštuje načela demokratičnosti, vladavine prava ter človekove pravice in če EU, seveda, ravna v mejah prenesenih pristojnosti." (Profesor na E
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 31 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

2020(33) 2018(39) 2017(31) 2016(40)
2015(38) 2014(46) 2013(38) 2012(39)
2011(51) 2010(42) 2009(45) 2008(40)
2007(50) 2006(35) 2004(29) 2002(25)
1998(33) 1997(37) 1994(1) 1993(28)
1991(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N O P QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov