O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 68)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄49-50

(Po)učno leto

dr. Vesna Bergant Rakočević, 20.12.2012

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 49-50/2012Leto, ki se izteka, je bilo za slovenske sodnice in sodnike brez dvoma izjemno naporno. Bilo je turbulentno, polno "primerov stoletja" in z obilo medijske pozornosti, zlasti kritik. Leto bogatih izkušenj torej. Lahko si samo želimo, da so nas te izkušnje obogatile, izučile. Oscar Wilde je sicer dej
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄48

Obračun nadomestila plače v primeru prepovedi opravljanja dela

mag. Nataša Belopavlovič, 13.12.2012

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2012Zoper delavca je delodajalec med bolniškim staležem uvedel postopek za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, hkrati pa mu je izdal sklep o prepovedi opravljanja dela za čas od uvedbe do končanega postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Sklep o prepovedi opravljanja dela je bil delavcu vročen 20. avgusta 2012, postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa je bil končan 24. avgusta 2012, ko je delodajalec delavcu vročil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Problem je nastal pri obračunu nadomestila plače, glede na to, da je bil delavec v tem obdobju v bolniškem staležu. • Ali delavcu obračunati za obdobje prepovedi opravljanja dela zgolj nadomestilo za bolniški stalež ali pa upoštevati določilo ZDR, da se nadomestilo bolniškega staleža obračuna v višini polovice njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄47

Skrajšanje odpovednega roka

mag. Nataša Belopavlovič, 6.12.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2012Delavec, ki smo mu redno odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, je bil pri nas zaposlen 26 let, zato mu pripada 120-dnevni odpovedni rok. • Ali je možno ta rok skrajšati?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Izračun odpravnine pri odpovedi iz poslovnega razloga

mag. Nataša Belopavlovič, 29.11.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2012Kako obračunati odpravnino pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, če je bil delavec pri delodajalcu zaposlen 15 let in osem mesecev? Gre za tretjino ali četrtino osnove za vsako leto dela pri delodajalcu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄45

NNNP ali nič človeškega mi ni tuje

dr. Vesna Bergant Rakočević, 22.11.2012

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 45/2012Nič nas ne sme presenetiti. Svoje čase smo v šolah imeli NNNP-akcije. V glavnem je šlo za evakuacijo šolskega poslopja (učenci iz razredov v pritličju smo lahko skakali skozi okna, kar je bilo še posebej zabavno), pouk je odpadel, mi pa smo se pretvarjali, da je bil potres ali požar. Izredno stanje skratka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Zavarovanje osebe z dvojnim statusom (statusom delavca in statusom podjetnika)

mag. Nataša Belopavlovič, 15.11.2012

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2012Delavec je pridobil status samostojnega podjetnika posameznika (s. p.) in se je kot tak 1. oktobra vpisal v poslovni register. • Ali njegov novi status vpliva na njegovo pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma ali mu moramo kot delodajalec še naprej plačevati vse prispevke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Odpravnina ob upokojitvi po ZUJF

mag. Nataša Belopavlovič, 8.11.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 43/2012• Kdaj je delavec upravičen do dveh in kdaj do treh odpravnin po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)? Delavka se je upokojila 31. oktobra 2012 in na ta dan dopolnila starost 57 let, štiri mesece in tri dni ter ima 36 let, dva meseca in en dan delovne
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Za večji vpliv Slovenije pri sodnem ustvarjanju prava EU

dr. Maja Brkan, 8.11.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 43/2012V zadnjih mesecih je Sodišče EU zaznamovala tudi Slovenija. Ali pa je obratno to sodišče zaznamovalo Slovenijo? Odgovor je odvisen od perspektive, zagotovo pa drži, da sta se pojma od septembrskega začetka sodnega leta precej prepletala. V začetku septembra je Komisija vložila dve tožbi proti Sloveniji zaradi neprenosa direktiv s področja elektronskih komunikacij (zadevi C-406/12 in C-407/12), v katerih za Slovenijo prvič predlaga tudi denarno kazen. Višina predlagane kazni je 6.500 evrov na dan, skupno torej 13.000 evrov dnevno, kar je zlasti v trenutnem obdobju gospodarske recesije treba obravnavati z ustrezno resnostjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Kdor dela veter, naj žanje vihar

dr. Vesna Bergant Rakočević, 4.10.2012

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 38/2012Angleži imajo imeniten pregovor: What goes around comes around, ki dobesedno pove, da kar naokoli hodi, naokoli tudi pride. Mi imamo tegale o vetru in setvi, Srbi pa na primer zelo neposrednega: Sve se vraća, sve se plaća. Vsi naj bi sporočali isto resnico, da ima pač vsaka (dobra ali slaba) stvar svoj vzrok in svojo posledico, iz česar se izpelje tudi sklep, da praviloma nič ne izzveni v nič (se ne pozabi) in da se na koncu koncev vse ciklično izravna. Stvar okusa, v katerem od jezikov vam je pregovorni pomen za odtenek bližji, jasnejši ali ljubši. Meni sta denimo angleški in srbski, ker sta bolj od slovenskega umirjeno uravnotežena, manj poetična in bolj v skladu s tistim Ulpijanovim suum cuique. V bistvu slovenska inačica sploh ni čisto prava, saj govori o neki hujši posledici (veter - vihar), ki naj bo kar prava za (slabo) dejanje. V bistvu gre za prislovično slovensko privoščljivost, lahko bi celo rekla za škodoželjnost. Taki pač očitno tudi smo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Pravica do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe po četrti alineji prvega odstavka 88. člena ZDR

mag. Nataša Belopavlovič, 4.10.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 38/2012Kakšna bi bila pravilno odmerjena odpravnica za delavca, invalida III. kategorije, ki bo delno invalidsko upokojen, namesto zagotovitve pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega pa se mu bo odpovedala pogodba o zaposlitvi (po postopku prek republiške komisije), ker delodajalec zanj nima dela, pri katerem bi bile upoštevane njegove omejitve? Delodajalec je zavezanec Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄37

Z novim ZDR do zmanjšanja segmentacije na trgu dela

mag. Nataša Belopavlovič, 27.9.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 37/2012Čeprav je razlogov za prenovo delovne zakonodaje dovolj, pa se s trditvami, da je toga zakonodaja na tem področju eden od krivcev za težave, v katerih smo se znašli, ter da bomo z reformo trga dela in v tem okviru z novim zakonom o delovnih razmerjih rešili naše gospodarstvo, ne morem strinjati. Prav tako me ne prepričajo trditve, da moramo k prenovi pristopiti, ker to od nas zahtevajo tuji partnerji. Res pa je, da bi si s sprejemom nekaterih zakonov lahko povrnili nekaj ugleda v tujini, saj bi dokazali, da smo tudi v Sloveniji glede ključnih vprašanj sposobni doseči konsenz tako na politični ravni kot tudi med socialnimi partnerji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Plača delovnega invalida po prerazporeditvi v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

mag. Nataša Belopavlovič, 13.9.2012

Delovna razmerja, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 35/2012Delavka (javna uslužbenka) je pridobila status invalida in pravico do premestitve na drugo delovno mesto. Na prejšnjem delovnem mestu je bila razvrščena v 17. plačni razred, na novem delovnem mestu, na katerem ne bo prihajala v stik s sredstvi, na katera je dokazano preobčutljiva, pa v 9. plačni razred. Po prerazporeditvi bo delavka prek ZPIZ prejemala nadomestilo za invalidnost. • Ali ima delavka poleg redne plače za novo delovno mesto (9. plačni razred) in nadomestila za invalidnost prek ZPIZ tudi pravico do razlike do prejšnje plače, ki jo je dolžan izplačevati delodajalec - javni zavod?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Nadaljevanje zaradi stečaja prekinjenega pravdnega postopka za uveljavitev terjatve in pravdni stroški

Breda Bloudek, 13.9.2012

Civilni sodni postopki

Breda Bloudek, Pravna praksa, 35/2012V zadnjih letih se je zaradi povečanja plačilne nediscipline na slovenskih sodiščih znatno povečal obseg pravdnih postopkov, predvsem gospodarskih sporov, hkrati pa vztrajno narašča tudi število postopkov zaradi insolventnosti (postopek prisilne poravnave in stečajni postopek). Če je insolventni dolžnik, nad katerim je začet postopek insolventnosti, hkrati že stranka v prej začetem pravdnem postopku, je treba glede nekaterih vprašanj v tem postopku upoštevati tudi določila Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki v tem primeru dopolnjujejo pravila krovnega Zakona o pravdnem postopku (ZPP). Na tek pravdnega postopka ima sicer vpliv le začetek stečajnega postopka (ne pa tudi postopek prisilne poravnave, razen kadar je prisilna poravnava pred koncem pravdnega postopka pravnomočno potrjena). Na podlagi 205. člena ZPP se namreč pravdni postopek prekine, če nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Osebno sponzorstvo in endorsement

Blaž Bolcar, 6.9.2012

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Blaž Bolcar, Pravna praksa, 34/2012V slovenski športno-marketinški in športno-pravni praksi prevladuje prepričanje, da gre pri vsakršnem pojavljanju športnika ali estradnika v trženjski komunikaciji podjetja za osebno sponzorstvo. To je sicer povsem mogoče, vendar gre po naravi pravnega posla v večini primerov za endorsement.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄34

Izplačilo solidarnostne pomoči v primeru požara

mag. Nataša Belopavlovič, 6.9.2012

PRORAČUN

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 34/2012Našemu delavcu (javnemu uslužbencu) je v požaru, ki ga je povzročila naravna nesreča, doma zgorela garaža s priročno (mizarsko) delavnico.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi ravnatelju po določbah ZUJF

mag. Nataša Belopavlovič, 30.8.2012

Delovna razmerja, PRORAČUN

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 33/2012Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) ureja tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem, ki izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. • Ali med te javne uslužbence spadajo tudi funkcionarji, konkretno ravnatelj šole (voljeni in imenovani), ki imajo sicer delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, vendar je vezano tudi na čas trajanja mandata (na primer pet let)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Jurist naj ne bo!

dr. Vesna Bergant Rakočević, 30.8.2012

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 33/2012Tale naslov namenoma aludira na znano avtobiografsko povest našega pisatelja Frana Saleškega Finžgarja Študent naj bo. Naj osvežim spomin vsem tistim, ki jim je šlo to obvezno domače branje v pozabo: avtor opisuje svoje prvo šolsko (sicer gimnazijsko) leto v Ljubljani, kjer sta ga mučila domotožje in občutek manjvrednosti, ker ni znal ne nemščine ne latinščine ter je bil zaznamovan že samo s tem, da je bil s podeželja, starši pa so imeli denarja komaj za preživetje in so le stežka plačevali njegovo šolanje. Ob koncu leta se vrne domov, ne da bi izdelal letnik, saj je zaradi sošolcev iz meščanskih družin zanemarjal šolske obveznosti. Na srečo ga podpre domači župnik, češ fant ni kriv za neuspeh, in Franceta naslednje leto ponovno vpišejo v prvi letnik, ob koncu leta pa je odličen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Prve OI na družbenih omrežjih

Blaž Bolcar, 23.8.2012

Šport in organizacije

Blaž Bolcar, Pravna praksa, 31-32/2012Simpozij o poslu v športu, ki ga je 7. avgusta v Londonu gostil Birkbeck Sport Business Center Univerze v Londonu, je ponudil zanimiva predavanja in raziskave o olimpijskem gibanju. Med drugim je razprava tekla o zapuščini olimpijskih iger, družabnih medijih, sponzorstvu olimpijskega gibanja, uporabi športnikov v promocijske namene in televizijskih pravicah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Rasizem v nogometu - kaj nam lahko pove primer Terry

dr. Vesna Bergant Rakočević, 26.7.2012

Šport in organizacije, Človekove pravice

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 29-30/2012V petek, 13. julija letos, je londonsko okrožno sodišče angleškega nogometaša Johna Terryja oprostilo obtožbe, da je oktobra lani na tekmi angleške lige Premier med moštvoma Queens Park Rangers (QPR) in Chelsea z rasističnimi izrazi žalil igralca QPR Antona Ferdinanda. Ob koncu tekme naj bi med obema igralcema prišlo do konflikta z izmenjavo kretenj in besed, pri čemer naj bi Terry temnopoltemu branilcu QPR med drugim izrekel: "fuck off, fuck off, yeah, yeah and you fucking black cunt, fucking knobhead". Primer je prevzelo tožilstvo, zadeva pa je v Angliji in tudi širše zaradi pomena nogometa, problema rasizma v športu in na splošno ter zvezdniškega statusa obeh vpletenih zbudila veliko pozornosti. Je bil ta petek 13., ko je okrožni sodnik svetnik Howard Riddle Terryja in dubio pro reo oprostil obtožbe, res slab dan za šport?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄29-30

Regres za letni dopust

mag. Nataša Belopavlovič, 26.7.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 29-30/2012V naši družbi so se odločili, da bodo delavcem izplačali regres za letni dopust v skladu z novelo Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A). Menimo, da ta zakon velja za javni, ne pa tudi za zasebni sektor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Vprašanje zakonitosti posega v pridobljene pravice upokojencev

mag. Nataša Belopavlovič, 19.7.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 28/2012Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je korenito posegel v nekatere pravice in obveznosti državljanov. Čeprav je varčevanje ustaven in zakonit cilj in ni nobenega dvoma, da se ga je država morala lotiti, pa se kljub temu lahko utemeljeno vprašamo, ali so vsi ukrepi, ki izhajajo iz tega zakona, tudi primerni oziroma ali so sploh zakoniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Stroški na službenem potovanju po ZUJF

mag. Nataša Belopavlovič, 19.7.2012

Delovna razmerja, Uprava

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 28/2012Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je posegel tudi na področje povračil stroškov v zvezi z delom. • Kakšne so omejitve in ukrepi v zvezi s povračilom stroškov na službeni poti, saj naš zavod opravlja dejavnost, ki zahteva precej službenega potovanja po vsej državi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄27

Ali lahko naročnik samovoljno konča postopek javnega naročanja brez izbire?

Tanja Bratina, 12.7.2012

PRORAČUN

Tanja Bratina, Pravna praksa, 27/2012Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) omogoča naročniku, da konča postopek javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika, pri čemer se na prvi pogled zdi, da nima nikakršnih omejitev, razen nekaterih formalnih korakov, ko se za to odloči. Naročnik načeloma res uživa široko diskrecijo, vendar pa mora pri tej odločitvi spoštovati temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Regres za prehrano po novem zakonu in aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti

mag. Nataša Belopavlovič, 5.7.2012

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 26/2012V PP, št. 24-25/2012, sem v odgovoru na vprašanje Regres za prehrano in povračilo prevoznih stroškov po novem zakonu, ki se je nanašalo na to, kako ravnati v primeru, ko ima javni socialnovarstveni zavod zagotovljeno prehrano, javni uslužbenec pa ima v pogodbi o zaposlitvi zapisano, da se prehranjuj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Neumnost - slovenski nacionalni šport

dr. Vesna Bergant Rakočević, 5.7.2012

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 26/2012Južnokorejska klima je očitno zelo ugodna za slovenske športne blamaže. Le kdo se ne spominja svetovnega nogometnega prvenstva leta 2002 in tamkajšnjega melodramatičnega konca vojne Zahović v. Katanec. Slišali smo trepet besed, videli nekaj solz, po nemarnem se je omenjala Šmarna gora, naš največji zvezdnik je šel predčasno domov, reprezentanca pa po klavrnih predstavah kmalu za njim.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 48(1) 47(1) 46(1)
45(1) 44(1) 43(2) 38(2)
37(1) 35(2) 34(2) 33(2)
31-32(1) 29-30(2) 28(2) 27(1)
26(2) 24-25(2) 23(1) 20(5)
19(3) 18(1) 16-17(2) 15(4)
14(1) 13(2) 12(2) 11(3)
10(4) 9(5) 8(1) 6-7(1)
5(1) 4(2) 3(3)

Leto objave

< Vsi
2012(68)
> Januar(3) > Februar(4) > Marec(15) > April(9) > Maj(9) > Junij(3) > Julij(7) > Avgust(3) > September(5) > Oktober(2) > November(5) > December(3)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
AB CĆČDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov