O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Podreditev tožilstva?

Irena Vovk, 2.2.2012

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2012Državni zbor je 26. januarja na izredni seji sprejel (49 za, 37 proti) novelo Zakona o vladi, ki število ministrstev s 15 zmanjšuje na 11, državno tožilstvo pa z resorja Ministrstva za pravosodje prenaša na Ministrstvo za notranje zadeve. V Društvu državnih tožilcev so še pred izredno sejo v izjavi za javnost zapisali, da so nad tako odločitvijo začudeni in ji odločno nasprotujejo. Menijo, da je to v nasprotju z odločbo Ustavnega sodišča, bordojsko deklaracijo glede
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Dovršnost in nedovršnost glagolov

dr. Nataša Hribar, 2.2.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 4/2012Pred časom sem lektorirala besedilo o označevanju ptic z obročki. Tisti, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo bodisi ljubiteljsko bodisi poklicno, za to uporabljajo glagol obročkati in iz njega izpeljan glagolnik obročkanje. Glagol poznata tudi naša temeljna priročnika SSKJ in SSP, vendar le v nedovršni obliki:
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Čas velikih sprememb

dr. Igor Kaučič, 2.2.2012

Kultura in umetnost

dr. Igor Kaučič, Pravna praksa, 4/2012Pri založbi Didakta je izšla knjiga dr. Franceta Bučarja Čas velikih sprememb (Radovljica 2011, 356 strani) s predgovorom dr. Ernesta Petriča. Profesor France Bučar je eden naših najbolj pronicljivih in kritičnih mislecev današnjega časa. Poleg tega pa je tudi izjemno plodovit pisec, saj je
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Troti in kolibriji

dr. Aleš Završnik, 2.2.2012

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 4/2012Kako nas ne bi fascinirale velike in male naprave, ki letajo po nebu na daljinsko upravljanje? Se še spomnite prvih takih igrač, ki ste jih kupili ali prejeli v dar? Moja prva je bila iz časa, ko sta se Tito in Sadam dobro razumela, in sem jo prejel naravnost iz Iraka - kako bi pozabil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

dogodki - izjave

Irena Vovk, 2.2.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2012od 24. do 30. januarja Torek, 24. 1. Tožilstvo. Ministrstvo za pravosodje meni, da so očitki poslanca Vinka Gorenaka (SDS) glede imenovanja vodje Specializiranega državnega tožilstva (SDT) povsem neutemeljeni in neprimerni. Vodje SDT namreč ne imenuje minister za pravosodje, ampak Državno
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Skupna kmetijska politika

Irena Vovk, 2.2.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2012(http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_sl.htm) J Jezik: venščina in drugi uradni jeziki EU Tip: del spletišča Evropske komisije Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: pridružite se jim lahko na Facebooku, jim sledite na Twitterju, videoposnetki, e
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 2.2.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 4/20123. 3. februar 1758 - Valentin Vodnik il se je slovenski pesnik in časnikar, razsvetljenec Valentin Vodnik, eden od utemeljiteljev slovenskega jezikovnega, narodnega in kulturnega razvoja. 1958 - Beneluks Ustanovljena je bila gospodarska skupnost med Belgijo, Nizozemsko in Luksembur
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Evropa

Irena Vovk, 2.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2012Torek, 24. 1. Regionalne državne pomoči. Pravila regionalne državne pomoči določajo, na osnovi katerih določb se dodeljuje državna pomoč, ki je namenjena spodbujanju gospodarskega razvoja nekaterih manj razvitih območjih in velja v skladu z notranjim trgom EU. Zato javno posvetovanje, ki b
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Evropska ekonomska srebrenica

mag. Robert Kleindienst, 2.2.2012

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 4/2012Še pred nekaj leti je kazalo, da so zaradi procesa globalizacije ekonomske meje med razvitimi državami izbrisane. Evropa se je v zadnjem letu kljub prostemu prehodu blaga in storitev, dela in kapitala ter celo enotni valuti razdelila med pridne (pretežno severnjake) in malopridne (pretežno južnjake), še večji razkorak pa se je pokazal med ZDA in Evropo. Razlika med ZDA in Evropo se najbolj jasno kaže v hitrosti ukrepanja po nastopu
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Pravni napovednik

Irena Vovk, 2.2.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Varovanje uslužbencev pred šikaniranjem, grožnjami in postopki pred sodišči v zvezi z izvrševanjem javnih nalog

Brigita Rajšter Vranović, 2.2.2012

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 4/2012V javnem sektorju se občasno pojavljajo ravnanja strank, ki za zaposlene pomenijo šikaniranje ali grožnje, in druga podobna dejanja, ki ogrožajo opravljanje dela. • Ali mora delodajalec te zaposlene zaščiti in kako? Delodajalci v javnem sektorju morajo v
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Neposreden dostop do zbirk GURS za uradnega cenilca nepremičnin

Irena Vovk, 2.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2012Geodetska uprava RS (GURS) je prejela vlogo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, v kateri zahteva računalniški dostop do zbirnih podatkov iz zemljiškega katastra in katastra stavb o lastništvu nepremičnin (podatkov o nepremičninah, ki jih imajo na območju RS v lasti nekatere fizične in pravne osebe). Kot pravno podlago za dostop do varovanih osebnih podatkov iz teh zbirk geodetskih podatkov prek aplikacije PREG (aplikacija omogoča po vnosu dodeljenega gesla le dostop do podatkov iz zbirk geodetskih podatkov v obliki vpogleda in ne omogoča povezovanja zbirk osebnih podatkov, saj se pridobljeni podatki neposredno in brez dodatnih posegov ne morejo vključevati v drugo zbirko osebnih podatkov) vlagatelj navaja 89. člen Zakona o revidiranju (ZRev-2), ki določa, da imajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti iz 87. člena ZRev-2 pravico do vpogleda v vse organizirane evidence nepremičnin in v zemljiško knjigo na enak način kot subjekti, ki izkažejo pravni interes. Ali je torej 89. člen ZRev-2 zadostna pravna podlaga? Člen 89 ZRev-2 ne daje pooblaščenim cenilcem nepremičnin zadostne pravne podlage za
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Pravica do zasebnosti - poseg v komunikacijsko zasebnost - ukrep pridobivanja podatkov o prometu v elektronskem komunikacijskem omrežju

Avtor ni naveden, 2.2.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2012ZKP - 18., 83., 143., 149.b, in 221. člen ter 1. točka prvega odstavka 150. člena Ukrep pridobivanja podatkov o prenosu v elektronskem komuniciranju, ki je zdaj urejen v 149.b členu ZKP, v času izdaje odredbe sicer ni bil izrecno urejen, vendar ni mogoče reči, da zbiranje podatkov o telefonskih klicih ni bilo dopustno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - tožba zaradi opustitve procesnega dejanja

Avtor ni naveden, 2.2.2012

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2012Izpodbijajo se lahko tudi opustitve procesnih dejanj. Tožbe, s katero se izpodbija opustitev tega procesnega dejanja, ni mogoče zavreči z utemeljitvijo, da procesnega dejanja zaradi zamujenega roka ni mogoče več opraviti - prav pridobitev ponovne pravice opraviti procesno dejanje kljub zamudi roka je cilj, ki ga izpodbojna tožba v tem primeru zasleduje. Tožnik mora v tožbi, s katero izpodbija opustitev procesnega dejanja, s stopnjo verjetnosti izkazati, da bi se z opravo tega dejanja lahko izognil določeni materialni obveznosti oziroma bi lahko pridobil kakšno materialno korist.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Testiranje dijakov za športnovzgojni karton

Irena Vovk, 2.2.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2012Ali lahko učitelj preverja gibalne sposobnosti učenca za potrebe načrtovanja pouka brez njegovega soglasja?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Ureditev začasnih zavarovanj v 43. členu ZPVPJN

Vida Kostanjevec, 2.2.2012

PRORAČUN

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 4/2012V okvir ustavne pravice do sodnega varstva (23. člen Ustave) sodi tudi pravica do začasnega sodnega varstva. Eden od vidikov te pravice je zagotovitev ustreznih procesnih zavarovanj, ki preprečujejo, da bi v času postopka pred sodiščem prišlo do ravnanj, ki bi povzročila, da bi sodno varstvo ostalo brez pomena. Med taka zavarovanja sodijo tudi začasne odredbe. To so začasni ukrepi, ki jih na pobudo upravičenca odredi pristojno sodišče z namenom, da se bodisi zavaruje morebitna bodoča izvršba upnikove terjatve (t. i. zavarovalne odredbe) ali pa preprečijo ravnanja, zaradi katerih bi sodno varstvo upnikove terjatve ostalo brez pomena in zaradi katerih bi mu nastala nenadomestljiva škoda (t. i. urejevalne, regulacijske odredbe). V sodnih sporih s področja javnih naročil je bilo zavarovanje z začasnimi odredbami mogoče doseči že pred uveljavitvijo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), saj so začasne odredbe sicer na splošno, vendar dovolj natančno urejene v 266.-279. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). ZPVPJN zdaj po vzoru nekaterih drugih zakonov (na primer na področju avtorskih pravic ali industrijske lastnine) uvaja specialno ureditev. V tem oziru je zamisel zakonodajalca v skladu z ZIZ, ki v drugem odstavku 1. člena izrecno določa, da lahko vprašanja sodne izvršbe poseben zakon uredi tudi drugače in da se pri taki (specialni) ureditvi glede vseh vprašanj, ki s specialnim zakonom niso posebej urejena, uporabljajo določbe ZIZ. Razlogi za specialno ureditev iz gradiv, ki so bila podlaga za sprejem ZPVPJN, sicer niso
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Dodatni dnevi dopusta za invalide

mag. Nataša Belopavlovič, 2.2.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/2012ZDR v drugem odstavku 159. člena določa primere posebnih okoliščin, na podlagi katerih delavcu pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta. Do tega so upravičeni starejši delavci, invalidi, delavci z najmanj 60-odstotno telesno okvaro itd. Gre za najmanj tri dneve dodatnega letnega dopusta. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v tretji alineji 4. točke 47. člena določa, da se delavcu invalidu II. in III. kategorije poveča letni dopust za en dan; peta alineja 4. točke 47. člena pa določa, da se delovnemu invalidu in delavcu z najmanj 60-odstotno telesno okvaro poveča letni dopust za pet dni. • Ali je ta ločitev smiselna oziroma ali ne gre dejansko v obeh primerih za delovne invalide, kot jih opredeljuje Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)? • Koliko dni dopusta pripada invalidom II. in III. kategorije (tri ali pet dni)? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) določa
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Pravne dileme na področju zaposlovanja tujcev v državni upravi

Robert Klun, 2.2.2012

Delovna razmerja

Robert Klun, Pravna praksa, 4/2012Konkretna dilema, ali je mogoče v državni upravi na strokovno-tehničnem delovnem mestu zaposliti tujca, s katero sem se soočil pri nedavnem postopku zaposlovanja, in branje članka Zaposlovanje tujcev v javni upravi sta me spodbudila k podrobnejši analizi te problematike. Svoj prispevek sem zato usmeril v vprašanje izpolnjevanja po moji presoji dveh ključnih pogojev za zaposlovanje tujcev v javni upravi, s poudarkom na zaposlovanju v državni upravi, in sicer znanja uradnega jezika, tj. slovenščine, in državljanstva Republike Slovenije. Znanje slovenskega jezika
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Evropski trendi pri urejanju prodaje na kratko

Luka Bernard, 2.2.2012

Obligacije

Luka Bernard, Pravna praksa, 4/2012Ob začetku finančne in gospodarske krize se je začelo iskanje vzrokov za njun nastanek. Veliko jih je usmerjenih v stanje na trgu vrednostnih papirjev, na katerem je ena od oblik trgovanja tudi t. i. "shortanje", ki se ji v preteklosti na zakonodajni ravni ni namenjalo velike pozornosti, čeprav velja za pogosto poslovno prakso. Poglejmo si temeljne značilnosti prodaj na kratko in nekatere novejše zakonodajne premike v Evropi. Pod pojmom prodaja na kratko (ang. short selling) po navadi razumemo posel, pri
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

KZ-1B prinaša temeljite spremembe na področju mednarodnih hudodelstev

mag. Marko Rakovec, 2.2.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Marko Rakovec, Pravna praksa, 4/2012ZadZadnje spremembe v slovenski kazenski zakonodaji, ki jih vnaša najnovejša novela Kazenskega zakonika (KZ-1B), prinašajo tudi nekaj pomembnih novosti v odnosu do mednarodnega prava. V tem prispevku se bom osredotočil na spremembe, ki se nanašajo na mednarodna hudodelstva (agresija, vojna hudodelstva in piratstvo). KZ-1B je namreč spremenil 11., 13. in 14. člen, ki slovenskim sodiščem dajejo eksteritorialno jurisdikcijo za določena kazniva dejanja oziroma jurisdikcijo po univerzalnem načelu. Nadalje je bil kazenski zakonik spremenjen v določbah glede vojnih hudodelstev (102. člen) in agresije (103. člen), saj so bile te leta 2010 na prvi pregledni konferenci Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS) spremenjene. Deloma je bila spremenjena tudi določba glede piratstva, ki je zdaj usklajena s Konvencijo ZN o pomorskem mednarodnem pravu (374. člen). Ob tem pa velja omeniti, da je bil sprejet tudi nov 374.a člen glede kršitev omejevalnih ukrepov s strani mednarodnih institucij (t. i. sankcije). jnovejše spremembe kazenske zakonodaje prinašajo precej pomembnih novosti, ki bi lahko pred slovenska sodišča pripeljale primere, s katerimi se ta do zdaj še niso soočila. Na uveljavitev sprememb se velja skrbno pripraviti. Kaj torej konkretno prinašajo te spremembe? Jurisdikcija - univerzalno načelo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Svež zrak, trdo delo

dr. Matjaž Ambrož, 2.2.2012

Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 4/2012Bili so dnevi, ko sem imel ob večerih nenavadno razdražene živce. Da bi jih stabiliziral, sem se odločil, da se malo umaknem in nekaj časa prebijem na kmečkem turizmu. Imel sem sicer tudi možnost, da bi vplačal paket "Čarobni Kvarner", občasno mi namreč v nabiralnik dostavljajo nekakšne pisane tiskovine, s katerimi me opozarjajo na ugodne priložnosti za nakup hrane, predmetov in turističnih aranžmajev. "Čarobni Kvarner" je bil tam, v eni od tiskovin, in na prvi pogled je šlo za dobro ponudbo (zdelo se mi je zelo pozorno od njih, da je bil v paket vključen tudi povsem brezplačen "welcome drink"). Toda na koncu sem se vendarle odločil za kmečki turizem, saj sem v Kvarnerju že bil, moj moto pa je, da je treba vselej poskusiti nekaj novega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Posredni dokaz - da ali ne? Da, ampak samo, če ...

Andreja Tratnik, 2.2.2012

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 4/2012Kazenski postopek mora biti pošten. Preprosta, jasna in neproblematična trditev. Z njo soglašajo domala vsi. Problem pa nastane pri razlagi pojma poštenost. Ali je obsodba, ki temelji na izjavi priče, ki je obdolženi ni mogel zaslišati, v skladu z načelom poštenosti postopka? Čeprav Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) v točki d tretjega odstavka 6. člena (pravica do poštenega sojenja) kot eno od postavk za pošten kazenski postopek določa pravico obdolženca, da zasliši obremenilne priče, vidi Združeno kraljestvo v togi razlagi tega pravila oviro za pošten postopek, ki mora upoštevati tudi interese žrtev kaznivih dejanj in širše javnosti. Celo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) pri odločitvi ni bilo enotno - na prvi stopnji so sodniki soglasno odločili, da edini ali odločilni dokaz za obsodbo ne more biti izjava priče, ki je obdolženi ni mogel zaslišati, v sestavi velikega senata pa je ESČP ob istem dejanskem stanu odločilo, da toga razlaga tega pravila ni nujno v skladu z načelom pravičnosti kazenskega postopka. In da - paradoksalno - prav pravičnost zahteva tudi dopustitev obsodbe, ki temelji na posrednem dokazu, katerega verodostojnosti obdolženi ni mogel preverjati z navzkrižnim zaslišanjem. Odločilni dokaz 1 - izjava pokojne žrtve
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 2.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Določba o minimalnem letnem dopustu iz Direktive 2003/88/ES ima neposredni učinek

Katarina Vatovec, 2.2.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Delovna razmerja

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 4/2012V najnovejši sodbi je luksemburško Sodišče, kot že nekajkrat doslej, razlagalo 7. člen Direktive 2003/88/ES, ki zagotavlja pravico delavcev do (minimalnega) štiritedenskega plačanega letnega dopusta. Ta pravica ne sme biti pogojena z minimalnim obdobjem dejanskega dela v referenčnem letu. Sodba velikega senata luksemburškega Sodišča pa, pomembneje, potrjuje, da ima ta določba Direktive 2003/88/ES neposredni učinek, pri tem pa s tem, ko ne uporabi svojega pristopa iz sodbe v zadevi Kükükdeveci, nakaže, da ta določba Direktive ne povzroča učinkov v horizontalnih razmerjih. Maribel Dominguez je bila več kot leto dni odsotna z dela iz zdravstvenih razlogov. Po
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Obsodba zaradi obljube državljanstva

Alenka Mordej, 2.2.2012

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Alenka Mordej, Pravna praksa, 4/2012V sosednji Avstriji odmeva nedavno izrečena še nepravnomočna obsodilna sodba politiku zaradi koruptivnega kaznivega dejanja. Predsednik stranke koroških svobodnjakov (FPK) Uwe Scheuch, ki sodi v politični krog pokojnega Jörga Haiderja, je dobil pogojno kazen osemnajstih mesecev zapora, od tega šest mesecev nepogojne kazni. Pristojnost za pregon koruptivnih kaznivih dejanj je v Avstriji od 1. januarja 2009 po določbi 20.a člena Zakona o kazenskem postopku (Strafprozeßordnung - StPO) v rokah posebnega tožilstva, zadolženega za koruptivna kazniva dejanja (Korruptionsstaatsanwaltschaft), s sedežem na Dunaju. Tožilstvo je pooblaščeno za pregon storilcev na območju države, za vlaganje in zastopanje obtožb ter vlaganje pravnih sredstev za 13 kaznivih dejanj. Od 1. januarja 2009 je obravnavalo okoli 5.500 zadev, v približno 140 pa je bila vložena obtožba. Trenutno je zaposlenih 15 tožilcev, še letos pa je predvidena širitev pristojnosti na težka kazniva dejanja zoper gospodarstvo s škodo nad pet milijonov evrov in z zvišanjem števila tožilcev na 40. V primeru Scheuch je tožilstvo najprej vložilo predlog o delegaciji pristojnosti s koroškega na
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2012(40)
> Februar(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJK L M NOPQR SŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov