O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 104)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 30.1.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2020 22. januar - predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini. 23. januar - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti. 24. januar - predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnem jamstvenem in preživninskem sklad
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Pravno mnenje glede eventualnih parlamentarnih preiskav, zadevajočih določene disfunkcionalnosti v slovenskem pravosodju

M. Zupančič Boštjan, Pevec Aleksander, 30.1.2020

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Varstvo človekovih pravic

dr. Boštjan M. Zupančič, Aleksander Pevec, Pravna praksa, 4/2020Ta pravni memorandum ima za namen razčistiti teoretična, praktična in primerjalnopravna vprašanja. Ta vprašanja se v temelju nanašajo na pristojnost parlamentarne preiskovalne komisije, kolikor gre za zlorabe v pravosodju. Upati je, da se bodo državni svet, državni zbor, ustavno sodišče, vrhovno sodišče itd. po študiju tega besedila ozavestili glede pojmovanja zavor in ravnovesij (checks and balances) med tremi vejami oblasti. Kolikor ta notranji povratni vpliv ne bo zadoščal, kar je celo verjetno, bo treba opisana žgoča vprašanja internacionalizirati, prezentirati evropskima sodiščema in predvsem tudi mednarodni javnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Vlada RS

Avtor ni naveden, 30.1.2020

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2020 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 58. redni seji (23. januar 2020): - Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci, - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa ra
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 30.1.2020

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2020 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu (Ur. l. RS, št. 3/20) - veljati začne 1. februarja. 2. Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmoč
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Zagata pri odpravljanju neustavnosti

Urša Ravnikar Šurk, 24.1.2019

Državni zbor in državni svet

Urša Ravnikar-Šurk, Pravna praksa, 4/2019Pri odpravljanju neustavnosti se napovedujejo težave, saj si poslanci niso enotni o tem, kako izvršiti odločbo ustavnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Pošiljanje čestitk javnim uslužbencem

Sonja Strle, 24.1.2019

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Uprava

Sonja Strle, Pravna praksa, 4/2019Pobudnik se je na informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem glede posredovanja čestitk zaposlenemu javnemu uslužbencu ob njegovem jubileju. Ali kadrovska služba sme posredovati rojstne podatke uslužbencev za čestitke ob osebnem prazniku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 24.1.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2019 15. januar - predlog pobude za podpis Protokola o pristopu Republike Makedonije k Severnoatlantski pogodbi. 17. januar - predlog zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 24.1.2019

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2019 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog (Ur. l. RS, št. 4/19) - veljati začne 2. februarja. 2. Uredba o postopku priprave odziva Vlade Republike Slovenije na poziv Odbora za otrokove p
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.1.2019

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2019 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 15. redni seji (17. januarja 2018): - spremembe Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 37200-3/2016/3 z dne 28. julija 2016 v zvezi z uporabo letala Falcon 2000 EX, - spremembe Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot j
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Neutemeljen kazenski postopek zoper policista

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Predsednik sindikata policistov Slovenije je Varuhu posredoval pobudo v zvezi s kazenskim postopkom zoper policista. Očitali so mu storitev kaznivega dejanja neupravičene osebne preiskave po 147. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), ki naj bi ga storil s tem, da je pridržani osebi pred namestitvijo v pridržalne prostore pregledal denarnico in iz nje jemal predmete, osebno izkaznico ter vizitke. Po sporočilu sindikata je ta postopek glede na vsebino obtožbe, še zlasti pa glede obrazložitve pregona, med policisti povzročil precejšnje zanimanje in negotovost glede uporabe tega pooblastila v prihodnje. Gre pa za pooblastilo, ki ga policisti vsakodnevno izvajajo pri pridržanjih z namenom varovanja pridržane osebe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Pravica do zasebnosti - poseg v komunikacijsko zasebnost - ukrep pridobivanja podatkov o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju

Avtor ni naveden, 2.2.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2012ZKP - 18., 83., 143., 149.b, in 221. člen ter 1. točka prvega odstavka 150. člena Ukrep pridobivanja podatkov o prenosu v elektronskem komuniciranju, ki je zdaj urejen v 149.b členu ZKP, v času izdaje odredbe sicer ni bil izrecno urejen, vendar ni mogoče reči, da zbiranje podatkov o telefonskih klicih ni bilo dopustno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Pismo iz Ria

Jan Zobec, 3.2.2011

Ustavno sodišče

Jan Zobec, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Hudo poenostavljanje ankaranskega zapleta

Matevž Krivic, 3.2.2011

Ustavno sodišče, Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Obvezni program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ustavno sodišče, Cestni promet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Odločba, št. U-I-144/09 z dne 16. decembra 2010
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Neskladnost podzakonske ureditve

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Odločba, št. U-I-260/09 z dne 13. januarja 2011
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Kršitev že pridobljenih pravic

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Človekove pravice

, Pravna praksa, 4/2008 Ustavno sodišče RS Odločba US RS, št. U-I-370/06 z dne 17. januar 2008 Osmi odstavek 50. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Premestitve zaradi delovnih potreb

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Uprava, Kultura in umetnost

, Pravna praksa, 4/2007Odločba US RS, št U-I-35/04 z dne 11. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št. 7/07 Drugi odstavek 45. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Predsednik in njegova merila

dr. Miro Cerar, 1.2.2007

Predsednik republike

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 4/2007dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani Znano je, da ima predsednik Republike Slovenije formalno le šibke pristojnosti in da je glede tega v primerjalnem pogledu eden (naj)šibkejših predsednikov držav. V skladu z ustavo ima predvsem reprezentativne, protokolarne in pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

mag. Ervin Kosi, 1.2.2007

Varstvo pred naravnimi nesrečami, Požarna varnost

mag. Ervin Kosi, Pravna praksa, 4/2007mag. državnih in evropskih študij, Višji svetovalec na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Z zakonodajo,1 ki je bila sprejeta po letu 1992, je bilo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji izločeno iz obrambnega sistema zato, da se organizira kot celovita interdisc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Nujnost različnega obravnavanja

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Lokalna samouprava, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 4/2007Odločba US RS, št U-I-46/05 z dne 11. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št.???/07 Člen 11 Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2000 in 28/03), kolikor dejavnost odvetništva vrednoti z dodatnimi to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Med slovensko in evropsko ustavnostjo

dr. Ciril Ribičič, 1.2.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 4/2007dr. pravnih znanosti, sodnik Ustavnega sodišča RS, profesor na PF Univerze v Ljubljani Društvo za ustavno pravo, ki kot samostojno deluje že od leta 1986, je na občnem zboru ob koncu leta 2006 ugotovilo, da je veliko razlogov za aktivnejšo prisotnost društva v strokovni in širši javnosti. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Umiranje na obroke

Boštjan Koritnik, 1.2.2007

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 4/2007Ob prvem praznovanju Dneva osebnih podatkov – Svet Evrope je s podporo Evropske komisije kot ta dan razglasil 28. januar – je Urad informacijske pooblaščenke dan pozneje na PF Univerze v Ljubljani organiziral odmevno javno tribuno Varstvo osebnih podatkov kot temeljna človekova pravica. V uvodnem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

O diskriminaciji ni dvoma

Boštjan Koritnik, 1.2.2007

Človekove pravice, POLICIJSKO IN PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH IN CARINSKIH ZADEVAH

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 4/2007Evropska komisija je pred skoraj natanko tednom dni zagnala spletno stran ob Evropskem letu enakih možnosti za vse (http://equality2007.europa.eu) ter predstavila izide raziskave o boju proti diskriminaciji v EU. Ta je pokazala, da več kot polovica državljanov EU (51 odstotkov) meni, da njihova drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Oblast, oblast, oblast

mag. Miroslav Mozetič, 1.2.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

mag. Miroslav Mozetič, Pravna praksa, 4/2007Zadnje čase znova veliko poslušamo in beremo o (državni) oblasti: zakonodajni, izvršilno-upravni in sodni. Kako se je prva veja povsem podredila drugi, kako hoče ta ista veja nadvladati in si podrediti tudi tretjo vejo in tako naprej. Človek bi utegnil pomisliti, da so vse naše tri veje oblasti v me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Koliko liber stane dlančnik?

mag. Nataša Logar, 2.2.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 4/2006Zadnjič sem napovedala, da bom v nekaj kotičkih razmišljala o jezikovni stilistiki. Naj v uvodu samo ponovim, da je stil besedila najopaznejši na ravni besed in besednih zvez, da je pogoj za jezikovno stilistiko možnost izbire in da vrsto zaznamovanosti besed presojamo z vidika zvrstnosti, ekspresiv...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 5 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

2020(4) 2019(5) 2013(1) 2012(1)
2011(4) 2008(1) 2007(8) 2006(6)
2005(1) 2003(6) 2002(4) 2000(6)
1999(9) 1998(13) 1997(6) 1995(9)
1993(8) 1992(7) 1991(5)

Področja

< Vsi 1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 1.1. USTAVNA UREDITEV 1.2. ORGANI REPUBLIKE SLOVENIJE 1.3. OBRAMBA IN ZAŠČITA 1.4. LOKALNA SAMOUPRAVA 1.5. DENACIONALIZACIJA IN LASTNINJENJE

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEF G H I J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov