O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Pri večini predpisov kršen rok za javno obravnavo

Toni Tovornik, 11.5.2017

Pravoznanstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 18/2017Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) je pred sedmimi leti vklopil števec kršitev 30-dnevnega posvetovanja z javnostjo pri pripravi predpisov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Pravno mišljenje kot prva žrtev neke dobe

dr. Rok Svetlič, 11.5.2017

Pravoznanstvo

dr. Rok Svetlič, Pravna praksa, 18/2017Naslednje vrstice bomo posvetili pojavu, ki na zahrbten način ogroža zahodno pravno in demokratično kulturo. Ne nastopa, denimo, v obliki definiranega (političnega) programa, ki bi nasprotoval temeljnim vrednotam neke družbe. Prisoten je kot na videz nevtralen medij, ki zajema sleherni družbeni odnos, zato ni lahko prepoznati njegove škodljivosti. Gre za formalistično, mehanicistično mišljenje, ki je popolnoma slepo za vsebinsko raven družbenih problemov. Izčrpava se v brezmejnem drobljenju, napotuje na neštete kategorizacije - denimo na obrazcih, v poročilih, odločbah -, ki uporabnike silijo v nesmiselno členjenje materije. Kljub navidezni natančnosti je to povsem nenatančno mišljenje, ki ni zmožno zajeti ključnih pojmov zahodne civilizacije: od človekovih pravic, dostojanstva, prek univerze in znanosti, do konkretnih medsebojnih razmerij med pravnimi subjekti. Evropo - ki stoji in pade na tradiciji humanizma - ta pojav ogroža bolj kot porast političnih populizmov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 11.5.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2017 11. maj 1920 - Prve fašistične čete V Trstu so ustanovili prve oborožene fašistične čete v Italiji. Te čete so požigale slovenske in delavske domove in ustanove ter se znašale nad slovensko manjšino in vsemi, ki so nasprotovali fašističnemu nasilju ali se mu upirali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Zdravstveni pregledi delavcev

mag. Suzana Pisnik, 11.5.2017

Delovna razmerja

mag. Suzana Pisnik, Pravna praksa, 18/2017Delodajalec je dolžan zagotavljati redne zdravstvene preglede delavcev z namenom varovanja zdravja, življenja in delovne zmožnosti, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, preprečevanja poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in invalidnosti. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) delodajalca zavezuje, da mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa nalaga delavcu, da mora spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Spoštovanje mednarodnega prava ni prosta izbira države

dr. Ana Polak Petrič, 11.5.2017

Pravoznanstvo

dr. Ana Polak-Petrič, Pravna praksa, 18/2017Sodobna mednarodna skupnost in odnosi med državami v njej temeljijo na pravnem redu, na vzajemnih pravicah in obveznostih, ki so namenjene zagotavljanju stabilnih, varnih in predvidljivih mednarodnih odnosov ter mirnemu sobivanju. Spoštovanje mednarodnopravnih obveznosti, ki jih države sicer skladno s svojo suverenostjo sprejemajo prostovoljno, je zato nujni pogoj za delovanje takšne mednarodne ureditve in vladavino prava v mednarodnih razmerjih. Načelo pacta sunt servanda je eno temeljnih načel mednarodnega prava, ki ne more biti predmet arbitrarne in proste presoje aktualnih in posameznih političnih elit ali oblastnikov. Teze o spoštovanju mednarodnega prava le takrat, ko to koristi "interesom države in njenim državljanom", so na dolgi rok škodljive in nevarne, tako za posamezno državo kot tudi za celotno mednarodno skupnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Neodgovorno ravnanje z odpadnimi gumami: Slovenija ponovno kršila okoljsko pravo Unije

Zoran Skubic, 11.5.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 18/2017Primer Bukovžlak (C-140/14) ni edini kolektivni madež, ki ga je zoper pripadajoči korpus okoljskega prava Unije zagrešila Slovenija. Sodišče (EU) je pred nedavnim razsodilo, da so pristojne slovenske oblasti opustile oziroma malomarno izvrševale svoja nadzorstvena pooblastila v primeru odlagališča (pretežno) odpadnih gum v bližini Lovrenca na Dravskem polju, znanega predvsem po dveh požarih, ki sta skoraj ušla nadzoru. A zgodilo se ni (skoraj) nič. Je v Sloveniji sanacija te in drugih najhujših in najbolj očitnih ran na okolju res obsojena šele na intervencijo domačih in prepogosto tudi tujih sodišč?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

Patricij Maček, 11.5.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2017Potrebujete informacije ali nasvete s področja računovodstva, financ ali davkov? Vse to vam nudi spletna stran Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (RFR), v katero se lahko tudi včlanite in tako pridobite še dodatne ugodnosti. Zveza RFR, ki deluje že skoraj 60 let in se je pogosto spreminjala, se pri svojem delu osredotoča na potrebe računovodij in oseb v sorodnih poklicih v praksi, saj širi in poglablja njihovo teoretično znanje, sodeluje pri razvijanju stroke, pripravi in sprejemanju predpisov, standardov in drugih pravil ter sooblikuje in uveljavlja kodeks poklicne etike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Ali so pri zadržanju v psihiatrični bolnišnici dovoljeni tudi medicinski posegi brez privolitve

Ivan Šelih, 11.5.2017

Človekove pravice

Ivan Šelih, Pravna praksa, 18/2017Ob obravnavanju ene izmed pobud se je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) podrobneje ukvarjal z vprašanjem dovoljenosti uporabe prisilnih ukrepov, kot je uporaba zdravila, namenjenega (predvsem) umiritvi pacientke, ki je bila neprostovoljno hospitalizirana v eni izmed psihiatričnih bolnišnic. V pobudi Varuhu je ta namreč izpostavila medikamentozno terapijo, ki naj bi bila uporabljena kljub njenemu nasprotovanju. Prav tako je osebju bolnišnice očitala grob odnos v času hospitalizacije, predvsem ob injiciranju zdravila proti njeni volji. Posebej je izpostavila tudi, da naj bi ji ob tem slekli spodnji del trenirke in spodnje hlače ter jo tako (brez oblačil) prenesli po hodniku vpričo drugega osebja in pacientov. Ker menimo, da gre za problematiko, ki je zanimiva tudi za širši krog javnosti, želimo s tem prispevkom nanjo še dodatno opozoriti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Kateri interni akti so (ne)obvezni

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 11.5.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 18/2017Smo delodajalec v zasebnem sektorju in nas zanima, kateri interni akti so obvezni in kateri ne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Razpisi

Avtor ni naveden, 11.5.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2017 Ur. l. RS, št. 20/17 1. Vodja Okrožnega državnega tožilstva - Ministrstvo za pravosodje; rok je 12. maj. Ur. l. RS, št. 22/17 2. Pomočnik državnega pravobranilca - Ministrstvo za pravosodje; rok je 13. maj. 3. Okrožni sodnik - Vrhovno
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Pametne naprave naj upravljajo pametni ljudje

Asja Strgaršek, 11.5.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Asja Strgaršek, Pravna praksa, 18/2017Družba IUS Software (GV Založba) je v sodelovanju z Info Hišo 6. in 7. aprila 2017 na Bledu že tretjič pripravila Dneve prava zasebnosti in svobode izražanja. Na dogodku je sodelovalo 16 vrhunskih predavateljev, ki so udeležencem v štirih sekcijah predstavili nekaj najaktualnejših tem s področja zasebnosti in svobode izražanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Izvirno pridobljena lastninska pravica na nepremičnini kot izločitvena pravica v stečaju

Slađana Vrenčur, 11.5.2017

Lastnina in druge stvarne pravice

Slađana Vrenčur, Pravna praksa, 18/2017Izločitveni upnik je upnik, ki v postopku zaradi insolventnosti uveljavlja izločitveno pravico proti insolventnemu dolžniku, in je tisti pravni subjekt, ki je lastnik stvari. Na izločitveno pravico začetek stečajnega postopka ne vpliva (drugi odstavek 279. člena ZFPPIPP). Pravno podlago za izločitveno pravico predstavlja pod določenimi pogoji tudi pridržek lastninske pravice za prodajalca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Rok za izplačilo regresa, če se delavec zaposli po 1. juliju

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 11.5.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 18/2017Avgusta načrtujemo zaposlitev novega delavca. Zanima nas, kdaj smo mu dolžni izplačati regres za letni dopust za leto 2017 glede na to, da je rok za plačilo regresa za druge delavce 1. julij?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Davčna obravnava dohodkov iz kuponskih obveznic in delnic

Avtor ni naveden, 11.5.2017

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2017Pojasnilo FURS, 2. izdaja, april 2017; veljavnost 1. januar 2017 Kuponske obveznice V nadaljevanju posredujemo splošno pojasnilo v zvezi z davčnimi posledicami trgovanja z vrednostnimi papirji (kuponskimi obveznicami in delnicami), katerih izdajatelji so domače in tuje o
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Sodniki in izzivi poklicne etike

Patricij Maček, 11.5.2017

Sodišča

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2017"Sodstvo, ki zahteva neodvisnost, obenem pa zavrača odgovornost, ne bo pridobilo zaupanja javnosti," je opozorila vrhovna sodnica in nekdanja predsednica Sodnega sveta dr. Mateja Končina Peternel, ki je v okviru izbirnega predmeta magistrskega študija Etika pravniških poklicev na PF Univerze v Ljubljani na povabilo dr. Aleša Novaka dne 4. aprila spregovorila o izzivih sodniške poklicne etike.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Vsebina PP št.18/2017

Avtor ni naveden, 11.5.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/20173-4 UVODNIK dr. Ana Polak Petrič Spoštovanje mednarodnega prava ni prosta izbira države 6-8 FILOZOFIJA PRAVA dr. Rok Svetlič Pravno mišljenje kot prva žrtev neke dobe 8-9 DELOVNO PRAVO mag. Suzana Pisnik Zdravstveni pregledi delavcev
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Google koledar

Matej Vošner, 11.5.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Matej Vošner, Pravna praksa, 18/2017Ali lahko delodajalec zaradi poenostavitve vpisovanja dopustov ustvari vnos v Google koledar za skupno rabo, v katerega bi vpisal zaposlene z imenom in prvo črko priimka, pri čemer bi povezavo do koledarja prejeli le zaposleni?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Od 18. aprila do 8. maja

Patricij Maček, 11.5.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2017 Sreda, 19. 4. Presoja ustavnosti ZTuj-2. Varuh človekovih pravic (Varuh) je na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti 10.b člena (ukrepanje ob spremenjenih razmerah na področju migracij) Zakona o tujcih (ZTuj-2) zaradi neskladja z 2., 14., 18., 22., 25. in 3
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Tamara Petrović, 11.5.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Tamara Petrović, Pravna praksa, 18/2017Glede na rezultate raziskave javnega mnenja iz leta 2015 se več kot polovica anketirancev strinja, da predstavlja posredovanje osebnih podatkov čedalje večji del sodobnega življenja in da nimajo popolnega nadzora nad svojimi osebnimi podatki. Rezultati iste raziskave so tudi pokazali, da skoraj tri četrtine anketirancev meni, da bi za kakršnokoli obdelavo njihovih osebnih podatkov moralo biti zahtevano njihovo izrecno dovoljenje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Evropa

Patricij Maček, 11.5.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 18/2017 Torek, 18. 4. Jedrska varnost. Evropska komisija (EK) je v okviru skupnega celovitega načrta ukrepanja podpisala doslej prvi projekt za sodelovanje z Iranom na področju jedrske varnosti. Namen projekta v višini 2,5 milijona evrov je okrepitev zmogljivosti iranskega regu
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 11.5.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 18/2017 19. april - predlog zakona o spremembah Zakona o motornih vozilih, - predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju proda
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Otium sine litteris mors est, et hominis vivi sepultura

Janez Kranjc, 11.5.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 18/2017Misel je vzeta iz Senekovega 82. pisma Luciliju (Ep. 82, 3). Slovensko bi se glasila: Prosti čas brez umske dejavnosti je smrt in pokop pri živem telesu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

"Reštartajte se!" - ideologija velikega podatkovja

dr. Aleš Završnik, 11.5.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 18/2017Težko se je strinjati s Petrom Thielom, ustanoviteljem Palantirja, ki oskrbuje ameriško vojsko in obveščevalno skupnost z najbolj etično spornimi programskimi orodji za vojaško opremo (na primer z umetno inteligenco za napade z brezpilotniki). A strinjati se je mogoče z Thielovimi navedbami, da Silicijeva dolina ni izpolnila velikih pričakovanj (moderne dobe), da ni naslovila velikih vprašanj našega časa. Kot sam nazorno pravi, nas pametni telefoni slepijo, da ne vidimo 100 let starih železnic. A ta logika je natančna in bi jo bilo treba potegniti naprej: Silicijeva dolina (beri: Google, Facebook itn.) oziroma spremljajoča ideologija zagonskih podjetij ne naslavlja dovolj zares temeljnih vprašanj, na primer privatiziranja naravnih virov, "slumizacije" planeta, družbene neenakosti (glej poročilo Oxfam 2017, ki ugotavlja, da ima osem belih moških v lasti polovico svetovnega bogastva), revščine, dnevno umrlih otrok zaradi lakote itn., kar lahko povzamemo s pojmom socialne pravičnosti; razen če še kdo verjame v pravljico "ekonomije kapljanja" (ang. trickle down economics) in upa, da bo s preobilno naložene mize padla kaka drobtina - veliko sreče!
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Zakonitost, oholost in zdrava pamet

dr. Jože Mencinger, 11.5.2017

Pravoznanstvo

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 18/2017Odločbe evropskih oblasti me le redkokdaj navdušijo; pred leti me je prijetno presenetila odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice o neprenesenih vlogah v NLB, tokrat pa odločba o tem, da mora država plačati odškodnino, ker je naše sodišče nekomu za 124 evrov dolga vzelo hišo. Odločitvi sta v našo, torej tudi mojo, škodo, a obe imata opraviti z oholostjo in nerazumnostjo slovenskih oblasti, ki se razpreda od ene veje do druge. Od tod vse manj zaupanja v vse veje oblasti, ki naj bi uživale zaupanje, in vse manj spoštovanja do predstavnikov, ki naj bi uživali spoštovanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄18

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 11.5.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 18/2017Sodbe Sodišča
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 18

Leto objave

< Vsi
2017(34)
> Maj(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEFGH IJ K LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov