O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 19 (od skupaj 19)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄49-50

Odpoklic in razrešitev občinskih funkcionarjev

dr. Roman Lavtar, 20.12.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 49-50/2012Nedavne javne manifestacije nezadovoljstva prebivalcev so med drugim sprožile tudi oblikovanje nekaterih predlogov za spremembe zakonodaje. Čeprav menim, da protestniki ne zahtevajo sprememb zakonodaje ali političnega sistema, ampak spremembo obnašanja predstavnikov javnih oblasti v smislu uveljavitve etičnih norm in medsebojnega sodelovanja, se je med idejami o spremembi zakonodaje pojavil tudi predlog za uveljavitev instituta odpoklica funkcionarjev. Predlog zakonske ureditve razrešitve funkcionarja, ki bi grobo kršil etične standarde, je bilo mogoče zaslediti tudi v oktobrski številki Vestnika Komisije za preprečevanje korupcije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Primerjalnopravni trendi na področju zastaranja

Karmen Lutman, 29.11.2012

Civilni sodni postopki

Karmen Lutman, Pravna praksa, 46/2012V zadnjem času se v evropskem pravnem prostoru širi težnja po poenotenju evropskega civilnega prava, kar se odraža tudi na področju zastaranja. S ciljem doseči čim enotnejšo ureditev, so bili oblikovani modeli zastaranja, ki evropskim državam služijo kot zgled pri oblikovanju nacionalne zakonodaje. Modeli so rezultat številnih primerjalnopravnih študij in odražajo sodobni razvoj tega instituta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Prodaja dolžnikovega nepremičnega premoženja v stečajnem postopku

Maja Lajevec, 15.11.2012

Civilni sodni postopki

Maja Lajevec, Pravna praksa, 44/2012Prodaja v stečajnem postopku je širok pojem. Zajema način prodaje, vprašanja, povezana s priznanjem prijavljenih ločitvenih in izločitvenih pravic, dokazovanje obstoja prerekanih pravic v pravdnih postopkih, prav tako pa tudi vsa vprašanja, ki so povezana z delitvijo kupnine in poplačilom upnikov ter plačilom stečajnih upraviteljev. V članku se bom omejila na postopek prodaje nepremičnega premoženja stečajnega dolžnika. Na kratko bom pojasnila razlike med prodajo nepremičnin v stečaju in izvršbi ter opozorila na sodno prakso, ki odgovarja na nekatera pogosta vprašanja in na razlike pri prodaji v osebnem stečaju in stečaju nad pravno osebo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄36

Novi gradniki panoptikona

Jure Logar, 20.9.2012

Pravoznanstvo, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jure Logar, Pravna praksa, 36/2012Uredništva splošnih oziroma dnevnih medijev so, kot kaže, postala občutljiva na vprašanja, ki se postavljajo pri sodobnem nadzoru vsega in vsakogar. Tako ne mine teden, da ne bi poročali o kakšnem bolj ali manj "šokantnem" odkritju v zvezi s tem. Pred dnevi smo tako imeli priložnost brati zgodbo o tem, da so v 200 državnih šolah v Veliki Britaniji namestili dobrih 800 kamer. Tudi v naših šolah imamo nameščene kamere, razlika je v tem, da so prej omenjene kamere nameščene v šolskih garderobah in toaletnih prostorih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄33

Je nepoštenim potrošniškim kreditnim razmerjem Sodišče EU zaprlo stranska vrata tudi v Sloveniji?

Janč Ljubimski, 30.8.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 33/2012Danes se velik delež civilnega sodnega varstva v Sloveniji odvija po stranskih poteh mimo (rednega) pravdnega postopka. Tak obvod je postopek Centralnega oddelka za verodostojno listino (COVL), predvsem banke pa si kot močnejši pogodbeni partner praviloma zagotovijo z izvršljivim notarskim zapisom neposreden dostop do izvršbe. Toda te poti so zaradi težnje po avtomatizaciji in hitrosti prikrojene formalističnemu odločanju, ki v praksi omogoča upniku uveljavitev nepoštenih pogojev v tipskih pogodbah, ne da bi sodišče učinkovito zaščitilo dolžnika potrošnika. Če se slikovito izrazim, se nedavno objavljena sodba Sodišča Evropske unije (Sodišča) v zadevi Banco Espanol de Crédito, C-618/10 z dne 14. junija, 2012 lahko kaže tudi v opisani slovenski zgodbi s tragičnimi elementi kot deus ex machina, ki obeta ugoden razplet.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Tajnost glasovanja: svet v eno, Slovenija v drugo smer

Mitja Leskovar, 23.8.2012

Človekove pravice

Mitja Leskovar, Pravna praksa, 31-32/2012Član volilnega odbora lahko glasuje, ali to celo mora, namesto volivca, ki ga zaprosi za pomoč, če zaradi telesne hibe sam ne more izpolniti glasovnice. Okoliščina, da država invalidu ne omogoči absolutno tajnega glasovanja, ampak mora ta zaradi invalidnosti glasovati s pomočjo druge osebe, ne pomeni kršitve njegove pravice do tajnega glasovanja. Ustava od volilnih organov zahteva, da volivcu omogočijo tajno glasovanje, ne pa tudi absolutno tajno glasovanje. Volilni organ se lahko na podlagi ocene stroškov odloči, ali bo absolutno tajnost glasovanja, ki jo sicer zagotavlja neinvalidu, zagotovil tudi invalidu. Država mora na območju vsakega volilnega okraja vsaj eno volišče opremiti z glasovalnim strojem. To je le nekaj presenetljivih novosti, ki jih v ustavno pravo in ureditev volitev prinaša nedavna sodba Upravnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄31-32

Nadzor občinskih funkcionarjev

dr. Roman Lavtar, 23.8.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 31-32/2012Nedavno so slovenska javna občila objavila novico o pravnomočni obsodbi župana Občine Trebnje in njegovem neetičnem ravnanju, saj kljub obsodbi ni odstopil. Župan je bil za tri kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja pravnomočno obsojen na pogojno kazen sedmih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta. Na dogodek se je odzvala tudi Komisija za preprečevanje korupcije in na svoji spletni strani objavila stališče, v katerem med drugim ugotavlja, da je za brezbrižen odnos funkcionarjev do etičnosti in ugleda, ki bi ga morali uživati in varovati pri svojem delu ter v javnosti, odgovoren tudi zakonodajalec, saj zakonsko ni uredil možnosti razrešitve (izreka nezaupnice oziroma odpoklica) župana, podžupana ali občinskega svetnika v primeru njegovega nezakonitega ravnanja, s tem pa posredno dopušča razmah takih primerov. Menim, da ni tako, kar bom utemeljil z mednarodno, ustavno in zakonsko podlago za nadzor države nad lokalno samoupravo, pri čemer bom obravnaval zgolj pravne vidike najstrožjih ukrepov države zoper lokalno samoupravo v luči načela sorazmernosti, ne pa tudi etičnih vidikov konkretnega primera, ki si zaslužijo posebne obravnave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄28

Ko se zdi, da tudi prometna varnost postaja posel

mag. Rosana Lemut Strle, 19.7.2012

Cestni promet

mag. Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 28/2012Tezo, da je prav bliskovit razvoj tehnologije bistveno olajšal življenje sodobnemu človeku, bi težko ovrgli. Pomislimo samo na to, kako so še naše babice za gospodinjenje potrebovale veliko več časa, ki nam ga danes prihranijo nenadomestljivi tehnični pripomočki, kot so pralni, pomivalni in sušilni stroj, pa sesalec in podobni, ki so nekoliko ironično vsi moškega spola. Pa pomislimo na to, kako smo včasih komunicirali - s "papirnatimi pismi". Šlo je počasneje, ampak smo poznali poštarja. Družili smo se s pravimi, in ne z virtualnimi prijatelji. Pisanje esejev in različnih zgodovinskih nalog nam je vzelo veliko časa, saj je bilo zbiranje informacij zamudno delo. Knjige za domače branje smo tako celo prebrali, saj je bilo dober povzetek težko dobiti. Danes je drugače. Računalnik in splet sta naredila tihi globalni prevrat. Tako nisem več prepričana, da imamo nadzor nad omenjenima orodjema. Večina nas slabo razume, kako sploh delujeta. Vse bolj se tako zdi, da vse, kar pride na računalnik, še zlasti če nadaljuje pot naprej na splet, živi neko svoje, od nas povsem neodvisno življenje. Tehnologija pa je prinesla velike spremembe tudi pri delu represivnih organov. Tudi njim je v marsičem olajšala delo, na drugi strani pa je zožila krog posameznikove zasebnosti do meje, ko bi se resnično morali vprašati, ali ni cena za obljubo večje varnosti kdaj tudi previsoka in ali sploh še gre za varnost ali morda prevladujejo drugi (še manj opravičljivi) razlogi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄26

Z najnovejšega zasedanja Beneške komisije

Ribičič Ciril, Wedam Lukić Dragica, 5.7.2012

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 26/2012Avtorja prispevka sva se 15. in 16. junija kot član in nadomestna članica kljub neurejenemu vprašanju financiranja udeležila 91. plenarnega zasedanja Beneške komisije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄23

Avtomat COVL - sodni espresso pregrenkega okusa

Janč Ljubimski, 14.6.2012

Civilni sodni postopki

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 23/2012Kaj ima izvršba na podlagi verodostojne listine skupnega s pod pritiskom pare pripravljenim napitkom, ki ga ljudje vsakodnevno množično uživajo? Ima značaj poživila v sodnem odločanju, ki pod pritiskom načela hitrosti z avtomatizacijo izdelave odločb dosega hipne učinke za velike množice uporabnikov. Zdi se, da gre za prvovrsten postopek, a ima kot poživilo neželene stranske učinke, ki so v rutini vsakodnevne uporabe in ob navdušenju nad številom rešenih zadev pometeni pod preprogo. Nekatere zakonodajne in izvedbene rešitve, ki so bile oblikovane pod težo poudarjanja učinkovitosti odločanja s časovnega vidika in možnosti njegove avtomatizacije, nevarno spodjedajo bistveno vsebino drugih sestavin pravice do poštenega sojenja, zakonodajalec pa se za zdaj na pomisleke pravne stroke še ni odzval. Da bi prekinili trend nadvlade načela hitrosti odločanja na račun preostalih temeljnih načel, menim, da je nujno obnoviti v letu 2006 in zlasti 2007 začeto strokovno razpravo o nujnih izboljšavah postopka, ki zadeva udeležence v že skoraj 220.000 novih zadevah letno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄19

Zmaga študentov PF Univerze v Ljubljani na CEEMC

Karmen Lutman, 17.5.2012

Ostalo

Karmen Lutman, Pravna praksa, 19/2012Letošnje že osemnajsto mednarodno tekmovanje iz prava EU Central and East European Moot Court (CEEMC) je potekalo na Malti, kjer se je pomerilo dvajset ekip iz Srednje, Južne in Vzhodne Evrope, med njimi tudi ekipa PF Univerze v Ljubljani, ki je po devetih letih znova zmagala na tem tekmovanju
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄14

Tožbeni zahtevek in dosojanje prikrajšanj pri plači

Srečko Lavrenčič, 12.4.2012

Delovna razmerja, Civilni sodni postopki

Srečko Lavrenčič, Pravna praksa, 14/2012Osnovni cilj tožnika, ki je prikrajšan pri plači, je, da pride čim prej do sodbe, na podlagi katere bo delodajalec sam plačal dolgovani znesek ali pa bo v izvršbi dosegel svoje poplačilo. Za doseg tega cilja pa je potrebno razumevanje celotnega procesa izračuna prikrajšanja in temu ustrezno postavljenega tožbenega zahtevka kot tudi pravilno izrekanje sodb. Kot izvedenec finančne stroke se na delovnih sodiščih pri prikrajšanjih pri plačah srečujem z neustreznimi tožbenimi zahtevki in tudi izreki v sodbah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄11

Nepremičninska izvršba - učinkovito izvršilno sredstvo ali zgolj neučinkovita grožnja?

dr. Dragica Wedam Lukić, 22.3.2012

Civilni sodni postopki

dr. Dragica Wedam-Lukić, Pravna praksa, 11/2012Pred kratkim je pri meni diplomirala študentka z diplomsko nalogo s tem naslovom. V nalogi je z vidika upnika (ene od slovenskih zavarovalnic) analizirala več izvršb za poplačilo denarnih terjatev, v katerih je upnik predlagal izvršbo na dolžnikovo nepremičnino. Ugotovila je, da čeprav je v vseh prikazanih primerih terjatev presegala tisoč evrov in da so bile predhodno izčrpane možnosti izvršbe z drugimi izvršilnimi sredstvi, v večini primerov ni prišlo do prodaje, ker je dolžnik sam izpolnil obveznost ali pa se je z upnikom dogovoril glede plačila. Iz podatkov, ki so bili predstavljeni javnosti, izhaja, da teče več primerov izvršbe na nepremičnine zaradi poplačila terjatev, nižjih od sto evrov (na okrajnem sodišču v Ljubljani naj bi bilo 67 takih zadev), vendar naj bi do prodaje prišlo samo v enem primeru. Glede na to je razumljivo, da je izvršba, v kateri je bila dolžnikova stanovanjska hiša prodana za poplačilo terjatve v višini 124,38 evra, vzbudila pozornost javnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Sodišče kot bančni servis?

Janč Ljubimski, 15.3.2012

Civilni sodni postopki

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 10/2012Z besedami o impotentnem sodstvu je dr. Vesna Bergant Rakočević v PP, št. 46/2011, slikovito opisala sedanje stanje duha, ki biva znotraj območja nelagodja, ustvarjenega iz pomanjkanja samokritičnosti, občutka nemoči, brezvoljnosti, otopelosti in celo strahu. K nujnosti prebujenja sodnikov z namenom uveljavitve njihovega poklicnega dostojanstva je v PP jasno in odločno pozval nedolgo nazaj dr. Miro Cerar. Pred nami se odvija gospodarska kriza - rojena iz pogoltnosti, ki je ob odsotnosti asimilacije etičnih norm in stanju brez vrednot šla v skrajnost - iz nje pa lahko izplavamo le ob iztreznjenju, je bilo razumeti dr. Boštjana M. Zupančiča v zadnji lanskoletni oddaji Odmevov na nacionalni televiziji. Kako naj torej sodstvo odpre oči in v nastalih družbenih razmerah opravi svoje poslanstvo za postavitev mej in pregrad, s katerimi bi zajezilo teptanje etičnih vrednot? Če sem bolj konkreten: kakšen naj bo odziv sodnika v izvršbi, ki je od banke upnice prejel ogorčeno odklonilno vlogo na poziv sodišča, naj razkrije vsebino izterjevanega zneska, da bo mogoč preizkus, ali je do sodnega varstva upravičena v obsegu, ki ga zahteva?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄10

Koledar tekem nogometnega prvenstva kot avtorsko delo?

mag. Jure Levovnik, 15.3.2012

Intelektualna lastnina

mag. Jure Levovnik, Pravna praksa, 10/2012Nekatere športne zveze (zlasti nogometne) z odplačnim licenciranjem uporabe podatkov s koledarjev tekem prvenstev organizatorjem športnih stav in drugim ustvarjajo nezanemarljiv vir svojih prihodkov. Sodišče EU jim je leta 2004 možnosti takega licenciranja močno omejilo, saj je z ozko razlago Direktive 96/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov koledarje tekem nogometnih prvenstev načeloma izvzelo iz varstva s pravico sui generis na podatkovnih bazah. Le še vprašanje časa je zato bilo, kdaj bodo izdelovalci takih koledarjev poskusili svoje komercialne interese zaščititi še s pomočjo avtorske pravice. Sodišče EU, ki je v obravnavani zadevi presojalo merila za priznanje avtorske pravice na koledarju tekem kot bazi podatkov, jih je s svojo odločitvijo vnovič razočaralo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄6-7

Acta: iskanje pravega ravnotežja med pravicami iz ustvarjalnosti in pravico do varstva osebnih podatkov

Jure Logar, 16.2.2012

Intelektualna lastnina

Jure Logar, Pravna praksa, 6-7/2012Namen trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju (Sporazum) je vzpostavitev celovitega mednarodnega okvira, ki bo EU pomagal pri prizadevanjih za učinkovit boj proti kršenju pravic intelektualne lastnine. Ob upoštevanju, da je učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine bistveno za ohranitev gospodarske rasti v vseh gospodarskih panogah in po svetu, kako je potem mogoče, da je podpis sporazuma v javnosti povzročil tolikšno razburjenje in celo proteste?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄4

Človekovo dostojanstvo v izvršbi - omejitev izvršbe glede prejemkov iz delovnega razmerja

Janč Ljubimski, 2.2.2012

Civilni sodni postopki

Janč Ljubimski, Pravna praksa, 4/2012V času trenutne gospodarske krize, ki pretresa celotno družbo, je vse aktualnejše vprašanje preobrata v bolj poštene, zdrave družbene odnose, v katerih bi človekovo dostojanstvo in njegov osebni razvoj dejansko postala temeljno vodilo. Oči povprečnega državljana so v teh časih močno uprte v državo, zaradi neplačevitosti, ki je dosegla neslutene razsežnosti, pa postaja izvršilno sodstvo prva obrambna linija dolžnikov pred posegi v premoženje, s katerim si zagotavljajo svoje preživetje. Za večino so to prejemki iz delovnega razmerja, med njimi tudi povračilo za prehrano in prevoz na delo, na katerega je po stališču sodne prakse dopustno v izvršbi poseči neomejeno. Nazoren prikaz neugodnih učinkov take razlage v članku mag. Sebastjana Kerčmarja v PP, št. 45/2011, me je spodbudil, da se pridružim začeti razpravi, saj menim, da obstajajo tehtni razlogi za (delni) odstop od navedenega stališča. Ko so vse sile v izvršbi usmerjene v uresničevanje načela hitrosti postopka in učinkovitost upnikovega poplačila, se lahko zgodi, da zmanjka prostora za sodnikovo poslanstvo, ki je usmerjeno v varstvo celovitega sistema človekovih pravic, zgrajenega na človekovem dostojanstvu. Prav tak primer bi v naglici odločanja lahko pomenilo golo prepisovanje navedenega stališča v življenjski situaciji, ko delavec prejema plačo v znesku, ki je nižji od (neto) minimalne plače. Kerčmar zastopa stališče, da izvršba na povračila materialnih stroškov delavca v zvezi z
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄2

Lokalne volitve - najpogostejše napake pri delu volilnih odborov

dr. Roman Lavtar, 19.1.2012

LOKALNA SAMOUPRAVA

dr. Roman Lavtar, Pravna praksa, 2/2012Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtor zaposlen. Volitve v Državni zbor Republike Slovenije 4. decembra lani so bile prve volitve, pri katerih je bilo treba ob odločitvi županov za kandidaturo v primeru izvolitve računati s prenehanjem mandata in tako z n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Ena (ne)uspešna kandidatura na volitvah naj bi za vselej "odnesla" vašo pravico do varstva osebnih podatkov

Jure Logar, 12.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jure Logar, Pravna praksa, 1/2012 Ta prispevek je odziv na članek dr. Saše Zagorca in Žige Dolharja Pravica biti pozabljen v zvezi z neuspelo kandidaturo na volitvah. V njem avtorja obravnavata delno odločbo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(1) 46(1) 44(1) 36(1)
33(1) 31-32(2) 28(1) 26(1)
23(1) 19(1) 14(1) 11(1)
10(2) 6-7(1) 4(1) 2(1)
1(1)

Leto objave

< Vsi
2012(19)
> Januar(2) > Februar(2) > Marec(3) > April(1) > Maj(1) > Junij(1) > Julij(2) > Avgust(3) > September(1) > November(2) > December(1)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

< Vsi
ABCĆČDĐEFGHIJKL MNOPQRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov