O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 98)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄49-50

Dvajset let Ustave RS - pomen ustavnosti in ustavna demokracija

dr. Erik Kerševan, 20.12.2012

Kultura in umetnost

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 49-50/2012Nedavno je pod uredništvom profesorja na PF Univerze v Ljubljani dr. Igorja Kaučiča kot skupna publikacija Ustavnega sodišča in PF Univerze v Ljubljani v literarnem smislu "ugledal luč sveta" zbornik razprav, ki nazorno prikazujejo stanje slovenske ustavne demokracije po dvajsetih letih veljavnosti naše Ustave. Zbornik Dvajset let Ustave Republike Slovenije - pomen ustavnosti in ustavna demokracija (Ljubljana 2012, 418 strani) je nastal na podlagi konference ob dvajseti obletnici tega prelomnega trenutka, ko se je začelo graditi novo ustavno ureditev. Prek 31 prispevkov poskuša dati bralcu vpogled v ta razvoj in dosežene rezultate.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄49-50

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 20.12.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 49-50/2012Bringing a Case to the European Court of Human Rights - A Practical Guide on Admissibility Criteria (Wolf Legal Publishers, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja, 2012, 175 strani) Evropsko sodišče za človekove pravice se trenutno utaplja v prejetih zadevah (konec marca letos je bilo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄48

Precedenčni učinek sodnih odločb pri pravnem utemeljevanju

Tomaž Pavčnik, 13.12.2012

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 48/2012Zdaj že upokojeni sodnik nas je nekoč učil, da obrazložitev ni bistvena, kajti pomembna naj bi bila odločitev, kot se bo odrazila v konkretnem življenju. Ugibam, da bi znaten del slovenskih sodnikov, če bi jih vprašali o obstoju precedenčnega učinka v našem pravu, odvrnil, da je to tuje našemu pravnemu sistemu, saj je sodnik vezan na Ustavo in zakon.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄47

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 6.12.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 47/2012Rianne Letschert in Marc Groenhuijsen (ur.)Compilation of International Victims' Rights Instruments (Wolf Legal Publishers, 3., dopolnjena in spremenjena izdaja, 2012, 400 strani) V zadnjih letih je bila položaju žrtev kaznivih dejanj in varstvu njihovih pravic namenj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄47

Nežnejši spol?

Andreja Tratnik, 6.12.2012

Kultura in umetnost

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 47/2012Zaradi stalnega poudarjanja enakopravnosti med ženskimi in moškimi zvenijo delitve na "žensko" in "moško" - vsaj na Zahodu - že slabšalno. Ženske namreč lahko nosijo hlače, lahko so jezne, lahko so (oziroma celo morajo biti) političarke ipd. Na drugi strani je tudi moškim dovoljeno, da obujejo copate, jočejo in prevzamejo vlogo gospodinje. Toda pri kriminaliteti se zatakne: kdo je (običajno) nasilen, kdo (običajno) krade in kdo (običajno) mori? Tipičen odgovor: moški. Tega ne potrjuje le statistika, ampak tudi "moškocentrično" usmerjena kriminologija. Knjiga Nežnejši spol?: Ženske, nasilje in kazenskopravni sistem, ki je letos izšla v založbi Inštituta za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani (Mojca Mihelj Plesničar (ur.), Ljubljana 2012, 207 strani), to držo pomembno popravlja: kriminalke so tudi ženske.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

Jugoslovanska velika noč

dr. Janez Kranjc, 29.11.2012

Kultura in umetnost

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 46/2012Knjiga zgodovinarja in diplomata Andreja Rahtena Jugoslovanska velika noč - Slovenski pogledi na balkanski vojni (1912-13) in jugoslovansko vprašanje (GV Založba, Ljubljana 2012, 282 strani) ni pravna knjiga. Kljub temu bi jo moral pazljivo prebrati vsak slovenski pravnik, ki ga zanima trenutno politično stanje. Pravnik mora namreč predvsem razumeti dejansko življenje in njegove vzgibe. Zato bo verjetno s presenečenjem opazil, v kolikšni meri so sedanji stereotipi podedovani iz preteklosti in v kakšni nevednosti se oblikujejo vizije ter programi politikov. Videl bo, da tudi sodobnim iluzijam botrujejo podobni vzgibi kot nekdaj. Še sreča, da ostaja preprosto ljudstvo, ki mora skrbeti za svoje vsakdanje preživetje, veliko bolj realistično in navadno ne deli iluzij ter sanjarjenj svojih političnih voditeljev. Žal je seveda preprosto ljudstvo tisto, ki mora na koncu plačati račun za nerazgledanost, ideološko zaslepljenost, iluzije in zločine svojih političnih elit. In čeprav balkanski narodi pri tem niso nobena izjema, morda ni naključje, da se je dvajseto stoletje v Evropi začelo in končalo prav s krvavo balkansko vojno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄46

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 29.11.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 46/2012Rune Ellefsen, Ragnhild Sollund in Guri Larsen (ur.)Eco-global Crimes - Contemporary Problems and Future Challenges (Ashgate, 2012, 332 strani) Podnebne spremembe so eden najresnejših svetovnih problemov. Kriminološke posledice podnebnih sprememb pa pomenijo nov vidik
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄45

Pravo EU - ustavno, procesno in gospodarsko pravo

dr. Janja Hojnik, 22.11.2012

Kultura in umetnost

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 45/2012Slovenske knjižne police je nedavno obogatilo novo delo uveljavljenih strokovnjakinj na področju prava EU - dr. Verice Trstenjak in dr. Maje Brkan, ki ne le teoretično dobro poznata to področje, ampak imata kot nekdanja generalna pravobranilka in pravna svetovalka na Sodišču EU tudi praktične izkušnje z njim. Knjiga Pravo EU (GV Založba, Ljubljana 2012) je zasnovana kot temeljno delo s tega področja, ki pokriva ustavne, procesne in gospodarske vidike delovanja te nadnacionalne organizacije. Poudarek je na ureditvi po Lizbonski pogodbi, kar ji daje aktualnost, s poudarjanjem povezav med slovenskim pravnim redom in pravnim redom EU pa je kar najbolj prilagojena slovenskim bralcem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄45

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 22.11.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 45/2012Giuseppe De Palo in Mary B. Trevor (ur.) EU Mediation Law and Practice (Oxford University Press, 2012, 656 strani) Direktiva 2008/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, ki so jo morale države članice (Danska je u
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Razumnik in ženska

dr. Matjaž Ambrož, 15.11.2012

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 44/2012Ko je bilo treba Nietzscheja v zadnji etapi njegovega življenja hospitalizirati zaradi enega od izbruhov blaznosti, ga je na kliniki v Torinu sprejel neki dr. Baumann. Iz zapisnika o sprejemu na oddelek izhaja med drugim tole: "Pacient uporno trdi, da je znamenit človek in neprestano zahteva žensk." Izkušeni dr. Baumann se seveda ni pustil zmesti, saj je imel vsakodnevno opraviti s pacienti, ki so zase trdili, da so znameniti ljudje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Ustava v stripu

Irena Vovk, 15.11.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2012Ustavodajna skupščina Republike Slovenije je 23. decembra 1991 sprejela Ustavo Republike Slovenije, prvo ustavo samostojne in neodvisne demokratične Republike Slovenije. Ob njenem 20. rojstnem dnevu pa ji je slovenskih stripar Zoran Smiljanić nadel stripovsko podobo. Avtor členov, ki jih je spremen
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄44

Minervine sovice

dr. Ciril Ribičič, 15.11.2012

Kultura in umetnost

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 44/2012Od (evropskega) sodnika pričakujemo, še zlasti če prihaja iz profesorskih vrst, da na podlagi svojega teoretičnega znanja ustvarjalno prispeva h kakovosti sodb. Tudi z njegovega vidika je razumljivo, da želi biti tako prepričljiv in vpliven, da bi njegovi pogledi postali sestavina sodbe in mu ne bi bilo treba pisati ločenega mnenja. Toda, kot pravi evropski sodnik dr. Boštjan M. Zupančič v svoji knjigi Minervine sovice - Človekove pravice v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, The Owlets of Minerva - Human Rights in the Practice of the European Court of Human Righs (Eleven Publishing, 2012), profesor veliko lažje prepriča študente kot pa sodniške kolege.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

Zakon o gospodarskih družbah z novelami ZGD-1D do ZGD-1G

mag. Uroš Ilić, 8.11.2012

Kultura in umetnost

mag. Uroš Ilić, Pravna praksa, 43/2012Od sprejema Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je minilo komaj šest let, pa je že doživel sedem novel, od tega kar štiri v zadnjih dveh letih. Zakonodajna dinamika - kljub opozorilom strokovne javnosti o prepogostem noveliranju temeljnih pravnih predpisov - ne popušča. Celo nasprotno. Zakonodajni ritem se pospešuje in v večnem maratonskem teku za sabo pušča upehano pravno prakso ter zasoplo pravno teorijo in založništvo. Novela ZGD-1C je bila tako zadnja, ki jo je GV Založba pospremila z uvodnimi pojasnili. Triletni zaostanek sta v ciljni ravnini dr. Marijan Kocbek in dr. Saša Prelič odlično nadoknadila, saj sta v skupnem delu (GV Založba, 2012, 663 strani) pripravila pojasnila k zadnjim štirim novelam. Rezultat je torej trenutno izenačen, upam pa si predvideti, da ne prav za dolgo, saj pogosti klic "hiti počasi" že dolgo ni več slišan.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄43

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 8.11.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 43/2012Patrick Wautelet, Thalia Kruger in Govert Coppens (ur.) The Practice of Arbitration - Essays in Honour of Hans van Houtte (Hart Publishing, 2012, 382 strani) Ker je arbitraža najpogostejši način reševanja sporov, še zlasti v zvezi z dogovori, ki vključujejo mednarodni element
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄41-42

Mednarodno okoljsko pravo

Natali Gak, 25.10.2012

Kultura in umetnost

Natali Gak, Pravna praksa, 41-42/2012Varstvo okolja je eno najzahtevnejših političnih vprašanj, s katerim se intenzivno soočamo v zadnjih letih. Mnenja o tem, ali je zadovoljivo pravno urejeno, so zelo različna, vendar se bo najbrž veliko opazovalcev tega področja strinjalo, da nedavni dogodki v okviru Vrha Rio + 20 kažejo na zaskrbljujoče nazadovanje. Pozornost, ki je bila prej usmerjena v vzpostavljanje pravnih obveznosti, je zdaj osredotočena na cilje in povsem pragmatične koncepte, ki ne vzpostavljajo nikakršnih pravnih obveznosti. In prav v tem času je pri GV Založbi izšel zbornik v angleškem jeziku International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges (Mednarodno okoljsko pravo: sodobna vprašanja in izzivi, Ljubljana 2012, 600 strani), ki ga je uredila dr. Vasilka Sancin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 12.10.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 39-40/2012Sjef van Erp in Bram Akkermans (ur.) Cases, Materials and Text on Property Law (Hart Publishing, 2012, 1252 strani) Delo ponuja primerjalnopravno analizo različnih evropskih ureditev lastninske pravice (tj. stvarnega prava nepremičnin, premičnin in zahtevkov). Avtorji pa ne p
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Dokazni učinki notarskih listin v mednarodnem pravnem prometu

Nina Scortegagna Kavčnik, 12.10.2012

Kultura in umetnost

Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 39-40/2012Knjiga Dokazni učinki notarskih listin v mednarodnem pravnem prometu (GV Založba in Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana 2012, 220 strani), ki jo je napisal dr. Andrej Veble, prihaja iz notarske hiše - pisec je namreč notarski pomočnik. V praksi se z dokaznimi učinki notarskih listin v mednarodnem pravnem prometu, med katere uvrščamo tudi notarske overitve, za zdaj srečujemo bolj poredko, vendar bo sčasoma postalo poznavanje dokaznih učinkov tako naših notarskih listin v tujini kot tudi tujih notarskih listin pri nas vsakodnevna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄39-40

Bolni otroci v vrtcu in varovanje zdravja drugih

Potočnik Aleš, Markovič Zlatka, 12.10.2012

Predšolska vzgoja

Aleš Potočnik, Zlatka Markovič, Pravna praksa, 39-40/2012Štiriletna deklica obiskuje vrtec, vendar velikokrat zboli in mora zato ostati doma. Deklica zboli zato, ker drugi starši bolne otroke pripeljejo v vrtec, namesto da bi zanje skrbeli doma, dokler ne ozdravijo. Vzgojitelji pravijo, da nimajo pravice, da bi zavrnili sprejem bolnih otrok v vrtec. • Kaj lahko stori starš otroka, da starši bolnih otrok ne bi peljali v vrtec?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄38

Upravo-procesne dileme o rabi ZUP, 2. del

dr. Rajko Pirnat, 4.10.2012

Kultura in umetnost

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 38/2012Knjiga Upravno-procesne dileme o rabi ZUP - "120 vprašanj iz prakse z odgovori in sodno prakso ter uvodno študijo" (Založba Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2012, 424 strani) avtorjev dr. Polonce Kovač, dr. Iztoka Rakarja in mag. Matjaža Remica je samostojna monografija, čeprav j
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄37

Davki za managerje

Tamara Kek, 27.9.2012

Kultura in umetnost

Tamara Kek, Pravna praksa, 37/2012Slovenska strokovna literatura s področja davčnega prava je bogatejša za delo, ki se trudi na bolj poenostavljen, s primeri ponazorjen in širši javnosti razumljivejši način približati bralcu nepriljubljeno temo, kar davki nedvomno so (GV Založba, Ljubljana 2012, uredil dr. Jernej Podlipnik, 192 strani). Kot že v predgovoru opozarjajo avtorji (Mitja Černe, Uroš Ferjan, Andrej Grah Whatmough, mag. Barbara Guzina, Dušan Jeraj, Irena Kamenščak, Ivan Kranjec, dr. Jernej Podlipnik, dr. Bojan Škof, mag. Tanja Urbanija in Katja Wostner), ne gre za celosten in popoln pregled vseh poslovnih operacij, ki imajo davčnopravne učinke. Vendar je delo dober poskus ponazoritve nekaterih najbolj tipičnih in najpogostejših pravnih razmerij, v katera vstopajo davčni zavezanci tako pri sprejemanju poslovnih odločitev kot tudi odločitev, ki izvirajo iz njihove zasebne sfere.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄37

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 27.9.2012

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 37/2012Giuseppe Martinico in Oreste Pollicino The Interaction Between Europe's Legal Systems - Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws (Edward Elgar Publishing, 2012, 272 strani) Varstvo temeljnih pravic je eno temeljnih načel prava EU. Dolgo časa evropske pogodbe n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄37

Nujni postopek za spremembo ZViS v imenu "koga ali kaj" za račun "koga ali česa"?

dr. Mirko Pečarič, 27.9.2012

Višje in visoko šolstvo

dr. Mirko Pečarič, Pravna praksa, 37/2012Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je 3. septembra 2012 na državnem portalu e-uprava.gov.si objavilo predlog novele Zakona o visokem šolstvu (ZViS). Ministrstvo predlaga sprejem predloga zakona po nujnem postopku, ki je po Poslovniku Državnega zbora RS predviden za preprečitev težko popravljivih posledic za delovanje države. Tak predlog mora vlada posebej utemeljiti (drugi odstavek 143. člena Poslovnika). Ker naj bi se odločanje po nujnem postopku v demokratičnih ureditvah uporabljalo v skrajnih primerih, kot "zadnje zatočišče pravne države", si poglejmo razloge, s katerimi ministrstvo utemeljuje nujni postopek in "hkratno" spremembo sestave Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄36

Evolutivna teorija razvoja prava

dr. Tilen Štajnpihler, 20.9.2012

Kultura in umetnost

dr. Tilen Štajnpihler, Pravna praksa, 36/2012"Pravo namreč ni nekaj, kar bi se dalo ujeti samo v statične določbe posameznih zakonov in zakonikov. Če je družba kot celota gibanje in proces, potem je, jasno, pravo kot njen imunski sistem tudi gibanje in proces: odvijati se mora hitro in sproti. In v imenu tiste logike, ki je - pravičnost." Tako je pred leti zapisal Boštjan M. Zupančič in zdi se, da njegove besede še vedno odmevajo v slovenskem pravnem prostoru. Med drugim tudi v Evolutivni teoriji razvoja prava dr. Anžeta Erbežnika (GV Založba, Ljubljana 2012, 250 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄36

Oblikovanje oddelkov v osnovni šoli

Avtor ni naveden, 20.9.2012

Osnovno šolstvo

Sodelavka Pravnap, Pravna praksa, 36/2012V prvi razred osnovne šole je vpisanih 27 otrok, med njimi tudi dva učenca s posebnimi potrebami, ki imata to določeno v odločbi o usmeritvi. • Ali mora osnovna šola za oblikovanje dodatnega oddelka res pridobiti soglasje ministra, pristojnega za šolstvo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄35

Nove oblike dela

dr. Grega Strban, 13.9.2012

Kultura in umetnost

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 35/2012V založbi PF Univerze v Ljubljani je v zbirki Manet pravkar izšla knjiga dr. Luke Tičarja z zelo aktualnim naslovom in vsebino (Ljubljana 2012, 296 strani) Avtor analizira nove (netipične) oblike dela v času, ko se pojavljajo zahteve nekaterih po večji prožnosti delovnega prava. Že v naslovu se sprašuje, kdo naj bo deležen delovnopravnega varstva in v kakšnem obsegu.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 4 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(2) 48(1) 47(2) 46(2)
45(2) 44(3) 43(2) 41-42(1)
39-40(3) 38(1) 37(3) 36(2)
35(4) 34(1) 33(2) 31-32(4)
29-30(3) 28(2) 27(3) 26(3)
24-25(2) 23(2) 22(2) 21(3)
20(2) 19(2) 18(3) 16-17(2)
15(2) 14(4) 13(2) 12(2)
11(2) 10(3) 9(3) 8(2)
6-7(3) 5(3) 4(1) 3(2)
2(2) 1(3)

Leto objave

< Vsi
2012(98)
> Januar(7) > Februar(7) > Marec(12) > April(10) > Maj(10) > Junij(6) > Julij(11) > Avgust(6) > September(10) > Oktober(5) > November(9) > December(5)

Področja

< Vsi 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7.2. VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT 7.4. KULTURA IN UMETNOST

Avtorji

A B CĆČD ĐE F G H I J K LM NOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov