O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Vsebina PP št.27/2012

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012stran 3 UVODNIK dr. Dragan Petrovec Razbohotena dediščina Demosove inkvizicije stran 6 PREKRŠKOVNO PRAVO Hinko Jenull Alibi lastnika vozila stran 9 EVROPSKO PRAVO - ODMEV Nuša Kavšek <
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Alibi lastnika vozila

Hinko Jenull, 12.7.2012

Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 27/2012Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) je v prvem in drugem odstavku 8. člena v celoti prevzel določbi prvega in drugega odstavka 233. člena prejšnjega Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) glede odgovornosti lastnika vozila. Če za prekrške zoper varnost cestnega prometa, storjene z njegovim vozilom, ni mogoče ugotoviti (pravega) storilca, se kaznuje za prekršek voznik ali imetnik pravice uporabe tega vozila. Manjši redakcijski popravki niso vsebinsko spremenili navedene določbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih - ZPos-E (Ur. l. RS, št. 48/12) - velja od 11. julija, uporabljati pa se začne 1. avgusta. 2 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiod
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Skupno evropsko prodajno pravo: stvar izbire, vendar čigave?

Nuša Kavšek, 12.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nuša Kavšek, Pravna praksa, 27/2012Ko sem v PP, št. 21/2012, prebrala prispevek dr. Damjana Možine Evropsko pravo prodajne pogodbe: stvar izbire!, se nisem mogla upreti, da ne bi pristavila svojega lončka. Avtor v sklepu pozdravlja predlog Uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu (SEPP), ki je trenutno na mizi, in poziva k analizi, kritiki in predlogom izboljšav. Prispevek sicer lepo predstavi zakonodajni predlog, njegove prednosti in slabosti ter razvoj evropskega civilnega (ali le ožjega pogodbenega) prava, preden je konkretni predlog v sedanji obliki ugledal luč sveta, vendar učinke predlaganega opcijskega instrumenta vidim nekoliko manj optimistično.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji

Živa Cotič, 12.7.2012

Človekove pravice, Delovna razmerja

Živa Cotič, Pravna praksa, 27/2012"Kako bo država s svojimi mehanizmi čedalje več prizadetim ljudem omogočila pomoč in jih obvarovala pred trpljenjem, ki jih prinašajo novodobna revščina in z njo povezane težave? Videti je, da niti delovanje nevladnih humanitarnih organizacij, ki so močno povečale svojo pomoč, ne zadošča več vsem potrebam socialno ogroženih ljudi," je v sedemnajstem rednem letnem poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2011 zapisala varuhinja dr. Zdenka Čebašek - Travnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Neopravičljive zamude pred slovenskimi sodišči

mag. Nana Weber, 12.7.2012

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 27/2012mag. pravnih znanosti, strokovna sodelavka na Višjem sodišču v Ljubljani, doktorska kandidatka na PF Univerze v Ljubljani X. proti Sloveniji, št. 40245/10, 28. junij 2012 Čeprav je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) že 6. oktobra 2005 v zadevi Lukenda proti Sloveniji, št. 23032/02, i
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Dokončni da prostemu pretoku "rabljenih" računalniških programov

Zoran Skubic, 12.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 27/2012V sodbi, ki lahko zamaje temelje dosedanjih praks licenčne uporabe programske opreme v Evropski uniji, je Sodišče odločilo, da je treba računalniške programe v pravnem prometu obravnavati enako kot vsako drugo blago ali storitev. Z drugimi besedami, če se kupcu programske opreme z licenčno pogodbo podeli pravica do njene časovno neomejene uporabe, imetnik avtorske pravice s tem dejanjem zgubi pravico kakorkoli omejevati nadaljnjo prodajo te opreme s strani kupca tretjim osebam. S tem, ko je imetnik kupcu v materialni ali nematerialni obliki dal na voljo kopijo programske opreme in mu za primerno ceno z licenčno pogodbo prepustil pravico do njene časovno neomejene uporabe, je namreč s kupcem sklenil prodajno pogodbo po Direktivi o pravnem varstvu računalniških programov (Direktiva). S tem dejanjem se je namreč izvršil prenos lastninske pravice na tej kopiji, posledično pa je ugasnila tudi izključna pravica distribucije, ki jo je do takrat imel imetnik. Nadaljnji prodaji programske opreme tretjim osebam pa ne more nasprotovati niti v primeru, če licenčna pogodba tako prodajo izrecno prepoveduje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Kibernetsko medvrstniško nasilje

Nika Skvarča, 12.7.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Nika Skvarča, Pravna praksa, 27/2012Na pariški univerzi Sorbona je 28. in 29. junija potekala mednarodna konferenca o kibernetskem medvrstniškem nasilju na temo obvladovanja negativnih in povečanja pozitivnih načinov uporabe novih tehnologij v izobraževalnih okoljih. Konferenco so organizirali francoski kolegi iz COST Akcije IS0801.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Evropa

Irena Vovk, 12.7.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012Torek, 3. 7. Evropski patent. Evropski parlament je preložil obravnavo in glasovanje o evropski patentni zakonodaji, saj je Svet EU iz zakonodajnega predloga umaknil tri ključne člene. To pa je po mnenju parlamenta nesprejemljivo. Poročevalec Evropskega parlamenta Bernard Rapkay (S&D) je d
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Hektivizem

dr. Aleš Završnik, 12.7.2012

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 27/2012Hektivistično gibanje Anonymous je s prepoznavno masko Guya Fawkesa privedlo hektivistična gibanja do revolucionarnih ali kriminalnih - odvisno od vidika - razsežnosti na globalni ravni. Duh hekerjev, borcev za svobodo v kibernetičnem prostoru, so ponesli onkraj kibernetskega prostora in ga globalizirali. Hekerstvo ni več le v pomoč lokalnim emancipatornim gibanjem, kot je bil hektivizem domorodnih Zapatistov v Chiapasu v Mehiki, ki so z uporabo interneta obvestili svetovno javnost o svojih bojih, učili svoje jezike, običaje in zgodovino. Pravnike bi zato početje Anonymous moralo zanimati; sicer bodo gibanje začeli zanimati pravniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Manj ovadb

Irena Vovk, 12.7.2012

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012V preteklem letu se je priliv novih kazenskih ovadb zoper znane storilce kaznivih dejanj zmanjšal za 4,6 odstotka. Zmanjšanje se nanaša tako na ovadbe zoper znane polnoletne storilce in ovadbe glede mladoletnikov kot tudi na ovadbe zoper neznane storilce, le število ovadb zoper pravne osebe se je povečalo. Po več letih precejšnje rasti pripada gre za prvo zmanjšanje po letu 2007, ugotavljajo v skupnem poročilu o delu slovenskih državnih tožilstev v letu 2011, ki ga je pripravilo Vrhovno državno tožilstvo RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

dogodki - izjave

Irena Vovk, 12.7.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012od 3. do 9. julija Torek, 3. 7. Prednostne naloge. Minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič je na novinarski konferenci napovedal pomembne reorganizacijske in vsebinske posege v delovanje sodstva, ki se nanašajo predvsem na preoblikovanje strukture menedžmenta sodne veje
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 21. seji (5. julij 2012): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku; - predlog prenovljen
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 12.7.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2012Baris Soyer in Andrew Tettenborn (ur.) Pollution at Sea: Law and Liability (Informa Law, 2012) Gre za ostro in kritično analizo področja, ki se dotika varovanja morskega okolja in ukrepov proti onesnaževanju morij, soustvarjali pa so jo vodilni teoretiki in praktiki s področj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/20126. julij - predlog zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije; - predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini; 9. julij - poročilo Ustavne komisije k Predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave RS z osnutkom Ustavnega zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Nujni dediči

dr. Vesna Rijavec, 12.7.2012

Kultura in umetnost

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 27/2012Knjiga Nujni dediči avtorice dr. Sabine Pavlin, ki je letos izšla pri založbi Uradni list RS (448 strani), temelji na njeni doktorski nalogi. Delo zelo poglobljeno obravnava ustanovo nujnega dedovanja prek zgodovinskih ureditev, nato podrobneje v pozitivni ureditvi. Očitno je avtorici kar najbolj uspelo upoštevati relevantna vprašanja obravnavanega področja. V predstavitvi poudarjam predvsem tiste dele, za katere menim, da so še zlasti dodana vrednost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Vejica in narekovaji

dr. Nataša Hribar, 12.7.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 27/2012Zadnje čase vsi moji kotički nastajajo ob primerih, s katerimi se srečujem pri svojem vsakodnevnem delu. Danes sem se morala za hip ustaviti pri spodnji povedi: Bralec bi lahko upravičeno mislil, da "tisto, kar je zadaj" odkrivamo, razkrivamo in najdemo, ker tam preprosto "je". Saj vem, malce zapleteno, pač izpisano iz znanstvenega besedila. A tisto v tej povedi, ob čemer sem morala nekoliko pobrskati po pravopisnih pravilih, je vprašanje vejice v delu mislil (bi), da "tisto, kar je zadaj" odkrivamo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Nujne spremembe vrednot družbe

mag. Maša Kovič Dine, 12.7.2012

Varstvo okolja

mag. Maša Kovič-Dine, Pravna praksa, 27/2012V četrtek in petek, 28. in 29. junija 2012, je na PF Univerze v Ljubljani pod organizacijskim vodstvom docentke z iste fakultete dr. Vasilke Sancin potekala prva konferenca o sodobnih izzivih mednarodnega okoljskega prava (First Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference). Oblikovana je bila kot interdisciplinarno srečanje, ki je povezalo znanstvenike s posameznih naravoslovnih in tehničnih področij z mednarodnopravnimi strokovnjaki v skupni razpravi in iskanju tehtnih zamisli o novih mednarodnopravnih rešitvah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Upravičenci do pridobitve statusa

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Humanitarne organizacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Prvi odstavek 2. člena Zakona o humanitarnih organizacijah ni v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Pravni interes župana

Avtor ni naveden, 12.7.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 94. člena Statuta Občine Moravče se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Povračilo stroškov prevoza za učenca s posebnimi potrebami

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) se znižuje tudi povračilo stroškov prevoza za javne uslužbence. Občina je namreč do zdaj krila stroške prevoza (in sicer v višini 0,37 evra na kilometer) za učenca s posebnimi potrebami, ki so ga starši s svojim avtomobilom vozili v šolo (270 kilometrov na dan), saj javni prevoz ni mogoč. • Ali lahko lokalna skupnost samostojno ureja vprašanje višine povračila stroškov prevoza ali pa mora ravnati v skladu z ZUJF?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Ponovna odmera pokojnine - obnova postopka

Avtor ni naveden, 12.7.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012Ob tem, da je bilo o tožničini predčasni pokojnini že pravnomočno odločeno na podlagi dejstev, ki so že obstajala do dokončne odločbe tožene stranke (ki pa jih ta ni v celoti upoštevala, tožnici pa takrat niso bila znana) in je tožnica s to odločbo pridobila pravico do pokojnine, iz določbe 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP ni mogoče potegniti zaključka, da je podana podlaga za ponovno odmero pokojnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev - obvestilo Zavodu za zaposlovanje

Avtor ni naveden, 12.7.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2012V primeru odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov je obvestilo po 97. členu ZDR formalno obvestilo sindikatu in ne Zavodu za zaposlovanje, je pa z njim tudi Zavod nedvomno obveščen o vsem, o čemer mora biti obveščen po 98. členu (večina podatkov v obvestilu po tretjem odstavku 97. člena ZDR v zvezi s prvim odstavkom tega člena in v prvem odstavku 98. člena ZDR se namreč podvaja), razen o tem, da so se začela posvetovanja s sindikatom. Zato je sprejemljivo tudi, da se delodajalec pri obveščanju Zavoda po 98. členu ZDR sklicuje na vsebino obvestila sindikatu po 97. členu ZDR, ki ga je Zavod že prejel, in sporoči le manjkajoče ali spremenjene podatke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Pomen nasledstva po nekdanji SFRJ 20 let pozneje

mag. Ana Polak Petrič, 12.7.2012

Akti o nasledstvu

mag. Ana Polak-Petrič, Pravna praksa, 27/2012Pred kratkim, 22. maja 2012, smo praznovali 20. obletnico članstva Slovenije v Organizaciji združenih narodov (OZN), dogodek, s katerim se je zaokrožil proces osamosvajanja naše države ter je bilo dokončno potrjeno, da je ta postala samostojen subjekt in priznana, polnopravna članica mednarodne skupnosti. Trenutkov, ko je slovenska delegacija v Generalni skupščini OZN zasedla mesto za napisom "Slovenija" in ko je pred palačo v New Yorku prvič zavihrala slovenska zastava, se danes spominjamo predvsem z nostalgijo. A vendarle so bili dogodki, povezani z razpadom SFRJ in posledično z vprašanjem nasledstva po nekdanji skupni državi, pomembni tudi z vidika mednarodnopravne doktrine in prakse. Ker nasledstvo po nekdanji SFRJ še danes ni dokončno urejeno, je prav, da se ob obeležitvi članstva Slovenije v OZN spomnimo nanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Še o navideznosti pravnih poslov v davčnih zadevah

dr. Jernej Podlipnik, 12.7.2012

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 27/2012Novembra lanskega leta je bil v PP predstavljen prispevek o navideznih pravnih poslih v davčnih zadevah po tretjem odstavku 74. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Ker davčni organi razmeroma pogosto uporabijo to določbo, je zanimivo, da v strokovni literaturi ni objavljenih več prispevkov na to temo. Zdi se, da (prvostopenjski) davčni organi ne poznajo opredelitve navideznih pravnih poslov, ker je v zakonodaji ni, zato ta institut uporabljajo tudi takrat, ko za to ni nobene potrebe, pri čemer ga ob uporabi tudi ne obrazložijo tako, kot bi ga morali.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2012(42)
> Julij(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJ K LMNOP QR S ŠTUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov