O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju - z zanimivejšimi primeri iz sodne prakse

Miodrag Đorđević, 27.7.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Miodrag Đorđević, Pravna praksa, 21-22/20001. NAMEN IZPODBIJANJA 2. SUBJEKTI IZPODBIJANJA V STEČAJU 2.1. Aktivno legitimirani subjekt 2.1.1. Stečajni upniki 2.1.2. Stečajni upravitelj 2.2. Pasivno legitimirani subjekti 3. PREDMET IZPODBIJANJA 4. RAZLOGI IZPODBIJANJA 4.1. Oškodovanje stečajnih upnikov 4.2. Naklanjanje ugodnosti upnikom 4.3. D...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Sodni postopki v zvezi s stečajnim postopkom

dr. Vesna Rijavec, 27.7.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 21-22/20001. PRAVDNI POSTOPEK 1. 1. Pojem sporov v zvezi s stečajnim postopkom 1. 2. Atrakcija pristojnosti 1. 2. 1. Splošno 1. 2. 2. Stvarna pristojnost 1. 2. 2. 1. Razmerja med okrajnim in pokrožnim sodiščem 1. 2. 2. 2. Razmerja med sodišči splošne pristojnosti in specialnimi sodišči 1. 2. 3. Krajevna pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Denacionalizacija: Znova o krogu dedičev denacionaliziranega premoženja

Marta Jelačin, 27.7.2000

Denacionalizacija in lastninjenje, Dedovanje

Marta Jelačin, Pravna praksa, 21-22/2000Novela 78/1 člena ZDen (s popravkom "redakcijske napake") stvari še bolj zapleta Z 20. členom novele ZDen je spremenjen prvi odstavek 78. člena ZDen, ki je določal, da se dedovanje denacionaliziranega premoženja po umrlem denacionalizacijskem upravičencu, uvede z pravnomočnostjo odločbe o denacio...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Vrednostni papirji: Pokojninski bon in skrbniški račun

Snežana Harnik, 27.7.2000

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Snežana Harnik, Pravna praksa, 21-22/2000Pokojninski bon je otrok Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb(*1) (v nadaljevanju: ZPSPID) oziroma je domislek Vlade RS v težnji k čimprejšnjemu pokritju ali prikritju privatizacijske vrzeli. V skladu z zakonsko dikcijo pa je p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Orožno pravo: "ZOro-1" - skladnost z evropskim pravom?

mag. Tomaž Keresteš, 27.7.2000

Obramba

mag. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 21-22/2000Najprej sem spoštovanim bralcem dolžan pojasnilo: "Nisem strokovnjak za orožno pravo in vsa sledeča dognanja so plod mojega enotedenskega ukvarjanja s to problematiko!" V tem smislu tudi dopuščam možnost, da so nekateri moji izsledki povsem zgrešeni, pa vendar me je ob branju ZOro-1, s katerim sem s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Vrhovno sodišče RS: Izključitev iz družbe - nična določba družbene pogodbe

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Sodišča

, Pravna praksa, 21-22/2000436. člen ZGD, 103. člen ZOR Z družbeno pogodbo ni mogoče pooblastiti nadzornega sveta družbe z omejeno odgovornostjo niti njene skupščine, da odloča o izključitvi družbenika iz družbe. Takšna določba v družbeni pogodbi je nična.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Delovna razmerja: Denarna nadomestilo med brezposelnostjo in zamudne obresti

Martina Šetinc-Tekavc, 27.7.2000

Delovna razmerja

Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 21-22/2000Primer: Delavcu je prenehalo delovno razmerje kot trajno presežnemu delavcu, pri čemer je delodajalec delavcem ponudil, da lahko soglašajo z opredelitvijo za tehnološki presežek, delavec pa je to možnost sprejel. Zavod za zaposlovanje(*1) delavcu na podlagi 16. alinee 1. odstavka 19. člena zakona...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Sodstvo: Moč ali nemoč soodločanja v sodnih postopkih

Damijan Florjančič, 27.7.2000

Sodišča

Damijan Florjančič, Pravna praksa, 21-22/2000Sodniki porotniki V letu 2000 se izteka prvi mandat sodnikov porotnikov, ki so bili imenovani po določilih Zakona o sodiščih - ZS (Ur. l. RS, št. 19/94). Čeprav se je s tem zakonom spremenil postopek njihovega imenovanja v primerjavi s prej veljavnim Zakonom o rednih sodiščih (Ur. l. SRS, št. 10/...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Proti posegom v zasnovo notariata

Irena Vovk, 27.7.2000

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 21-22/2000Sredi tega meseca je prišla na povabilo Notarske zbornice Slovenije na obisk delegacija Mednarodne unije latinskega notariata (UINL), ki so jo sestavljali njen predsednik dr. Helmut Fessler ter dr. Klaus Woschnak in dr. Paolo Pasqualis. Delegaciji UINL in naših notarjev sta sprejela tudi predsednik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Sprememba imena po razvezi zakonske zveze (v ZR Nemčiji)

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 21-22/2000Slovenka, ki se je v času začasnega dela v Zvezni republiki Nemčiji tam poročila z nemškim državljanom in ima z njim 15-letnega otroka, se hoče vrniti z otrokom v domovino in se zaposliti doma. Zato je zaprosila pristojne nemške oblati, da ji dovolijo vrnitev prejšnjega slovenskega priimka z izbriso...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Državljani nekdanje SFRJ - dovoljenje za stalno prebivanje

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 21-22/2000Prva alinea 3. člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS (Ur. l. RS, št. 61/99) se razveljavi. Druga in tretja alinea 3. člena zakona iz prejšnje točke se razveljavita.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Štetje zavarovalne dobe s povečanjem

Jože Kuhelj, 27.7.2000

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 21-22/2000Delavka je bila zaposlena v tekstilnem podjetju, v katerem je bil lani uveden stečajni postopek. Vse do tedaj je delala na delovnem mestu, na katerem se ji je štela zavarovalna doba s povečanjem po stopnji 12/14. Prispevki za štetje zavarovalne dobe s povečanjem pa so bili plačani le do junija 1994....
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Denacionalizacija - najemno razmerje

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče, Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 21-22/2000Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega, drugega in tretjega odstavka 24. člena, drugega, šestega in sedmega odstavka 25. člena ter prvega odstavka 60. člena Zakona o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91, 56/92-odl. US, 13/93-odl. US, 31/93, 24/95-odl. US, 20/97-odl. US, 23/97-od...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Volitve - sistem delitve mandatov

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21-22/2000Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 79/93, 7/94, 33/94 in 70/95) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Parlamentarna preiskava

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče, Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 21-22/2000Zakon o parlamentarni preiskavi (Ur. l. RS, št. 63/93) ni v neskladju z Ustavo. Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Ur. l. RS, št. 63/93) ni v neskladju z Ustavo in z Zakonom o parlamentarni preiskavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Zakon o ustavnem sodišču s pojasnili

dr. Franc Grad, 27.7.2000

Ustavno sodišče

dr. Franc Grad, Pravna praksa, 21-22/2000Avtor dela, ki ga predstavljamo, je že vrsto let uveljavljen kot strokovnjak za pravno informatiko na področju ustavnega sodstva, ne samo pri ans, temveč tudi v tujini. V zadnjih letih pa se vse bolj uveljavlja tudi v strokovnih krogih, ki se vsebinsko ukvarjajo z ustavnopravno problematiko, in mu g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Borzno pravo

dr. Miha Juhart, 27.7.2000

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 21-22/2000Relativno skromno ponudbo strokovne literature, ki obravnava trg vrednostnih papirjev, je pred kratkim obogatila knjiga mag. Miloša Časa in Simone Jamnik Borzno pravo. Kot je verjetno znano, sta oba avtorja tudi profesionalno povezana z Ljubljansko borzo, zato jima je problematika organiziranih trgo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Izključitev otroka iz vrtca zaradi neplačila

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče, Predšolska vzgoja

, Pravna praksa, 21-22/2000Drugi odstavek 16. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Obdobni zdravstveni pregled - odsotnost z dela in nadomestilo plače

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

, Pravna praksa, 21-22/2000Delodajalec pošlje delavca na redni (obdobni) zdravstveni pregled. Stroške zdravstvenega pregleda nosi delodajalec. Ali je v primeru, ko je zdravstveni pregled v času delovnega časa delavca, potrebno šteti odsotnost delavca kot odsotnost z dela z nadomestilom plače in kako je v primeru, ko je zdravs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Ustavno sodišče RS: Preverjanje znanja v OŠ

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 21-22/2000Četrti odstavek 40. člena in peti odstavek 64. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96 in 33/97) nista v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Vacatio legis je mimo

Avtor ni naveden, 27.7.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 21-22/20001. Iz Ur. l. RS, št. 61/00 - velja od 21. julija: Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja - na novo določa, da ima zavod pravico in dolžnosti zahtevati plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, če ugotovi, da jih zavezanec ne plačuje; kot osnova za obračun...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Prepisano, ker ni preslišano: od 11. do 25. julija

Irena Vovk, 27.7.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 21-22/2000Sreda, 12. 7. Iz DZ. Parlamentarne počitnice bodo krajše: namesto do 10. septembra bodo poslanci na oddihu le do 20. avgusta. Zaradi odložilnega veta DS so poslanci ponovno odločali o zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in zakona o potnih listinah državljanov - oba so tudi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Slovenščina v pravni praksi (27.del): Vejica in "nagajivčki": veznik ali

dr. Monika Kalin-Golob, 27.7.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 21-22/2000Ostanimo v teh poletnih mesecih še pri vejici, in sicer tako, kot smo začeli, paberkujoče, nesistematično, glede na besedila, objavljena v Pravni praksi. Ob vezniku in sem pogosto opazila omahovanje še pri veznikih ali in kot. Oba sodita med "nagajive" veznike, ker pred njima vejico pišemo in ne piš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

Iz torkle: Vprašanje, katerega nisem mogel postaviti

dr. Marko Pavliha, 27.7.2000

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 21-22/2000Sredi junija sem prejel mikavno vabilo od okrožnega sodnika in predsednika Slovenskega sodniškega društva, zavidljivo podjetnega in sposobnega Aleša Zalarja, naj se na sam dan ameriške neodvisnosti kot gost udeležim okrogle mize z naslovom "Univerzalni vidiki neodvisnosti sodstva". Dogodek je bil iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄21-22

"Ustavi" EU naproti

Martina Kocjan, 27.7.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Martina Kocjan, Pravna praksa, 21-22/2000Države članice že pol stoletja postopno gradijo Evropsko unijo s pogodbami in protokoli, ki pa sedaj predstavljajo kompleksno strukturo, skozi katero se še pravniki stežka prebijamo. Amsterdamska pogodba je sicer skušala nekoliko poenostaviti pot skozi ta labirint s preštevilčenjem členov in razvelj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
21-22(34) 20(16)

Leto objave

< Vsi 2000 Julij

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐ EF G H I J K L M NOP QR SŠ T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov