O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Preživnina ob podaljšanju roditeljske pravice

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pobudnica je podala pritožbo proti centru za socialno delo, ki preživninskemu zavezancu ni izdajal obvestil o revalorizaciji preživnine. Dolžnost preživljanja je obstajala do osebe, nad katero je bila podaljšana roditeljska pravica. Dolžnost preživljanja je bila sicer ukinjena z določbami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), jo je pa ponovno uveljavila odločitev Ustavnega sodišča RS št. U-I-11/07-45 z dne 13. decembra 2007.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Predhodne odredbe in insolvenčni postopki

Dida Volk, 12.9.2013

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 35/2013K pisanju tega prispevka me je spodbudila aktualna sodna praksa v povezavi z izdanimi sklepi o zavarovanju s predhodnimi odredbami in začetimi insolvenčnimi postopki. Z zadnjo spremembo in dopolnitvijo Zakona o izvršbi in zavarovanju (novela ZIZ-I), ki je začela veljati 16. aprila 2011, se je povečalo število predlogov za zavarovanje s predhodno odredbo in s tem tudi izdanih sklepov o zavarovanju s predhodnimi odredbami. V zadnjih letih se je bistveno povečalo tudi število insolvenčnih postopkov, in sicer predvsem stečajnih postopkov. Vse več upnikov se znajde v dokaj pogosti situaciji, ko najprej vložijo predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, na dolžnikov obrazloženi ugovor zoper sklep o izvršbi pa se postopek nadaljuje v pravdi. Takrat tudi mnogi upniki uveljavljajo možnost zavarovanja s predhodnimi odredbami in nemalokrat sodišče predlogu za zavarovanje ugodi in izda predlagano predhodno odredbo. Takrat pa se začne insolvenčni postopek: stečajni postopek oziroma (redkeje) postopek prisilne poravnave, ki vpliva na začete postopke izvršbe ali zavarovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-334176/2013, 2. julij 2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Pravilnik) je začel veljati 1. julija 2013. V Pravilnik so vključene spremembe v zvezi s povečanjem stopenj
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Vprašanje v zvezi z novo klavzulo o oprostitvi DDV na računih v letu 2013

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pojasnilo DURS, št. 4230-773043/2012, 28. januar 2013 • Ali je treba na izdanih računih v zvezi z dobavami, oproščenimi plačila DDV, pisati člen Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ali člen Direktive 2006/112/ES,2
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Uporaba sistema bluetooth za zaznavanje dogodkov v prometu

Irena Vovk, 12.9.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013Sistem za zaznavanje dogodkov in stanj v prometu naj bi bil namenjen pridobivanju podatkov o gnečah in zastojih na cestah v realnem času, temeljil pa naj bi na tehnologiji bluetooth. Deloval naj bi tako, da bi se ob cesto namestili senzorji (na primer v semaforske omarice), ki bi zaznali frekvence naprav z omogočeno povezavo blueutooth v mimovozečih vozilih. Sistem naj bi temeljil na naslovu MAC mobilne naprave, katerega naj bi v realnem času z enosmerno zgoščevalno funkcijo z uporabo posebnega gesla, znanega samo upravljavcu, pretvoril v negovoreči enolični identifikator, kontrolor na senzorju pa bi uničil originalne podatke. Sistem naj bi omogočal preprosto namestitev, cenejšo od rešitev, ki temeljijo na prepoznavi znakov oziroma registrskih tablic. Operaterji pa bi lahko v realnem času zaznali zastoje in nesreče ter obveščali voznike, prilagajali prometno signalizacijo, preusmerili promet in obvestili druge deležnike za nadzor in obvladovanje zastojev. Nekatere informacije o predvidenih potovalnih časih in zastojih bi lahko ponudili tudi občanom (prek mobilnih naprav oziroma spleta). Kaj je treba pri razvoju te tehnologije upoštevati, da bo ustrezno spoštovan Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Dolžnost preživljati otroka, ki se šola

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Človekove pravice, Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Varuh je bil obveščen o težavah starša v zvezi z dolžnostjo preživljanja hčerke, ki je starejša od osemnajst let. Hči je sicer že tretje leto predložila potrdilo o vpisu v prvi letnik študija, vsako leto v drug študijski program.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Nepravilnosti v policijskem postopku

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Človekove pravice, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013V pobudi Varuhu je pobudnik izpostavil nepravilnosti policistov Policijske postaje Rogaška Slatina v postopku 19. maja 2011 in poškodbe, ki jih je pri tem utrpel (hkrati je bilo poškodovano tudi njegovo vozilo). Policistom je očital neupravičen odvzem prostosti, lažno naznanitev prekrškov in poškodbo vozila. Na postopek policistov je podal pritožbo v skladu s (takrat veljavnim) Zakonom o policiji, senat pa je zanjo soglasno odločil, da je utemeljena. Varuha je prosil za pomoč pri reševanju zadeve, saj zadeva še ni bila končana, čeprav sta od dogodka minili že dve leti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Odškodninska odgovornost člana uprave gospodarske družbe

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Sodba III Ips 80/2010, 9. julij 2012 (v zvezi z vmesno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 483/2009) ZGD - prvi in drugi odstavek 258. člena ZOR - drugi odstavek 17. člena Obveznosti članov uprave gospodarske družbe niso obveznosti rezultata, temveč obveznosti (skrbnega) prizadevanja. V tej lu
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Solidarnostna pomoč

mag. Nataša Belopavlovič, 12.9.2013

PRORAČUN

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 35/2013Sodelavec je zaradi poškodbe zunaj dela odsoten od 9. aprila 2013. Sindikat zdravstva in socialnega varstva je 17. julija 2013 vložil zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni. Zahtevo smo zavrnili zaradi prepozne vložitve (več kot 60 dni od nastanka primera). Delavec ugovarja, da je primer nastal 8. julija, tj. po trimesečni nepretrgani bolniški odsotnosti. Sindikat se v zahtevi za izplačilo solidarnostne pomoči delavcu sklicuje na 101. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (navajajo, da šteje kot daljša bolezen odsotnost treh mesecev ali več), delavec pa kot nastanek primera razume dan po izteku trimesečne bolniške odsotnosti. Po drugi strani 178. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) opredeljuje, da se solidarnostna pomoč izplača zaradi bolezni, ki traja šest mesecev ali več. Na ta pogoj nas za obračun solidarnostne pomoči v primeru daljše bolezni napotujejo tudi navodila Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Uradne obrazložitve Kolektivne pogodbe za izplačilo solidarnostne pomoči za primer daljše bolezni po vseh "zakonskih zmešnjavah" v letu 2013 nismo nikjer zasledili. • Kateremu veljavnemu določilu moramo slediti, predvsem pa, kateri datum naj upoštevamo za nastanek primera pri uveljavljanju solidarnostne pomoči sodelavca zaradi daljše bolezni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravica do ustne obravnave v postopku na podlagi zahteve za sodno varstvo

Karin Merc, 12.9.2013

Prekrški

Karin Merc, Pravna praksa, 35/2013Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je od leta 2011 sprejelo pet odločb v postopkih proti Republiki Sloveniji, s katerimi je postavilo merila za izvedbo ustne obravnave v prekrškovnem postopku na podlagi vložene zahteve za sodno varstvo. Gre za zadeve Suhadolc, Flisar, Berdajs, Marguč in Milenovič. Odločbe so bile v Pravni praksi že predstavljene in so strokovni javnosti poznane. Kljub temu ustna obravnava v postopku z zahtevo za sodno varstvo (tako na ravni zakonske ureditve kot tudi sodne prakse) še ni dobila vloge, ki bi ji po presoji ESČP morala pripadati. V prispevku bom skušala pojasniti, zakaj ustne obravnave ne kaže razumeti kot fakultativnega načina preverjanja ugotovitev prekrškovnega organa, temveč kot temeljno pravico obdolženca, ki jo je dopustno izključiti le izjemoma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom nenačrtovanega otroka

Katja Koritnik, 12.9.2013

Obligacije

Katja Koritnik, Pravna praksa, 35/2013Odškodninska odgovornost zdravnika v zvezi z rojstvom nenačrtovanega otroka je poseben vidik odškodninske odgovornosti zdravnika, saj je v teh primerih posledica zdravniške napake ali opustitve pojasnilne dolžnosti v postopku zdravljenja spočetje oziroma rojstvo otroka, ki - če nedopustnega ravnanja ne bi bilo -, ne bi bil spočet oziroma rojen. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali so lahko denarne ali nedenarne posledice, povezane z rojstvom nenačrtovanega otroka, podlaga za pravno nadomestljivo škodo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Dedni dogovor s pogodbo o preužitku - sosporništvo dedičev - dediči, ki niso stranke pogodbe o preužitku

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Obligacije, Dedovanje

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Sklep II Ips 89/2012, 6. junij 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 210/2011) ZOR - 10. člen ZD - tretji odstavek 214. člena Če v okviru dednega dogovora sklenjena preužitkarska pogodba predstavlja samostojni pravni posel, ki ne vpliva na razdelitev zapuščine med dediči, se uso
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Obdavčenje tujih nastopajočih izvajalcev in športnikov - nerezidentov

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Pojasnilo DURS, št. 4217-6744/2013-1 01-650-02, 25. julij 2013 Od plačil tujim nastopajočim izvajalcem ali športnikom (oziroma tujim pravnim osebam, pri katerih so ti izvajalci ali športniki zaposleni ali opravljajo dejavnost na podlagi drugega pogodbenega razmerja), za opravljene nastope
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravica otroka, spočetega z biomedicinsko pomočjo, do poznavanja svojega izvora

mag. Judita Dolžan, 12.9.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 35/2013V javnosti je bila precej pozornosti deležna nedavna odločitev Višjega deželnega sodišča Hamm, ki je ugodilo zahtevku hčere neplodnega zakonskega para, spočete z biomedicinsko pomočjo (konkretneje: oploditev ženske s semensko celico darovalca, ki ni njen zakonski partner). Ta je od zdravnika, soustanovitelja in družbenika enega najstarejših in največjih takih inštitutov v Nemčiji, Centra za reprodukcijsko medicino v Essnu, zahtevala podajo informacij o svojem biološkem očetu. Poleg tega je zatrjevala, da toženega zdravnika vežeta tako dolžnost hrambe osebnih podatkov darovalca kot tudi dolžnost podaje informacij glede zdravniške dokumentacije v zvezi s samim posegom. Podredno pa je zahtevala plačilo odškodnine za primer, da informacije ne bi bile podane v zahtevanem roku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 12.9.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 35/201312. september 490 pr. n. št. - Maraton Na vzhodni obali Atike blizu Maratona so Grki premagali perzijsko vojsko. Vest o zmagi je v Atene prinesel grški vojak, ki je pretekel 42.195 metrov, nato pa je od utrujenosti umrl. Po tem dogodku danes poznamo najdaljšo atletsko disciplino - maraton.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Proti sivi ekonomiji z drugačno miselnostjo (in davčnimi blagajnami)

Andrejka Grlić, 12.9.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Andrejka Grlić, Pravna praksa, 35/2013Vlada pripravlja dokument z delovnim naslovom Obvladovanje sive ekonomije v Republiki Sloveniji, ki naj bi zajel različne ukrepe na različnih področjih, s katerimi bi zajezili sivo ekonomijo v Sloveniji. Koliko bodo ti ukrepi učinkoviti, bo pokazal čas. Dokument je še vedno v pripravi in bo javnosti v celoti predstavljen to jesen, za katero napovedujejo, da bo vroča. Naj bo vroča, ampak naj bo tudi učinkovita, da bomo s tem dosegli začrtane cilje za izhod iz krize.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

razpisi

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2013Ur. l. RS, št. 54/13 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika Računskega sodišča - Predsednik RS; rok je 16. september. Ur. l. RS, št. 69/13 2. Predsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani -
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 12.9.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/20136. september - predlog zakona o spremembah Zakona o notariatu;
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

EU - je res, ni res?

Irena Vovk, 12.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013(http://blogs.ec.europa.eu/rebuttal/) Jezik: angleščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku, Twitterju, Googlu+, možnost komentiranja Povezava z uporabniki: vsi kontaktni podatki in e-naslovi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Evropa

Irena Vovk, 12.9.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013Torek, 3. 9. Trgovinski protekcionizem. V poročilu o stanju glede trgovinskega protekcionizma po svetu Evropska komisija ugotavlja, da je bilo v preteklem letu uvedenih približno 150 novih trgovinskih omejitev, po drugi strani pa je bilo odpravljenih le 18 takih ukrepov. Od oktobra 2008, k
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

dogodki - izjave

Irena Vovk, 12.9.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 35/2013od 3. do 9. septembra Torek, 3. 9. Na zdravljenje v tujino. Bolniki bodo z uveljavitvijo Direktive o pravicah pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva konec oktobra upravičeni do zdravljenja v državah EU, če bodo v Sloveniji predolgo čakali. Storitve v tujini bodo sicer mora
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

globus

Dean Zagorac, 12.9.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 35/2013Kenija odpovedala Rimski statut 5. 9. - Kenijski parlament je potrdil kenijsko odpoved Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča. S tem se je odzval na obtožnici, vloženi proti njenemu predsedniku Uhuruju Kenyatti in podpredsedniku Williamu Ruti in ki ju bremenita hudodelstev zoper človečnos
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Čas, ko listje začne spreminjati barvo

Matej Tomažin, 12.9.2013

Delovna razmerja

Matej Tomažin, Pravna praksa, 35/2013Prihajamo v obdobje, ko so spremembe vidne povsod. V naravi tako listje počasi dobiva tisto rumeno-rdečo barvo, gospodarstvo pa že nestrpno čaka na razkritje novih vladnih protikriznih ukrepov. Žal so pričakovanja skoraj vseh deležnikov zelo nizka, kar odražajo tudi napovedi tujih javnih občil, da se Slovenija mednarodni pomoči ne bo mogla izogniti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄35

Pravni vidik urejanja prostora na primeru opuščenih vasi

Nejc Zemljak, 12.9.2013

Urejanje prostora

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 35/2013Urejanje prostora je kompleksno področje, na katerem se prepleta veliko znanj - od urbanizma in krajinske arhitekture do ekologije in gradbeništva. Vse skupaj je na podlagi krovne zakonodaje in množice podzakonskih aktov vsebovano v celem kupu občinskih prostorskih aktov, ki imajo status občinskega odloka, in državnih prostorskih aktov s statusom vladne uredbe. Razmerje med zakonom, podzakonskimi akti in konkretnimi akti na njihovi podlagi ter iskanje konkretnih rešitev znotraj tega razmerja predstavlja pravni vidik urejanja prostora.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2013(40)
> September(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG H I J K LM NOP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov