O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Podjetniku naklonjene reforme

Jure Mikuž, 6.9.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 34/2012Pogosto se sprašujem, od kod izvira neizmerna samozavest Slovencev, da znamo sami narediti vse bolje od drugih narodov in da je kopiranje nujno slaba stvar. Daleč od tega, da bi bil zagovornik "kitajskega" načina kopiranja proizvodov, saj za tako majhen narod, kot smo Slovenci, to niti ni vzdržen poslovni model. Ko pa govorimo o davčnih politikah, o zakonitostih trga dela in podobno, pa že v naši bližnji okolici najdemo nekaj primerov držav, ki so se stvari lotile na načine, iz katerih bi se lahko tudi mi marsikaj naučili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Javne garancije

dr. Miran Jus, 6.9.2012

PRORAČUN, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Miran Jus, Pravna praksa, 34/2012Kljub deklariranemu umiku države iz gospodarstva in javnofinančnim omejitvam, ki vplivajo na zadolževanje in izdajanje poroštev ter drugih jamstev javnopravnih oseb, bodo zaradi pomena javnega sektorja in rizikov, ki so povezani z državo, javnimi podjetji in političnimi, regulativnimi ter makroekonomskimi razmerami, javne garancije ostale pomembne za sklepanje in odvijanje številnih gospodarskih poslov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Igrače

Irena Vovk, 6.9.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/index_en.htm) Jezik: angleščina, nemščina in francoščina, delno tudi drugi uradni jeziki EU Tip: del spletne strani Generalnega direktorata Evropske komisije za podjetništvo in industrijo Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Evropa

Irena Vovk, 6.9.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012Torek, 28. 8. Voda. Letošnja konferenca, na kateri je sodelovala tudi Evropska komisija, se je osredotočila na varnost preskrbe z vodo in hrano. Evropska komisija pa že razmišlja, da bo do konca leta predložila strateški dokument - osnutek za zaščito evropskih vodnih virov, je povedal evro
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

globus

Dean Zagorac, 6.9.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 34/2012Čile: zgraditev termoelektrarne bi lahko kršilo ustavne pravice 29. 8. - Čilsko Vrhovno sodišče je razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje za gradnjo termoelektrarne v regiji Atacama, saj - kot je poudarilo - obstaja možnost, da bi načrtovana elektrarna "kršila ustavno pravico vsakega posameznika,
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 6.9.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 34/20127. september 1533 - Elizabeta I. V Greenwichu se je rodila angleška kraljica Elizabeta I., ki je veljala za podpornico razširjanja protestantizma v Evropi. V času njene vladavine so bile ustanovljene številne nove kolonije, v notranji politiki pa ji je uspelo obdržati ravnotežje in utrditi
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Pravni napovednik

Irena Vovk, 6.9.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Kako dokazati odpoved uveljavljanju materialnih avtorskih pravic

mag. Eneja Drobež, 6.9.2012

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 34/2012Višje sodišče v Ljubljani je v sodbi z dne 14. marca 2012 utemeljilo, da se avtor po slovenskem pravnem redu lahko veljavno odpove uveljavljanju malih glasbenih pravic, in pojasnilo, da v tem primeru kolektivna organizacija za javno priobčitev njegovih glasbenih del ne more zahtevati plačila nadomestila. Sodba je odklon od ustaljene sodne prakse Višjega sodišča, po kateri se avtor v primerih, ko zakon določa obvezno kolektivno upravljanje materialnih pravic, uveljavljanju teh pravic ne more odpovedati. Argumentaciji te sodbe so sledila tudi sodišča prve stopnje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Kaj je za malico?

mag. Tanja Pustovrh Pirnat, 6.9.2012

Delovna razmerja

mag. Tanja Pustovrh-Pirnat, Pravna praksa, 34/2012Od uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), to je od 1. januarja 2003, je pravica do povračila stroškov v zvezi z delom zakonska pravica, do tega dne pa je bila predmet urejanja s kolektivnimi pogodbami. ZDR določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z njega ter stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Ko višina stroškov ni določena s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, se določi z izvršilnim predpisom. ZDR torej določa le pravico (do povračila stroškov za prehrano med delom), ne določa pa obsega oziroma višine te pravice. To prepušča nižjim pravnim aktom (kolektivni pogodbi s splošno veljavnostjo, izvršilnemu predpisu).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Kdo poda soglasje za medicinski poseg pri osebah, ki tega niso sposobne same?

Alenka Križnik, 6.9.2012

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Alenka Križnik, Pravna praksa, 34/2012Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) v 26. členu med drugim določa, da ima pacient pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju, pod pogoji, ki jih določa zakon. Pacient se mora po opravljeni pojasnilni dolžnosti zdravnika odločiti, ali bo v neki poseg privolil ali ne. Težave nastopijo, ko oseba ni sposobna odločanja o sebi. Pri otrocih se odločijo praviloma starši. Pri odraslih osebah, ki te odločitve niso sposobne sprejeti same, pa se v praksi dogaja, da pokličejo iz bolnišnice ali doma starejših in predlagajo, da osebi center za socialno delo (CSD) postavi skrbnika za poseben primer, ki bo sprejel odločitev o posegu. Pri tem se postavlja vprašanje, kdo je v tem primeru dolžan sprejeti odločitev, ali je operativni poseg za osebo potreben in smiseln: zdravnik ali skrbnik, in kako, če skrbnika ni? Če gre za operacijo, ki je nujna, zdravniki ne potrebujejo soglasja starša oziroma skrbnika. Pri vseh drugih posegih, ko oseba ni sposobna sprejeti odločitve o posegu, pa lahko trenja privedejo tudi do tega, da se nekoga ne operira, ker oziroma dokler ni soglasja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Osebno sponzorstvo in endorsement

Blaž Bolcar, 6.9.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Blaž Bolcar, Pravna praksa, 34/2012V slovenski športno-marketinški in športno-pravni praksi prevladuje prepričanje, da gre pri vsakršnem pojavljanju športnika ali estradnika v trženjski komunikaciji podjetja za osebno sponzorstvo. To je sicer povsem mogoče, vendar gre po naravi pravnega posla v večini primerov za endorsement.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Z enotnim evropskim nebom do izboljšanja pretoka (večje zmogljivosti) zračnega prometa

Goranka Franz Ravbar, 6.9.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Goranka Franz-Ravbar, Pravna praksa, 34/2012Enotno evropsko nebo (ang. Single European Sky - SES) je bil sprva projekt Evropske unije (EU), vendar jo je pozneje prerasel. Nanaša se na letalski promet tako v državah članicah kot tudi drugih (sosednjih) državah, saj je namenjen temu, da izboljša letalski promet na zemljepisnem območju Evrope, celo zunaj nje. Uresničevanje enotnega evropskega neba poteka postopoma in eden od korakov je Sporazum o vzpostavitvi funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope, ki ga je Republika Slovenija ratificirala maja letos.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 6.9.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 34/2012Pregled slovenske zakonodaje Za vožnjo taksija je potrebna pogodba o zaposlitvi Z 20. avgustom se je začela uporabljati novela Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2D), ki uvaja enoten sistem ureditve subvencioniranja prevozov dijakov in študentov te
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/201231. avgust - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč; - predlog zakona o fitofarmacevtskih sredstvih; - predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o mednarodnem železni
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Ocenjevanje znanstvene uspešnosti na področju prava v Sloveniji

Hojnik Janja, Avbelj Matej, 6.9.2012

Pravoznanstvo

dr. Janja Hojnik, dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 34/2012Vsaka stvar, tudi znanstveno delo, ima svojo vrednost. Tej ugotovitvi bodo nasprotovali redki. Mnogo večja razhajanja pa se pojavijo pri vprašanju, kako in tudi kdo naj to vrednost ugotovi. Dokler je bila znanost namenjena sama sebi, omejena na slonokoščene stolpe, ki so se napajali iz mecenskega denarja, je bilo vprašanje vrednotenja njenih dosežkov manj pomembno. Stvari so se začele spreminjati z vstopom države na področje znanosti in raziskovanja. Raziskovanje in razvoj sta dve ključni politiki, ki jima vlade v zadnjih letih namenjajo vse več pozornosti, s tem pa tudi denarja. Toda, če država za nekaj plača, mora, kot vsakdo, dobiti tudi povratno informacijo o smiselnosti svoje naložbe. Če naj se državne investicije v znanost, tudi tisto temeljno - pri aplikativni so dileme zaradi konkretnih rezultatov v praksi manjše, - splačajo, je treba njene dosežke znati ovrednotiti. Vsako vrednotenje pa predpostavlja obstoj meril za ugotavljanje znanstvene uspešnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

dogodki - izjave

Irena Vovk, 6.9.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012od 27. avgusta do 3. septembra Torek, 27. 8. Kandidatka za varuhinjo. Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar (mandat se ji izteče julija 2014) namerava kandidirati za varuhinjo človekovih pravic. Kot je povedala, jo bo predlagala ena od nevladnih organizacij, sama pa bo podala soglasj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012- v zvezi z združevanjem zdravstvenega varstva (Barbara Žgajner Tavš); - v zvezi z vključenostjo javnosti pri pripravi sprememb medijskih zakonov (Majda Potrata); - v zvezi s posegi v delovanje Radiotelevizije Slovenije (Majda Potrata).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Vsebina PP št.34/2012

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012stran 3 UVODNIK dr. Senko Pličanič Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize stran 6 ZNANSTVENO RAZISKOVANJE dr. Janja Hojnik in dr. Matej Avbelj Ocenjevanje znanstvene uspešnosti na področju prava v Slove
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

ne preslišite

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012Rsl 1, četrtek, 6. septembra, 16.30 Evrožvenket: Dodatna pokojninska zavarovanja Slovenci varčujemo, manjša poraba se kaže tudi v zadnjih podatkih o padcu BDP. Številnim pride prav vsak evro, do katerega so upravičeni, skoraj polovica zaposlenih je vključenih v shemo dodatnega pokojninskega
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Vlada RS

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 27. seji (30. avgust 2012): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin; - predloga zakona o fitofarmacevtskih sredstvih; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Z
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Razpisi

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012Ur. l. RS, št. 62/12 1. Direktor - Javna agencija za knjigo Republike Slovenije; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 64/12 2. Državni pravobranilec na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljubljani - Ministrstvo za pravosodje in javno upravo; rok je 10. september. 3. Direkto
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Vladavina prava kot prvi pogoj za izhod iz ekonomske krize

dr. Senko Pličanič, 6.9.2012

Pravoznanstvo

dr. Senko Pličanič, Pravna praksa, 34/2012Če velja, da je človek s svojo inovativnostjo in kreativnostjo motor napredka in razvoja, moramo v Sloveniji zagotoviti okolje, v katerem bodo kar najbolj prepoznane posameznikove dobre in koristne lastnosti, ki v polnosti omogočajo njegovo uresničitev. Kot minister, pristojen za področji pravosodja in javne uprave, lahko rečem, da se zavedam pomena svobodne in odprte družbe, v kateri vlada pravo, zato vse svoje napore usmerjam v ukrepe, ki krepijo ustvarjalnost, učinkovitost in odgovornost zaposlenih tako v pravosodju kot tudi v javni upravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 6.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 34/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi (Ur. l. RS, št. 64/12) - veljati začne 8. septembra. 2. Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežn
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Videonadzor za ugotavljanje obnašanja obiskovalcev

Irena Vovk, 6.9.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 34/2012Ali drži, da bodo lahko pri Pošti Slovenije novi nadzorni sistem uporabljali tudi za druge namene? Z njim bodo na primer lahko ugotavljali, koliko obiskovalcev ima posamezna pošta, kje se ti zadržujejo in kaj kupujejo. Ali je to v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 34

Leto objave

< Vsi
2012(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K LM NOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov