O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 163)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Osebni podatki delavcev podizvajalcev

Andreja Mrak, 27.9.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Mrak, Pravna praksa, 37/2007Osebni podatki delavcev podizvajalcev Neobvezno, načelno mnenje št. 0712-858/2007, 21. september 2007 Ali lahko podjetje od drugih samostojnih podjetnikov in podjetij, ki za njih kot podizvajalci večkrat izvajajo gradbena dela, zahteva kopije potrdil o zaposlitvi njihovih delavcev (obr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Posnetek govora na avdiokaseti - nedovoljen dokaz

Avtor ni naveden, 27.9.2007

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 37/2007Sodba I Ips 421/2006, 28. junij 2007 (v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru III K 289/2001) ZKP - 8. točka prvega odstavka 371. člena Vsebina avdiokasete, na kateri je obsojenčev govor (glas), posnet po predvajanem opozorilu telefonske tajnice o odsotnosti klicanega in možnosti, da po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Priprava (močnih) argumentov v vlogah za Ustavno sodišče in ESČP

mag. Andraž Teršek, 27.9.2007

Ustavno sodišče, Varstvo človekovih pravic

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 37/2007mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani Med vsemi organi in institucijami je verjetno Ustavno sodišče tisto, ki kar najbolj utemeljuje svoj ugled in avtoriteto z močjo argumenta. Dejanska moč Ustavnega sodišča je odvisna predvsem od moči ustavnosodnih argumentov, od njihove st...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Vpisovanje prenehanja delovnega razmerja v delovno knjižico

mag. Nataša Belopavlovič, 27.9.2007

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 37/2007* Kako naj delavcu v delovno knjižico vpišemo prenehanje delovnega razmerja, če delavcu delovno razmerje preneha v petek, z delom na podlagi nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu pa bo začel v ponedeljek, in kako se v takem primeru ugotavlja trajanje zaposlitve? Delavec ne želi imeti prek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Razmislek o implementaciji Rimskega statuta

Polona Mozetič, 27.9.2007

Kaznovalno pravo

Polona Mozetič, Pravna praksa, 37/2007univ. dipl. pravnica, mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani. Ko je k Rimskemu statutu Mednarodnega kazenskega sodišča (MKS)1 pristopilo zadostno število držav, da je začel veljati, se je pozornost od njegovega nastajanja obrnila k težavam uvajanja v naciona...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Neupravičena proizvodnja in promet z mamili - hudodelska združba

Avtor ni naveden, 27.9.2007

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 37/2007Sodba I Ips 395/2006, 17. maj 2007 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani III Kp 23/2006) KZ - drugi odstavek 196. člena in 297. člen Hudodelsko združbo kot kvalifikatorno okoliščino po drugem odstavku 196. člena KZ povezujejo naslednji elementi: 1. najmanj tri osebe; 2. njihova poveza...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Neplačana odsotnost

mag. Nataša Belopavlovič, 27.9.2007

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 37/2007Delavcu smo odobrili (opravičeno) izredno neplačano odsotnost (izobraževanje v lastnem interesu). •Kako je s plačili prispevkov, kdo plača katere? Ali je naše razumevanje plačila prispevkov pravilno: - delodajalec plača prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Trajanje pravic izvajalca

Matej Čujovič, 27.9.2007

Intelektualna lastnina

Matej Čujovič, Pravna praksa, 37/2007univ. dipl. pravnik, višji pravosodni svetovalec na Višjem sodišču v Ljubljani V četrtek, 6. septembra, je ves svet obšla vest, da je v Modeni preminil tenorist Luciano Pavarotti. Z njim je za vselej utihnil izjemen instrument, s katerim je pevec najprej osvojil operno občinstvo, nato pa prek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Konflikt interesov pri delu javnega uslužbenca

Jure Škrbec, 27.9.2007

Uprava

Jure Škrbec, Pravna praksa, 37/2007komisija za preprečevanje korupcije Načelno mnenje št. 98, 13. september 2007 V primeru, ko javni uslužbenec predseduje Komisiji za razvrščanje zdravil pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje RS in je hkrati predsednik Slovenskega zdravniškega društva, ki se financira z donacijami farmacevtski...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Dokazno breme v odškodninskih sporih

Jernej Veberič, 27.9.2007

Civilni sodni postopki

Jernej Veberič, Pravna praksa, 37/2007univ. dipl. pravnik, direktor službe za zavarovalno pravo, Zavarovalnica Triglav, d.d. Tožnik mora navesti vsa dejstva, s katerimi utemeljuje svoj tožbeni zahtevek, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo.1 To splošno pravilo o trditvenem in dokaznem bremenu v pravdnem postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Neposredni učinek prava Skupnosti

Nataša Skubic, 27.9.2007

Ostalo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Pravna praksa, 37/2007V drugem sklopu pisanja o pravu Evropske skupnosti (k virom prava Skupnosti se bomo še vrnili) se bomo osredotočili na nekatere njegove temeljne lastnosti, ki izvirajo iz razmerja med nacionalnim pravom držav članic in pravom Skupnosti. V zvezi z razmerjem med nacionalnim pravom držav članic in p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Zadolžnica (zadužnica) - morda tudi pri nas?

mag. Miha Šlamberger, 27.9.2007

Civilni sodni postopki

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 37/2007mag. pravnih znanosti, Nova KBM d.d. Zadnje čase se v strokovnih krogih postavlja vprašanje, kako zagotoviti učinkovito izterjavo dolgov, predvsem s stroškovnega in časovnega vidika. Izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine naj bi zaradi avtomatizma izdaje sklepa o izvršbi potekal hitr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Svetovni dan pomorstva: čas za modro pravno zaskrbljenost!

dr. Marko Pavliha, 27.9.2007

Varstvo okolja

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 37/2007dr. pravnih znanosti, profesor na FPP in PF Univerze v Ljubljani, poslanec v Državnem zboru RS, ambasador EU za pomorstvo So vam pisani knezi že kdaj zobali alge s prezeble dlani, ko ste se namesto slovesa po čudovitem potopu pasli v topli plitvini? Ste že videli lebdeti skrivnostnega morskega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Vlada RS

Avtor ni naveden, 27.9.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 37/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 139. seji (20. septembra 2007) - določila je besedilo predloga Zakona o preprečevanju nasilja v družini in ga posredovala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru; - obravnavala in sprejela je Socialni sporazum za obdobje 2007-2009; - imenovala je delega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Vsebina

Avtor ni naveden, 27.9.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 37/2007stran 3 UVODNIK dr. Jože Mencinger KAD-u Triglava ne bi zaupal stran 6 POMORSKO PRAVO dr. Marko Pavliha Svetovni dan pomorstva: čas za modro pravno zaskrbljenost! stran 7 DENACIONALIZACIJA Irena Ilešič Čujovič Vračanje nepremičnin (še vedno) buri duhove stran 10 VREDNOSTNI PAPIRJ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 27.9.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 37/20071. kUredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07) - velja od 19. septembra. 2. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Iz poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 27.9.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 37/2007Številka 86 (17.09.2007) - Umik predloga za sprejem avtentične razlage 4.b člena Zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ - Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k Predlogu za sprejem avtentične razl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Vračanje nepremičnin (še vedno) buri duhove

Irena Ilešič-Čujovič, 27.9.2007

Denacionalizacija in lastninjenje

Irena Ilešič-Čujovič, Pravna praksa, 37/2007univ. dipl. pravnica, Triglavski narodni park Pravni promet z nepremičnino je neodvisen od lastninske pravice na tej nepremičnini. Na prvi pogled je trditev logična, pa vendar tudi pri njej obstaja tisti »toda«. Ustavno sodišče RS ga je pred nedavnim posredno uporabilo pri odločanju v zadevi vrn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Brezplačno opravljene storitve

Avtor ni naveden, 27.9.2007

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 37/2007Davčna pojasnila Davek na dodano vrednost Pojasnilo DURS, št. 4230-348/2007-2, 26. julij 2007 Davčni zavezanec je navedel, da opravlja pretežno dejavnost igralnic in gostinstva, kar pomeni z vidika obdavčitve z DDV obdavčeno in oproščeno dejavnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Vračilo DMV po 3. točki 5. člena ZDMV

Avtor ni naveden, 27.9.2007

Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 37/2007Pojasnilo DURS, št. 4230-186/2007, 5. junij 2007 Ali je eden izmed staršev invalidnega otroka upravičen do vračila DMV, če je ta starš lastnik in kupec vozila? Starši invalidnega otroka, ki se šteje za invalidno osebo iz 3. točke 5. člena ZDMV in izpolnjuje pogoje iz iste točke 5. člena tega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Izšla je 3. verzija licence GPL

dr. Matija Damjan, 27.9.2007

Intelektualna lastnina

dr. Matija Damjan, Pravna praksa, 37/2007dr. pravnih znanosti, Inštitut za primerjalno pravo pri PF Univerze v Ljubljani GNU General Public License (GPL) je daleč najvplivnejša in največkrat uporabljena licenca za prosto oziroma odprtokodno računalniško programje.1 Njen najbolj znani predmet je operacijski sistem GNU/Linux, slovenske...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Davčna obravnava dohodkov od storitev tolmačenja tujcev v Sloveniji

Avtor ni naveden, 27.9.2007

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 37/2007Zavezanec navaja, da bo letos organizator konference, ki bo potekala v Sloveniji. Delovna jezika na konferenci sta francoščina in angleščina. Ker je v Sloveniji ta kombinacija jezikov pri tolmačih redka, bo pogodbo sklenil s prevajalsko agencijo iz Londona, ker so tolmači te agencije že prejšnje let...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Evropa

Irena Vovk, 27.9.2007

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 37/200718. 9. Za skrajšanje postopkov na Sodišču ES. Pravosodni ministri EU so v Bruslju razpravljali o predlogu za spremembe Statuta Sodišča ES, ki bi pospešile postopke na področju vizumov, azila in priseljevanja, saj se je pokazala potreba po njihovi pospešitvi. Minister za pravosodje dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Cena garancije

Robert Kleindienst, 27.9.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Robert Kleindienst, Pravna praksa, 37/2007mag. poslovnih znanosti, predsednik uprave, NLB Skladi, d.o.o. V članku so izražena osebna stališča avtorja, ki ne odražajo nujno stališč družbe, v kateri je zaposlen. Stališča niso priporočilo za nakup ali prodajo kateregakoli finančnega produkta ali naložbene skupine. Ali ni čudovito, da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄37

Dogodki - izjave

Boštjan Koritnik, 27.9.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 37/2007od 18. do 24. septembra Torek, 18. 9. Duševno zdravje. Na okrogli mizi o predlogu Zakona o duševnem zdravju, ki jo je organizirala Socialna zbornica Slovenije, so se udeleženci strinjali, da je zakon potreben in da ga stroka potrebuje, vendar potrebuje še veliko medresorskega usklajevanja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
37(46) 36(40) 35(41) 34(36)

Leto objave

< Vsi 2007 September

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐE F G H I J K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov