O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 214)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Vitka pravna država

Hinko Jenull, 29.3.2012

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 12/2012Temeljna značilnost slovenske pravne države zadnjih dvajsetih let je manija izdajanja in spreminjanja predpisov, ki vztrajno spodkopava njeno učinkovitost. Na pomanjkljivosti in napake, do katerih prihaja prav zaradi nepremišljenega popravljanja zakonodaje, se sistem ves čas odziva z novimi, vse hitrejšimi spremembami. Z normativnimi posegi, ki občasno mejijo že na pravo histerijo, naj bi omogočili takojšnjo uresničitev vseh, tudi nemogočih političnih zahtev in obljub. Te se najprej s primerno afero postavijo v središče javne pozornosti, nato stopnjujejo z medijskimi pritiski, zlorabo stroke in političnim škripanjem z zobmi, do dokončne izpolnitve zakonodajnih zahtev. In potem znova. In znova ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

So kontrolorji gledali stran?

mag. Sandi Kodrič, 29.3.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 12/2012Da lahko tržno gospodarstvo deluje, potrebuje pravila, ki zagotavljajo pravice delničarjem, upnikom in potrošnikom. Za uveljavljanje teh pravil pa so na voljo različne nadzorne inštitucije, kot na primer panožni nadzorniki (finančni ali telekomunikacijski), varuh konkurence in tržni inšpektorat, ki imajo pristojnosti za odkrivanje in sankcioniranje kršiteljev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Evropa

Irena Vovk, 29.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2012Torek, 20. 3. Vzporedni bančni sistem. V zeleni knjigi, s katero se je Evropska komisija vključila v delo Odbora za finančno stabilnost, ki razvija priporočila glede nadzora in zakonske ureditve subjektov in dejavnosti v bančnem sektorju, je pojasnjeno, kako njeni sedanji in predvideni ukr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

dogodki - izjave

Irena Vovk, 29.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2012od 20. do 26. marca Torek, 20. 3. Zlato pravilo. Državnozborska ustavna komisija je soglasno sklenila, da parlament začne postopek za spremembo 148. člena Ustave, s katero se bo vanjo vneslo fiskalno pravilo o uravnoteženem proračunu. Člani so se strinjali, da je treba fiskalno pravilo uv
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

globus

Dean Zagorac, 29.3.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 12/2012Kanada: sodišča morajo upoštevati zgodovino zatiranja staroselcev 23. 3. - "Pri odmeri kazni pripadniku staroselskega prebivalstva morajo sodišča upoštevati tudi take okoliščine, kot so zgodovina kolonializma, razselitev Š...] in kako se ta zgodovina še naprej kaže v doseganju nižje izobrazbe, nižj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Loqui ignorabit, qui tacere nesciet

Janez Kranjc, 29.3.2012

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 12/2012Odlomek, ki bi se po naše glasil "Govoriti ne bo znal, kdor ne bo znal molčati", je vzet iz Igre sedmih modrih (Ludus VII Sapientium) poznorimskega pesnika Avzonija. Avzonij (ok. 310-ok. 395) je bil doma iz Bordeauxa, kjer se je šolal iz gramatike in retorike. Nekaj časa je nastopal kot govornik pred sodiščem, potem pa je poučeval retoriko. Cesar Valentinijan I. ga je povabil na svoj dvor, kjer je postal vzgojitelj njegovega sina Gracijana. Ko je ta postal cesar, je omogočil Avzoniju bleščečo politično kariero. Zadnja leta življenja je Avzonij preživel na svojem posestvu in se posvečal pisanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

V redu?

dr. Nataša Hribar, 29.3.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 12/2012Danes bom pisala o prislovih in podobnih izrazih, ki jih v vsakdanji rabi pogosto vidim zapisane napačno - tisti, ki se po pravopisu pišejo narazen, so zapisani skupaj in obratno. Eden takih je ta, ki sem ga postavila v naslov. Je zapis narazen v redu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Kriza prava - odbleski kritične jurisprudence

mag. Matjaž Drev, 29.3.2012

Kultura in umetnost

mag. Matjaž Drev, Pravna praksa, 12/2012Ob večinoma pavšalnem opozarjanju na krizo, ki tostran Alp pretresa pravo oziroma pravno državo, razveseljuje, da se je na akademskih knjižnih policah prav zdaj pojavila tudi monografija pravnega filozofa dr. Benjamina Flandra, docenta na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. V knjigi Kriza prava - odbl?ski kritične jurisprudence (Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana 2012, 229 strani), ki je predelava avtorjeve doktorske disertacije Postmodernizem v filozofiji prava, premislek o krizi prava ni umeščen v ozek pozitivističen pravni okvir, ampak se razteza prek prava še na področje zgodovine, sociologije, filozofije in navsezadnje tudi filozofije znanosti. Še natančneje: Flandrovo delo je - na to namiguje že v (pod)naslovu - eno redkih, če ne kar prvo slovensko monografsko delo s področja kritične filozofije prava, oziroma kot je zapisal avtor, kritične jurisprudence.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Pravica do zdravega delovnega okolja ni primerno zaščitena

dr. Andraž Teršek, 29.3.2012

Delovna razmerja

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 12/2012Ob tednu Univerze na Primorskem je bila v Kopru 14. marca organizirana okrogla miza Pravica do zdravega delovnega okolja v teoriji in praksi. Pripravil jo je Inštitut Andreja Marušiča (UP IAM), in sicer v okviru projekta Izboljšanje delovnega okolja v ključnih panogah obalno-kraške regije - IDO Primorske.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 29.3.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2012Luca Trappolin, Alessandro Gasparini in Robert Wintemute (ur.) Confronting Homophobia in Europe: Social and Legal Perspectives (Hart Publishing, 2011, 318 strani) Homofobija se tako v zasebni kot tudi javni sferi v Evropi kaže v različnih oblikah. Knjiga temelji na evropskem
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Prav(n)a rešitev

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012Na PF Univerze v Ljubljani je 9. in 10. marca potekalo I. državno tekmovanje Prav(n)a rešitev. V sklopu dvodnevnega izobraževalnega dogodka so študentje prava z medsebojnim sodelovanjem iskali rešitve primerov iz prakse s področja gospodarskega prava, ki so jih postavile ugledne slovenske odvetniške pisarne, ter se potegovali za tritedensko plačano pripravništvo v odvetniški pisarni, katere primer so reševali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 29.3.2012

Varstvo človekovih pravic

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Sodelovanje med nadzornim svetom in notranjim revizorjem

dr. Peter Podgorelec, 29.3.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 12/2012Razprave o učinkovitosti delovanja nadzornega sveta so stare toliko kot nadzorni svet sam. Nanjo vpliva več vrst dejavnikov, med njimi prav gotovo tudi neodvisnost, ki je v zadnjem času še posebej v ospredju razprav, tako na domači kot tudi mednarodni ravni. Pri nas se razprave o neodvisnosti osredotočajo predvsem na neodvisnost personalne sestave nadzornega sveta, pri tem pa se pozablja, da je enako pomembna tudi neodvisnost informacij, potrebnih za izvrševanje nadzorne funkcije. V zakonu so neodvisne informacije urejene le delno, zunaj tega okvira pa je ovira za njihovo razširitev načelo ločenosti funkcij vodenja in nadzora, na kateri temelji dvotirni model upravljanja. Gre za vprašanje, ali in koliko izključitev iz vodenja poslov povleče za sabo tudi izključitev možnosti neodvisnih informacij, to je zlasti informacij, ki jih nadzorni svet ali njegove komisije pridobivajo od zaposlenih v podjetju, mimo uprave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Odpoved najemnega razmerja po ZPSPP s pregledom sodne prakse

Primož Feguš, 29.3.2012

Civilni sodni postopki

Primož Feguš, Pravna praksa, 12/2012Nekateri gospodarski subjekti se v okviru svoje poslovne dejavnosti ukvarjajo tudi z oddajanjem poslovnih prostorov v najem, kar je lahko njihova primarna ali pa stranska dejavnost. V Sloveniji imamo specialno zakonodajo, ki ureja najemno razmerje za poslovne prostore med gospodarskimi subjekti. Problem, ki izvira iz nje in se pojavi ob neplačevanju najemnine, je v tem, da najemodajalec nikakor ne more preprosto in hitro doseči pridobitve oddanih poslovnih prostorov nazaj v svojo posest, da bi jih lahko naprej oddal drugemu najemniku, če mu jih najemnik oziroma uporabnik noče prostovoljno predati. Najemodajalec mora v sodnem postopku, v katerem uveljavlja sodno varstvo v obliki odpovedi najemne pogodbe, čakati na potek (pre)dolgega odpovednega roka ter šele po pravnomočnosti sodbe lahko zahteva prisilno izvršbo z izpraznitvijo in izročitvijo prostorov najemodajalcu v posest.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Vsebina PP št.12/2012

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012stran 3 UVODNIK dr. Matej Accetto Evropska unija kot pravni problem stran 6 GOSPODARSKO PRAVO dr. Peter Podgorelec Sodelovanje med nadzornim svetom in notranjim revizorjem stran 9 STVARNO PRAVO
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2012/6/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o spremembah Direktive Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, v zvezi z mikrosubjekti (UL L 81) - veljati začne
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij

Irena Vovk, 29.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2012(www.reguliranipoklici.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: različne e-brošure v slovenščini in angleščini, RSS-vir Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki v RS in kontaktne točke v drugih državah čla
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Pravni napovednik

Irena Vovk, 29.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 29.3.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 12/201229. marec 1874 - Rudolf Maister V Kamniku se je rodil slovenski pesnik, general in borec za severno mejo Rudolf Maister. 2004 - Vstop Slovenije v Nato Slovenija in še šest držav (Bolgarija, Romunija, Slovaška, Litva, Latvija in Estonija) je ratificiralo listino Severnoatlantske pog
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 7. seji (22. marec 2012): - Sklep glede državnih proslav; - predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev; - predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih me
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Evropska unija kot pravni problem

dr. Matej Accetto, 29.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 12/2012"Ob upoštevanju navedenega evropskega zakonodajnega akta, tj. Uredbe (EGS) št. 1408/71 Š...], ni mogoče uporabljati glede pravic državljanov Republike Češke, pridobljenih iz naslova socialne varnosti do 31. decembra 1992; in na podlagi načel, ki jih je Ustavno sodišče izrecno navedlo v sodbi št. Pl
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/201222. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih; - Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2011. 23. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012- v zvezi s trošarinami (Alenka Bratušek, Alojzij Potočnik); - v zvezi z učenjem o mavričnih družinah (Majda Potrata).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Razpisi

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012Ur. l. RS, št. 16/12 1. Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2012 - Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo prizna
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Mlade družine

dr. Matjaž Ambrož, 29.3.2012

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 12/2012V javnih občilih berem, da moramo ustvarjati okolje, v katerem se bodo mladi bolj odločali za rojstvo otrok. Poskrbeti moramo za razmere, prijazne mladim družinam, ustvarjati spodbude in tako dalje. In seveda prikimavam: kajpada, kajpada, prizadevati si je treba ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
12(42) 11(45) 10(44) 9(42)
8(41)

Leto objave

< Vsi 2012 Marec

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov