O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Stroški najemnine v posebni stečajni masi in položaj ločitvenih upnikov

dr. Tone Jagodic, 16.3.2017

Civilni sodni postopki, Obligacije

dr. Tone Jagodic, Pravna praksa, 10/2017Pri vodenju stečajnih postopkov se pogosto pojavljajo tudi vprašanja, v kolikšni meri so ločitveni upniki dolžni nositi stroške, ki nastanejo v času od začetka stečajnih postopkov. Zlasti se problematika pojavlja v primerih, kadar stroški, povezani z določenimi deli premoženja stečajnega dolžnika, presegajo vrednost posameznega dela premoženja, na katerem je priznana ločitvena pravica. V tovrstnih primerih je treba odgovoriti na vprašanja, kako porazdeliti nastale stroške oziroma do katere višine je z njimi možno obremeniti posamezno posebno stečajno maso in jih v posledici nosijo ločitveni upniki in katere stroške, ki nastanejo s premoženjem, ki spada v posebno stečajno maso, krijejo navadni upniki iz splošne stečajne mase. Odgovor na to tematiko je toliko bolj aktualen, ker sodna praksa pri obravnavi te tematike, zlasti pri najemnini kot strošku, ki nastane v stečajnem postopku, ni povsem enotna.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Posebna ureditev mora biti prilagojena naravi pravice do pokojnine

Avtor ni naveden, 16.3.2017

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 109/06 - UPB4) je bil v neskladju z Ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Pravni napovednik

Patricij Maček, 16.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Velika in mala začetnica pri imenih blagovnih znamk

dr. Nataša Hribar, 16.3.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 10/2017V preteklem kotičku sem se dotaknila rabe velike in male začetnice pri poimenovanjih, ki jih je prinesel razvoj novih tehnologij. Kot se je izkazalo, je meja med poimenovanji, ki jih v določenih kontekstih lahko prenesemo med generična (omenila sem Word/word in Excel/excel) in jih torej lahko zapisujemo z malo začetnico, ter tistimi, ki jim take generičnosti ne moremo pripisati in jih moramo torej pisati z veliko, saj gre za lastna imena (npr. Facebook, Twitter), zelo tanka; marsikdaj je zato za uporabnike - sama se prav tako štejem mednje - težka odločitev, kako taka poimenovanja zapisovati. Še posebej, ker se je v preteklosti za mnoga imena te vrste, tudi npr. za Facebook, v rabi že uveljavila tudi mala začetnica (nekatere medijske hiše so se npr. odločile za malo začetnico).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 16.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Ob drugem prenosu preživi le vsako sedmo družinsko podjetje

Kaja Batagelj, 16.3.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kaja Batagelj, Pravna praksa, 10/2017"Bistvo je, da se bolj kot staršem ali predhodnikom dokažeš sam sebi," je na okrogli mizi "Generacijska priložnost - prenos lastništva v družinskem podjetju", ki je potekala v organizaciji združenja Slovenian Business Club 16. februarja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, dejal zamejski podjetnik in soustanovitelj podjetja Primo Aroma Fabrizio Polojaz. Dogodek je privabil več kot 150 udeležencev vseh generacij, ki so očitno zaznali pomen te teme in pomanjkanje odgovorov na nekatera ključna vprašanja. "Naša država je stara 25 let in toliko so stara tudi naša podjetja. Ustanavljali smo jih z nekim zanosom, strastjo. Nikoli nismo razmišljali, da puščamo neko sled. Ta sled so tudi naši otroci," je na začetku pojasnil predsednik združenja Marjan Batagelj in dodal, "če oni teh podjetij ne želijo prevzeti, je to priložnost za nekoga drugega."
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Vsebina PP št.10/2017

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/20173 UVODNIK dr. Miha Juhart Kmetijska politika in promet s kmetijskimi zemljišči 6 DELOVNO PRAVO - ODMEV mag. Nina Scortegagna Kavčnik Še o mnenju komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu 7-10 JAVNE SLUŽBE Iztok Starc
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Izstopno obdavčenje nerealiziranih kapitalskih dobičkov fizičnih oseb

Alenka Antloga, 16.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Alenka Antloga, Pravna praksa, 10/2017 Sodišče Evropske unije (SEU) je odločilo, da Portugalska ni izpolnila obveznosti iz 21., 45. in 49. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter 28. in 31. člena Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru z dne 2. maja 1992, ko je sprejela in ohranila v veljavi določbo točke a devetega odstavka 10. člena Zakonika o davku od dohodkov fizičnih oseb (CIRS), v skladu s katero mora davčni zavezanec, ki zamenja deleže in prenese svoje prebivališče v tujino ter mu preneha status rezidenta na Portugalskem, nerealizirani kapitalski dobiček (tj. znesek, ki v skladu z osmim odstavkom 10. člena CIRS ni bil obdavčen ob zamenjavi deležev) vključiti v davčno osnovo za zadnje davčno obdobje, v katerem je še imel status davčnega zavezanca rezidenta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Odpoved noseči delavki

Miha Šercer, 16.3.2017

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 10/2017Ob izvedbi reorganizacije smo ugotovili, da je med presežnimi zaposlenimi tudi sodelavka, ki je noseča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Od 7. do 13. marca

Patricij Maček, 16.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2017 Torek, 7. 3. Delovni sestanek. Namestnika varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič in Ivan Šelih sta se udeležila delovnega sestanka na direktoratu za kaznovalno pravo in človekove pravice Ministrstva za pravosodja. Pogovor se je v večjem delu nanašal na načrtovane sprem
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Kmetijska politika in promet s kmetijskimi zemljišči

dr. Miha Juhart, 16.3.2017

Kmetijstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 10/2017Oblikovanje nove kmetijske politike in določitev razvojnih smeri kmetijstva kot gospodarske panoge pomembno vplivata na naše življenje jutri. Določitev dolgoročnih ciljev in prednostnih nalog prepustimo stroki, strokovnjakom pa bo verjetno treba prilagoditi tudi pravni red in oblikovati zakonske rešitve, ki bodo zagotavljale učinkovito uresničevanje ciljev in nalog. Možnost za uveljavljanje posebne ureditve, s katero se zagotavlja uresničevanje javnega interesa na področju kmetijske politike, izhaja iz drugega odstavka 71. člena Ustave RS, ki izrecno poudarja, da se varstvo kmetijskih zemljišč uredi z zakonom. Če to določbo povežemo s splošno določbo 67. člena Ustave RS, ki opredeljuje, da zakon določa pogoje za pridobivanje in uživanje lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija, lahko sklenemo, da je določitev posebnih omejitev lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih in regulacija pravnih poslov, s katerimi se pridobi lastninska pravica na kmetijskih zemljiščih, utemeljena in znotraj meja ustavno dopustnega posega v lastninsko pravico kot temeljno človekovo pravico. Seveda pa je pri določanju teh omejitev treba upoštevati splošna merila, ki veljajo za omejevanje temeljnih človekovih pravic, predvsem pa test sorazmernosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Med pravno stroko in pravno znanostjo

dr. Janja Hojnik, 16.3.2017

Pravoznanstvo

dr. Janja Hojnik, Pravna praksa, 10/2017Nedavno sem se udeležila posveta na Pravni fakulteti v Bernu, kjer smo udeleženci iz dvanajstih evropskih držav razpravljali o vprašanjih vrednotenja pravne znanosti. Osnovna ugotovitev, ki je bila hkrati razlog za posvet, je bila ta, da so merila vrednotenja v Evropi zelo različna, kot so tudi okoliščine, v katerih se pravna znanost razvija. V državah, kot sta Nemčija in Švica, je virov (javnih in zasebnih), ki finančno podpirajo pravno znanost, veliko. V večini držav, mednje sodi tudi Slovenija, pa so ti viri zelo omejeni in raziskovalci so vse bolj prisiljeni iskati denar v konkurenčni tekmi na evropskih razpisih. Pri tem postane ključno vprašanje, katero delo je sploh znanstveno in kako ovrednotiti, katero je dobro, boljše in vrhunsko. Od teh ocen niso odvisni le projekti, temveč tudi zaposlovanje, napredovanje in ohranitev službe posameznikov, v nekaterih primerih tudi obstoj institucij. Od teh ocen je odvisno, kaj pravniki na fakultetah raziskujemo in pišemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Evropa

Patricij Maček, 16.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2017 Torek, 7. 3. Ženske v Evropi. Evropska komisija je pred mednarodnim dnevom žena izrazila podporo pravicam žensk v Evropi in drugod po svetu. Devet komisark in komisarjev je v skupni izjavi poudarilo, da Evropska unija (EU) podpira ženske v Evropi in po svetu vse od zače
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017 7. marec - predlog zakona o spremembah Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017. 8. marec - novo besedilo predloga zakona o dopolnitvah Zakona o dohodnini, - novo besedilo predloga zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Pridobivanje podatkov o osebnem dohodku pri drugem delodajalcu

Toni Tovornik, 16.3.2017

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2017Delavec, ki je bil pri sedanjem delodajalcu zaposlen za polni delovni čas, pri drugem delodajalcu pa osem ur na teden, je bil v daljšem bolniškem staležu. Ali lahko delodajalec zaradi uveljavljanja refundacije zahteva od delavca podatke o plači pri drugem delodajalcu, da bi računovodstvo pravilno obračunalo plačo in posredovalo pravilno vsoto na Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Javni poziv predsedniku vlade

Avtor ni naveden, 16.3.2017

Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 10/2017Skupina nevladnih organizacij, ki delujemo na področju človekovih pravic in nediskriminacije, z zaskrbljenostjo spremljamo medijska poročila v zvezi s pogoji delovanja Zagovornika načela enakosti - samostojnega državnega organa za varstvo pred diskriminacijo. Vlado Republike Slovenije javno pozivamo, da Zagovorniku nemudoma zagotovi:
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Obojestranska volja za odlog upokojitve

mag. Sandi Kodrič, 16.3.2017

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 10/2017Iz časov dodiplomskega študija na ljubljanski univerzi pred tridesetimi leti mi je ostal v spominu neki ostareli profesor. S težko roko je komajda pisal na tablo, predaval je počasi, jezik se mu je zatikal, skratka, mučile so ga starostne tegobe. In vendar je bil predstojnik katedre in nosilec predmeta, katerega vsebina je bila, kot smo študenti kmalu ugotovili, dokaj zastarela. Njegov "mladi" asistent je bil star že več kot štirideset let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Koncesijska razmerja v lekarniški dejavnosti po ZLD-1

Iztok Starc, 16.3.2017

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Iztok Starc, Pravna praksa, 10/2017V petek, 27. januarja 2017, je začel veljati novi Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), ki kot prvi sistemski zakon s področja zdravstvene dejavnosti na novo in celovito ureja podeljevanje koncesij zasebnim lekarniškim izvajalcem. Glede na dosedanjo ureditev predstavlja novi zakon korak naprej pri urejanju položaja zasebnih izvajalcev lekarniške dejavnosti, vendar ne v celoti v pozitivno smer. Za razumevanje razsežnosti in specifičnosti ureditve koncesijskih razmerij v lekarniški dejavnosti pa si je treba najprej ogledati dosedanjo (ne)urejenost tega področja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Državno odvetništvo

Toni Tovornik, 16.3.2017

Uprava

Toni Tovornik, Pravna praksa, 10/2017V Pravobranilskem društvu, v katerem se zavedajo nujnosti sprememb področnega zakona, so se odzvali na določene navedbe ministra za pravosodje in opozarjajo na problematičnost nekaterih rešitev v predlogu novega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Še o mnenju komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 16.3.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 10/2017V Pravni praksi št. 9 je bil objavljen odziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) na moj prispevek v Pravni praksi št. 3-4. Ministrstvu se zahvaljujem za odziv, saj gre v praksi res za perečo temo, glede katere pa je predvsem pri delodajalcih kar nekaj odprtih vprašanj. Ministrstvo v uvodu izpostavlja moj citat "mnogo delodajalcev je zmotno prepričanih, da zaradi negativnega mnenja komisije nimajo podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu" in poudarja, da se s tem ne more strinjati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Nec quicquam insipiente fortunato intolerabilius fieri potest

Janez Kranjc, 16.3.2017

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 10/2017Misel je vzeta iz Ciceronovega filozofskega spisa Lelij o prijateljstvu (Laelius de amicitia 54). Slovensko bi se glasila: Nič ne more postati bolj neznosno kot nespameten človek, ki je (na hitro) postal bogat in vpliven.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Odvetniki in etika

Patricij Maček, 16.3.2017

Odvetništvo in notariat

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2017O izzivih odvetniške poklicne etike je na povabilo dr. Aleša Novaka na PF Univerze v Ljubljani spregovoril predsednik Odvetniške zbornice Slovenije mag. Roman Završek. Predavanje z naslovom Odvetniška zbornica in izzivi odvetniške poklicne etike je potekalo 7. marca v okviru izbirnega predmeta magistrskega študija Etika pravniških poklicev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Slovenski ukrep izbrisa podjetij je v skladu z EKČP

Zoran Skubic, 16.3.2017

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 10/2017Plačilna nedisciplina v Sloveniji ni pojav iz (zgolj) zadnje gospodarske krize, ampak je včasih iz bolj, včasih pa iz precej manj upravičenih razlogov prisotna najmanj od osamosvojitve. Slovenska država se je s to anomalijo spopadala z vrsto ukrepov, eden pomembnih je bil tudi sprejem Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) leta 1999. Ta je namesto bolj drastičnega ukrepa uvedbe stečajnega postopka po uradni dolžnosti, ki smo ga takrat v slovenskem pravu že poznali, uvedel nov institut izbrisa (neaktivnih) podjetij iz sodnega registra brez likvidacije. Posledica tega je bila oživitev (polne) premoženjske odgovornosti aktivnih družbenikov tovrstnih družb za vse njihove dolgove. Ta ukrep je bil že ob sprejetju deležen vrste kritik, čeprav sta se zanj zavzemali tako obrtna kot tudi gospodarska zbornica. Sledila je vrsta sodnih postopkov in končno še preizkus pred sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Hitreje do pravice

Patricij Maček, 16.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 10/2017"Sodstvo ima v družbi posebno funkcijo. Kot garant pravičnosti, temeljne vrednote v pravni državi, tako Evropsko sodišče za človekove pravice, mora sodstvo uživati zaupanje javnosti, če naj bo uspešno pri izvrševanju svojih dolžnosti," je leta 2014 na Dnevih slovenskega sodstva poudaril tedanji predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša. Temu je sledilo Ministrstvo za pravosodje, ki je pripravilo posebno spletno stran Hitreje do pravice, katere namen je ljudem predstaviti pozitivne spremembe v delovanju pravosodja in že sprejete ter predlagane zakonske novele za povečanje učinkovitosti delovanja pravosodnega sistema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄10

Odpravnina pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas

mag. Suzana Pisnik, 16.3.2017

Delovna razmerja

mag. Suzana Pisnik, Pravna praksa, 10/2017Pogodba o zaposlitvi za določen čas je v današnjem času postala zelo priljubljen način zaposlovanja novih delavcev in predstavlja prej pravilo kot izjemo. Ampak marsikateri delavci in delodajalci niti ne poznajo vseh skrivnosti, ki jih pogodba za določen čas skriva, čeprav so ključnega pomena. Kot denimo, da se pogodba za določen čas samodejno spremeni v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, če delavec opravlja delo tudi, ko se pogodba za določen čas izteče.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 10

Leto objave

< Vsi
2017(37)
> Marec(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGH IJ K LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov