O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Normativni program vlade RS

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Vlada rs

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 28. seji (6. september 2012): - predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti; - Uredba o dopolnitvah Uredbe o stanju podzemnih voda - Poročilo o sklenitvi Sporazuma med slovensko in ameriško vlado o krepitvi sodelov
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Pravni napovednik

Irena Vovk, 13.9.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Razpisi

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Ur. l. RS, št. 62/12 1. Direktor - Javna agencija za knjigo Republike Slovenije; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 66/12 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic - Urad predsednika Republike Slovenije; rok je 11. oktober.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Mlada generacija - izgubljena generacija?

Edita Turičnik, 13.9.2012

Pravoznanstvo

Edita Turičnik, Pravna praksa, 35/2012Primerjati ekonomsko in finančno krizo, s katero se trenutno soočamo, z vetrom, se mogoče res zdi naivno in neracionalno razmišljanje, a si je treba priznati, da nekaj vzporednic kljub temu ni napačno potegniti. Dejstvo je, da je ozračje na številnih področjih (tako v Evropski uniji kot tudi globalno) zelo razburkano ter da se že in se bomo morali tudi v bližnji prihodnosti še vedno soočati s posledicami nepredstavljivih razsežnosti, ki jih je povzročil zlom primarno nepremičninskega, zatem pa še ekonomskega in finančnega sektorja. Velika socialna stiska, pesimistične napovedi glede prihodnosti, občutek nemoči in tako rekoč brezupen položaj zaradi brezposelnosti je še zlasti prizadel mlajše. Poslabšane razmere na trgu dela so namreč povzročile, da je stopnja brezposelnosti mladih med 15. in 24. letom starosti dosegla zgodovinsko najvišjo vrednost v več državah članicah in je v EU, s kar 22,6 odstotka v juniju 2012, prizadela okrog 5,5 milijona mladostnikov. Od tega skoraj polovico samo v Španiji in Grčiji, kjer je stopnja brezposelnosti mladih zares zaskrbljujoča. V obeh državah je namreč po podatkih Eurostata brezposelnih več kot polovica mladostnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/20127. september - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti; - spremembe in dopolnitve Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Spodkopavanje ustavnosti

dr. Ciril Ribičič, 13.9.2012

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 35/2012Spomladi lanskega leta je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-156/08 na pobudo Univerze v Ljubljani odločilo, da sta v neskladju z Ustavo tako Zakon o visokem šolstvu kot tudi celotna uredba o financiranju visokega šolstva, ker načina financiranja ne urejata v skladu z Ustavo in njenim 58. členom (avtonomnost univerze in drugih visokih šol). Roki za odpravo neustavnosti so že potekli, namesto uskladitve zakona in uredbe pa smo pravkar dobili spremembe uredbe, ki univerzam ukinja sredstva za razvoj in bistveno znižuje sredstva za delovanje, najbolj prav Univerzi v Ljubljani. Toda to še ni vse. Uredba namreč pooblašča ministra, da lahko med letom s sklepom dodatno znižuje sredstva za univerze, če pride do rebalansa proračuna ali spremembe proračunskih sredstev za študijsko dejavnost. Tako ravnanje Vlade zbuja resne ustavnopravne pomisleke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Nove oblike dela

dr. Grega Strban, 13.9.2012

Kultura in umetnost

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 35/2012V založbi PF Univerze v Ljubljani je v zbirki Manet pravkar izšla knjiga dr. Luke Tičarja z zelo aktualnim naslovom in vsebino (Ljubljana 2012, 296 strani) Avtor analizira nove (netipične) oblike dela v času, ko se pojavljajo zahteve nekaterih po večji prožnosti delovnega prava. Že v naslovu se sprašuje, kdo naj bo deležen delovnopravnega varstva in v kakšnem obsegu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Crates, cum indoctum puerum vidisset, paedagogum eius percussit

Janez Kranjc, 13.9.2012

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 35/2012Navedek je vzet iz Kvintilijanovega spisa o vzgoji govornika (I, 9,5) kot primer teme, s pomočjo katerih so se učenci retorike urili v pravilnem govorjenju. Slovensko bi se glasil "Ko je Krates videl neotesanega otroka, je udaril njegovega vzgojitelja". Krates iz Mallosa je bil grški filozof in gramatik ter ustanovitelj stoiške šole v Pergamonu. Leta 167 pr. Kr. je obiskal Rim in tam spodbudil gramatični študij. Rek se navezuje na njegov obisk šole, na kateri je našel povsem neomikanega učenca. Ni ga kaznoval, temveč je s šibo udaril njegovega učitelja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Predhodne odredbe

Irena Vovk, 13.9.2012

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012"Z zadnjo (že deveto) novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I), ki velja od 16. aprila 2011, je bila dopolnjena ureditev predhodnih odredb v primeru t. i. pavšalnega ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, in sicer v smeri olajšanega izkazovanja pogojev za zavarovanje s predhodnimi odredbami," je na prvem popočitniškem članskem sestanku Pravniškega društva Ljubljana, ki je potekalo 6. septembra v City hotelu Ljubljana, pojasnila sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani Dida Volk.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

O dopisih

dr. Nataša Hribar, 13.9.2012

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 35/2012Že pred časom mi je bralka poslala pobudo, da bi napisala kotiček o obliki uradnih dopisov. Standardnega obrazca namreč ni, zato se v vsakodnevni korespondenci srečujemo z različnimi oblikami. Pred leti je dr. Monika Kalin Golob v priročniku O dopisih: predlog za standardizacijo (GV Založba, Ljubljana 2003) podala smernice oziroma predlog, da bi se to področje standardiziralo oziroma poenotilo. Težko pa rečem, da je do poenotenja prišlo tudi v praksi. Srednješolski učbeniki ponujajo obrazec, po katerem naj bi se pisali uradni dopisi, vendar je vprašanje, koliko ne-več-šolajočih se danes še spomni, kaj so se učili v srednji šoli, in koliko jih poseže po kakem srednješolskem učbeniku, da bi se o tem poučili. Pravopis, za katerega menim, da ga vendarle vzame v roke več tistih, ki pišejo uradne dopise, pa se te teme sploh ne loteva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 13.9.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012Dirk Tänzler, Konstadinos Maras in Angelos Giannakopoulos (ur.) The Social Construction of Corruption in Europe (Ashgate, 2012, 346 strani) Korupcija je družbeni, politični, socialni in kulturni problem sodobnih družb. Zdi se namreč, da so ji vrata na stežaj odprta. V svetu o
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 13.9.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 35/201214. september 1321 - Dante Alighieri Umrl je največji italijanski pesnik, pisec, filozof in politični mislec Alighieri Durante, bolj znan kot Dante Alighieri. Pisal je v latinščini, toskansko narečje pa uvedel kot italijanski knjižni jezik. Njegovo najznamenitejše delo je versko-alegorični
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Privatizacija

Matej Tomažin, 13.9.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 35/2012V času, ko Vlada išče denar, da bo lahko nahranila javno upravo, nakazala vrsto socialnih transferjev, poplačala naraščajoče obresti vse večjega dolga in zagnala nekaj predvidenih investicij, se vse pogosteje pojavlja ideja privatizacije. Kot pri vsaki stvari se je tudi pri tem Slovenija razdelila na dva dela. Eden je za, drugi proti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Evropa

Irena Vovk, 13.9.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012Torek, 4. 9. Podatkovni promet. Nove tehnologije omogočajo, da si več različnih uporabnikov, kot so ponudniki internetnih storitev, uporabo spektra med seboj deli ali pa se spekter, ki je na voljo med TV-frekvencami, uporabi v druge namene. Usklajen evropski pristop k souporabi radiofrekvenč
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Državna volilna komisija

Irena Vovk, 13.9.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012(www.dvk-rs.si) Jezik: slovenščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: obrazci v obliki PDF za volivce Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in splošni e-naslov Oglaševanje: brez oglasov Državna volilna komisija
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

globus

Dean Zagorac, 13.9.2012

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 35/2012Delavci v gospodinjstvu zaščiteni z mednarodno konvencijo 5. 9. - Konvencija o delavcih v gospodinjstvu, ki jo je Mednarodna organizacija dela sprejela lani, bo začela veljati septembra naslednje leto. Konvencijo sta do zdaj ratificirali le Urugvaj in Filipini (za začetek veljavnosti sta bili potre
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

dogodki - izjave

Irena Vovk, 13.9.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012od 4. do 10. septembra Torek, 4. 9. ZUJF. Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko je obravnaval zahtevo varuhinje človekovih pravic za zadržanje izvrševanja 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki določa znižanje nekaterih pokojnin. Podprl je mnenje zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Vnovična vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje - nepoklicni župan

Avtor ni naveden, 13.9.2012

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012ZPIZ-1 - 3. in 178. člen ter peti odstavek 13. in drugi odstavek 156. člena Nepoklicno opravljanje voljene županske funkcije, ki je predvideno v Zakonu lokalni samoupravi, se uvršča med opravljanje dela na podlagi "drugega pravnega razmerja" v smislu določb 13. in 157. člena ZPIZ-1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Snemanje telefonskih pogovorov in radijskih zvez

Irena Vovk, 13.9.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012Kako je urejeno snemanje telefonskih pogovorov in pogovorov prek radijskih (UKV) zvez?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

4. člen ZIZ proti 19. členu ZDavP-2

Irena Vovk, 13.9.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2012Upnik je prek svojega odvetnika od Davčne uprave RS zahteval podatke o višini bruto in neto plače, drugih osebnih prejemkih in njihovih izplačevalcih, o rubežih in administrativnih prepovedih na plačo in druge osebne prejemke dolžnika. Te podatke pa je zahteval, ker je bil upnik z rubežem osebnih prejemkov dolžnika neuspešen, saj delodajalec ni rubil dolžnikovih prejemkov (plače) v skladu s sklepom o izvršbi. DURS je zahtevo upnika zavrnil. Ali je upnik sploh upravičen do teh podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Izdatki za hrano, pijačo, hotelsko nastanitev z vidika odbitka DDV

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Ali ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV, kadar slušateljem oziroma naročniku poleg osnovne storitve izobraževanja nudi tudi hrano, pijačo oziroma nastanitev?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Pojasnilo DURS, št. 4200-435/2012-2, 20. junij 2012 Slovenski ponudnik telekomunikacijskih storitev ponuja svoje storitve tujemu davčnemu zavezancu s sedežem na Hrvaškem, ki je ponudnik telekomunikacijskih storitev na Hrvaškem. Davčni zavezanec med drugim opravlja tudi zaključevanje klica (a
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Javni uslužbenec - pravica do sodnega varstva - rok za vložitev tožbe

Avtor ni naveden, 13.9.2012

Delovna razmerja, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2012Javni uslužbenec ima pravico vložiti tožbo v roku 30 dni od vročitve sklepa komisije za pritožbe, tudi če ta ni odločila v roku. Ne gre za to, da bi se s poznejšo odločitvijo komisije za pritožbe javnemu uslužbencu odprl nov rok za vložitev tožbe, ampak za to, da zakon javnemu uslužbencu v primeru prekoračitve roka iz drugega odstavka 39. člena ZJU daje dve možnosti za vložitev tožbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Plača delovnega invalida po prerazporeditvi v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

mag. Nataša Belopavlovič, 13.9.2012

Delovna razmerja, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 35/2012Delavka (javna uslužbenka) je pridobila status invalida in pravico do premestitve na drugo delovno mesto. Na prejšnjem delovnem mestu je bila razvrščena v 17. plačni razred, na novem delovnem mestu, na katerem ne bo prihajala v stik s sredstvi, na katera je dokazano preobčutljiva, pa v 9. plačni razred. Po prerazporeditvi bo delavka prek ZPIZ prejemala nadomestilo za invalidnost. • Ali ima delavka poleg redne plače za novo delovno mesto (9. plačni razred) in nadomestila za invalidnost prek ZPIZ tudi pravico do razlike do prejšnje plače, ki jo je dolžan izplačevati delodajalec - javni zavod?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2012(45)
> September(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H IJK LMNOP QR S ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov