O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Zavarovalnica in preprečevanje pranja denarja

Sonja Strle, 30.1.2020

Pranje denarja, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sonja Strle, Pravna praksa, 4/2020Pobudnik (zavarovalnica) se je na Informacijskega pooblaščenca (IP) obrnil z vprašanjem, ali sme ažurirati podatke o strankah s poizvedbo v Centralnem registru prebivalstva (CRP). Zato je IP presojal, ali določba četrtega odstavka 49. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) predstavlja ustrezno zakonsko pravno podlago po drugem odstavku 23. člena Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Odškodnina za izgubljeni zaslužek in renta - bodoča škoda - zastaranje - valorizacija zavarovalne vsote - plačilo akontacije dohodnine

Avtor ni naveden, 30.1.2020

Obligacije, ZAVAROVALNIŠTVO

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2020Sodba II Ips 61/2019, 21. november 2019 (Višje sodišče v Celju, sodba Cp 403/2018), ECLI:SI:VSRS:2019:II.IPS.61.2019 ZOZP - drugi odstavek 19. člena ZOR - 389. člen Iz obrazložitve ... S sklepom II DoR 438/2018 z dne 24. januarja 2019 je Vrhovno sodišče dopustilo re
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄4

Kaj pa narodnogospodarska škoda, ki jo povzroča KPK?

dr. Jože Mencinger, 30.1.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 4/2014Prejšnjo kolumno sem končal z obljubo o oceni škode, ki jo bo prinesla "nacionalizacija" podrejenih obveznic, če bo Ustavno sodišče odločilo, da so retroaktivnost, preslepitev in zloraba nepoučenih kupcev manj pomembne kot narodnogospodarska škoda, ki bi jo utrpela Slovenija, če bank ne bi "reševala" s podrejenimi obveznicami. To naj bi nam sicer vsilili Evropska centralna banka in Evropska komisija. Res pa so to pred tem naredili že Islandci, ki so "nacionalizirali" britanske in nizozemske varčevalce, EU pa tudi na Cipru. Odločitev o prehodu z bail-out na bail-in mehanizem reševanja bank spreminja svet, kakršnega smo pri nas poznali zadnjih dvajset let, drugje pa mnogo dlje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Delničarjeva dolžnost zvestobe družbi

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 31.1.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 4/2013Ob sedanji finančni in gospodarski krizi je potreben vnovičen premislek o ustroju gospodarskih družb in o ravnotežju oziroma sorazmernosti pravic in obveznosti ter dolžnosti družbenikov teh družb in članov njihovih organov. V kapitalskih družbah niso v ospredju družbeniki, temveč le personificirani kapital, ki so ga vložili ustanovitelji in pozneje po potrebi družbeniki. Prav zato pride v kapitalskih družbah do razmejitve lastninske in upravljavske sfere. Pojem upravljanja v kapitalskih družbah lahko pravno opredelimo kot pravice, pristojnosti in obveznosti organov in njenih članov v procesu odločanja v kapitalskih družbah. Pri tem se srečujemo z nasprotjem med omejitvijo odgovornosti družbenikov za obveznosti družbe na eni strani in načelom svobodnega odločanja v poslovnih razmerjih na drugi strani, ki je podlaga za nastanek obveznosti. Zato odločanja v zvezi s poslovanjem podjetja znotraj družbe ni mogoče prepustiti le družbenikom in njihovim interesom, temveč je to v pristojnosti poslovodstva teh družb, katerih pravni položaj je natančno urejen z zakonodajo. Zatrdimo lahko, da se ekonomski interesi družbe uresničujejo prek podjetja, družbeniki pa svoje članske pravice uresničujejo praviloma v okviru družbe. Družbeniki imajo svoj organ, to je skupščino družbe, v katerem uresničujejo svoje članske pravice in poskušajo uveljaviti svoje posamične interese v družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Tveganje korupcije

dr. Jože Mencinger, 31.1.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 4/2013"Tveganje korupcije" že nekaj časa sodi med najbolj uporabljane, a tudi nesmiselne besedne zveze. Poglejmo njeni sestavini. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika "tvegati" pomeni "za dosego cilja iti v nevarnost, da se doživi nekaj nezaželenega oziroma da se nekaj izgubi", "korupcija" pa je "dajanje ali sprejemanje nagrad zaradi hitrejšega, ugodnejšega, navadno nezakonitega, reševanja uradnih zadev oziroma podkupovanje".
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Evropska ekonomska srebrenica

mag. Robert Kleindienst, 2.2.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 4/2012Še pred nekaj leti je kazalo, da so zaradi procesa globalizacije ekonomske meje med razvitimi državami izbrisane. Evropa se je v zadnjem letu kljub prostemu prehodu blaga in storitev, dela in kapitala ter celo enotni valuti razdelila med pridne (pretežno severnjake) in malopridne (pretežno južnjake), še večji razkorak pa se je pokazal med ZDA in Evropo. Razlika med ZDA in Evropo se najbolj jasno kaže v hitrosti ukrepanja po nastopu
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Zmagovalci so med nami

Jure Mikuž, 3.2.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Plačilni roki

Irena Vovk, 3.2.2011

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2011Ministrstvo za finance je 21. januarja na svoji spletni strani objavilo predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih, ki v naš pravni red prenaša prenovljeno direktivo o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih ter obvezen večstranski pobot in register menic, protestiranih zaradi neplačila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Prepoved vračila vložkov in fiktivni posli

Andraž Jadek, 3.2.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andraž Jadek, Pravna praksa, 4/2011V prispevku želim strnjeno predstaviti stališča in komentar izbranih nemških pravnih teoretikov o dveh institutih korporacijskega prava, ki sta lahko pravna podlaga zahtevkom delniške družbe pri nedovoljenih financiranjih pridobitev njenih delnic. Pri tem izhajam iz stališča, da je zaradi izjemne podobnosti ureditve uporabnost konceptov in stališč, razvitih v nemškem okolju, za zadevno slovensko ureditev delniške družbe pravilo in je treba za utemeljitev neuporabe nemških konceptov zbrati več argumentov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Odobritev kredita direktorju gospodarske družbe po občutno nižji obrestni meri

Grega Kordež, 31.1.2008

Gospodarske javne službe (komunala)

Grega Kordež, Pravna praksa, 4/2008Načelno mnenje št. 117, 9. januar 2008 Ravnanje odgovornih oseb v gospodarski družbi v lasti Republike Slovenije, ki direktorju te družbe odobrijo kredit po obrestni meri, ki je občutno nižja od tistih, ki jih za isti ali podoben namen z enakovrednim zavarovanjem odobrijo bančne ali njim sorodne ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Roki za finančno poslovanje po ZFPPIPP

mag. Miha Šlamberger, 31.1.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2008mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. Dne 15. januarja 2008 je začelo veljati 2. poglavje Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 ki se nanaša na finančno poslovanje družb in drugih pravnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Panika?!?

Jure Mikuž, 31.1.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 4/2008homo oeconomicus univ. dipl. ekonomist, specialist menedžmenta, direktor RSG, d.o.o. Za vlagatelje v Sloveniji so (končno) nastopili novi časi. Če je bilo pred letom ali dvema govoriti o tveganju, ki ga nase prevzemajo kupci delnic, skoraj bogokletno in se je smelo poudarjati samo dvomestne don...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Rezervacije pri prehodu na nov način računovodenja

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-2/2007-2, 12. 1. 2007 V skladu s stališčem Ministrstva za finance, v katerem so dodatno pojasnjene določbe 98. člena ZDDPO-2, se za znesek oblikovanih rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine, ki jih bodo davčni zavezanci oblikovali pri prehodu na novi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Vpis in učinkovanje vpisa odsvojitve poslovnega deleža v sodni register

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Sklep II Ips 640/2005 z dne 21. 9. 2006 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani III Cp 169/2005) ZFPPod – četrti odstavek 27. člena ZPVSR – tretji odstavek 3. člena in 23. člen ZSReg – 4. člen in prvi odstavek 8. člena ZPod – drugi odstavek 186. člena ZGD – prvi odstavek 417. člena ZG...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Med prevzemno namero in prevzemno ponudbo

Gregor Drnovšek, 1.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Drnovšek, Pravna praksa, 4/2007• Ali lahko prevzemnik delnice ciljne družbe kupuje med objavo prevzemne namere in prevzemne ponudbe, vmes pa preseže prag 25 odstotkov glasovalnih pravic in še naprej kupuje?* * Vprašanje je postavil naročnik PP na seminarju Novi zakon o prevzemih (ZPre-1) – bistvene novosti, GV Založba, 22. nov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Amortizacija zemljišč z omejeno dobo koristnosti

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2006-2, 27. 12. 2006 V zvezi z obračunavanjem odhodkov amortizacije se je pri javnih podjetjih, ki delujejo na področju ravnanja z odpadki, zastavilo vprašanje, ali oziroma z uporabo katere amortizacijske stopnje se za davčne namene prizna amortizacija zemljišč, ki so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Banke in hranilnice

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo DURS, št. 4210-14/2007, 12. 1. 2007 Letos prvič mora davčni zavezanec rezident do 28. februarja 2007 vložiti Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU, v primeru da je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Nepremičnina v najemu

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo DURS, št. 4236-46/2006-2, 21. 12. 2006 Zavezanec za stranko pripravlja pogodbo o najemu poslovnih prostorov, v katerih bi bil lastnik fizična oseba kot najemodajalec, njegova firma pa kot najemnik. Poslovni prostor s halo je treba še dograditi, da bosta primerna za uporabo, investicijo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Rezervacije pri prehodu na novi način računovodenja – 98. člen ZDDPO-2

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo MF, št. 420-19/2006/75, 27. 12. 2006 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb,1 ki je začel veljati 17. novembra 2006 in se je začne uporabljati 1. januarja 2007, med prehodnimi določbami v 93. členu določa, da se za zavezance, ki z dnem ali po dnevu začetka uporabe tega zakona spremenijo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Pobude v imenu članov

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Društva, javni shodi, prireditve, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Sklep US RS, št U-I-267/05 z dne 11. 1. 2007 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 33. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Iz BS spet NBS?

dr. Jože Mencinger, 1.2.2007

Banka Slovenije, Evropska centralna banka

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 4/2007dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Formalna avtonomija, ki jo Banki Slovenije zagotavlja 154. člen Ustave RS, še ne zagotavlja njene dejanske avtonomije; to si mora vsaka institucija zagotoviti sama. Banka Slovenije si jo je že s svojo prvo in hkrati narodnogospodarsko n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Mali delničarji kot pomarančni sok?

Matej Tomažin, 1.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. ekonomist, samostojni finančni svetovalec Izstisnitev malih delničarjev, ki smo jo zaznali pri škofjeloškem Termu, nas je spet spomnila na skoraj vedno izgubljene bitke, ki jih v delničarskem svetu bijejo mali delničarji. Razplet skupščine je lepo pokazal premoč večinskega lastnika...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Presečni dan pri upravičenjih, ki izvirajo iz delnice

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Pravna praksa, 4/2007odvetnik v Mariboru Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (naprej novela),1 ki velja od 24. novembra 200, je podrobneje uredil vprašanja v zvezi s presečnim dnem. Novela je tako opredelila pojem presečnega dne, predvidela presečni dan za primere, če ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Pomen police življenjskega zavarovanja

mag. Maja Gornik, 1.2.2007

Obligacije, Zavarovalništvo

mag. Maja Gornik, Pravna praksa, 4/2007mag. pravnih znanosti, vodja pravne službe osebnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d. Življenjsko zavarovanje, ki ga zavarovalnice ponujajo v mnogih različicah, ima čedalje večji pomen, tako v smislu zavarovanja življenja kot tudi s finančnega vidika, v smislu naložbe, oblike varčevanja, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Vzajemna in Aktiva Invest – izgubljeni občutek za idejo prava in pravičnosti

dr. Šime Ivanjko, 2.2.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 4/2006V zadnjih dneh se slovenska politična, družbena in nekoliko manj tudi strokovna javnost ukvarja z idejami manjše skupine ljudi, ki želijo s pomočjo črke zakona doseči z vidika družbene pravičnosti in temeljnih načel korporacijskega prava sporne cilje. Skupni imenovalec za poskuse Vzajemne, da bi se ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

2020(2) 2014(1) 2013(2) 2012(1)
2011(3) 2008(3) 2007(12) 2006(3)
2005(2) 2003(2) 2002(1) 2000(1)
1999(1) 1998(2) 1997(2) 1995(5)
1993(2) 1992(3) 1991(3)

Področja

< Vsi 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4.1. GOSPODARSKI SUBJEKTI 4.2. BANČNIŠTVO IN PLAČILNI PROMET 4.3. FINANČNI PREDPISI 4.4. VREDNOSTNI PAPIRJI IN BORZA 4.5. ZUNANJETRGOVINSKI PREDPISI 4.6. ZAVAROVALNIŠTVO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI J K LM NO P QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov