O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 3 / 3
Dokumenti od 51 do 69 (od skupaj 69)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Dan Pravne fakultete

Avtor ni naveden, 6.5.1993

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 9-10/1993Tradicionalno slovesnost ob Dnevu PF 15. aprila 1993 je po uvodni pesmi začel dekan dr. Albin Igličar z nagovorom, v katerem je opozoril na današnje naloge fakultete, probleme ki jih ne zmore sama rešiti; navzočim odličnim študentom, ki jim je bila namenjena posebna pozornost, pa je z mislimi rimske...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Volilni občni zbor ljubljanskih pravnikov

Avtor ni naveden, 6.5.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 9-10/1993S spremembami pravil društva so ljubljanski pravniki v gospodarstvu začeli 15. aprila volilni občni zbor, ga nadaljevali z običajnimi poročili predsednika društva in vodij sekcij, razrešili dosedanje organe in izvolili nove ter (z nekaj negodovanja) odločili, da znaša članarina za to leto 3.000 SIT....
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Kako deluje Svet Evrope?

Biserka Bahovec-Videtič, 6.5.1993

Zunanje zadeve in diplomacija

Biserka Bahovec-Videtič, Pravna praksa, 9-10/1993Statut Sveta Evrope je bil sestavljen v Londonu 5. maja 1949 v angleščini in francoščini in je ustanovni akt o ustanovitvi mednarodne organizacije Sveta Evrope kot organizacije, ki deluje na ekonomskem, socialnem, kulturnem, znanstvenem, pravnem in upravnem področju kot tudi na področju človekovih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Lastniki stanovanj - prevzem obveznosti

Branka Neffat, 6.5.1993

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Branka Neffat, Pravna praksa, 9-10/1993Stanovalci stanovanjske hiše so s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe postali lastniki stanovanj. V skladu z določilom 118. člena stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) kot kupci (lastniki) z dnem sklenitve kupoprodajne pogodbe prevzemajo vse pravice in obveznosti (tudi plačevanje občinskega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Cum vitia prosunt, peccat qui recte facit

dr. Janez Kranjc, 6.5.1993

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 9-10/1993Rek, ki ga imamo pred seboj, je pred dobrimi dva tisoč leti napisal rimski komediograf Publilij Sirec, ki smo ga v tej rubriki že večkrat srečali. Vzet je iz njegovega spisa Sententiae (C 14 (99)). Čas, ko je rek nastal, je bil za rimsko družbo in državo čas hudih političnih in moralnih pretresov. N...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Družbeni pravobranilec samoupravljanja - aktivna legitimacija zaradi varstva družbene lastnine

Avtor ni naveden, 6.5.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

, Pravna praksa, 9-10/1993Toženi stranki zmotno menita, da družbeni pravobranilec samoupravljanja ni aktivno legitimiran za vložitev tožbe na redno sodišče takrat, kadar je to potrebno zaradi varstva družbene lastnine. Za vložitev tožbe ga upravičuje zlasti 12. člen zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (Uradni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Statutarni sklep - potrditev z referendumom

mag. Drago Mežnar, 6.5.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 9-10/1993V podjetju so ob noveli zakona o podjetjih leta 1990 s statutarnim sklepom prenesli pristojnost odločanja o statusnih spremembah na delavski svet. Ali je zdaj treba to spremembo še "potrditi" z referendumom, da bi lahko delavski svet veljavno sprejel program lastninskega preoblikovanja podjetja? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Organiziranje sindikata v podjetju

mag. Drago Mežnar, 6.5.1993

Sindikati

mag. Drago Mežnar, Pravna praksa, 9-10/1993Vprašanje: Koliko sindikalnih zaupnikov lahko določi sindikat v podjetju? V podjetju se pogajajo s sindikatom o pogodbi o pogojih sindikalnega dela. V pogodbi, ki so jo ponudili sindikatu v podpis, je upoštevana organiziranost sindikata v vsakem podjetju posebej, sindikat pa vztraja, da se skl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Pojem strokovnjaka v kazenskem postopku

mag. Zlatko Dežman, 6.5.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 9-10/1993Z novelo 9. odst. 168. čl. zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki je dne 24. 12. 1976 vnesla v sistem našega kazenskega- procesnega prava pojem strokovnjaka, je bilo vsaj v zakonodajnem pogledu zadoščeno zahtevi po strokovnem pristopu k razreševanju tistih dejanskih vprašanj, ki zahtevajo specialisti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Mednarodna trgovinska arbitraža pri MTZ v Parizu

Alja Kratovac, 6.5.1993

Civilni sodni postopki

Alja Kratovac, Pravna praksa, 9-10/1993Mednarodna trgovinska arbitraža (v nadaljevanju MTA) v svetovnem merilu zadnje desetletje doživlja nesluten razvoj in postaja najbolj uveljavljen mehanizem za reševanje mednarodnih gospodarskih sporov. Praksa je pokazala, da se gospodarski subjekti odločajo za arbitražo zaradi njene specifične prila...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Salzburg: 5. evropski notarski dnevi

mag. Verica Trstenjak, 6.5.1993

Odvetništvo in notariat

mag. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 9-10/1993V času, ko se pri nas v teoriji in praksi srečujemo s problemi fundacij, fondov, skladov oz. ustanov, so bili v času od 15. 4. do 17. 4. 1993 v avstrijskem mestu Salzburg 5. evropski dnevi notariata. Gre za srečanje, ki ima tudi mednarodni pomen, saj so se ga udeležili predstavniki 21 evropskih drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Še nekaj o delovnih nezgodah v kazenskem pravu

mag. Mira Polutnik-Špringer, 6.5.1993

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Varstvo pri delu

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 9-10/1993Delovne nesreče so realnost s katero se vsakodnevno srečujemo. Njihove posledice so bolj ali manj krute, praviloma pa se manifestirajo v obliki telesnih poškodb ki človeka za vedno in globoko prizadenejo. Takšna stanja in posledice je tudi pričakovati, saj gre za dela na nevarnih objektih, večinoma ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Evropsko varstvo človekovih pravic

dr. Arne Mavčič, 6.5.1993

Človekove pravice

dr. Arne Mavčič, Pravna praksa, 9-10/1993I. PRIČAKOVANE MOŽNE STIČNE TOČKE MED NACIONALNIM IN MEDNARODNIM USTAVNOSODNIM VARSTVOM PRAVIC IN SVOBOŠČIN Slovenska ustava iz leta 1991 nima izrecne določbe o dokončnosti ustavnosodne odločitve, medtem ko je 1. odstavek 423. člena slovenske ustave iz leta 1974 določal, da so "odločbe ustavnega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Lastninsko preoblikovanje že obstoječih kapitalskih družb z deležem družbenega kapitala

Andrej Simonič, 6.5.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Andrej Simonič, Pravna praksa, 9-10/1993Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP) zadovoljivo in konsistentno ureja lastninsko preoblikovanje družbenih podjetij, p.o. V primeru lastninskega preoblikovanja že obstoječih kapitalskih družb (d.o.o., d.d.) z deležem nenominiranega družbenega kapitala (v trajnem kapitalu družbe) pa obs...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

"Zakonito" oškodovanje družbene lastnine?

Franc Skinder, 6.5.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Franc Skinder, Pravna praksa, 9-10/1993Ob aferi HIT in drugih podobnih primerih se venomer pojavlja mnenje, da so bili postopki privatizacije sicer v škodo družbeni lastnini, vendar zakoniti. Po mnenju teh razlagalcev in komentatorjev noben zakon ne predpisuje način delitve dobička oziroma zakon dopušča, da se dobiček deli po odločitvah ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij - predlogi za dopolnitve in spremembe

Avtor ni naveden, 6.5.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 9-10/1993V zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki so ga dne 7. 4. 1993 vložili poslanci Državnega zbora predlaga Zveza društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije, da se v zakon vnesejo še nekatere spremembe in dopolnitve k posameznim členom.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Znova odločajo sami odvetniki

dr. Peter Čeferin, 6.5.1993

Odvetništvo in notariat

dr. Peter Čeferin, Pravna praksa, 9-10/1993Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji 25. marca 1993 sprejel zakon o odvetništvu, ki je deseti zakon po vrsti, kolikor jih je doslej urejalo odvetništvo na ozemlju naše države. Po občnem sodnem redu do leta 1820 je odvetnike imenoval cesar, od tedaj do leta 1849 pa višje deželno sodiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Delovni invalidi (tujci) - delovna dovoljenja

Nataša Belopavlovič, 6.5.1993

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 9-10/1993V pp št 25/92, je sicer bilo že odgovorjeno, kako je s podaljšanjem oziroma Izdajo novih delovnih dovoljenj za delavce - državljane bivših republik SFRJ - kako pa je v ureditvi določeno za invalide II. in III. kategorije? Ali je podjetje dolžno zaprositi za izdajo delovnega dovoljenja za tujca, čet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄9-10

Vknjižba etažne lastnine

mag. Lojze Cafuta, 6.5.1993

Lastnina in druge stvarne pravice, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Lojze Cafuta, Pravna praksa, 9-10/1993Z uveljavitvijo stanovanjskega zakona (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/91-I z dne 11. 10. 1991, ki je začel veljati 19. 10. 1991) so številni imetniki stanovanjske pravice zasedeno stanovanje odkupili. Investitorji, to so bili tudi prodajalci teh stanovanj, so za stanovanja, ki so jih šele g...
<<   Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 9-10

Leto objave

2019(43) 1993(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFGH IJ K LM N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov