O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Država Izrael proti Adolfu Eichmannu

mag. Urška Klakočar Zupančič, 30.1.2020

Pravoznanstvo

mag. Urška Klakočar-Zupančič, Pravna praksa, 4/2020Dne 23. maja 1960 je izraelski ministrski predsednik David Ben-Gurion oznanil, da so Mossadovi agentje ugrabili notoričnega nacističnega zločinca Adolfa Eichmanna (1906-1962), ki je bil eden glavnih organizatorjev holokavsta. Južnoameriška država Argentina, ki je bila Eichmannovo zatočišče od julija 1950, je Izrael nemudoma obtožila kršenja njene suverenosti in o tem obvestila Organizacijo združenih narodov. Junija 1960 se je Varnostni svet OZN sestal na izrednem srečanju in obsodil ravnanje izraelske varnostne agencije. Kljub temu je odločil, da Izrael lahko obdrži Eichmanna, argentinska vlada pa lahko zahteva reparacije. Diplomatska kriza se je končala z dolgim opravičilom izraelskega premierja. Sojenje odgovornemu za "končno rešitev judovskega vprašanja" v nacistični Nemčiji se je v Jeruzalemu začelo 11. aprila 1961, končalo pa 15. decembra istega leta. Eichmann je bil spoznan za krivega po vseh točkah obtožnice. Na zadnji dan maja 1962 malo pred polnočjo je bil usmrčen z obešanjem, njegovo telo pa so sežgali in pepel raztresli v morje daleč za izraelskimi teritorialnimi vodami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Frustracije treh vej oblasti

dr. Patrick Vlačič, 31.1.2013

Pravoznanstvo

dr. Patrick Vlačič, Pravna praksa, 4/2013Ali je res čas za drugo republiko? Ta alegorija za bistveno spremembo veljavne ali za sprejem nove ustave se je že nekajkrat pojavila med politično elito. V zadnjem času se pojavlja tudi med ljudmi, ki svoje nestrinjanje z razmerami izražajo na ulicah. Ne sicer s prej omenjenim poimenovanjem. V nekaj več kot dvajsetletnem obdobju po spremembi političnega sistema in prehoda k organiziranosti oblasti po načelu delitve oblasti lahko brez potrebe po dokazovanju zapišemo nekaj trditev. Prvič, izvrševanje načela delitve oblasti je v praksi drugačno, kot veje iz duha naše ustave. Drugič, praksa je pokazala, da bi bilo treba nekatere dele Ustave spremeniti. Če se ustavimo samo pri vprašanjih delitve oblasti, potem je tako vprašanje gotovo imenovanje mandatarja in vlade (ministrov) ter sodnikov. Tretjič, posamezne veje oblasti so nezadovoljne s svojo vlogo v sistemu delitve oblasti. Četrtič, veliko državljanov je nezadovoljnih z načinom, kako posamezne veje izvršujejo oblast.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Legalnost javnih protestov

Vida Kokalj, 31.1.2013

Pravoznanstvo

Vida Kokalj, Pravna praksa, 4/2013Vse oblike javnih zbiranj so dovoljene, vendar to ne pomeni, da določb zakona, ki določa pravila tako za organizatorje kot tudi udeležence javnih zbiranj, ni treba upoštevati. Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ), razen njegovega 6. člena, ni zakon, ki bi urejal pravico do mirnega zbiranja, ta je že opredeljena in varovana z Ustavo, temveč je predpis s področja javnega reda, ki s svojimi določbami zagotavlja varovanje reda, javnega reda in drugih vrednot, tudi varovanih z Ustavo in zakoni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Radbruchova formula za današnji čas

Robert Smrekar, 31.1.2013

Pravoznanstvo

Robert Smrekar, Pravna praksa, 4/2013V PP, št. 3/2013, se je nadaljevala izmenjava mnenj med dr. Čeferinom in mano glede vprašanja molka strokovne javnosti v treh konkretnih primerih. Še zadnjič se bom oglasil v tej razpravi, saj mi je pripisanih kar nekaj izjav, ki preprosto niso moje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Policijska država?

Irena Vovk, 31.1.2013

Pravoznanstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013"Kaže, da bo zakonodajalec z novim Zakonom o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) dal policiji povsem odprte roke za uporabo tehničnih sredstev, saj predlagana zakonska ureditev ne vsebuje nobenih omejitev glede izbire tehničnega sredstva," je v sporočilu za javnost 23. januarja zapisala informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Pravna država

Hinko Jenull, 31.1.2013

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 4/2013(Med politično shizofrenijo in sodniško formo mentis) O tem, da je stanje pravne države kritično, v javnosti ni več nobenega dvoma, ocene se razlikujejo le še v diagnozi. Ta sega od stališča, da sploh nikoli ni obstajala, do trditve o dveh al
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Sporna učinkovitost pri ustvarjanju prava

dr. Šime Ivanjko, 31.1.2013

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 4/2013Pesnik Tone Pavček je na kulturnem srečanju februarja 2010 potožil glede delovanja države v času od osamosvojitve do danes: "Otroštvo države smo zapacali, umazali, ponemarili, prtljaga, ki jo od osamosvojitve nosimo s seboj, nam ni v čast ali v prid, ampak v breme." Je pesnik imel v mislih tudi nas pravnike? Vsekakor!
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Hudo poenostavljanje ankaranskega zapleta

Matevž Krivic, 3.2.2011

Ustavno sodišče, Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Izbris obsodbe

dr. Marko Novak, 2.2.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 4/2006Na podlagi 103. člena kazenskega zakonika (KZ) se z zakonsko rehabilitacijo izbriše obsodba iz kazenske evidence in prenehajo vse njene pravne posledice, obsojenec pa velja za neobsojenega. Obsodba se izbriše iz kazenske evidence v določenem roku, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

Dokaz in dokazno sredstvo

dr. Marko Novak, 3.2.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 4/2005Izraza dokaz in dokazno sredstvo sta neločljivo povezana z izrazom dokazovanje. Kaj je na splošno dokazovanje, nam lepo ponazori Leksikon Pravo. Sicer različne pravne veje opredeljujejo dokazovanje glede na lastne posebnosti različno: ožje ali širše. Uporabimo pri tem tisto opredelitev, ki je značil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

MKS: Pomen sodnega precedensa v odločanju MKSJ

Dean Zagorac, 6.2.2003

Sodišča, Pravoznanstvo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 4/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (IV) Glede na to, da statuta mednarodnih kazenskih sodišč za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) in Ruando (MKSR) nikjer ne določata, ali učinkujejo odločitve (oziroma njihov ratio decidendi) teh dveh sodišč v že razsojenih zadevah proti vsem (erga omnes) ali samo m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Izrek

dr. Marko Novak, 6.2.2003

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 4/2003TERMINOLOŠKI KOTIČEK (18) Pravna teorija pojmuje izrek ali dispozitiv kot tisti del pravovarstvene odločbe, s katerim se avtoritativno odloči o predmetu postopka. Tako je vsebina izreka odvisna od vrste pravne odločitve, ki je bila v postopku sprejeta. Izrek tako vsebuje oblastno posamično pravno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Tango pravičnosti

Polona Pičman-Štefančič, 6.2.2003

Pravoznanstvo

Polona Pičman-Štefančič, Pravna praksa, 4/2003Dr. John Rawls, znameniti politični filozof in profesor na Harvardu, je umrl 24. novembra 2002 v starosti 81 let. John Rawls, zagotovo eden najodmevnejših, pa tudi najbolj kontroverznih političnih filozofov zadnjega stoletja, se je zapisal v zgodovino kot izčrpen in izvrstno analitičen zagovornik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄4

Gustav Radbruch: Filozofija prava

mag. Aleš Novak, 31.1.2002

Pravoznanstvo

mag. Aleš Novak, Pravna praksa, 4/2002Zbirka Pravna obzorja, Cankarjeva založba, 2001, prevedla Amalija Maček Mergole Ena izmed ironij zgodovine je tudi ta, da morajo stvari skorajda utoniti v pozabo, da jih lahko naslednje obdobje ponovno odkrije kot sveže in privlačne. Michelangelo je skušal iz marmorja priklicati lepoto, ki jo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Diagram poteka kot orodje za obravnavanje pravnih pravil

mag. Janez Toplišek, 10.2.2000

Pravoznanstvo

mag. Janez Toplišek, Pravna praksa, 4/2000Mnogi, če ne kar večina pravnikov, se pri svojem delu srečujejo s številnimi različnimi področji predpisov. To pomeni, da mora pravnik hitro.najti ustrezen odgovor tudi glede problema, na katerega naleti dvakrat ali trikrat letno. Malo je npr. služb, ki bi se specializirano ukvarjale samo z javni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Pravo in družba: med slovensko in ameriško izkušnjo

dr. Rado Bohinc, 10.2.2000

Pravoznanstvo

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 4/2000Ameriška pravna teorija in stroka, organizirana v pravniških organizacijah ter v državnih ekspertnih komisijah, imata odločilen vpliv na oblikovanje prava in je nadvse pomemben steber mogočne pravne zgradbe, ki jo oblikujejo običajno pravo, zakonodajalci zvezne in vseh 50 držav ter zvezna in državna...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄4

Običaj in pravo

Jurij Žurej, 10.2.2000

Pravoznanstvo

Jurij Žurej, Pravna praksa, 4/2000"A communi observantia non est recedendum!" "Ne odstopaj od tistega, česar se vsi držijo!" Kot običaj označujemo tista družbena pravila, ki so se v določenem družbenem okolju ustalila; zaradi tega, ker se tako vedenje in ravnanje ponavlja skozi določeno časovno obdobje, se izoblikuje in utrdi pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Še o vpisih v sodni register in listinah v notarski obliki

Dušan Škrbec, 20.2.1997

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

Dušan Škrbec, Pravna praksa, 4/1997Po objavi članka "Listine v notarski obliki" v pp, št. 25/96, me je poklicalo več kolegov, ki so soglašali z mojo ugotovitvijo, da kranjsko registrsko sodišče neutemeljeno terja od predlagateljev (d.o.o.) predlogov za vpis (sprememb) v sodni register predložitev sklepa (skupščine) v obliki notarskeg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄4

Bogomir Sajovic: Osnove civilnega prava - uvod

dr. Miha Juhart, 20.2.1997

Obligacije, Pravoznanstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 4/1997Stara ljubezen ne zarjavi. To je prva misel, ki se mi je utrnila, ko sem odložil najnovejšo knjigo profesorja Sajovica in se spomnil na tanka skripta, skozi katera sem se prebijal v času magistrskega študija in po katerih sem segel takrat, kadar sem se znašel v negotovosti, zgubljen v množici različ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1995⁄4

Ali še velja?

Borut Šinkovec, 23.2.1995

Pravoznanstvo

Borut Šinkovec, Pravna praksa, 4/1995Praksa pokaže, da na (na videz) tako enostavno vprašanje, ali nek predpis še velja ali pa se, četudi ne velja več, vendar še vedno uporablja (položaj, ki je pravno možen in pogost), ni vedno enostavnega, često pa tudi ne enotnega odgovora in stališča. Slednje ustvarja mučne položaje in gotovo slabi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Non sunt iudicandae leges

dr. Janez Kranjc, 5.3.1992

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 4/1992Pred seboj imamo zelo zanimivo pravno pravilo, ki bi ga na nek način lahko imenovali pozitivistično. Iz njega namreč vsaj na prvi pogled izhaja, da je treba zakone sprejeti kot nekaj, kar je iznad vsake sodbe in vzvišeno nad sleherno kritiko. Kdaj je ta rek nastal in kdo bi utegnil biti njegov avtor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Mednarodno pravo in neodvisna država

mag. Aleksander Čičerov, 7.3.1991

Pravoznansto

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 4/1991Založba "Gower Publishing Company limited" je leta 1989 ponatisnila učbenik avtorice Ingrid Detter DeLupis, ki ga je uporabljala pri predavanjih o mednarodnem pravnem redu na London School of Economics and Political Science. Knjiga nosi naslov "Mednarodno pravo in neodvisna država" (International La...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Argumentacija v pravu

dr. Marijan Pavčnik, 7.3.1991

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 4/1991Konkretni dejanski stan Življenjski primer in konkretni dejanski stan (nem. Sachverhalt) nista identična. Ne gre za sinonima ki označujeta isti izsek in isto raven družbene resničnosti. Življenjski primer označuje primer, ki se je dogodil (odvijal) v določenem času in prostoru. V tem pomenu življ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

2020(1) 2013(6) 2011(1) 2006(1)
2005(1) 2003(3) 2002(1) 2000(3)
1997(2) 1995(1) 1992(1) 1991(2)

Področja

< Vsi 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFGHI J K LMN OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov