O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Za narodov ali za notarski blagor?

Hinko Jenull, 5.10.2000

Odvetništvo in notariat

Hinko Jenull, Pravna praksa, 27/2000Na moj prispevek o privatizaciji sodstva (v pp, št. 20/2000) se je odzval notar - bivši odvetnik Jože Dernovšek s prispevkom "Privatizacija sodstva ter notariat in odvetništvo" (pp, št. 24-25/2000). Z veseljem ugotavljam, da kolega Dernovšek soglaša z mojimi stališči o spornih učinkih privatizacije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Uradna in neuradna imena institucij Evropske unije

dr. Rajko Knez, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 27/2000V različnih virih in pravni literaturi je zaslediti zelo različno naslavljanje štirih najpomembnejših institucij v EU. Nekatera naslavljanja so popolnoma napačna, za druge nismo prepričani, ali so res pravilna, le malokrat pa so institucije unije uradno ali pa pravilno neuradno poimenovani. Vzroki, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Reformi stvarnega prava na pot

dr. Miha Juhart, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 27/2000Delitev zakonodajne pristojnosti med federacijo in federalnimi enotami v nekdanji Jugoslaviji ni omogočila sprejema civilnopravnega zakonika, ki bi celovito uredil klasične nosilne stebre civilnega prava. Če odmislimo globoko praznino, ki jo povzroča odsotnost enotnega splošnega dela in jo določila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Vsebina "Pravna praksa" 027/2000

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 27/2000Hinko Jenull Za narodov ali notarski blagor Vinko Poličnik Skladnost zakona o orožju z evropskim pravom dr. Rajko Knez Uradna in neuradna imena institucij Evropske unije Pojmi "Sovražni prevzem" Renata Jakopanec Levart Predpisi EU o zavarovalništvu - S konference Slovenskega zavarovalneg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Stvarnopravni zakonik - teze

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Lastnina in druge stvarne pravice

, Pravna praksa, 27/2000Objavljamo teze za pripravo stvarnopravnega zakonika v obsegu, ki je vezan na razpravo v okviru Dnevov slovenskih pravnikov. Objavljeno gradivo je delovno in je še zmeraj predmet redakcijskega in vsebinskega usklajevanja. Med posameznimi objavljenimi poglavji je po logični strukturi zakona urejen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Skladnost zakona o orožju z evropskim pravom

Vinko Poličnik, 5.10.2000

Obramba

Vinko Poličnik, Pravna praksa, 27/2000V pp, št. 21/2000 je mag. Tomaž Keresteš kot "nestrokovnjak" za orožno pravo objavil zanimiv prispevek na to temo. V njem se bralcem v uvodu in v sklepni besedi opravičuje, ker se je samo en teden ukvarjal s to problematiko, vmes pa je dobesedno natresal očitke predlagatelju zakona, češ da zakon (ZO...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Prepisano, ker ni preslišano...: od 26. septembra do 2.oktobra

Irena Vovk, 5.10.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 27/2000Torek, 26. 9. Mednarodni seminar o otrokovih pravicah. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Svet Evrope sta v Ljubljani pripravila dvodnevni seminar z namenom, da se opravi skupni pregled zaščite otrokovih pravic, primerjali pa so tudi rešitve evropskih držav glede varstva otrok. S...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Iz Torkle: Z glávo puha, s srcem kuha...

dr. Marko Pavliha, 5.10.2000

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 27/2000"Z glávo puha, s srcem kuha, z nogámi melje, v Ljubljano nas pelje", je nekoč skoval uganko naš Oton, in tedaj verjetno ni bilo cicibana, ki ne bi takoj pomislil na mogočni VLAK. Izum parnega stroja je pripomogel, da so leta 1825 v Veliki Britaniji odprli progo med Stocktonom in Darlingtonom, leta 1...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XI.del)

Andraž Zidar, 5.10.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 27/2000Dvomljiv sloves centra za skrbništvo otrok SCOZZARI IN GIUNTA V. ITALIJA Datum izdaje sodbe: 13. julij 2000. Sestava Sodišča: veliki senat. Obravnavani členi Konvencije: 3. člen, 6. člen, 8. člen, 14. člen, 2. člen Protokola št. 1. Obravnavane pravice: prepoved nečloveškega ravnanja, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Ustavno sodišče RS: Postopek sprejemanja prostorskih aktov

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 27/2000Izpodbijani odloki se razveljavijo: Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Krška vas, Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Brežice, Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu UND 4 in UDN 5 Dobova, Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za F...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Ustavno sodišče RS: Taksa za onesnaževalce voda

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ustavno sodišče, Varstvo okolja

, Pravna praksa, 27/2000Odlok o taksi na onesnaževanje voda (Ur. l. RS, št. 46/98) ni v neskladju z Ustavo in zakonom. Lokalna skupnost je zavezana zagotavljati pitno vodo in urediti odvajanje in čiščenje voda kot lokalno javno službo, zato lahko po Zakonu o varstvu okolja predpiše takso za obremenjevanje voda tistim po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Ustavno sodišče RS: Objava in uporaba predpisa

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 27/2000Določba 3. člena v delu, ki se nanaša na vasi Čehovini, Čipnje, Dolanci, Hruševica, Kobdilj, Kobjeglava, Koboli, Kodreti, Krtinovca, Lisjaki, Lukovec, Štanjel, Trebižani, Tupelče in Večkoti, in določba prvega odstavka 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Ustavno sodišče RS: Pokopališka pogrebna služba

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ustavno sodišče, Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 27/2000Člen 2 Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 26/90) ni v neskladju z Ustavo. Osma točka prvega odstavka 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/94) ni v neskladju z Ustavo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Ustavno sodišče RS: DDV na promet nepremičnin - analogija

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ustavno sodišče, Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 27/2000Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98) ni v neskladju z Ustavo. Prvi odstavek 120. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99 in 27/00) ni v neskladju z Ustavo in zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Primerjava civilnih postopkov

Cvetka Kozole, 5.10.2000

Civilni sodni postopki

Cvetka Kozole, Pravna praksa, 27/2000Nekaj utrinkov s seminarja v Nemčiji Na povabilo saškega Ministrstva za pravosodje sem se udeležila seminarja: Primerjava civilnih postopkov, ki ga organizira nemška Sodniška akademija v okviru izobraževanja sodnikov in državnih tožilcev. Izobraževanje je potekalo od 17. do 22. julija 2000 v kraj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Slovenščina v pravni praksi (31.del): Stavčni in polstavčni prilastki

dr. Monika Kalin-Golob, 5.10.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 27/2000Uvedeno didaktično razlikovanje med levo- in desnosmerno vejico je odlično pomagalo pri samostalniških besedah, ki jim sledi stavčni ali polstavčni prilastek. Pri stavčnih prilastkih radi pozabljamo na levosmerno vejico, pri polstavčnih pa kar na obe. * Stavčni prilastek a) Splošno načelo, ki do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Z obale in Krasa v Posavje

Bogomir Horvat, 5.10.2000

Ostalo

Bogomir Horvat, Pravna praksa, 27/2000Na podlagi povabila Društva pravnikov Posavja smo se člani Društva pravnikov Obale in Krasa odpravili na obisk v Krško. Program obiska, ki so nam ga pripravili naši posavski kolegi, je bil izredno pester in zanimiv. Najprej smo si v Leskovcu pri Krškem ogledalo vinsko klet, v Kmečki zadrugi Krško...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru: Podiplomski študij - mednarodno pravo

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 27/2000Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je v sodelovanju z Evropskim centrom za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Maribor (ECERS) v šolskem letu 2000/2001 razpisala magistrski študij Mednarodno pravo. Vsebina študija: Študij obsega izbrana poglavja iz mednarodnega javnega prava s ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Cerkev in država

Andraž Teršek, 5.10.2000

Verske skupnosti

Andraž Teršek, Pravna praksa, 27/2000Pravna ureditev razmerja med državo in cerkvijo V začetku leta 2000 je Nova revija (v okviru zbirke Libra - zbirke za človekove pravice) izdala knjigo z naslovom Cerkev in država; pravna ureditev razmerja med državo in cerkvijo. Knjigo, ki obsega 360 strani, je uredil dr. Lovro Šturm, avtorji pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Komunalna dejavnost: jubilejna nagrada, odmera letnega dopusta, odsotnost zaradi selitve

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Gospodarske javne službe (komunala)

, Pravna praksa, 27/2000Ali delodajalec, za katerega velja Kolektivna pogodba za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva ravna pravilno: 1. Če delavcu izplača jubilejno nagrado na osnovi delovne dobe pri vseh delodajalcih? 2. Če delavcem pri izračunu letnega dopusta upošteva...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Zavarovalništvo: Predpisi Evropske unije o zavarovalništvu

Renata Jakopanec-Levart, 5.10.2000

Zavarovalništvo

Renata Jakopanec-Levart, Pravna praksa, 27/2000S konference Slovenskega zavarovalnega združenja V zakon o zavarovalništvu, ki je pričel veljati 3. marca letos, je zakonodajalec povzel vrsto pravil iz direktiv EU. Razumevanje pravil EU o zavarovalništvu je zato bistvenega pomena za učinkovito izvajanje zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Pojmi: "Sovražni prevzem"

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 27/2000"Govoriti o sovražnih prevzemih pri nas je približno tako, kot govoriti o turbodizelskem motorju in pogonu na sprednja kolesa pri legendarnem fičkotu," je v svojem prispevku zapisal Borut Stražišar. Ker se zdi, da v javnosti in tudi večini medijev ni povsem jasno, v čem se prijateljski prevzem razli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Ustavno sodišče RS: Spor o pristojnosti

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 27/20001. Za odločanje o zahtevi A. A. za denacionalizacijo nepremičnin parc. št. 1716, vpisane pred podržavljenjem v zemljiškoknjižnem vložku št. 84 k.o. Ž., in parc. št. 472, vpisane pred podržavljenjem v zemljiškoknjižnem vložku št. 68 k.o. Z., je pristojna Upravna enota Kranj. Okoliščini, da j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Članstvo zunanjega odvetnika v komisiji za ugovore

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 27/2000V eni od tujih družb, ki poslujejo v Sloveniji, imajo v pravilniku o delovnih razmerjih opredeljeno določbo, s katero je dovoljeno članstvo v komisiji za ugovore iz varstva pravic delavcev tudi zunanjemu strokovnemu sodelavcu. Družba je na tej podlagi v konkretnem primeru, ko je šlo za prenehanje de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄27

Prerazporeditev delovnega časa in začasno prenehanje potreb po delu

Avtor ni naveden, 5.10.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 27/2000Delavci v gradbeni operativi v prerazporejenem delovnem času ne opravijo zadostnega števila delovnih ur, ki bi jih lahko koristili v zimski sezoni. Postavlja se vprašanje: * ali lahko na podlagi 31. člena zakona o delovnih razmerjih delodajalec izda sklep o začasnem prenehanju potreb po delavcu ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2000(27)
> Oktober(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFG H IJ K L MNOP QRSŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov