O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 205)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Ustavimo nasilje na delovnem mestu!

mag. Bećir Kečanović, 21.12.2006

Delovna razmerja, Pravoznanstvo

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 49-50/2006mag. pravnih znanosti Mobbing je angleška beseda, s katero označujejo posebno vrsto šikaniranja, do katerega prihaja v delovnem okolju. Njen globlji pomen je v svojem prispevku na seminarju slikovito opisal dr. Aleksej Cvetko, vrhovni sodnik in gotovo največji pravni strokovnjak za vprašanja mo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Določitev dodatne tedenske pedagoške obveznosti delavcu invalidu

mag. Nataša Belopavlovič, 21.12.2006

Višje in visoko šolstvo, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 49-50/2006Na visokošolskem zavodu v okviru univerze je za polovični delovni čas zaposlena delavka, ki ji je bila kot zavarovanki izdana odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o razvrstitvi v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic poškodbe zunaj dela; priznana ji je bila pravic...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Prost pretok storitev

Luigi Varanelli, 21.12.2006

Varstvo pred nalezljivimi boleznimi, NAČELA IN POGOJI

Luigi Varanelli, Pravna praksa, 49-50/2006Italijanska gospodarska družba bi rada v Sloveniji pridobila ustrezna dovoljenja za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD), v matični državi pa že izpolnjuje vse zahtevane pogoje za opravljanje te dejavnosti. Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Izvajanje zakona o določitvi minimalne plače

Avtor ni naveden, 21.12.2006

Plače v gospodarstvu

, Pravna praksa, 49-50/2006Pojasnilo DURS, št. 7-157/2006, 15. 11. 2006 V Uradnem listu RS, št. 114/06, je bil objavljen Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP), s katerim je določeno, da znaša: * minimalna plača od 1. avgusta 2006 dalje 125.052 tolarjev, * zajamčena plača od 1. avgusta 2006 dalje pa 56.970 tolarjev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄49-50

Kršitve predpisov v obstoječem sistemu obveznega cepljenja

Jure Pogačnik, 21.12.2006

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Varstvo pred nalezljivimi boleznimi

Jure Pogačnik, Pravna praksa, 49-50/2006univ. dipl. pravnik, Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov Obveznost cepljenja je predpisana v Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB),1 podrobneje pa še v Pravilniku o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjanjem nalezljivih bolezni2 ter v letnem programu imunopr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Imenovanje direktorja javnega zavoda

mag. Nataša Belopavlovič, 14.12.2006

Zavodi, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 48/2006Direktorja socialnovarstvenega zavoda imenuje svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo in po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. * Po katerem zakonu izdaja soglasje minister in ali velja v postopku izdaje soglasja molk organa,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Prerazporeditev noseče delavke

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 48/2006Iz ocene tveganja za delovno mesto ne izhaja nevarnost za zdravje noseče delavke ali za zdravje otroka (drugi odstavek 189. člena ZDR). • Ali mora delodajalec noseči delavki vseeno zagotoviti opravljanje dela na drugem delovnem mestu, če delavka zatrjuje, da nevarnost na njenem delovnem mestu pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Nadomestilo zaradi manjše plače po prejšnjih predpisih

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 48/2006Delavka je od leta 1993 invalidka II. kategorije invalidnosti zaradi posledic bolezni s pravico do zaposlitve na njenem delu s polovičnim delovnim časom. Opravljala je delo referentke v računovodskem sektorju, ovrednoteno s količnikom 2,50. S 1. 1. 2003 so vsi zaposleni podpisali nove pogodbe o zapo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

700 milijonov evrov za Napredek

Avtor ni naveden, 14.12.2006

Zaposlovanje in brezposelnost, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 48/2006Evropska komisija je minuli teden predstavila program za zaposlovanje in socialno integracijo Progress, ki je usmerjen k ciljem socialne agende in ki naj bi prispeval k izvajanju širše strategije EU za delovna mesta in rast. Več kot 700 milijonov evrov, predvidenih za program med letoma 2007 in 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Spodbujanje mobilnosti trga delovne sile s fleksibilnim zaposlovanjem

dr. Drago Mežnar, 14.12.2006

Delovna razmerja, Delovne razmere

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, izredni profesor na Univerzi v Mariboru, direktor Inštituta za delovna razmerja v Ljubljani Eno od temeljnih vprašanj slovenskih gospodarskih reform in Lizbonske strategije EU je doseganje večje mobilnosti delovne sile. Pa smo v primerjavi z že ustaljeno prakso v državah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄48

Položaj brezposelne osebe po spremembah ZZZPB in ZSV

dr. Grega Strban, 14.12.2006

Zaposlovanje in brezposelnost, Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Grega Strban, Pravna praksa, 48/2006dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani Prispevek je povzetek uvodne predstavitve avtorja na strokovnem srečanju članov Društva za delovno pravo in socialno varnost 13. novembra 2006. Države članice Evropske unije (EU) so v razgibanem času doseganja cilja - postati najbolj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Dodatek za delovno dobo

mag. Nataša Belopavlovič, 7.12.2006

Uprava, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2006Vprašanje smo postavili Inšpekciji za delo in ZPIZ in dobili smo različne odgovore, zato se obračamo na Vas in vljudno prosimo, da odgovorite na naše vprašanje in nas tako odrešite dvomov. Kot dom starejših nas zavezuje kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Razlike med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo

Barbara Mazovec, 7.12.2006

Delovna razmerja

Barbara Mazovec, Pravna praksa, 47/2006univ. dipl. pravnica, Slovenska odškodninska družba, d.d. S pogodbo o zaposlitvi se delavec in delodajalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih, ki pa so večinoma kogentno določene v veljavni zakonodaji.1 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) namreč predpisuje minimum pravic, ki morajo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Izpolnitev pogojev za upokojitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 7.12.2006

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2006Delavka ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, stara je 60 let in šest mesecev in je dopolnila 38 let in devet mesecev pokojninske dobe. . Ali delodajalec lahko delavki odpove pogodbo o zaposlitvi in postopek izvedbe? Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 - ZDR) taks...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem

mag. Nataša Belopavlovič, 7.12.2006

Kultura in umetnost, Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 47/2006mag. pravnih znanosti, Zavod Praktika Oktobra je pri GV Založbi izšla knjiga Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem, ki so jo pripravili sodelavci Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (638 strani). V knjigi so sistematično zbrane in komentirane konvencije MOD, ki j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Za lažje odpuščanje

Avtor ni naveden, 7.12.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 47/2006Reform ne smemo uvajati v smislu šokterapije, ampak postopno, saj Slovenija tega trenutno ne potrebuje in njeno gospodarstvo dosega vse kriterije rasti, je na okrogli mizi v sklopu konference Reforme trga dela v Portorožu - od 29. do 30. novembra jo je organiziral Planet GV - dejal dr. Jože Mencinge...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄47

Pomen dela na daljavo za zagotavljanje večje svobode dela in zdravega življenjskega prostora

mag. Ryan Hartner, 7.12.2006

Varstvo okolja, Delovna razmerja

mag. Raj Hartner, Pravna praksa, 47/2006mag. pravnih znanosti, Trenutno v državah članicah Evropske unije več kot sedem odstotkov vseh delavcev dejansko opravlja delo na daljavo.2 Sorazmerni delež delavcev na daljavo v svetu hitro narašča.3 Po nekaterih napovedih strokovnjakov, ki proučujejo naravo in razvoj dela na daljavo, bo delo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Homeopatija in homeopatska zdravila

Tanja Pirnat, 30.11.2006

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Zdravila

Tanja Pirnat, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnica, strokovna sodelavka na višjem delovnem in socialnem sodišču Širitev nekonvencionalnih načinov zdravljenja je pokazala nujo po zakonski ureditvi in v Sloveniji je zaznati dolgoletna prizadevanja za ureditev statusa komplementarne medicine, med katere se uvršča tudi homeopa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Obračunavanje prispevkov za socialno varnost pri izplačilu prejemkov napotenim delavcev

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 46/2006Pojasnilo DURS, št. 4250-23/2006, 20. 10. 2006 Zavezanec je prosil za pojasnilo oziroma potrditev njegovega razmišljanja glede plačila prispevkov za socialno varnost od prejemkov delavca, ki ga delodajalec s sedežem v RS napoti na delo v tujino, za to se sklene posebna pogodba v skladu z 212. čle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Status žrtve vojnega nasilja

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Ustavno sodišče, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 46/2006Odločba US RS, št. U-I-266/04 z dne 9. 11. 2006, objavljena v Ur. l. RS, št. 118/06 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/2000, 64/01, 110/02, 3/03 in 18/03 - UPB) je v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Za več zaposlovanja

Avtor ni naveden, 30.11.2006

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 46/2006Vlada RS je 23. novembra sprejela program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013, in sicer skupaj z načrtom izvedbe programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ) za leti 2007 in 2008. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013 je utemeljen na raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Osnova za izplačilo odpravnine

mag. Nataša Belopavlovič, 30.11.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2006Delodajalec je odpovedal pogodbo o zaposlitvi invalidu iz poslovnih razlogov, potem ko je prejel mnenje komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS. Delavec je invalid III. kategorije invalidnosti po novem zakonu o pokojnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Dodatek za delovno dobo

mag. Nataša Belopavlovič, 30.11.2006

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 46/2006Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti določa, da delavcu pripada dodatek za delovno dobo v skladu s SKPgd. Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti je 30. junija 2006 prenehala veljati, nova kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Dvakratni regres in obdavčitev

mag. Boštjan Petauer, 30.11.2006

Davki občanov in dohodnina, Delovna razmerja

mag. Boštjan Petauer, Pravna praksa, 46/2006Družba je zaposlila delavko, ki ji prejšnji delodajalec ni izplačal regresa in je tudi posredoval izjavo, da regresa delavka ni prejela. Po šestih mesecih je delavki regres nakazal novi delodajalec, a nekaj dni pozneje delavka regres prejela tudi od prejšnjega delodajalca. * Ali je glede na to,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄46

Odpraviti institut odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

Mato Gostiša, 30.11.2006

Delovna razmerja

mag Mato Gostiša, Pravna praksa, 46/2006univ. dipl. pravnik, mag. organizacijskih ved, dr. sociologije dela oz. industrijskih odnosov, direktor Študijskega centra za industrijsko demokracijo v Kranju Avtorja mag. Luka Tičar (Člen 90 ZDR - nadomestilo za prerazporeditev delavcev, PP št. 41- 42/2006; Je 47. člen sploh še smiseln?, P...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
49-50(5) 48(6) 47(6) 46(8)
45(3) 44(3) 43(5) 41-42(4)
39-40(4) 38(8) 37(5) 36(5)
35(5) 34(5) 33(5) 31-32(6)
29-30(5) 28(6) 27(5) 26(3)
24-25(3) 23(2) 22(3) 21(5)
19-20(10) 18(2) 17(6) 15-16(3)
14(6) 13(9) 12(6) 11(6)
10(7) 9(8) 7-8(5) 6(4)
5(5) 4(5) 3(2) 2(4)
1(2)

Leto objave

< Vsi
2006(205)
> Januar(8) > Februar(19) > Marec(27) > April(18) > Maj(18) > Junij(13) > Julij(19) > Avgust(11) > September(20) > Oktober(16) > November(19) > December(17)

Področja

< Vsi 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 9.1. DELOVNA RAZMERJA, PLAČE IN NADOMESTILA 9.2. KOLEKTIVNE POGODBE 9.3. SINDIKATI 9.4. ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST 9.5. VARSTVO PRI DELU 9.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.7. SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE 9.8. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtorji

AB C ĆČ DĐEF G H IJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov