O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Sindikalno organiziranje prekarnih delavcev

Rakovec Bodnaruk Janja, Franca Valentina, 10.2.2017

Delovna razmerja

mag. Janja Rakovec Bodnaruk, dr. Valentina Franca, Pravna praksa, 5/2017Tehnološki razvoj, vpliv globalnega trga in usmeritve gospodarstva k popolni prožnosti v zadnjih desetletjih spodbujajo fleksibilen trg dela, kar se med drugim kaže tudi v fleksibilnih, nestandardnih ali atipičnih oblikah dela, za katere se je uveljavil pojem prekarno delo. V prispevku se osredotočamo na prekarne oblike dela, ki so v Sloveniji najpogostejše, in sicer: zaposlitev za določen čas, delo prek agencij za zagotavljanje dela, zaposlitve s krajšim delovnim časom, študentsko delo ter pogodbeno delo v civilnih ali gospodarskih razmerjih. Treba je poudariti, da se te oblike kot prekarne obravnavajo le, če so prisotne določene značilnosti prekarnosti, kot so na primer nizka stopnja varnosti in stalnosti dela, nestalnost delovnega časa, nestalni dohodki in neredna plačila za delo, slaba zakonodajna zaščita, pomanjkljiv dostop do pravic in ugodnosti iz dela ter pomanjkanje kolektivnega zastopanja in pogajanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Od 24. januarja do 6. februarja

Patricij Maček, 10.2.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 5/2017 Torek, 24. 1. Obisk Poljske. Predsednik Vlade dr. Miro Cerar je na povabilo predsednice Sveta ministrov Republike Poljske Beate Szydło obiskal Poljsko. Sogovornika sta se strinjala, da so odnosi med državama dobri in da jih spremlja reden politični dialog, posebej sta p
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Otvoritev sodnega leta 2017 - med priložnostmi in tveganji

mag. Nina Betetto, 10.2.2017

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 5/2017Z otvoritvijo sodnega leta slovensko sodstvo na kratko predstavi stanje v sodstvu v preteklem letu in zlasti določi cilje za tekoče. Zavedajoč se, da mora biti prizadevanje za doseganje strateškega cilja - poštenega in učinkovitega postopka - usmerjeno, Vrhovno sodišče kot najvišje sodišče v državi ob otvoritvi določi ključne prioritete pri upravljanju s sodnimi postopki in ukrepe za njihovo izvajanje. Temelj sodne oblasti je sodnik in njegova odločitev, zato ukrepi sodne uprave niso namenjeni samim sebi, temveč podpori sojenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Ponovno primer napačno evidentiranega trenutka odvzema prostosti

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017Pobudnik, ki so mu policisti odvzeli prostost, kasneje pa je bil zoper njega odrejen pripor, je v pobudi Varuhu človekovih pravic (Varuh) med drugim izpostavil, da naj bi njegovo pridržanje s strani policije trajalo več kot 48 ur, torej več, kot dopušča peti odstavek 157. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Prostost naj bi mu namreč bila dejansko odvzeta 5. februarja 2016 ob 19.10 in ne ob 20.20, kot je bilo zapisano v odločbi o odvzemu prostosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Oglasi in jedilniki v tujem jeziku in javna raba slovenščine

Branka Knafelc, 10.2.2017

Ostalo

Branka Knafelc, Pravna praksa, 5/2017V šoli neprestano govorimo in učimo učence o rabi slovenščine v življenju in tudi oglaševanju. Bila sem na posvetu o rabi slovenščine, ki se je odvil v prostorih Državnega sveta 8. decembra 2016. Med drugim je bilo predstavljeno tudi poročilo o kršitvah pri oglaševanju (jedilnikov pred gostilnami, hoteli, vedno več firm ima v naslovih imena v angleškem jeziku ali v drugem tujem jeziku). V poročilu o kršitvah pa je bilo predstavljeno, da so bile prijavljene le štiri prijave kršitev glede uporabe slovenščine. Vprašanje: sem na primer inšpektor za delo, med moje naloge sodi tudi pregled teh kršitev. Kot inšpektor hodim denimo po Čopovi ulici v Ljubljani in vidim na vsakem koraku kršitve v zvezi z uporabo slovenščine, ker so vsi oglasi pretežno v angleščini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Evropa

Patricij Maček, 10.2.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 5/2017 Torek, 24. 1. Ukrepi za pravice državljanov EU. Evropska komisija je objavila tretje poročilo o državljanstvu, v katerem je predstavila ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo lahko državljani Evropske unije (EU) pri delu, na potovanjih in pri študiju ali udeležbi na
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Med elitizmom in podaljšanim bivanjem

mag. Sandi Kodrič, 10.2.2017

Višje in visoko šolstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 5/2017Februarja se z informativnimi dnevi začenja obdobje vpisovanja na univerze. Naš razbohoteni visokošolski sistem je prijazno neselektiven do bodočih študentov, saj razpisujemo več mest, kot je sploh kandidatov, ki zaključujejo srednje šole. Za vsakogar se bo našlo mesto. V čigavem interesu je tako stanje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Fortuna fortes metuit, ignauos premit

Janez Kranjc, 10.2.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 5/2017Misel je vzeta iz Senekove tragedije Medea (159). Slovensko bi se glasila: Usoda se boji pogumnih (in) preganja strahopetne. Izreče jo Medeja, ki snuje maščevanje, v pogovoru z dojiljo. Ta jo skuša odvrniti od njene namere. Medeja ji odvrne, da je za nasvet dojemljiva le majhna bolečina. Velike nesreče ni mogoče skriti, zato ji ugaja odkrit spopad. Ko jo dojilja prepričuje, da naj zadrži napad besa, saj se je mogoče braniti tudi mirno, ji Medeja odgovori, da se usoda boji pogumnih in preganja plašne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Pravica do pitne vode: papir prenese vse, z njim pa si lahko tudi kaj obrišemo

Blaž Kovač, 10.2.2017

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

Blaž Kovač, Pravna praksa, 5/2017Državni zbor RS je 17. novembra lani sprejel spremembe Ustave, s katerimi je v katalog ustavnih pravic dodal pravico do pitne vode. Na prvi pogled neukemu poteza v pravo smer. Vsakdo ima pravico do pitne vode, pravi odslej 70.a člen Ustave, vendar pa se zavoljo teh nekaj besed ne bo spremenilo prav nič. Več kot o sami vodi sprememba pove o stanju naše države, pravno-politični kulturi naše demokracije, sposobnosti odločanja (državne uprave in politike) in pomembnosti populizma. Ter o kakovosti slovenske pravne stroke v državni upravi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017 26. januar - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah. 27. januar - predlog zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, - zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije s točko dnevn
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Načelo abstraktnosti menične zaveze

mag. Polona Kukovec, 10.2.2017

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Polona Kukovec, Pravna praksa, 5/2017Menica je abstraktni vrednostni papir, kar pomeni, da pravica iz te listine obstaja ne glede na veljavnost temeljnega razmerja, ki je podlaga za njegovo izdajo. To načelo ni samo sebi namen in je prvenstveno namenjeno zaščiti (dobrovernega) tretjega, ki je menico veljavno pridobil. Zaradi načela abstraktnosti je zoper njega obseg ugovorov meničnih zavezancev močno zmanjšan. V prispevku me bo zanimal učinek izpostavljenega načela pri menici, ki je ostala v rokah strank temeljnega razmerja. Z naslonitvijo na judikate Vrhovnega sodišča in s stališča teorije bom predstavila obseg ugovorov, ki jih ima v takšnem primeru na voljo menični zavezanec, s posebnim poudarkom na dopustnosti uveljavljanja ugovora iz temeljnega razmerja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Sklanjanje moških imen in priimkov z (ne)obstojnim polglasnikom

dr. Nataša Hribar, 10.2.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 5/2017Za samostalnike moškega spola, katerih osnova se končuje na neobstojni polglasnik (ki ga večinoma zapisujemo z -e-), v slovenskem knjižnem jeziku velja, da pri sklanjanju, pogosto pa tudi pri tvorjenju npr. vrstnih ali svojilnih pridevnikov ta polglasnik izpada, npr. v osnovah na -ec (znanec - znanca - znančev), -ek (dedek - dedka - dedkov), -en (kamen - kamna - kamnit), -er (veter - vetra - vetrni), -em (turizem - turizma), -el (posel - posla - poslovni), -elj (krhelj - krhlja - krhljast), -enj (ogenj - ognja - ognjeni). Kadar se na koncu osnove pojavi več soglasnikov, ki jih drugega ob drugem težko izgovorimo, se polglasnik tudi pri sklanjanju ohrani, saj nam s tem omogoči, da soglasniški sklop sploh lahko izgovorimo. Npr. v besedi jezdec bi se ob izpadu polglasnika v odvisnih sklonih drug ob drugem pojavili soglasniki z, d in c (*jezdca), pri tvorbi pridevnika pa soglasniki z, d in č (*jezdčev), ki jih je v sklopu nekoliko težje izgovoriti; zato polglasnik v vseh sklonih in tvorjenkah ohranjamo: jezdec - jezdeca - jezdečev. (No, tujci, ki se učijo slovenščino, se s tem argumentom marsikdaj ne strinjajo, predvsem zaradi dejstva, da imamo besede, v katerih drug ob drugem stoji precej več soglasnikov kot v zgornjih besedah, pa zanje nikakor ne rečemo, da vsebujejo težko izgovorljiv soglasniški sklop; nahrbtnik ali srebrn sta samo dve od teh, da o samostalniku vzdržljivost in glagolu razžvrkljati sploh ne govorim.)
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Pavšalna obveznost hrambe podatkov o prometu in o lokaciji je (še vedno) v nasprotju s pravom Unije

Zoran Skubic, 10.2.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 5/2017"Če bi bili ljudje angeli, potem ne bi potrebovali vlade. Če pa bi, v nasprotju s tem, angeli vladali ljudem, potem ne bi potrebovali niti notranjega niti zunanjega nadzora nad vlado. Pri vsakem poskusu oblikovati vlado, ki naj bi jo ljudje izvajali nad ljudmi, pa je največja težava naslednja: najprej moramo vlado usposobiti za to, da bo zmožna nadzorovati tiste, ki jim vlada, nato pa jo moramo prisiliti še k temu, da bo nadzorovala samo sebe." S temi besedami Jamesa Madisona, četrtega predsednika Združenih držav Amerike, se prične uvod sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Saugmandsgaarda ?eja v obravnavanih zadevah, ki se neposredno nanašata na vprašanje zakonite hrambe komunikacijskih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Stavka zaposlenih v orkestru Slovenske filharmonije

dr. Janez Novak, 10.2.2017

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Pravna praksa, 5/2017Od konca novembra 2016 javna občila sporočajo, da so zaposleni v orkestru Slovenske filharmonije (SF) novembra 2016 zagrozili s stavko, če ne bodo izpolnjene njihove stavkovne zahteve (navedene so v točki 2.1.). Ob zahtevah iz sklepa o stavki so zahtevali tudi spoštljivo delovno okolje (brez žalitev in trpinčenja, "mobbinga") in zagotovitev aktivne vloge pri izbiri novega direktorja in dirigenta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Vsebina PP št.5/2017

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/20173-4 UVODNIK mag. Nina Betetto Otvoritev sodnega leta 2017 - med priložnostmi in tveganji 6-8 GOSPODARSKO PRAVO Branka Sedmak Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) 8-9 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO mag. Niko Pušnik Deset razlogov za podpo
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Rule 41 (pravilo 41)

Primož Križnar, 10.2.2017

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Primož Križnar, Pravna praksa, 5/2017"Execute rule 66!" in večina jedijev v Galaktični republiki je zaradi izdaje padla pod streli vojakov, ki so jim poveljevali. No, Rule 41 novih usmrtitev oseb v izmišljenem in resničnem svetu ne prinaša, a vseeno simbolizira smrt - tokrat za anonimnost in komunikacijsko zasebnost kar na globalni ravni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017 10. februar 1979 - Edvard Kardelj V Ljubljani je umrl slovenski politik, publicist in marksistični teoretik Edvard Kardelj. Bil je med ustanovitelji Osvobodilne fronte, član vrhovnega štaba Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije in član predsedstva Avnoja. Po letu 1945 je b
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Ur. l. RS, št. 5/17) - veljati začne 18. februarja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Možgansko hekanje

dr. Aleš Završnik, 10.2.2017

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 5/2017Spremljanje hekerstva kot kulturnega fenomena (tj. hekerjev, ki so začeli z logiko delitvene ekonomije, po kateri računalniške kode ne patentiraš, ampak jo prosto deliš z drugimi - t. i. "white hat" hekerji) in kot kriminalnega fenomena (tj. hekerjev, ki so zgolj novodobna različica organizirane kriminalitete - t. i. "black hat" hekerji) občasno privede do izzivov "izven okvirov". Če so možgani zgolj obdelovalci podatkov, nevrotransmiterske povezave pa biološki ekvivalent interneta, je postalo s časom logično, da analiza vedno večje količine podatkov v "podatkovni družbi" posnema možgane - in od tod računalniške nevronske mreže. Ali je nasledek tega tudi ta, da je mogoče hekati naše možgane?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 119. redni seji (26. januar 2017): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, - Letni program športa v Republiki Sloveniji 2017, - Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Veljavnost kolektivne pogodbe

Miha Šercer, 10.2.2017

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 5/2017V naših pogodbah o zaposlitvi, ki so bile pripravljene še v času veljavnosti panožne kolektivne pogodbe, ki ne velja več, se tudi izrecno sklicujemo na to kolektivno pogodbo, tako kot to zahteva Zakon o delovnih razmerjih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Pravice in obveznosti delavke v času odpovednega roka

mag. Nataša Belopavlovič, 10.2.2017

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 5/2017Delavki smo redno iz poslovnega razloga odpovedali pogodbo o zaposlitvi. Ker gre za delavko, ki smo jo pred nekaj leti prevzeli od drugega delodajalca, smo ji kot njegov pravni naslednik dolžni zagotoviti relativno dolg odpovedni rok.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 10.2.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 5/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Pravni napovednik

Patricij Maček, 10.2.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 5/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)

Branka Sedmak, 10.2.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, TRGOVINA

Branka Sedmak, Pravna praksa, 5/2017Državni zbor je 22. novembra 2016 sprejel nov Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), ki je začel veljati 3. decembra 2016, uporabljati pa se začne 3. marca 2017. Drugače od svojega predhodnika (ZPotK-1), ki je imel, vključno s prehodnimi in končnimi določbami, 45 členov, ima novi zakon kar 110 členov. V nadaljevanju je prikazanih nekaj novosti, ki jih uvaja.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2017(37)
> Februar(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJK LM N OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov