O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Patricij Maček, 30.1.2020

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Patricij Maček, Pravna praksa, 4/2020V novo podobo se je odela spletna stran Agencije Evropske unije (EU) za temeljne pravice (FRA), katere namen je institucijam EU in njenim državam članicam zagotavljati neodvisno pomoč in strokovno znanje s področja temeljnih pravic. Spletišče je zdaj vsebinsko razdeljeno na štiri zavihke: (1) Delo na pravicah, (2) Listina EU o temeljnih pravicah, (3) Orodja in (4) Izdelki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2020⁄4

Hladilnik v garanciji za daljše obdobje in nadomestni aparat

Špela Peršl, 30.1.2020

TRGOVINA

Špela Peršl, Pravna praksa, 4/2020Kupila sem hladilnik, za katerega je prodajalec izdal garancijo za dobo petih let. Hladilnik se je pokvaril po dobrih dveh letih. Obrnila sem se na prodajalca, ta pa me je napotil na servisno službo. Naslednji dan se je sicer oglasil serviser, ki je ugotovil okvaro, vendar pa je rekel, naj ne računam, da bi lahko prišel prej kot v roku desetih dni, saj je zaseden. Serviser mi je pojasnil, da za vmesni čas nadomestnega hladilnika ne zagotavljajo. • Kaj lahko storim v tem primeru ter kakšne pravice mi daje zakon?
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Posebne prepovedi po Gradbenem zakonu in prisilna prodaja nepremičnine v postopku stečaja

Žiga Cvetko, 24.1.2019

Gradbeništvo

Žiga Cvetko, Pravna praksa, 4/2019Gradbeni zakon (GZ) je v določbo 93. člena, ki se nanaša na posebne prepovedi glede nedovoljenega objekta, prinesel nekatere novosti v primerjavi s prej veljavnim 158. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1). Ena od posebnih prepovedi se nanaša na promet z nedovoljenim oziroma neskladnim objektom. Pri tem se postavlja vprašanje, ali pomeni prisilna prodaja v stečajnem postopku promet s takim objektom ali ne. Odgovor na vprašanje je pomemben, saj je zakonodajalec v tretjem odstavku 93. člena GZ kot sankcijo, ki je v nasprotju s posebno prepovedjo, določil ničnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2019⁄4

Omejevanje nabiranja užitnih gozdnih dobrin

dr. Nana Weber, 24.1.2019

Gozdarstvo

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 4/2019Sem lastnik gozda. Seznanjen sem z zakonodajo, po kateri moram dovoliti, da ljudje prosto nabirajo gobe, kostanje in podobno. • Ali je kje določena količina, ki jo lahko ljudje odnesejo? • Ali lahko kot lastnik gozda na podlagi kakšne izjeme ljudem prepovem odnašanje gozdnih dobrin?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Obvezni program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ustavno sodišče, Cestni promet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Odločba, št. U-I-144/09 z dne 16. decembra 2010
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Slovenski ladijski register na spletu

Irena Vovk, 31.1.2008

Pomorski in rečni promet

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-24/2008/2, 24. januar 2007 Ali za dostop do vpisnika čolnov prek svetovnega spleta v skladu z veljavno zakonodajo oz. ali za tovrstno obdelavo (objavo na spletnih straneh) osebnih podatkov, objavljenih v vpisniku čolnov, obstaja ustrezna pravna podlaga? Dostop b...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Predstavitev Capetownske konvencije

Igor Vuksanović, 1.2.2007

Lastnina in druge stvarne pravice, Zračni promet

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnik, Ustavno sodišče RS, svetovalec Namen tega prispevka je predstaviti glavne značilnosti sorazmerno nove pomembne mednarodne pogodbe na področju civilnega prava. Dne 16. novembra 2001 je v Capetownu v Južnoafriški republiki s strani 20 držav podpisalo Konvencijo o mednarodnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Najvišja dopustna efektivna obrestna mera

Avtor ni naveden, 2.2.2006

Sodni registri in sodne takse, Trgovina

, Pravna praksa, 4/2006Odločba US RS, št. U-I-293/04 z dne 6. 10. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 93/05 Določba 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (Ur. l. RS, št. 41/04) ni v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄4

JAVNE INFORMACIJE: Ali so gradbena dovoljenja informacija javnega značaja

Nataša Pirc-Musar, 3.2.2005

Gradbeništvo, Javno obveščanje

Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 4/2005Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ -- Ur. l. RS, št. 24/03), ki velja že skoraj dve leti, je v nekatere organe oziroma med zavezance vnesel kar precej nemira, saj je dobesedno na glavo obrnil mnoge principe dosedanjega delovanja oziroma komuniciranja javnega sektorja z državljani (...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄4

Gradnja objektov: Zaračunavanje stroškov projektnih pogojev in soglasij

Adrijana Viler-Kovačič, 6.2.2003

Gradbeništvo

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 4/2003Z uveljavitvijo novega Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/2002) so nastale velike spremembe pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Med temi spremembami imajo izredno veliko vlogo postopki in načini pridobivanja v tem postopku potrebnih soglasij. Doslej je bilo večkrat nej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄4

Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope - IDCSE

Jaša Vrabec, 31.1.2002

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaša Vrabec, Pravna praksa, 4/2002Eden temeljnih ciljev Sveta Evrope je nenehno iskanje boljših poti in načinov za varstvo človekovih pravic, kar vključuje predvsem razvijanje javne ozaveščenosti o njihovem pomenu. Tudi s tem namenom je bil v Ljubljani ustanovljen Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope, ki na tem področju...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Informacijski viri EU (11.del)

Jaka Repanšek, 11.2.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 4/1999V nadaljevanju naše rubrike vam predstavljamo nekaj koristnih naslovov, na katerih boste našli odgovore na vprašanja, povezana s prostim pretokom ljudi v Evropski uniji in možnostmi, povezanimi z zaposlovanjem v državah članicah in delovanjem institucij ES. "EUROPA DIRECT" Neposredna povezava ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄4

Ustavno sodišče RS: Oskrba s toplotno energijo

Avtor ni naveden, 11.2.1999

Ustavno sodišče, Industrija in energetika

, Pravna praksa, 4/1999Člen 3 Odloka o pogojih za oskrbo s toplotno energijo na območju občine Grosuplje (Ur. l. SRS, št. 1/89 in Ur. l. RS, št. 1/96) ni v neskladju z Ustavo in zakonom. Ni v nasprotju z zakonom in Ustavo občinski odlok, ki na podlagi zakonite pravne podlage določa obvezno priključitev na javno toplovo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Soupravljanje delavcev Zavoda za gozdove

Avtor ni naveden, 5.3.1998

Gozdarstvo

, Pravna praksa, 4/1998Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93) ni v skladu z ustavo, kolikor ne predvideva in ureja sodelovanja delavcev zavoda za gozdove Slovenije pri upravljanju tega zavoda. Zakonodajalec mora ugotovljeno neskladje z ustavo odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄4

Obvezno združevanje v gospodarsko (obrtno) zbornico

Avtor ni naveden, 5.3.1998

Zbornice, Malo gospodarstvo in obrt

, Pravna praksa, 4/1998Pobude za oceno ustavnosti 31. člena Obrtnega zakona (Ur. l. RS, št. 50/94) ter prvega odstavka 1. člena in 20. člena Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 14/90) se zavržejo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Zakon o graditvi objektov

Avtor ni naveden, 4.3.1993

Gradbeništvo

, Pravna praksa, 4/1993Priglasitev del po 46. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86) predpostavlja, da je bila pred tem dana priglasitev in izdana odločba o dovolitvi priglašenih del po 2. odstavku 62. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄4

Varstvo potrošnikov v ZDA (III.)

dr. Franc Pernek, 4.3.1993

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 4/1993Varsto potrošnikov v ZDA ni enotno urejeno. Urejeno je v zveznih, mestnih in lokalnih predpisih, kateri pretežno urejajo poslovanje zasebne trgovine in naj bi varovali (končnega) potrošnika. Tradicionalno nezaupanje do birokracije, je v zadnjih desetletjih preprečilo izdelavo enotne zvezne potroš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Predlog za izdajo zakona o trgovini z osnutkom zakona

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Trgovina

, Pravna praksa, 4/1992Predvsem je potrebno predlog soočiti s pravom Evropske skupnosti, v katero se želimo vključiti. Zato so nekatere rešitve v nasprotju s tem pravom, najmanj pa vprašljive: V 4. členu je uvodoma pravilno stališče, da trgovcu ni mogoče z aktom države oziroma skupnosti omejiti pravice do svobodnega na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1992⁄4

Točenje alkoholnih pijač v določenih obratih

Avtor ni naveden, 5.3.1992

Ustavno sodišče, Gostinstvo in turizem

, Pravna praksa, 4/1992V neskladju z ustavo je določba občinskega odloka po kateri je prepovedano točiti alkoholne pijače v obratih družbene prehrane, prostorih organizacij, kjer servirajo ali prodajajo kruh, slaščice in so prvenstveno temu namenjene. Odločba US RS, št. U-I-60/91 z dne 9. 10. 1992, objavljena v Ur. l. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Družbeni plan - razširitev obstoječe ceste

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Cestni promet

, Pravna praksa, 4/1991Določba srednjeročnega družbenega plana občine, ki predvideva razširitev obstoječe vaške ceste, pomeni odločitev o uporabi prostora v korist smotrnejše uporabe komunalnega objekta in ni v neskladju z ustavo in zakonom. Sklep US RS, št. U-I-13/90 z dne 15. 11. 1990
Naslovnica
Pravna praksa, 1991⁄4

Odgovornost prevoznika v železniškem prometu

Avtor ni naveden, 7.3.1991

Obligacije, Železniški promet

, Pravna praksa, 4/1991Odgovornost prevoznika v železniškem prometu ureja federacija z zveznim zakonom. Pri tem določi tudi višino odškodnine, ki jo je prevoznik dolžan plačati za izgubljene ali poškodovane stvari, sprejete na prevoz. Sklep USJ, št. U-I-98/89 z dne 18. 4. 1990
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

2020(2) 2019(2) 2011(1) 2008(1)
2007(1) 2006(1) 2005(1) 2003(1)
2002(1) 1999(2) 1998(2) 1993(2)
1992(2) 1991(2)

Področja

< Vsi 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5.1. INDUSTRIJA 5.2. KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 5.3. PROMET IN ZVEZE 5.4. GOSTINSTVO IN TURIZEM 5.5. MALO GOSPODARSTVO IN OBRT 5.6. TRGOVINA 5.7. ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Avtorji

ABC ĆČDĐEFGHIJK LM NOP QR SŠTUV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov