O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Opravljanje poslovodnih storitev

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Pojasnilo DURS, št. 4217-10160/2012-2, 1. oktober 2012 Davčnega zavezanca zanima, kako Davčna uprava obravnava dohodke, ki jih rezident Avstrije dosega z opravljanjem poslovodnih storitev za slovensko družbo. V skladu z avstrijsko zakonodajo gre namreč v tem primeru za samozaposleno osebo -
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Obdavčitev družbenikov komanditne družbe

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-8071/2012-3 01-610-00, 17. oktober 2012 Dobiček komanditne družbe, ki se pripiše kapitalskemu deležu komplementarja ali komanditista ali se izplača komanditistu, se obdavči kot dividenda v skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Jubilejna nagrada po 177. členu ZUJF

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-6214/2012, 5. oktober 2012 • Ali 117. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) spreminja davčno obravnavo izplačila jubilejnih nagrad? Jubilejno nagrado za isti jubilej je pri istem delodajalcu mogoče neobdavčeno izplačat
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-7714/2012-02-01-610-501, 10. oktober 2012 • Po kateri pravni podlagi se obračuna boniteta za uporabo tovornega vozila, kot je na primer kombi, glede na to da Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ureja le izračun bonitete za uporabo osebnega vozi
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Zastaranje judikatnih terjatev

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Atribut judikatne terjatve je, da ima upnik pravico terjati izpolnitev obveznosti v izvršilnem postopku. Edini razlog, zaradi katerega se upnik odloči za sodno ugotavljanje terjatve, je praviloma njegovo prepričanje, da bo dolžnikovo izpolnitev obveznosti lahko realiziral v izvršilnem postopku. Zato je treba razumeti določbo prvega odstavka 336. člena OZ tako, da pri judikatnih terjatvah zastaranje začne teči prvi dan po izvršljivosti sodne odločbe (glede vseh terjatev, ki so zapadle do navedenega dne).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Obračun DDV pri prevozu potnikov v mednarodnem cestnem prometu

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Pojasnilo DURS, št. 4230-585478/2012-1, 1. oktober 2012 • Kakšne so obveznosti v zvezi z identifikacije za namene DDV davčnih zavezancev, ki opravljajo prevoze potnikov v mednarodnem cestnem prometu preko ozemlja Slovenije? Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in ki opravi storitev
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Avtorsko pravo - odprta razmišljanja in pomisleki

dr. Jurij Žurej, 8.11.2012

Intelektualna lastnina

dr. Jurij Žurej, Pravna praksa, 43/2012Ob pripravi sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) želim poudariti nekatera odprta vprašanja s tega področja. Dokazno breme v razmerjih do avtorjev in uporabnikov praviloma nosi kolektivna organizacija. Zneske, ki jih kolektivna organizacija ne razdeli avtorjem, mora v višini plačila vrniti plačnikom. Za dela, ki se prenašajo po satelitu, kjer oddajna in usmerjevalna postaja ni v Republiki Sloveniji, slovenske kolekgivne organizacije nimajo pooblastila pobirati nadomestila. Sprejem novega zakona mora prinesti premišljene rešitve in ne sme pomeniti amnestije za morebitne nezakonitosti v preteklosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike - dopolnitev

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Pojasnilo DURS, št. 4210-8540/2012-2, 8. oktober 2012 Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski pomočnik je lahko tudi oseba, ki
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

ESČP potrdilo stališče slovenskih kazenskih sodišč

Andreja Tratnik, 8.11.2012

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 43/2012Pritožnik je v Sloveniji izrabil vsa pravna sredstva, vključno z ustavno pritožbo. Že pred domačimi sodišči je zatrjeval kršitev 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), torej pravice do poštenega sojenja, ker mu ni bilo omogočeno zaslišanje obremenilne priče, njeno pričanje pa je bilo - po pritožnikovi oceni - odločilen dokaz za njegovo obsodbo. Na koncu se je pritožil še na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Vendar pa je to tokrat pritegnilo slovenskim sodiščem: obsojen je bil na podlagi poštenega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva 2012/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o spremembi Direktive 2001/83/ES, kar zadeva farmakovigilanco (UL L 299) - veljati začne 16. novembra. 2. Delegirana uredba Komisije (EU
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Privid nepristranskosti?

Zoran Skubic, 8.11.2012

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 43/2012Sodni zaostanki kot sistemska anomalija, v bistvenem povzročena z nepremišljeno sodno reformo iz sredine devetdesetih let, na slovenskih sodiščih počasi, a vztrajno odmirajo. Vendar smo ponekod, predvsem v nekaterih vrstah zadev, iz različnih razlogov še daleč od optimalnega časa trajanja postopka. Konec koncev na pojav zaostankov ni imuno niti Sodišče Evropske unije, sploh pa ne Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). (Pre)dolgi sodni postopki pa imajo po drugi strani poleg očitnih tudi druge, na prvi pogled manj opazne negativne eksternalije. Eno od teh je pred kratkim obravnavalo ESČP v postopku proti Sloveniji, in sicer je naletelo na vprašanje, ali je mogoče sodnika, ki je v istem delovnem sporu, ki je večkrat "zaokrožil" po instancah, enkrat davno tega nastopil v vlogi višjega, zdaj pa vrhovnega sodnika, res mogoče šteti za a priori pristranskega? Ali povedano drugače, ali odločanju sodnika, ki se po devetih letih - in tisočih zadevah vmes - kljub določbam 70. in 71. člena ZPP niti ne spomni, da je v zadevi, ki jo zdaj obravnava kot član senata na najvišji instanci, že sodil (sicer o drugem pravnem vprašanju), ni mogoče pripisati niti videza pravične odločitve?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Neskladnost Slovenskega državnega holdinga z Ustavo

dr. Rajko Pirnat, 8.11.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 43/2012Državni zbor je 28. septembra 2012 sprejel Zakon o slovenskem državnem holdingu (ZSDH), ki pa še ni bil uveljavljen, ker je Državni svet zahteval vnovično odločanje o njem, po ponovnem sprejetju pa je bila vložena zahteva tretjine poslancev za razpis zakonodajnega referenduma. Pri pisanju tega prispevka izhajam iz besedila tega sprejetega zakona, saj zakon še ni objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Razmerja pri etažni lastnini, nastali pred uveljavitvijo SPZ (t. i. dejanska etažna lastnina)

Jure Debevec, 8.11.2012

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Jure Debevec, Pravna praksa, 43/2012V praksi se še zmeraj zaznava veliko primerov etažne lastnine, ki je nastala pred uveljavitvijo Stvarnopravnega zakonika (SPZ), pa se še ni uredila, uskladila in vpisala v nepremičninske evidence v skladu z zahtevami današnjih predpisov. Gre za primere t. i. dejanske etažne lastnine. Čeprav veljavni predpisi omogočajo dokončno ureditev takih položajev, je verjetno, da bodo marsikateri primeri še nekaj časa ostali neurejeni in neusklajeni z današnjimi zahtevami. Zato se postavlja vprašanje, kako take primere v vmesnem času obravnavati z vidika današnjega pravnega reda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Odpravnina ob upokojitvi po ZUJF

mag. Nataša Belopavlovič, 8.11.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2012• Kdaj je delavec upravičen do dveh in kdaj do treh odpravnin po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)? Delavka se je upokojila 31. oktobra 2012 in na ta dan dopolnila starost 57 let, štiri mesece in tri dni ter ima 36 let, dva meseca in en dan delovne
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Vsebina PP št.43/2012

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012stran 3 UVODNIK dr. Maja Brkan Za večji vpliv Slovenije pri sodnem ustvarjanju prava EU stran 6 GOSPODARSKO PRAVO dr. Rajko Pirnat Neskladnost Slovenskega državnega holdinga z Ustavo stran 9 NEPREMIČNINSKO
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Dan spomina 23. avgust - pravna plat

dr. Ivan Kristan, 8.11.2012

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 43/2012Vlada je odločila, da bo Republika Slovenija slavila 23. avgust kot evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Ta dan spomina je vezan na 23. avgust 1939, ko je bil sklenjen pakt Ribbentrop-Molotov (Hitler-Stalin).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Posmrtno ugotavljanje očetovstva

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012V drugem odstavku 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih se razveljavi besedilo "vendar najkasneje eno leto po njegovi smrti". Razveljavitev začne učinkovati eno leto po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Sodišča morajo do uveljavitve nove zakonske ureditve posmrtnega ugotavljanja očetovstva oziroma najdlje do izteka roka iz prejšnje točke izreka te odločbe prekiniti sodne postopke posmrtnega ugotavljanja očetovstva, začete pred ali po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije, v katerih je/bo tožba vložena po izteku roka enega leta, šteto od smrti domnevnega očeta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Nekateri pomisleki v zvezi s predlogom novele ZASP

mag. Eneja Drobež, 8.11.2012

Intelektualna lastnina

mag. Eneja Drobež, Pravna praksa, 43/2012V začetku leta je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predlog novele Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter povabilo vse zainteresirane stranke, da se do njega opredelijo v javni obravnavi. Dne 8. oktobra 2012 je ministrstvo objavilo predlog novele v obliki, v kateri gre zdaj v medresorsko obravnavanje. Pri pregledu tega predloga novele ZASP pa ugotovimo, da gre za dokument, ki se v svojih rešitvah od prvotnega predloga bistveno razlikuje in ki postavljenim ciljem ne sledi v celoti. Novi predlog tudi premalo upošteva dejstvo, da se enaka problematika obravnava hkrati na evropski in nacionalni ravni. Poleg tega je predlog lahko v nasprotju z odločitvijo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-98/11 z dne 26. septembra 2012.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Evropa

Irena Vovk, 8.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2012Torek, 23. 10. Javnofinančni primanjkljaj. V evrskem območju je javnofinančni primanjkljaj lani znašal 4,1 odstotka BDP (leta 2010 je znašal 6,2 odstotka), v vsej EU pa 4,4 odstotka BDP (leta 2010 je znašal 6,5 odstotka). Najnižji primanjkljaj so beležili v Luksemburgu (-0,3 odstotka), pre
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/20125. november - obdobno poročilo 2011/2012 Komisije RS za preprečevanje korupcije; - novo besedilo predloga sklepa o zahtevi Državnega zbora, da Ustavno sodišče Republike Slovenije presodi, ali bi z odložitvijo uveljavitve Zakona o slovenskem državnem holdingu (DZ, EPA 516-VI) ali zaradi njeg
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Dnevi slovenskih pravnikov 2012 (2.)

Nana Weber, 8.11.2012

Ostalo

Nana Weber, Pravna praksa, 43/2012"Reforme so nujne. In ni demagogija, da časa ni več veliko. Situacija je kritična," je uvodoma poudaril minister za pravosodje in javno upravo ter profesor na PF Univerze v Ljubljani dr. Senko Pličanič in pojasnil: "Če ne bo sprememb, si Slovenija ne bo mogla sposoditi denarja in potem bomo v podobni situaciji, kot je sedaj Grčija." Najprej je odpustila 20 odstotkov javnih uslužbencev, delavnik razširila na šest dni, tako da delajo tudi ob sobotah, in ga podaljšala na 13 ur, je pojasnil minister in opozoril: "To čaka Slovenijo, če ne bo prišlo do sprememb hitro."
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Vlada RS

Avtor ni naveden, 8.11.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 43/2012Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na dopisni seji (23. oktober 2012) - predlog zakona o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 35. seji (25. oktobra 2012): - predlog novele zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Rep
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

dogodki - izjave

Irena Vovk, 8.11.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2012od 23. oktobra do 5. novembra Torek, 23. 10. Negativne posledice proračuna. Predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša je v pismu predsedniku Državnega zbora dr. Gregorju Virantu opozoril na negativne posledice predloga proračuna na delovanje sodišč, saj bi vsak ostrejši rez v proračuns
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Svečka upanja

Matej Tomažin, 8.11.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 43/2012Konec oktobra je bil pester. Vlagatelji smo lahko spremljali zamenjavo lastništva pri nekaterih podjetjih in tudi nadaljevanje domače politične folklore. Če bi od daleč pogledali, bi lahko rekli, da smo bili v ravnotežju, saj so dobre novice nekako ublažile negativne. Kljub temu pa je občutek čuden.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 43

Leto objave

< Vsi
2012(40)
> November(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H I J K LMNOP QRS ŠT UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov