O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Prevozno pravo

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Cestni promet, Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 23/2000Prof. dr. Marko PAVLIHA je pred kratkim obogatil slovensko pravno literaturo s knjigo "Prevozno pravo", ki je izšla v založbi Gospodarski vestnik. Knjiga zasluži izjemno pozornost, saj v Sloveniji že več kot dvajset let ni bilo objavljeno tako obsežno besedilo, namenjeno prevoznemu pravu. Med števil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Urejanje prostora - dopolnil nagradnja

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 23/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja BS 6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1-2 Gmajna, BS 6/4-1,-2,-3,-4 Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Ur. l. RS, št. 52/97) se zavrne. Sprejetje prostorsko ureditvenih pogojev za obmo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Mednarodno pravo: Mednarodno in nacionalno pravo

Matjaž Dovžan, 3.8.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 23/2000Primer ureditve v Republiki Franciji Od 3. do 7. julija 2000 je na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala poletna šola pod naslovom "Splošna predstavitev francoskega in evropskega prava", ki sta jo vodila profesorja na Univerzi v Poitiersu, Michal Masse in Genevieve Giudicelli. Profesorica in p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Veljavnost ekskulpacijske pogodbe v odškodninskem pravu ZDA

mag. Drago Čepar ml., 3.8.2000

Obligacije

mag. Drago Čepar ml., Pravna praksa, 23/2000Primer: Gospa Krazek se je udeležila rafting izleta, ki ga je turistom ponujalo podjetje Mountain River Tours. Pred odhodom je morala podpisati poseben formular, na katerem je bilo med drugim navedeno, da stranka prevzema vse rizike,(*1) odvezuje podjetje kakršne koli odgovornosti za škodo in se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Urejanje prometnega režima

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 23/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 51. člena Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. 54/99), Sklepa o prometni ureditvi na področju Murove na Jesenicah (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Dedovanje kmetije

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Ustavno sodišče, Dedovanje

, Pravna praksa, 23/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. in 25. člena Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Zavarovalna doba - ugodnosti s povečanjem

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Ustavno sodišče, Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 23/2000Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notranjih zadevah (Ur. l. RS, št. 87/97) se zavrne. S stališča, ali naj se za delo na posameznih delovnih mestih prizna ugodnost zavarovalne dobe s povečanjem, predstavljajo prav okoliščine, ki jih navaja izpodbijana določba 9...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Slovenščina v pravni praksi (28.del): Vejica in kot

Monika Kalin-Golob, 3.8.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 23/2000Podobno nagajiv kot ali je tudi veznik kot. Kadar stoji med členi v stavku, vejice pred njim ne pišemo. Če pa uvaja odvisni stavek, torej če vezniku kot sledi osebna glagolska oblika, stoji pred njim desnosmerna vejica. Njegovo rabo lahko razdelimo v pet skupin: a) kot med stavčnimi členi Pri ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Notarska petletka

Alenka Leskovic, 3.8.2000

Odvetništvo in notariat

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 23/2000Ego Georgius dyacono et notarius per consensu populorum scripsi atque firmauit, je uvodoma zapisal notar Jure davnega leta 932, ko se je Koper s pogodbo za dolga stoletja podredil Benetkam. Na ta dokument so nas spomnili Benečani na letošnji Koprski noči, ko so z jadrnico pripeljali svojim nekdanjim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Prepisano, ker ni preslišano...: od 26. julija do 31.julija

Irena Vovk, 3.8.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 23/2000Sreda, 26. 7. Odbor za zaščito ustave. Predsednik odbora Jože Pučnik je na novinarski konferenci izrazil skrb nad tem, da se s "kozmetičnimi popravki" v ustavo zapiše proporcionalni volilni sistem. Omenjeni volilni sistem je bil po njegovih besedah na referendumu leta 1996 "strahotno" poražen, sa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Udeležba na stavki - nadomestilo plače

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Sindikati

, Pravna praksa, 23/2000Ali so udeleženci protestnega shoda SKEI (npr. protestni shod Ravne 2000), upravičeni do plačanega izhoda za udeležbo na tem shodu? Kolikor gre za stavko v dejavnosti, kar je možno domnevati, čeprav ni povsem jasno razvidno iz vprašanja, je v odgovoru na vprašanje potrebno upoštevati določbe Zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Stroški revizijskega postopka

Zmago Marovt, 3.8.2000

Računovodstvo, Revizija

Zmago Marovt, Pravna praksa, 23/2000Zakon o reviziji postopkov javnih naročil(*1) je v prvem odstavku 22. člena dolačil, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri Ministrstvu za finance(*2) takso v višini 1 % od vrednosti javnega naročila, od katerega je po zakonu potreben ja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

KP dejavnosti trgovine - veljavnost, uporaba, plače, nadurno delo

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 23/20001. Ali kolektivna pogodba dejavnosti trgovine še velja? Iz kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine (Ur. l. RS, št. 10/98) - 4. člen - izhaja, da je začela veljati osmi dan po objavi v Ur. l. RS in da velja do 31. 12. 1999. Vendar je v zvezi z veljavnostjo kolektivne pogodbe potrebno upoštevati ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Delovno razmerje za določen čas - letni dopust

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 23/2000Delavcem v delovnem razmerju za določen čas je bilo podaljšano delovno razmerje za določen čas, tako da bodo skupaj presegli 6 mesecev nepretrganega dela. Ob zadnjem podaljšanju delovnega razmerja za dobo 3 mesecev so bile z njimi sklenjene nove pogodbe o zaposlitvi, vendar v tem letu v skladu z nji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Kolektivno zavarovanje: odprt ali zaprt VPS

Luka Tičar, 3.8.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Luka Tičar, Pravna praksa, 23/2000Kolektivno zavarovanje: odprt ali zaprt VPS Luka Tičar Na področju prostovoljnih dodatnih zavarovanj je ta čas najbolj pereče vprašanje ali lahko delodajalec kolektivno zavaruje svoje zaposlene v odprt VPS oziroma ali lahko zavarovalnica, ki izvaja dodatno zavarovanje kot svoj produkt, to zava...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Zapuščina brez dedičev

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Ustavno sodišče, Dedovanje

, Pravna praksa, 23/2000Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena Zakona o dedovanju (Ur. l. SRS, št. 15/76 in 23/78) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Historični zakon

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 23/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Ur. l. FLRJ, št. 52/58 in 3/95-popr.) se zavrže. Zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč je historični zakon, ki se v Republiki Sloveniji ne uporablja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Pobuda v javnem interesu

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 23/2000Pobuda za začetek postopka za oceno protiustavnosti delovanja političnih strank ZLSD,SDS, LDS, SNS, SLS, SKD in DESUS se zavrže. Ustavno sodišče splošnega interesa ne more priznati za pravni interes po 24. členu ZUstS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Ustanovitelji družb za upravljanje

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Skladi

, Pravna praksa, 23/2000Prvi in drugi odstavek 8. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 in 10/98) nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Pravica odločanja o zadevah lokalne samouprave

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 23/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 41/99) se zavrže. V pobudi ni izkazano, da bi bil zatrjevani interes pobudnika neposreden in konkreten.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Ustavno sodišče RS: Nevarne snovi

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Ustavno sodišče, Varstvo pred ionizirajočimi sevanji

, Pravna praksa, 23/2000Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih odpadnih snovi v človekovo okolje (Ur. l. SFRJ, št. 40/86) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Obveznosti - Zavarovanje: Komulacija hipoteke in pravoslavne prepovedi odsvojitve in obremenitve

mag. Renato Vrenčur, 3.8.2000

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

mag. Renato Vrenčur, Pravna praksa, 23/2000V eni izmed zadnjih številk Pravne prakse (PP, št. 20/2000) je bil med drugim predstavljen tudi prispevek o možnosti kumuliranja zastavne pravice in pogodbene prepovedi odsvojitve in obremenitve zastavljene stvari. Avtor mag. Jože Požun v svojem prispevku navaja razloge v podkrepitev stališču, da je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Vsebina "Pravna praksa" 023/2000

Avtor ni naveden, 3.8.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 23/2000Simona Zatler Predlog zakona o medijih - nezrel za drugo obravnavo Dida Volk Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje mag. Renato Vrenčur Kumulacija hipoteke in pravnoposlovne prepovedi odsvojitve in obremenitve mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Izvršba: Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje

Dida Volk, 3.8.2000

Civilni sodni postopki, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dida Volk, Pravna praksa, 23/2000V zadnjem času postajajo vse bolj "popularne" izvršbe z nekaterimi izvršilnimi sredstvi oziroma predmeti izvršbe, ki jih praksa preteklih let skorajda ni poznala. Nekatera izvršilna sredstva so izgubila precej pomena, ker za upnike ne pomenijo (več) učinkovitega poplačila. Pred leti zelo učinkovita ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄23

Predlog zakona o medijih - nezrel za drugo obravnavo

Simona Zatler, 3.8.2000

Javno obveščanje

Simona Zatler, Pravna praksa, 23/2000Predlog novega zakona o medijih, ki naj bi nadomestil veljavni zakon o javnih glasilih, naj bi se že na naslednji poslanski seji znašel v drugi obravnavi.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
23(29)

Leto objave

< Vsi 2000 Avgust

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČ D ĐEFG HIJK L M NOP QRSŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov