O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Pridobivanje podatkov o storjenih prekrških zaposlenega - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

Irena Vovk, 5.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2012Prekrškovni organ je kršiteljici izdal odločbo o prekršku zaradi kršitve carinskih predpisov. Odvetnica, ki jo je pooblastil delodajalec kršiteljice, da v njegovem imenu vodi postopek zaradi kršitve delovnih obveznosti proti kršiteljici, je omenjeni organ na podlagi 10. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv) zaprosila za dokumentacijo o storjenih prekrških. Ali lahko odvetnici, ki ne zastopa kršiteljice, prekrškovni organ dopusti vpogled v dokumentacijo o prekršku?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Stroški prehrane in nastanitev ter odbitek DDV

Avtor ni naveden, 5.4.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2012Pojasnilo DURS, št. 4230-8831/2011-2, 16. november 2011 • Davčni zavezanec sprašuje, ali ima pravico do odbitka davka na dodano vrednost od stroškov nastanitve in prehrane, ko svojega zaposlenega iz Ljubljane pošlje v Maribor, da pri stranki opravi storitev, za katero bo zaposleni porabil
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Uporaba telovadnice za plačilo ali brezplačno ter DDV

Avtor ni naveden, 5.4.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2012Pojasnilo DURS, št. 4230-57066/2011-2, 16. januar 2012 • Ali je oddaja v uporabo športne dvorane za izvajanje obveznega izobraževalnega programa telesne vzgoje javnim zavodom (šolam in fakultetam), ki nimajo svoje telovadnice, obdavčljiva transakcija? Občina namreč oddaja športno dv
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Potrditev zamudne sodbe, izdane zoper toženo stranko, katere naslov ni znan kot evropski nalog za izvršbo

mag. Judita Dolžan, 5.4.2012

Civilni sodni postopki

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 13/2012V zadevi G. proti Corneliusu de Visserju je Sodišče odločalo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago 6. člena Pogodbe o Evropski uniji (PEU), in 47. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, prvega odstavka 4. člena, 3. točke 5. člena in drugega odstavka 26. člena Uredbe št. 44/2001 (Bruselj I), 12. člena Uredbe št. 805/2004 ter prvega in drugega odstavka 3. člena Direktive 2000/31/ES (Direktiva o elektronskem poslovanju).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Spremembe zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Avtor ni naveden, 5.4.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2012Pojasnilo DURS, št. 4251-459/2012, 13. marec 2012 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja od 1. aprila 2012 dalje določa nove zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem za
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Civilna odgovornost pri poslovanju na podlagi notranjih informacij

Horvat Ronnie Christopher, Hiršl Anita, Pušenjak Sara, 5.4.2012

Obligacije

Ronnie-Christopher Horvat, Anita Hiršl, Sara Pušenjak, Pravna praksa, 13/2012Odškodninska odgovornost v primeru trgovanja na podlagi notranjih informacij v našem pravnem sistemu ni zakonsko posebej urejena. Ker gre za zelo specifično področje, je uporaba splošnih pravil za vzpostavitev odškodninske odgovornosti iz Obligacijskega zakonika (OZ) omejena. V praksi se namreč največ težav pojavlja v povezavi z dokaznim bremenom, saj mora oškodovanec, ki je bil oškodovan zaradi insiderjevega trgovanja z notranjimi informacijami, dokazati, da je imel ta insider dostop do notranje informacije in da je bila ta notranja informacija razlog za izvedbo transakcije. Tako dokazovanje je povezano z velikimi potencialnimi stroški, kar je glavni vzrok, da se redkokateri oškodovanec odloči za uveljavljanje odškodninskega zahtevka in namero o tožbi opusti. Da bi se te pravne praznine zapolnile in se tako pravni sistem na tem področju zaokrožil, mora zakonodajalec v Republiki Sloveniji urediti in vzpostaviti sistem civilnopravnih sankcij posebej za primere poslovanja na podlagi notranjih informacij in hkrati povečati pooblastila Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Tako bi se povečalo število pregonov domnevnih insiderjev in se posledično zmanjšalo število prepovedanih transakcij z notranjimi informacijami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 5.4.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

IV. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava

Jelena Malnar, 5.4.2012

Ostalo

Jelena Malnar, Pravna praksa, 13/2012Na PF Univerze v Ljubljani in Ustavnem sodišču sta 15. in 16. marca 2012 potekala polfinale in finale zdaj že tradicionalnega IV. Pitamičevega vseslovenskega tekmovanja študentov prava, ki ga organizira PF Univerze v Ljubljani v sodelovanju s PF Univerze v Mariboru in EPF iz Nove Gorice. Tema letošnje simulacije postopka pred Ustavnim sodiščem je bila pobuda za oceno ustavnosti t. i. registra pedofilov. Tekmovalci so se morali opredeliti glede vprašanj o trajnosti posledic kaznivega dejanja za obsojenca, tudi po izbrisu obsodbe iz kazenske evidence, retroaktivni veljavnosti Kazenskega zakonika (KZ-1), javnosti "registra pedofilov" in njegove dostopnosti, pravici do razpisa naknadnega zakonodajnega referenduma in skladnosti našega prava z mednarodnimi pogodbami.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Prožna varnost po slovensko

dr. Andraž Teršek, 5.4.2012

Delovna razmerja

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 13/2012Prožna varnost je ena od ustaljenih fraz, ki jih prepogosto slišimo v političnih govorih. Pojavlja se tudi v skoraj vseh dokumentih, ki na nacionalni in evropski ravni urejajo trg dela in strategije razvoja gospodarstva. Manj pa je javnih pojasnil o tem, kaj prožna varnost pravzaprav pomeni. O tem so 28. marca na okrogli mizi v okviru projekta Izboljšanje delovnega okolja v ključnih panogah obalno-kraške regije IDO Primorske v organizaciji Inštituta Andreja Marušiča v Kopru spregovorili ekonomist mag. Rado Pezdir, sociolog dr. Tonči Kuzmanić in sindikalist mag. Rajko Bakovnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Temelji civilnega in gospodarskega prava

dr. Luigi Varanelli, 5.4.2012

Kultura in umetnost

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 13/2012Po dobrem desetletju je izšla knjiga (Založba Uradni list, Ljubljana 2012, 564 strani), ki vsebuje temelje tako civilnega kot tudi gospodarskega prava ter celovito ureja civilna in gospodarskopravna področja. Pravzaprav gre za dve knjigi, združeni v eno: v prvem delu avtorja dr. Boris Jerman in Tjaša Vidic obravnavata civilnopravno področje, v drugem pa gospodarskopravno. Knjiga Temelji civilnega in gospodarskega prava - teorija in praksa - je namreč zasnovana kot učbenik za študente Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani. Vendar pa ne gre zgolj za učbenik, temveč lahko knjiga služi kot priročnik za tiste, ki niso pravniki.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Prislovi kratnosti in še kaj

dr. Nataša Hribar, 5.4.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 13/2012V zadnjem času sem kar nekajkrat naletela na "sestavljene" zapise prislovov kratnosti, na primer desetmilijonkrat, dvainpolmilijardkrat in podobno. Seveda so bili zapisi izjemno pestri, vsakokrat drugačni, le redko pa zapisani v skladu s slovenskim pravopisom. Ob tem sem začela razmišljati, da bi veljalo malo obnoviti znanje o zapisovanju tako sestavljenih prislovov, dodala pa bi lahko še pisanje pridevnikov, izpeljanih iz podrednih besednih zvez, pri katerih so prav tako vedno znova težave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Pilotne sodbe ESČP

Bardutzky Samo, Žgur Matija, 5.4.2012

Varstvo človekovih pravic

Samo Bardutzky, Matija Žgur, Pravna praksa, 13/2012Dne 8. marca 2012 je na PF Univerze v Ljubljani naziv doktorice znanosti pridobila Mirjana Lazarova Trajkovska, sodnica Evropskega sodišča za človekove pravice iz Makedonije. Uspešno je namreč obranila doktorsko disertacijo z naslovom Postopek sprejemanja pilotnih sodb na Evropskem sodišču za človekove pravic (Pilot Judgments Procedure before the European Court of Human Rights), ki jo je pripravila pod mentorstvom dr. Cirila Ribičiča. Institut pilotne sodbe, ki ga je preučevala v svoji disertaciji, je naslednji dan na povabilo katedre za ustavno pravo v javnem predavanju predstavila tudi študentom PF.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Oživiti demokracijo in vzpostaviti vladavino prava

dr. Andraž Teršek, 5.4.2012

Pravoznanstvo

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 13/2012Dne 22. in 23. marca 2012 se je na Mednarodni fakulteti za družboslovne in poslovne študije (MFDPŠ) v Celju odvijal četrti Forum mladih pravnih, političnih in družbenih teoretikov. Forum je bil leta 2009 ustanovljen na Šlezijski univerzi v Katovicah na Poljskem, kjer se je odvilo prvo mednarodno konferenčno srečanje. Sledila sta foruma na Katoliški univerzi Pázmány Péter v Budimpešti na Madžarskem (2010) in na Pravni fakulteti Univerze v Beogradu v Srbiji (2011).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Pravna pomoč tuji pravni osebi je pogojena z načelom vzajemnosti

Katarina Vatovec, 5.4.2012

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 13/2012Luksemburško Sodišče se je že v zadevi DEB proti Nemčiji, ko je razlagalo 47. člen Listine EU o temeljnih pravicah (načelo učinkovitega sodnega varstva) in v bistvenem poudarilo, da lahko tudi pravne osebe pridobijo pravno pomoč (denimo v obliki oprostitve plačila predujma stroškov postopka in pomoči odvetnika), srečalo z nemško ureditvijo pravne pomoči (domačim) pravnim osebam v civilnopravnih sporih. Kaj pa, če za pravno pomoč v civilnopravnem sporu pred nemškim sodiščem zaprosi družba s sedežem v Peruju? Ali zavrnitev pravne pomoči tej družbi krši konvencijsko pravico do dostopa do sodišča in je diskriminatorna? Na to je odgovorilo strasbourško Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v nedavno izdani sodbi v zadevi Granos Organicos Nacionales S.A. proti Nemčiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Fiskalni pakt

Irena Vovk, 5.4.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2012Vlada je na seji 29. marca sprejela predlog zakona o ratifikaciji medvladne pogodbe o fiskalnem paktu, na podlagi katere naj bi Slovenija v Ustavo vnesla fiskalno pravilo o uravnoteženem proračunu, in predlog zakona o ratifikaciji pogodbe o ustanovitvi stalnega mehanizma za stabilnost evra (ESM). Predlog za spremembo 148. člena Ustave je trenutno v obravnavi na državnozborski ustavni komisiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Nasilje in samovolja v nogometu pogojno dopustna?

Sladjana Ješić, 5.4.2012

Šport in organizacije

Sladjana Ješić, Pravna praksa, 13/2012Na tekmi nizozemskega nogometnega pokala (KNVB Beker) med domačim Ajaxom in AZ Alkmaarjem, ki je potekala 21. decembra lani na amsterdamski Areni, je pri vodstvu Ajaxa z 1 : 0 v 37. minuti na igrišče vdrl navijač in s hrbta poskušal napasti vratarja gostov. Slednji se je ubranil tako, da je navijača z udarcem z nogo spravil na tla in še dvakrat brcnil vanj. Sodnik je vratarja zaradi nasilnega vedenja kaznoval z rdečim kartonom. V znak neodobravanja te odločitve je gostujoča ekipa zapustila igrišče in izzvala prekinitev tekme. Disciplinska komisija nizozemske nogometne zveze (Komisija) je po tekmi rdeči karton razveljavila in odločila, da se tekma ponovi od začetka pred praznimi tribunami. Ponovljeno tekmo so s 3 : 2 dobili gostje in se uvrstili v četrtfinale pokala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Kdaj plačati pravično nadomestilo za predvajanje fonogramov in kdaj ne?

Vilma Alina Šoba, 5.4.2012

Intelektualna lastnina

Vilma Alina Šoba, Pravna praksa, 13/2012Phonographic Performance (Ireland) Limited (PPL) proti Irski, C-162/10, 15. marec 2012 Societ? Consortile Fonografici (SCF) proti Marcu Del Corsu, C-135/10, 15. marec 2012 Hoteli, ki svojim gostom v sobah ponujajo predvajanje glasbe, morajo lastnikom avtorskih pravic plačati nadomestilo; zobozd
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Ustavnopravno nedorečeno javno izražanje o javnem izražanju

dr. Andraž Teršek, 5.4.2012

Človekove pravice

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 13/2012Javne razprave (tako tistih bolj, kot tistih - in okrog tega ne gre slepomišiti - manj prepričljivih razpravljavcev) o pomenu "sovražnega govora" kot (ustavno)pravnega koncepta ne pojenjajo. Vrstijo se javni prikazi razumevanja tega koncepta s strani različnih posameznikov, tako ali drugače organiziranih skupin ljudi in nosilcev javnih funkcij. Poudarjajo "družbeno nevarnost" govora, ki ga opisujejo kot "sovražnega". Predvsem pa govorci pred javnostjo predlagajo tako in drugačno, v vsakem primeru pa "strožjo kaznovalno politiko" kot najprimernejši ukrep za nadzor in zajezitev te družbene nevarnosti. Prav ideja o "pogostejšem in strožjem kaznovanju" tistih ljudi, ki naj bi domnevno (!) pri svojem javnem izražanju prestopili mejo (ustavno)pravno dovoljenega in že storili "dejanje sovražnega govora", je najpogostejši predlog javnih razpravljavcev o tem, kako pravno pravilno, politično korektno, predvsem pa učinkovito zaščititi posameznike, skupine in celotno družbo pred "sovražnim govorom". Pri tem je več kot očitno, da se "sovražni govor" kot tak razume kot nekaj, kar je že samo po sebi družbeno škodljivo, in zato zahteva kaznovalni odziv.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Odločanje o prestajanju kazni na odprtem ali polodprtem oddelku

Boštjan Polegek, 5.4.2012

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Boštjan Polegek, Pravna praksa, 13/2012Eden pomembnejših odrazov načelne zapovedi omejenosti kazenskopravne represije na področju izvrševanja kazni je vzpostavitev različnih režimov prestajanja kazni, v katerih so človekove pravice obsojenca, zlasti pravica do osebne svobode, različno omejene. Pristojnost za razporeditev obsojenca v manj strog režim izvrševanja kazni, izrečenih do zakonsko določene meje, je do nastopa kazni podeljena sodišču, pozneje organom za izvrševanje kazni. Poglejmo si aktualno zakonsko ureditev tega vprašanja in ocenimo njeno ustreznost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Večja pooblastila izvršiteljev za učinkovitejšo izvršbo

Vanja Žgur, 5.4.2012

Civilni sodni postopki

Vanja Žgur, Pravna praksa, 13/2012Poklic izvršitelja je v zadnjem letu ali dveh, sklepati gre, da zaradi posledic, ki jih je prinesla gospodarska kriza, postal eden najbolj zaželenih pri upnikih in eden najbolj osovraženih pri dolžnikih. Slednje velja predvsem, če je izvršitelj pri svojem delu učinkovit in upraviči dodatne stroške, ki predvsem nastanejo za upnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Postopek o prekršku na podlagi televizijskega videoposnetka

Irena Vovk, 5.4.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2012Občina je na policijsko postajo posredovala predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper redarja, ki sta napačno parkirala svoji motorni kolesi in napačno peljala po kolesarski stezi. Kot dokaz za storitev prekrška je občina policiji predložila posnetek obeh redarjev iz televizijske oddaje. Ali lahko prekrškovni organ (policija) začne postopek o prekršku zoper pooblaščeno uradno osebo (občinskega redarja) na podlagi predloga z navedbo dokaznega posnetka iz televizijske oddaje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Veljavnost ZTLR in SPZ glede gradnje na tujem svetu

dr. Matjaž Tratnik, 5.4.2012

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 13/2012Tožnik je začel graditi na tujem svetu leta 1995. Graditelj (tožnik) je vedel, da gradi na tujem, lastnik zemljišča pa se je temu uprl, vendar je tožnik nadaljeval s svojimi posegi v njegovo nepremičnino (tožnik je povsem obnovil notranjost hiše, tako da je dejansko postala novogradnja). Tožnik se je nato leta 2002 vselil v sporni objekt. V pravdi, v kateri je tožnik tožil za ugotovitev lastninske pravice, je tožnik zatrjeval, da je pridobil lastninsko pravico na podlagi gradnje na tujem svetu, in sicer v skladu s 25. členom Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR) (ni bil dobroverni graditelj), ter da lastnik zemljišča (tožena stranka) ni uporabil izbirne pravice iz tega člena, tako da je po izteku triletnega roka po končani gradnji (gradnja se je končala leta 2002) tožnik kot graditelj postal lastnik nepremičnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Veliki zaostanki na MOP pri obravnavah pobud, vezanih na rabo vode

Avtor ni naveden, 5.4.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2012Varuh je bil iz različnih virov obveščen o velikih zaostankih na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pri obravnavi pobud za izdajo koncesijskega akta za male hidroelektrarne, zato je to problematiko začel obravnavati na lastno pobudo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Obvezni prispevki za socialno varnost v primerih sodnih poravnav, ko ni dejanskega izplačila neto dohodka

Avtor ni naveden, 5.4.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2012Pojasnilo DURS, št. 4250-4907/2011, 16. februar 2012 • V praksi se pojavljajo primeri, ko se delodajalec in delojemalec v sodnih poravnavah dogovorita, da delodajalec obračuna in plača prispevke za socialno varnost od dogovorjene osnove, medtem ko se izplačilo plač ne izvrši ali pa se izvrši v m
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄13

Obravnava storitev SWIFT po ZDDV-1

Avtor ni naveden, 5.4.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 13/2012Pojasnilo DURS, št. 4230-8404/2011-2, 4. november 2011 Podjetje SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) opravlja svetovno storitev elektronskega posredovanja sporočil za finančne družbe. Finančnim institucijam je tako omogočeno, da si z računalniško programsko
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
2012(45)
> April(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H IJ K LM NOP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov