O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 29.3.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 12/201229. marec 1874 - Rudolf Maister V Kamniku se je rodil slovenski pesnik, general in borec za severno mejo Rudolf Maister. 2004 - Vstop Slovenije v Nato Slovenija in še šest držav (Bolgarija, Romunija, Slovaška, Litva, Latvija in Estonija) je ratificiralo listino Severnoatlantske pog
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

globus

Dean Zagorac, 29.3.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 12/2012Kanada: sodišča morajo upoštevati zgodovino zatiranja staroselcev 23. 3. - "Pri odmeri kazni pripadniku staroselskega prebivalstva morajo sodišča upoštevati tudi take okoliščine, kot so zgodovina kolonializma, razselitev Š...] in kako se ta zgodovina še naprej kaže v doseganju nižje izobrazbe, nižj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij

Irena Vovk, 29.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2012(www.reguliranipoklici.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: različne e-brošure v slovenščini in angleščini, RSS-vir Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki v RS in kontaktne točke v drugih državah čla
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Evropska unija kot pravni problem

dr. Matej Accetto, 29.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Accetto, Pravna praksa, 12/2012"Ob upoštevanju navedenega evropskega zakonodajnega akta, tj. Uredbe (EGS) št. 1408/71 Š...], ni mogoče uporabljati glede pravic državljanov Republike Češke, pridobljenih iz naslova socialne varnosti do 31. decembra 1992; in na podlagi načel, ki jih je Ustavno sodišče izrecno navedlo v sodbi št. Pl
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Pravni napovednik

Irena Vovk, 29.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Razpisi

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012Ur. l. RS, št. 16/12 1. Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2012 - Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo prizna
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Evropa

Irena Vovk, 29.3.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2012Torek, 20. 3. Vzporedni bančni sistem. V zeleni knjigi, s katero se je Evropska komisija vključila v delo Odbora za finančno stabilnost, ki razvija priporočila glede nadzora in zakonske ureditve subjektov in dejavnosti v bančnem sektorju, je pojasnjeno, kako njeni sedanji in predvideni ukr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

So kontrolorji gledali stran?

mag. Sandi Kodrič, 29.3.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 12/2012Da lahko tržno gospodarstvo deluje, potrebuje pravila, ki zagotavljajo pravice delničarjem, upnikom in potrošnikom. Za uveljavljanje teh pravil pa so na voljo različne nadzorne inštitucije, kot na primer panožni nadzorniki (finančni ali telekomunikacijski), varuh konkurence in tržni inšpektorat, ki imajo pristojnosti za odkrivanje in sankcioniranje kršiteljev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Vitka pravna država

Hinko Jenull, 29.3.2012

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 12/2012Temeljna značilnost slovenske pravne države zadnjih dvajsetih let je manija izdajanja in spreminjanja predpisov, ki vztrajno spodkopava njeno učinkovitost. Na pomanjkljivosti in napake, do katerih prihaja prav zaradi nepremišljenega popravljanja zakonodaje, se sistem ves čas odziva z novimi, vse hitrejšimi spremembami. Z normativnimi posegi, ki občasno mejijo že na pravo histerijo, naj bi omogočili takojšnjo uresničitev vseh, tudi nemogočih političnih zahtev in obljub. Te se najprej s primerno afero postavijo v središče javne pozornosti, nato stopnjujejo z medijskimi pritiski, zlorabo stroke in političnim škripanjem z zobmi, do dokončne izpolnitve zakonodajnih zahtev. In potem znova. In znova ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

dogodki - izjave

Irena Vovk, 29.3.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2012od 20. do 26. marca Torek, 20. 3. Zlato pravilo. Državnozborska ustavna komisija je soglasno sklenila, da parlament začne postopek za spremembo 148. člena Ustave, s katero se bo vanjo vneslo fiskalno pravilo o uravnoteženem proračunu. Člani so se strinjali, da je treba fiskalno pravilo uv
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Loqui ignorabit, qui tacere nesciet

Janez Kranjc, 29.3.2012

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 12/2012Odlomek, ki bi se po naše glasil "Govoriti ne bo znal, kdor ne bo znal molčati", je vzet iz Igre sedmih modrih (Ludus VII Sapientium) poznorimskega pesnika Avzonija. Avzonij (ok. 310-ok. 395) je bil doma iz Bordeauxa, kjer se je šolal iz gramatike in retorike. Nekaj časa je nastopal kot govornik pred sodiščem, potem pa je poučeval retoriko. Cesar Valentinijan I. ga je povabil na svoj dvor, kjer je postal vzgojitelj njegovega sina Gracijana. Ko je ta postal cesar, je omogočil Avzoniju bleščečo politično kariero. Zadnja leta življenja je Avzonij preživel na svojem posestvu in se posvečal pisanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Sodelovanje med nadzornim svetom in notranjim revizorjem

dr. Peter Podgorelec, 29.3.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Peter Podgorelec, Pravna praksa, 12/2012Razprave o učinkovitosti delovanja nadzornega sveta so stare toliko kot nadzorni svet sam. Nanjo vpliva več vrst dejavnikov, med njimi prav gotovo tudi neodvisnost, ki je v zadnjem času še posebej v ospredju razprav, tako na domači kot tudi mednarodni ravni. Pri nas se razprave o neodvisnosti osredotočajo predvsem na neodvisnost personalne sestave nadzornega sveta, pri tem pa se pozablja, da je enako pomembna tudi neodvisnost informacij, potrebnih za izvrševanje nadzorne funkcije. V zakonu so neodvisne informacije urejene le delno, zunaj tega okvira pa je ovira za njihovo razširitev načelo ločenosti funkcij vodenja in nadzora, na kateri temelji dvotirni model upravljanja. Gre za vprašanje, ali in koliko izključitev iz vodenja poslov povleče za sabo tudi izključitev možnosti neodvisnih informacij, to je zlasti informacij, ki jih nadzorni svet ali njegove komisije pridobivajo od zaposlenih v podjetju, mimo uprave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/201222. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih; - Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2011. 23. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Vsebina PP št.12/2012

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012stran 3 UVODNIK dr. Matej Accetto Evropska unija kot pravni problem stran 6 GOSPODARSKO PRAVO dr. Peter Podgorelec Sodelovanje med nadzornim svetom in notranjim revizorjem stran 9 STVARNO PRAVO
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 7. seji (22. marec 2012): - Sklep glede državnih proslav; - predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev; - predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih me
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012- v zvezi s trošarinami (Alenka Bratušek, Alojzij Potočnik); - v zvezi z učenjem o mavričnih družinah (Majda Potrata).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2012/6/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o spremembah Direktive Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, v zvezi z mikrosubjekti (UL L 81) - veljati začne
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Odločanje etažnih lastnikov

mag. Anita Dolinšek, 29.3.2012

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Anita Dolinšek, Pravna praksa, 12/2012Institut etažne lastnine je, zgodovinsko gledano, razmeroma nov pojem tako v našem kot tudi v primerljivih pravnih redih, zlasti nemškem in avstrijskem. Nastal je šele z začetkom izgradnje posameznih delov stavb, ki so dobivali svojo subjektiviteto in so lahko postali samostojen predmet lastninske pravice. Ugotovimo lahko, da se v našem pravnem redu stvarnopravni položaj etažnega lastnika počasi ureja. V praksi pa se vse bolj kažejo problemi, ki so povezani s položajem etažnega lastnika kot člana posebne skupnosti, ki ji kot lastnik posameznega dela nepremičnine pripada. Etažni lastnik kot lastnik posameznega dela namreč nujno prihaja v odnos s preostalimi etažnimi lastniki, saj so glede skupnih delov in naprav etažni lastniki v solastniškem razmerju. Poleg tega so etažni lastniki tudi skupni lastniki sredstev rezervnega sklada. Kadar je na isti stvari solastnina (ali skupna lastnina) več subjektov, to nujno zahteva dogovarjanje solastnikov (skupnih lastnikov) glede upravljanja te stvari. In tu naletimo na probleme. Upravljanje v tem kontekstu namreč pomeni skrb za vzdrževanje stvari, za njeno ohranitev in zagotovitev njene funkcionalnosti in s tem v zvezi načrtovanje in sprejemanje odločitev. Pod upravljanje, ki presega posle rednega upravljanja, štejemo tudi odločitve v zvezi z razpolaganjem s solastnino.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Nerazumevanje volje strank Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

Grom Boštjan, Cerar Gregor, 29.3.2012

Delovna razmerja

Boštjan Grom, Gregor Cerar, Pravna praksa, 12/2012V prilogi PP, št. 10/2012, je objavljen prispevek Mihe Šercerja Zakaj je Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije nevarna za uporabo. Avtor v uvodu navaja, da je Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, katere veljavnost je bila s sklepom ministrice razširjena na vse delodajalce v dejavnosti G - Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe, ki velja za več kot 100.000 zaposlenih, na več mestih v nasprotju z zakonom in kot taka nevarna za uporabo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Partnerski postopki pri financiranju zdravstvenih storitev

dr. Martin Toth, 29.3.2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

dr. Martin Toth, Pravna praksa, 12/2012Prispevek mag. Urške Grm in mag. Jake Slokana Kolektivni socialni spori v prilogi PP, št. 6-7/2012, me je spodbudil, da tudi sam predstavim nekatere nedorečenosti in težave partnerskega urejanja odnosov med plačnikom in izvajalci zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju pri nas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Volivec brez pravnega sredstva

Dubrovnik Tadej, Toplak Jurij, 29.3.2012

Pravoznanstvo

Tadej Dubrovnik, dr. Jurij Toplak, Pravna praksa, 12/2012Slovenija nima jasno urejenega področja pritožb v volilnih postopkih, opozarja Urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), ki deluje pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Volivec, ki se na dan glasovanja znajde pred zaklenjenimi vrati volišča oziroma mu je kako drugače onemogočeno glasovati, bo lahko sicer vložil ugovor na volilno komisijo volilne enote, a bo ta ugovor zavrnila, če očitana nepravilnost ni bistveno vplivala na izid volitev. Upoštevajoč nedavno presojo Vrhovnega sodišča, pravno sredstvo zoper take akte volilne komisije volilne enote ni predvideno. Vse, kar volivcu preostane, je upanje, da se nepravilnosti ob naslednjih volitvah ne bodo ponovile, ali pa bo imel srečo in bo prihodnjič prišlo do tako tesnega rezultata, da bo nepravilnost vplivala na izid. Članek opozarja na neustrezno ureditev pritožbenih postopkov pri volitvah in predstavi mednarodne standarde.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Etika v zaporu - epilog

Jože Podržaj, 29.3.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Jože Podržaj, Pravna praksa, 12/2012Nespodobno bi bilo, če bi dr. Petrovcu odrekal humanizem in pravičništvo, bi pa pričakoval, da bo zmogel bolj častno in navsezadnje strokovno (poznavalsko) držo ob očitni zadregi, ko je soočen s konkretnim izzivom, na primer s primerjavo med Dobom in tujimi zapori.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Ali je prav, da varovanje interesov upnika nima nobene omejitve?

Nataša Bratož, 29.3.2012

Obligacije, Civilni sodni postopki

Nataša Bratož, Pravna praksa, 12/2012V PP, št. 10/2012, je mag. Janez Tekavc v članku Država ni Shylock predstavil svoj pogled na dogajanje v primeru izvršbe na nepremičnino za poplačilo terjatve v višini 124 evrov in pri tem izpostavil zapis Varuha človekovih pravic RS, ki naj bi sporočal, da 124 evrov dolga pač ni treba plačati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Transformacija pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 29.3.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 12/2012V organizaciji imamo zaposlenega delavca z mandatom. Pogodba o zaposlitvi je bila z njim sklenjena samo za prvi mandat, za drugi mandat pa pogodba o zaposlitvi ni bila podpisana in delavec opravlja funkcijo neprekinjeno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄12

Načelo zaupanja v pravo

Avtor ni naveden, 29.3.2012

Civilni sodni postopki, Pravoznanstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2012Odločba št. U-I-123/11, 8. marec 2012 (Ur. l. RS, št. 22/12) Drugi stavek drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih ni v neskladju z Ustavo. Izpodbijana določba je kot prehodna določba izraz spoštovanja načela zaupanja v pravo kot enega od načel pravn
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
2012(42)
> Marec(42)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K LMN OP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov