O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 167)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Pravni napovednik

Irena Vovk, 29.11.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 29.11.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 46/2012Pregled slovenske zakonodaje Zakonodajni bum Dne 21. novembra je začelo veljati kar osem zakonskih novel oziroma novih zakonov: - novela Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-C) ukinja brezplačno pravno pomoč in podporo svetovalcev za begunce n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Dodatno plačilo stola za starše otroka v bolnišnici

Edita Turičnik, 29.11.2012

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Edita Turičnik, Pravna praksa, 46/2012Starša imata osemletnega otroka, ki je težko gibalno oviran in potrebuje 24-urno nego. Ko je otrok v pediatrični bolnišnici, sta ob njem vedno prisotna starša, da na lastno željo poskrbita zanj. Ob zadnjem bivanju v bolnišnici so jima zaračunali stroške uporabe raztegljivega stola, ki sta ga zvečer uporabila za spanje. Predlagala sta, da bosta s sabo prinesla spalno vrečo, vendar so jima rekli, da to ni zaželeno. Starša sprašujeta, zakaj sta morala plačati za uporabo stola.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Neposredna odškodninska odgovornost - državni tožilec - sodnik

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2012Odgovornost državnega tožilca se ne presoja po določbah o odgovornosti delodajalca za škodo, ki jo povzroči njegov delavec oziroma javni uslužbenec, temveč po določbah o odgovornosti pravne osebe za škodo, ki jo povzroči njen organ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Dodatek za nego otroka z Aspergerjevim sindromom

Jožica Ficko, 29.11.2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Jožica Ficko, Pravna praksa, 46/2012Ali imajo starši dolgotrajno bolnega otroka z Aspergerjevim sindromom, ki potrebuje posebno nego in varstvo, pravico do dodatka za nego otroka?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Izračun odpravnine pri odpovedi iz poslovnega razloga

mag. Nataša Belopavlovič, 29.11.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2012Kako obračunati odpravnino pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, če je bil delavec pri delodajalcu zaposlen 15 let in osem mesecev? Gre za tretjino ali četrtino osnove za vsako leto dela pri delodajalcu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank

Koritnik Maja, Merc Peter, 29.11.2012

Pravoznanstvo

Maja Koritnik, mag. Peter Merc, Pravna praksa, 46/2012Sprejetje Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) je odgovor slovenskega zakonodajalca na več let trajajoče nestabilno finančno okolje, ki se ni izboljšalo kljub že več sprejetim ukrepom. Negotovost, h kateri sta pripomogla tudi krčenje domače gospodarske aktivnosti in zaostritev evropske dolžniške krize, se kaže tudi v poslovanju bank in poslabševanju njihovega kreditnega portfelja, zaradi česar je bila na ravni celotnega bančnega sektorja v letu 2011 dosežena visoka agregatna izguba. Zakonodajalec je sprejetje ukrepov za krepitev stabilnosti bank utemeljil z oceno, da je za poslabšanje kreditnega portfelja bank krivo tudi vztrajno zmanjševanje kreditne aktivnosti bank in njihova pasivnost ter napačna presoja pri prestrukturiranju podjetij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Razsojeno

Toni Tovornik, 29.11.2012

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 46/2012Nagrada za narok v ponovljenem postopku Tožnik (odvetnik) je v konkretnem primeru zahteval od tožene stranke pravdne stroške, ki mu jih je sodišče le delno prisodilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Posredovanje psevdonimiziranih zdravstvenih podatkov v evropsko centralno evidenco

Irena Vovk, 29.11.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012Javni zdravstveni zavod se bo vključil v evropski raziskovalni projekt zbiranja podatkov v zvezi s cistično fibrozo. V evropski register za cistično fibrozo (ECFR) naj bi pošiljali anonimizirane podatke, in sicer demografske podatke (interna ID-številka pacienta, datum rojstva, spol, smrt, koda pošiljatelja - klinike), podatke o terapiji, diagnozi, komplikacijah, izvedenih presaditvah ipd. V projekt naj bi bili vključeni tako na novo odkriti primeri bolezni kot tudi pacienti, ki so že bili obravnavani. Podlaga za posredovanje podatkov naj bi bila informirana privolitev v pisni obliki. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Od 1. januarja bodo obdavčene tudi finančne storitve

mag. Mojca Kunšek, 29.11.2012

Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 46/2012Na seznamu zakonskih sprememb, ki naj bi bile sprejete še v letošnjem letu, je tudi predlog Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS), ki je odraz varčevalnih ukrepov in ugotovitve Vlade o nižji davčni obremenjenosti finančnega sektorja glede na davčne obremenitve drugih gospodarskih sektorjev. Namen uvedbe obdavčitve finančnih storitev je tako enakomernejša obdavčitev finančnega sektorja v primerjavi z zavarovalnim sektorjem in drugimi gospodarskimi sektorji ter zagotovitev dodatnih sredstev za financiranje javne porabe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Oprostitev Gotovine in Markača

dr. Sabina Zgaga, 29.11.2012

Kaznovalno pravo

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 46/2012Pritožbeni senat Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je sredi novembra izdal oprostilno sodbo v zadevi "operacija Nevihta" na podlagi pritožb Gotovine in Markača, ki ju je sodni senat 15. aprila 2011 obsodil na 24 oziroma 18 let zaporne kazni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 38. seji (22. november 2012): - Uredba o oskrbi s pitno vodo; - Drugo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji za obdobje druge polovice leta 2010 in leto 2011; - informacija o pripravah na Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) evrops
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Vsebina PP št.22/2012

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2012stran 3 UVODNIK Branko Masleša Sodstvo med vse bolj nepregledno zakonodajo stran 6 UPRAVNI POSTOPEK Mitja Šuligoj Vezanost uprave na odločbe upravnega sodstva stran 8 CIVILNO PRAVO Karmen Lutman
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini - MKVLCG-A (Ur. l. RS, št. 89/12) - veljati začne 11. novembra. 2. Zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Vezanost uprave na odločbe upravnega sodstva

Mitja Šuligoj, 29.11.2012

Upravni postopek in upravne takse

Mitja Šuligoj, Pravna praksa, 46/2012Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) v četrtem odstavku 64. člena določa, da če (Upravno) sodišče s sodbo tožbi ugodi in izpodbijani upravni akt odpravi ter zadevo vrne upravnemu organu v ponovni postopek, je upravni organ v slednjem vezan na pravno mnenje sodišča glede uporabe materialnega prava in na njegova stališča glede postopka. Vrhovno sodišče RS je v sklepih št. X Ips 1095/2004 z dne 11. aprila 2007, X Ips 1617/2005 z dne 20. junija 2007, X Ips 519/2007 z dne 14. novembra 2007 idr. to normo razložilo tako, da ima upravni organ v ponovljenem postopku možnost odločiti v nasprotju z mnenjem in napotki sodišča, če ima za to utemeljene razloge. Taki razlagi pravna doktrina večinsko nasprotuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Kako Vrhovno sodišče varuje nemoralno državo namesto njenih žrtev

mag. Matevž Krivic, 29.11.2012

Človekove pravice

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 46/2012V PP, št. 45/2012, je bila objavljena obrazložitev sodbe Vrhovnega sodišča, da je odškodninska odgovornost države za izbris pred našimi sodišči zastarala. S paradoksalnim zaključkom, da, upoštevajoč sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Kurić proti Sloveniji, mednarodnopravno sicer še ne, da pa je po domačem pravu tak odškodninski zahtevek "z vidika obstoječe zakonodaje neutemeljen". Zakaj je tako sklepanje naravnost absurdno? Ker je Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) pravo, ki ima v Sloveniji nadzakonsko veljavo, in ker bi zato vse kršitve EKČP moglo in moralo sankcionirati že slovensko sodstvo sámo, preden se prizadeti zatečejo v Strasbourg. Ko potem ESČP táko napako domačega sodstva s svojo sodbo popravi, je to jasno sporočilo domačemu sodstvu, da je ravnalo napačno. Jasno sporočilo seveda samo za tiste, ki imajo dovolj razvite strokovne in moralne "senzorje" za taka neprijetna sporočila. Videti je, da jih naše Vrhovno sodišče nima.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Izvršilni postopek za prepustitev stanovanja v skupni uporabi po ZPND

Vesna Ravnik Koprivec, 29.11.2012

Civilni sodni postopki

Vesna Ravnik-Koprivec, Pravna praksa, 46/2012Najbrž je povsem razumljivo, da specialen zakon, ki ureja neko zelo specifično tematiko, glavni vsebinski materiji nameni največ pozornosti, naporov in premisleka, obrobne ali sekundarne teme pa lahko ostanejo ohlapneje urejene. Vprašanja, ki se ob uporabi teh delov zakona postavijo sodni praksi, tako hitreje postanejo problem, hkrati pa tudi izziv. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) od svoje uveljavitve 1. marca 2008 še ni bil noveliran, v navezavi nanj pa ni zaslediti prav veliko sodne prakse. Obstoječa se nanaša predvsem na vprašanja uporabljivosti zakona za posamezne primere in opredelitev posameznih pomensko odprtih zakonskih pojmov ter je uporabljiva predvsem za nepravdne postopke okrožnih sodišč. V praksi izvršilnih sodišč ni izpostavljenih spornih vprašanj s področja uporabe tega zakona. Ponuja se sklep, da v praksi ni zaslediti nobenih težav v prisilnem sodnem udejanjanju posameznih institutov, ki jih zakon uvaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/201226. november - predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi. 23. november - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov; - predlog
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Starševstvo istospolnih partnerjev

mag. Nana Weber, 29.11.2012

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 46/2012Vse več evropskih in ameriških zveznih držav istospolne partnerje izenačuje z zakonci in jim daje pravico, da otroka bodisi posvojijo bodisi postanejo starši na podlagi oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP), ponekod pa lahko istospolni parterji izrabijo možnost nadomestnega materinstva. Ne vidim pravega razloga, zakaj temu ne bi sledila tudi Slovenija, še zlasti zato, ker že zdaj obstaja kar nekaj dejanskih možnosti, da tudi istospolni partnerji postanejo starši. Razlika bi bila le v tem, da za isti rezultat ne bi bilo treba "izigravati" zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 29.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 46/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Primerjalnopravni trendi na področju zastaranja

Karmen Lutman, 29.11.2012

Civilni sodni postopki

Karmen Lutman, Pravna praksa, 46/2012V zadnjem času se v evropskem pravnem prostoru širi težnja po poenotenju evropskega civilnega prava, kar se odraža tudi na področju zastaranja. S ciljem doseči čim enotnejšo ureditev, so bili oblikovani modeli zastaranja, ki evropskim državam služijo kot zgled pri oblikovanju nacionalne zakonodaje. Modeli so rezultat številnih primerjalnopravnih študij in odražajo sodobni razvoj tega instituta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Slovenia coworking

Irena Vovk, 29.11.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012(http://coworking.si) Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku, Twitterju in blogu, fotogalerija Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in e-naslovi Oglaševan
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Evropa

Irena Vovk, 29.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012Torek, 20. 11. Strategija o izobraževanju. Evropska komisija v strategiji Ponovni razmislek o izobraževanju države članice poziva k temeljiti spremembi izobraževanja z večjim poudarkom na učnih rezultatih - znanju, spretnostih in kompetencah učencev in študentov. Zgolj udeležba v izobraževan
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

globus

Dean Zagorac, 29.11.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 46/2012Za prepoved avtonomnega robotskega orožja 20. 11. - Avtonomne sisteme orožja bi bilo treba prepovedati, je v najnovejšem poročilu opozorila mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch. Gre za najnovejše vrste orožja, ki bo - ko ga bodo do konca razvili - delovalo povsem
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

dogodki - izjave

Irena Vovk, 29.11.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012od 20. do 26. novembra Torek, 20. 11. Mednarodni dan otrokovih pravic. Letos obeležujemo že 53. obletnico sprejema Deklaracije OZN o otrokovih pravicah, Konvencija o otrokovih pravicah pa je bila sprejeta na isti dan 30 let pozneje. V času negotovosti, v katerem je ves svet, pri čemer Slov
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
46(39) 45(45) 44(43) 43(40)

Leto objave

< Vsi 2012 November

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I J K L M NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov