O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Izbrisi pravnih oseb iz sodnega registra - pravna ustvarjalnost ali napaka?

dr. Šime Ivanjko, 19.1.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 2/2012 Sprejetje Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD) je sprožilo več razprav in odprlo številna vprašanja, ki ne zadevajo samo formalnega in materialnega prava ter nomotehničn
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje - zneski za leto 2012

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Pojasnilo DURS, št. 4251-4029/2011-1, 27. december 2011 Po podatkih Statističnega urada RS povprečna bruto plača za oktober 2011 znaša 1.510,44 evrov. Upoštevaje ta podatek so v tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Informativni izračun dohodnine za leto 2011 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Pojasnilo DURS, št. 4217-22/2012, 4. januar 2012 Zavezanci - rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko v skladu s 45. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane me
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1. januarju 2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Pojasnilo DURS, št. 4250-6655/2011, 28. december 2011 Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C) se s 1. januarjem 2012 spreminja oprostitev plačevanja prispevkov za socialno var
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Zahtevek "navideznega" očeta za podajo informacij o biološkem očetu otroka

mag. Judita Dolžan, 19.1.2012

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 2/2012XII ZR 136/09, 9. november 2011 Pristojni senat za družinske zadeve nemškega zveznega vrhovnega sodišča (Bundesgerichtshof - BGH) je odločil, da ima t. i. navidezni oče potem, ko je uspešno izpodbil svoje očetovstvo, pravico, da proti materi postavi zahtevek za podajo informacij o tem, kdo je
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Objektivna odgovornost bolnišnice zaradi uporabe naprave z napako

Katarina Vatovec, 19.1.2012

Obligacije, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 2/2012Centre hospitalier universitaire de Besançon proti Thomasu Dutrueuxu, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (zadeva C-495/10), 21. december 2011 (veliki senat) Trinajstletni fant je med kirurškim posegom v bolnišnici utrpel opekline, ki jih je povzročila uporabljena grelna blazina zaradi
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Stroški zunajbolnišničnega zdravljenja v drugi državi članici - dopustne omejitve povračila po pravu EU

Zoran Skubic, 19.1.2012

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 2/2012Komisija proti Portugalski, C-255/09, 27. oktober 2011 Sodišče EU je v luči svobode opravljanja storitev kot temeljnega načela EU odločilo, da portugalska ureditev povračila stroškov zunajbolnišničnega zdravljenja v drugi članici ni v skladu s pravom EU, ker za vse te primere - razen tistih, k
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Na poti k prenovi Dublinske uredbe

Katarina Vatovec, 19.1.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 2/2012N. S. proti Secretary of State for the Home Department ter M. E. in drugi proti Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (združeni zadevi C-411/10 in C-493/10), 21. december 2011 (veliki senat) Po številnih poročilih in opozorilih mednarodnih in nevladni
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Izmenjava osebnih podatkov med osnovno šolo in svetovalnim centrom

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Sodelavka Pravnap, Pravna praksa, 2/2012 Na osnovni šoli se srečujejo z različnimi vzgojnimi in učnimi problemi. Ko ugotovijo, da učenci in njihove družine kljub pomoči šolske svetovalne službe, vodstva šole in učiteljev potrebujejo svetovanje zunaj šole, jih napotijo na Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Še o sovražnem govoru - dekriminalizirajmo ga!

Jernej Rovšek, 19.1.2012

Človekove pravice

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 2/2012 O t. i. sovražnem govoru se še nikoli ni govorilo toliko kot v zadnjih tednih, še zlasti v povezavi s pismom na spletni strani ene od političnih strank o "volivcih v trenirkah". Varuh človekovih pravic RS (Varuh) temu pojavu že več let namenja veliko pozornosti, še zlasti v letnih poročilih,
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Kršitev pravice do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Človekove pravice, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Odločba št. Up-791/10 z dne 8. decembra 2011 Sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 211/2010 z dne 23. marca 2010 in sodba Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. Pg 111/2009 z dne 30. junija 2009 se razveljavita. Zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Murski Soboti v novo odločanje. N
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Nedopustnost tradicije porok deklet, mlajših od 15 let

mag. Nana Weber, 19.1.2012

Človekove pravice

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 2/2012 Tradicije, da se dekleta, mlajša od 15 let, poročajo, družba ne bi smela tolerirati, predvsem pa si pred tem ne bi smela več zatiskati oči, tudi če je to morda v skladu z izročilom neke etnične skupine. Ne gre namreč le za običaj, temveč za "prisilno" poroko
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Pomen obdolženčevega kesanja v kazenskem postopku

dr. Saša Kmet, 19.1.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Saša Kmet, Pravna praksa, 2/2012Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Ko sodišče odmerja kazen storilcu kaznivega dejanja, v luči olajševalnih oziroma obteževalnih okoliščin med drugim upošteva tudi njegovo obnašanje po storjenem dejanju, zlasti, ali je poravnal škodo, povzro
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Od 27. decembra 2011 - spremembe glede obveznosti plačil na TRR, odlaganje davčne obveznosti in stroškov izvršbe V Ur. l. RS, št. 101/11 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki velja od 27. decembra 2011. Pomembnejše s
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Javna objava variabilnega dela plače

Irena Vovk, 19.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/3240, 1. december 2011 Ali sme delodajalec iz zasebnega sektorja ocene posameznikov, na podlagi katerih se izplačuje tudi variabilni del plače, objaviti na oglasni deski? Ali je taka objava z vidika varstva osebnih podatkov sploh dopustna? Podat
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic - višina nadomestila za uporabo avtorskih del

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Intelektualna lastnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Sodba II Ips 160/2011, 15. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 4163/2010) ZASP - 153., 156., 157. in 163. člen ZASP-B - četrti odstavek 26. člena Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (1998) - 11. člen Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (2006) Ker tarif
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Spletno mesto kot osebni podatek

Irena Vovk, 19.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 2/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2709, 12. oktober 2011 Ali je povezava na spletno mesto posameznika osebni podatek? Gre namreč za povezavo na domeno, ki v naslovu vsebuje ime in priimek (denimo (www.imepriimek.com)). Uporabnik spletnega foruma namreč od upravljavca zahteva, da iz obj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Poškodba pri delu - poškodba na službeni poti v tujini

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Obligacije, Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Sodba VIII Ips 137/2010, 3. oktober 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Psp 79/2009) ZPIZ-1 - 1. in 2. alineja prvega odstavka 63. člena, 1. alineja prvega odstavka 144. člena Tudi v primerih daljše službene poti doma ali v tujini, se bo v smislu določbe druge alineje prv
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poziv delavcu za vrnitev na delo - skrbnost delavca

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Sodba VIII Ips 152/2011, 3. oktober 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 1260/2010) ZDR - prvi odstavek 110. člena, 2. alineja prvega odstavka 111. člena Sodišče druge stopnje je utemeljeno ugotovilo, da tožnikovo ravnanje v zvezi z ignoriranjem toženkinih pozivov, naj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Lokalne volitve - najpogostejše napake pri delu volilnih odborov

dr. Roman Lavtar, 19.1.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 2/2012Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Volitve v Državni zbor Republike Slovenije 4. decembra lani so bile prve volitve, pri katerih je bilo treba ob odločitvi županov za kandidaturo v primeru izvolitve računati s prenehanjem mandata in tako z n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 168. seji (12. januarja 2012) - predlog zakona o razvojnem načrtovanju - nujni postopek; - predlog zakona o hipotekarni in komunalni obveznici; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah; - predlog zakona o sprem
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

ne preslišite

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Rsl 1, ponedeljek, 23. januarja 2012, ob 17.05 Brezposelnost - vzroki in rešitve Kriza je v minulem letu do skrajnosti razgalila slovensko gospodarstvo. Prizadela je ne le podjetja, ki se še vedno spoprijemajo z velikimi likvidnostnimi težavami, krepko jo občutijo tudi delavci. Število brezposelni
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/2012Ur. l. RS, št. 40/11 1. Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologiji; za drugo odpiranje je rok do vključno 31. januarja 2012. Ur. l. RS
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 19.1.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 2/201216. januar - predlog zakona o razvojnem načrtovanju; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; - predlog zakona o hipotekarni in komunalni obveznici; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Kaj je v glavah in prsih ustavnih sodnic in sodnikov?

dr. Andraž Teršek, 19.1.2012

Ustavno sodišče

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 2/2012Razumevanje suverenosti kot ustavnopravnega koncepta in z njim pogojenega modela ustavne demokracije je zelo pomembno. Neposredno vpliva na razumevanje in razvojno razlago ustave ter na reševanje številnih drugih ustavnopravnih vprašanj. Tudi glede razsežnosti in omejitev referendumske demokracije.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 2

Leto objave

< Vsi
2012(44)
> Januar(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐE FG H I J K L MNOP QR S ŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov