O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Pavšalna obveznost hrambe podatkov o prometu in o lokaciji je (še vedno) v nasprotju s pravom Unije

Zoran Skubic, 10.2.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 5/2017"Če bi bili ljudje angeli, potem ne bi potrebovali vlade. Če pa bi, v nasprotju s tem, angeli vladali ljudem, potem ne bi potrebovali niti notranjega niti zunanjega nadzora nad vlado. Pri vsakem poskusu oblikovati vlado, ki naj bi jo ljudje izvajali nad ljudmi, pa je največja težava naslednja: najprej moramo vlado usposobiti za to, da bo zmožna nadzorovati tiste, ki jim vlada, nato pa jo moramo prisiliti še k temu, da bo nadzorovala samo sebe." S temi besedami Jamesa Madisona, četrtega predsednika Združenih držav Amerike, se prične uvod sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Saugmandsgaarda ?eja v obravnavanih zadevah, ki se neposredno nanašata na vprašanje zakonite hrambe komunikacijskih podatkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Sklanjanje moških imen in priimkov z (ne)obstojnim polglasnikom

dr. Nataša Hribar, 10.2.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 5/2017Za samostalnike moškega spola, katerih osnova se končuje na neobstojni polglasnik (ki ga večinoma zapisujemo z -e-), v slovenskem knjižnem jeziku velja, da pri sklanjanju, pogosto pa tudi pri tvorjenju npr. vrstnih ali svojilnih pridevnikov ta polglasnik izpada, npr. v osnovah na -ec (znanec - znanca - znančev), -ek (dedek - dedka - dedkov), -en (kamen - kamna - kamnit), -er (veter - vetra - vetrni), -em (turizem - turizma), -el (posel - posla - poslovni), -elj (krhelj - krhlja - krhljast), -enj (ogenj - ognja - ognjeni). Kadar se na koncu osnove pojavi več soglasnikov, ki jih drugega ob drugem težko izgovorimo, se polglasnik tudi pri sklanjanju ohrani, saj nam s tem omogoči, da soglasniški sklop sploh lahko izgovorimo. Npr. v besedi jezdec bi se ob izpadu polglasnika v odvisnih sklonih drug ob drugem pojavili soglasniki z, d in c (*jezdca), pri tvorbi pridevnika pa soglasniki z, d in č (*jezdčev), ki jih je v sklopu nekoliko težje izgovoriti; zato polglasnik v vseh sklonih in tvorjenkah ohranjamo: jezdec - jezdeca - jezdečev. (No, tujci, ki se učijo slovenščino, se s tem argumentom marsikdaj ne strinjajo, predvsem zaradi dejstva, da imamo besede, v katerih drug ob drugem stoji precej več soglasnikov kot v zgornjih besedah, pa zanje nikakor ne rečemo, da vsebujejo težko izgovorljiv soglasniški sklop; nahrbtnik ali srebrn sta samo dve od teh, da o samostalniku vzdržljivost in glagolu razžvrkljati sploh ne govorim.)
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Možgansko hekanje

dr. Aleš Završnik, 10.2.2017

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 5/2017Spremljanje hekerstva kot kulturnega fenomena (tj. hekerjev, ki so začeli z logiko delitvene ekonomije, po kateri računalniške kode ne patentiraš, ampak jo prosto deliš z drugimi - t. i. "white hat" hekerji) in kot kriminalnega fenomena (tj. hekerjev, ki so zgolj novodobna različica organizirane kriminalitete - t. i. "black hat" hekerji) občasno privede do izzivov "izven okvirov". Če so možgani zgolj obdelovalci podatkov, nevrotransmiterske povezave pa biološki ekvivalent interneta, je postalo s časom logično, da analiza vedno večje količine podatkov v "podatkovni družbi" posnema možgane - in od tod računalniške nevronske mreže. Ali je nasledek tega tudi ta, da je mogoče hekati naše možgane?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Oglasi in jedilniki v tujem jeziku in javna raba slovenščine

Branka Knafelc, 10.2.2017

Ostalo

Branka Knafelc, Pravna praksa, 5/2017V šoli neprestano govorimo in učimo učence o rabi slovenščine v življenju in tudi oglaševanju. Bila sem na posvetu o rabi slovenščine, ki se je odvil v prostorih Državnega sveta 8. decembra 2016. Med drugim je bilo predstavljeno tudi poročilo o kršitvah pri oglaševanju (jedilnikov pred gostilnami, hoteli, vedno več firm ima v naslovih imena v angleškem jeziku ali v drugem tujem jeziku). V poročilu o kršitvah pa je bilo predstavljeno, da so bile prijavljene le štiri prijave kršitev glede uporabe slovenščine. Vprašanje: sem na primer inšpektor za delo, med moje naloge sodi tudi pregled teh kršitev. Kot inšpektor hodim denimo po Čopovi ulici v Ljubljani in vidim na vsakem koraku kršitve v zvezi z uporabo slovenščine, ker so vsi oglasi pretežno v angleščini.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Stavka zaposlenih v orkestru Slovenske filharmonije

dr. Janez Novak, 10.2.2017

Delovna razmerja

dr. Janez Novak, Pravna praksa, 5/2017Od konca novembra 2016 javna občila sporočajo, da so zaposleni v orkestru Slovenske filharmonije (SF) novembra 2016 zagrozili s stavko, če ne bodo izpolnjene njihove stavkovne zahteve (navedene so v točki 2.1.). Ob zahtevah iz sklepa o stavki so zahtevali tudi spoštljivo delovno okolje (brez žalitev in trpinčenja, "mobbinga") in zagotovitev aktivne vloge pri izbiri novega direktorja in dirigenta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 10.2.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 5/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017 10. februar 1979 - Edvard Kardelj V Ljubljani je umrl slovenski politik, publicist in marksistični teoretik Edvard Kardelj. Bil je med ustanovitelji Osvobodilne fronte, član vrhovnega štaba Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije in član predsedstva Avnoja. Po letu 1945 je b
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Rule 41 (pravilo 41)

Primož Križnar, 10.2.2017

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Primož Križnar, Pravna praksa, 5/2017"Execute rule 66!" in večina jedijev v Galaktični republiki je zaradi izdaje padla pod streli vojakov, ki so jim poveljevali. No, Rule 41 novih usmrtitev oseb v izmišljenem in resničnem svetu ne prinaša, a vseeno simbolizira smrt - tokrat za anonimnost in komunikacijsko zasebnost kar na globalni ravni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Pravni napovednik

Patricij Maček, 10.2.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 5/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Razlaga drugega odstavka 20. a člena ZOZP

Avtor ni naveden, 10.2.2017

ZAVAROVALNIŠTVO

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017Določila drugega odstavka 20.a člena ZOZP se ne sme razlagati tako, da ima zavarovalnica v vsakem primeru, ko je njena odgovornost sporna ali škoda ni v (celoti) ocenjena, na voljo tri mesece za reševanje oškodovančevega odškodninskega zahtevka in da šele potem pride v zamudo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)

Branka Sedmak, 10.2.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi, TRGOVINA

Branka Sedmak, Pravna praksa, 5/2017Državni zbor je 22. novembra 2016 sprejel nov Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), ki je začel veljati 3. decembra 2016, uporabljati pa se začne 3. marca 2017. Drugače od svojega predhodnika (ZPotK-1), ki je imel, vključno s prehodnimi in končnimi določbami, 45 členov, ima novi zakon kar 110 členov. V nadaljevanju je prikazanih nekaj novosti, ki jih uvaja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Sindikalno organiziranje prekarnih delavcev

Rakovec Bodnaruk Janja, Franca Valentina, 10.2.2017

Delovna razmerja

mag. Janja Rakovec Bodnaruk, dr. Valentina Franca, Pravna praksa, 5/2017Tehnološki razvoj, vpliv globalnega trga in usmeritve gospodarstva k popolni prožnosti v zadnjih desetletjih spodbujajo fleksibilen trg dela, kar se med drugim kaže tudi v fleksibilnih, nestandardnih ali atipičnih oblikah dela, za katere se je uveljavil pojem prekarno delo. V prispevku se osredotočamo na prekarne oblike dela, ki so v Sloveniji najpogostejše, in sicer: zaposlitev za določen čas, delo prek agencij za zagotavljanje dela, zaposlitve s krajšim delovnim časom, študentsko delo ter pogodbeno delo v civilnih ali gospodarskih razmerjih. Treba je poudariti, da se te oblike kot prekarne obravnavajo le, če so prisotne določene značilnosti prekarnosti, kot so na primer nizka stopnja varnosti in stalnosti dela, nestalnost delovnega časa, nestalni dohodki in neredna plačila za delo, slaba zakonodajna zaščita, pomanjkljiv dostop do pravic in ugodnosti iz dela ter pomanjkanje kolektivnega zastopanja in pogajanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Vsebina PP št.5/2017

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/20173-4 UVODNIK mag. Nina Betetto Otvoritev sodnega leta 2017 - med priložnostmi in tveganji 6-8 GOSPODARSKO PRAVO Branka Sedmak Novi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) 8-9 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO mag. Niko Pušnik Deset razlogov za podpo
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Od 24. januarja do 6. februarja

Patricij Maček, 10.2.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 5/2017 Torek, 24. 1. Obisk Poljske. Predsednik Vlade dr. Miro Cerar je na povabilo predsednice Sveta ministrov Republike Poljske Beate Szydło obiskal Poljsko. Sogovornika sta se strinjala, da so odnosi med državama dobri in da jih spremlja reden politični dialog, posebej sta p
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Pravice in obveznosti delavke v času odpovednega roka

mag. Nataša Belopavlovič, 10.2.2017

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 5/2017Delavki smo redno iz poslovnega razloga odpovedali pogodbo o zaposlitvi. Ker gre za delavko, ki smo jo pred nekaj leti prevzeli od drugega delodajalca, smo ji kot njegov pravni naslednik dolžni zagotoviti relativno dolg odpovedni rok.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Ponovno primer napačno evidentiranega trenutka odvzema prostosti

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017Pobudnik, ki so mu policisti odvzeli prostost, kasneje pa je bil zoper njega odrejen pripor, je v pobudi Varuhu človekovih pravic (Varuh) med drugim izpostavil, da naj bi njegovo pridržanje s strani policije trajalo več kot 48 ur, torej več, kot dopušča peti odstavek 157. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP). Prostost naj bi mu namreč bila dejansko odvzeta 5. februarja 2016 ob 19.10 in ne ob 20.20, kot je bilo zapisano v odločbi o odvzemu prostosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Otvoritev sodnega leta 2017 - med priložnostmi in tveganji

mag. Nina Betetto, 10.2.2017

Sodišča

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 5/2017Z otvoritvijo sodnega leta slovensko sodstvo na kratko predstavi stanje v sodstvu v preteklem letu in zlasti določi cilje za tekoče. Zavedajoč se, da mora biti prizadevanje za doseganje strateškega cilja - poštenega in učinkovitega postopka - usmerjeno, Vrhovno sodišče kot najvišje sodišče v državi ob otvoritvi določi ključne prioritete pri upravljanju s sodnimi postopki in ukrepe za njihovo izvajanje. Temelj sodne oblasti je sodnik in njegova odločitev, zato ukrepi sodne uprave niso namenjeni samim sebi, temveč podpori sojenja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Deset razlogov za podporo spremembi 240. člena KZ-1 (kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti)

mag. Niko Pušnik, 10.2.2017

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Niko Pušnik, Pravna praksa, 5/2017S predlagano spremembo kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti nedvomno postaja premoženjski delikt. Zakonski opis kot objektivni znak oziroma prepovedano posledico določa premoženjsko škodo, ki nastane na zaupanem premoženju, ali protipravno premoženjsko korist, pridobljeno sebi ali drugi osebi, ki se v večini primerov zrcali v škodi na zaupanem premoženju. Zaradi varovanja enotnosti pravnega reda, načela ultima ratio in akcesornosti kazenskega prava je nujno, da mora biti gospodarsko kaznivo dejanje najprej protipravno v okviru gospodarskega oziroma korporacijskega prava, tej protipravnosti pa je treba dodati poostren subjektivni element, torej naklep. To razmerje, ki poenostavljeno pove, da ne more biti nekaj kazenskopravno prepovedano, kar je civilnopravno dopustno, je teorija in tudi sodna praksa pripoznala z oceno, da je to kaznivo dejanje tiha napotitvena norma, ki zahteva, da se protipravnost dejanja presoja po civilnopravnih pravilih, večinoma po korporacijskem standardu vestnega in poštenega gospodarstvenika (263. člen ZGD-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 10.2.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 5/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Ur. l. RS, št. 5/17) - veljati začne 18. februarja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Fortuna fortes metuit, ignauos premit

Janez Kranjc, 10.2.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 5/2017Misel je vzeta iz Senekove tragedije Medea (159). Slovensko bi se glasila: Usoda se boji pogumnih (in) preganja strahopetne. Izreče jo Medeja, ki snuje maščevanje, v pogovoru z dojiljo. Ta jo skuša odvrniti od njene namere. Medeja ji odvrne, da je za nasvet dojemljiva le majhna bolečina. Velike nesreče ni mogoče skriti, zato ji ugaja odkrit spopad. Ko jo dojilja prepričuje, da naj zadrži napad besa, saj se je mogoče braniti tudi mirno, ji Medeja odgovori, da se usoda boji pogumnih in preganja plašne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Med elitizmom in podaljšanim bivanjem

mag. Sandi Kodrič, 10.2.2017

Višje in visoko šolstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 5/2017Februarja se z informativnimi dnevi začenja obdobje vpisovanja na univerze. Naš razbohoteni visokošolski sistem je prijazno neselektiven do bodočih študentov, saj razpisujemo več mest, kot je sploh kandidatov, ki zaključujejo srednje šole. Za vsakogar se bo našlo mesto. V čigavem interesu je tako stanje?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Evropa

Patricij Maček, 10.2.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 5/2017 Torek, 24. 1. Ukrepi za pravice državljanov EU. Evropska komisija je objavila tretje poročilo o državljanstvu, v katerem je predstavila ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo lahko državljani Evropske unije (EU) pri delu, na potovanjih in pri študiju ali udeležbi na
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Trenutek izkazovanja osnovne sposobnosti gospodarskega subjekta v postopku javnega naročanja

Klemen Pohar, 10.2.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Klemen Pohar, Pravna praksa, 5/2017V vsakem postopku javnega naročanja morajo ponudniki izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti oziroma ne smejo obstajati razlogi za njihovo izključitev, pri čemer se običajno presoja izpolnjevanje pogojev v trenutku oddaje ponudbe. Postopki javnega naročanja so lahko dolgotrajni in izpolnjevanje oziroma neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti se lahko po oddaji ponudbe spremeni. Včasih se zato zastavi vprašanje, ali ne bi bilo primerno takega spremenjenega stanja upoštevati pri presojanju popolnosti oziroma dopustnosti oddane ponudbe. S tem vprašanjem se je ukvarjalo Sodišče EU v predstavljeni zadevi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Referendum v luči 25-letnice Ustave

Patricij Maček, 10.2.2017

Ustavno sodišče, Splošni državni akti, simboli in prazniki

Patricij Maček, Pravna praksa, 5/2017"Odnos države do ustave je odraz njene zrelosti," je v uvodnem nagovoru na okrogli mizi Referendum v luči 25-letnice ustave, ki je potekala 19. januarja na PF Univerze v Ljubljani v organizaciji Društva za ustavno pravo Slovenije, med drugim povedal nekdanji sodnik Ustavnega sodišča, upokojeni profesor na PF Univerze v Ljubljani in predsednik društva dr. Franc Grad.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄5

Veljavnost kolektivne pogodbe

Miha Šercer, 10.2.2017

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 5/2017V naših pogodbah o zaposlitvi, ki so bile pripravljene še v času veljavnosti panožne kolektivne pogodbe, ki ne velja več, se tudi izrecno sklicujemo na to kolektivno pogodbo, tako kot to zahteva Zakon o delovnih razmerjih.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 5

Leto objave

< Vsi
2017(37)
> Februar(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G H IJK LM N OP QR S Š T UVWXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov