O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Zavarovanje transporta v zakonodaji Republike Slovenije

mag. Matjaž Kovač, 21.9.2017

ZAVAROVALNIŠTVO

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 35/2017Transportno zavarovanje lahko definiramo kot specifično skupino zavarovanj, ki obsega zavarovanje prevoznih sredstev (kasko), zavarovanje blaga oziroma tovora med prevozom (kargo), zavarovanje pred odgovornostjo prevoznikov za škodo, ki jo povzročijo tretjim osebam, in zavarovanje drugih interesov v zvezi s prevozom (na primer zavarovanje voznine, stroškov reševanja, stroškov generalne havarije). Transportna zavarovanja je mogoče razvrstiti glede na zavarovalni interes (na primer zavarovanje kasko in kargo), prometno pot (na primer pomorsko, kopensko, letalsko oziroma zračno, rečno, kombinirano oziroma multimodalno, zavarovanje poštnih pošiljk) in trajanje zavarovanja (na primer za potovanje, za določen čas, zavarovanje ene pošiljke in generalno zavarovanje vseh pošiljk v določenem časovnem obdobju). V širšem pomenu besede vključujejo transportna zavarovanja tudi nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Potrošniška pogodba - nepošteni pogodbeni pogoji - cena storitve

Avtor ni naveden, 21.9.2017

TRGOVINA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2017Pogodbeni pogoji morajo biti vnaprej določeni tako, da v nobenem primeru ne dopuščajo nepoštenih rezultatov do potrošnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Kompromisi s starim ob prodiranju novega (I)

mag. Matevž Krivic, 21.9.2017

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 35/2017V PP št. 30-31 in 32 sem objavil dva članka pod skupnim naslovom Nekaj vprašanj ob hudih očitkih ustavnim sodnikom - doslej brez odzivov. Morda še pridejo. Seveda ne od tistih, ki so zavezani k molku. Če jih spet ne bo, bo sicer tudi tak molk tistih, ki bi mogli in morali kaj reči, nekaj pomenil - a odkrita in tehtna beseda bi bila gotovo vredna precej več. V zaključku prejšnjega članka sem izrazil domnevo, da so bili tam kritizirani "pretirano formalistični pristopi v nekaterih prvih odmevnih odločitvah sedanje sestave ustavnega sodišča po mojem mnenju [...] bolj posledica prvih 'otipavanj' med novimi in prejšnjimi ustavnimi sodniki" in znak privrženosti prihajajočih novih sodnikov spoštovanju načela kontinuitete v ustavnosodni praksi oziroma njenega ne preveč sunkovitega ali prenagljenega spreminjanja - in izrazil upanje, da bo nova ustavnosodna praksa sporne ali zastarele pristope in "formule" čimprej opustila. V tem članku (zaradi zahtevnosti materije spet v dveh delih) poročam o nečem podobnem: kako lahko ob razveseljivem, a težavnem prodiranju novih pogledov včasih kompromisi s starimi pojmovanji pripeljejo tudi do skrajno čudnih in nesprejemljivih stranpoti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Denarno nadomestilo za brezposelnost

mag. Suzana Pisnik, 21.9.2017

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

mag. Suzana Pisnik, Pravna praksa, 35/2017Denarno nadomestilo je oblika socialnega zavarovanja za primer izgube plače oziroma dohodka delavca iz (samo)zaposlitve. Namen denarnega nadomestila je, da posameznik po prenehanju zaposlitve določeno časovno obdobje, ki je zakonsko določeno, prejema denarni znesek, ki mu omogoča preživetje, dokler ponovno ne vstopi na trg dela. Spada med pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti na podlagi 58. člena Zakona o urejanju trga dela (ZUTD).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 21.9.2017

Sodišča

Toni Tovornik, Pravna praksa, 35/2017Sodbe Sodišča 13. julij, 18. julij in 19. julij
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Potni nalog in terenski dodatek - II

dr. Nana Weber, 21.9.2017

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 35/2017Na portalu IUS-INFO je pri 172. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ povezava do članka z naslovom Potni nalog in terenski dodatek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Pravni napovednik

Patricij Maček, 21.9.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 35/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Pasti upniške prisilne poravnave

mag. Aleš Kaluža, 21.9.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Aleš Kaluža, Pravna praksa, 35/2017Novela F Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) - ZFPPIPP-F, ki je uvedla možnost, da začetek postopka prisilne poravnave predlagajo tudi upniki, je bila pripravljena in sprejeta v naglici. V tej naglici so upniki dobili možnost, katere razsežnosti so se v praksi pokazale šele kasneje. K pisanju tega prispevka me je spodbudil konkreten primer vprašanja zlorabe upniškega predloga za začetek postopka prisilne poravnave. Zaradi prostorskih omejitev ne bom obravnaval položaja, ko do zlorabe pride v navezi z dolžnikom v škodo preostalih upnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Še na temo potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih

Robert Preininger, 21.9.2017

Obresti in obrestna mera

Robert Preininger, Pravna praksa, 35/2017Teze kolega dr. Sladiča, da Sodišče EU ne vidi razloga za neveljavnost potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih, sama sodna praksa Sodišča EU ne podpira. Predvsem je bistveno, da se sodna praksa Sodišča EU z materijo neveljavnosti potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih, ni ukvarjala in te pristojnosti Sodišče EU sploh nima, kar v svojih sodbah tudi izrecno poudarja. V sodbi Sodišča EU v zadevi Kásler in Káslerné Rábai je bil predmet odločanja predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki se je nanašal na razlago členov 4(2) in 6(1) Direktive Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, o katerih se stranki nista dogovorili posamično. Iz obrazložitve te sodbe Sodišča EU izhaja, da sta tožnika proti banki vložila tožbo, v kateri sta zatrjevala, da določilo sklenjene posojilne pogodbe z banko, po katerem banka določi znesek vsakega mesečnega obroka v forintih (HUF) na podlagi prodajnega menjalnega tečaja banke za tujo valuto na dan pred zapadlostjo, pomeni nepošten pogoj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Problem odpada in pomanjkanja pravne podlage pri neodplačnih pogodbah

dr. Luigi Varanelli, 21.9.2017

Obligacije

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 35/2017Zgodba, ki jo nameravam opisati, se začne decembra leta 1987. V mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije z dne 21. in 22. decembra 1987 je bilo sprejeto stališče, na podlagi katerega je lahko pri darilu nagib darovalca tako pomemben, da preide v kavzo pogodbe, saj sicer do darila ne bi prišlo. Če je zaradi kasnejših okoliščin pravna podlaga darila odpadla, je s tem posel prenehal veljati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

V enem letu razveljavljenih 56 odločb Vrhovnega sodišča

Toni Tovornik, 21.9.2017

Sodišča

Toni Tovornik, Pravna praksa, 35/2017Delovna skupina vrhovnih sodnikov je objavila poročilo o odločbah Ustavnega sodišča, s katerimi so bile razveljavljene odločbe Vrhovnega sodišča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 21.9.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) (Ur. l. RS, št. 34/17) - velja od 19. julija, uporabljati se začne 19. oktobra. 2. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Razporeditev ur in višek ur pri krajšem delovnem času

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 21.9.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 35/2017V podjetju imamo zaposlenih nekaj delavk, ki delajo s krajšim delovnim časom zaradi starševstva (po ZDSP-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Paradoks transparentnosti in zaupanja pri projektih ICO

Matej Tomažin, 21.9.2017

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 35/2017ICO je kratica, ki je dandanes vse bolj znana. Gre za prvo prodajo žetonov oziroma kriptokovancev, ki jo podjetje izvede v želji financiranja izvedbe poslovne ideje. Na prvi pogled je to primerljivo s konceptom prve javne prodaje delnic, toda podrobnejša primerjava pokaže, da gre za povsem drug koncept.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Varuh športnikovih pravic

Patricij Maček, 21.9.2017

Šport in organizacije

Patricij Maček, Pravna praksa, 35/2017Sedemnajsti september 2017 se bo v slovensko zgodovino športa vpisal kot dan, ko je slovenska košarkarska reprezentanca v Carigradu osvojila zlato medaljo na 40. evropskem prvenstvu v košarki. In dan, ko sta bila v idealno peterko prvenstva izbrana Luka Dončić in Goran Dragić. Slednji pa je bil izbran tudi za najboljšega igralca tekmovanja. Uspehi slovenskih športnikov nas veselijo in združujejo, a na njih ne smemo pozabiti, ko se soočajo s težavami. K boljši (pravni) varnosti športnikov naj bi tako pripomogel institut varuha športnikovih pravic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Določanje datuma specialističnega pregleda

Avtor ni naveden, 21.9.2017

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2017Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je več pobudnikov seznanilo s prakso posameznih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki po prejemu napotnice za specialistični pregled pacientu dlje časa (od enega meseca pa tudi do pol leta in več) niso sporočili datuma predvidenega pregleda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Vsebina PP št.35/2017

Avtor ni naveden, 21.9.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/20173 UVODNIK dr. Matej Avbelj Katalonsko vprašanje in pravni pluralizem 6-9 OBLIGACIJSKO PRAVO dr. Luigi Varanelli Problem odpada in pomanjkanja pravne podlage pri neodplačnih pogodbah 9-11 TRANSPORTNO PRAVO mag. Matjaž Kovač Kako pravilno izp
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 21.9.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2017 21. september 1792 - Francoska republika V Parizu so razglasili prvo francosko republiko. S tem se je končala več sto let trajajoča burbonska monarhija. Pred tem so francoskega kralja Ludvika XVI. in njegovo ženo Marijo Antoinetto zaprli, naslednje leto pa so ju obglavili.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Vlada RS

Avtor ni naveden, 21.9.2017

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2017 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 148. redni seji (14. september 2017): - predlog zakona o Slovenski matici, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, - Uredba o zelenem javnem naročanju, - Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o seznamu tretjih dr
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Katalonsko vprašanje in pravni pluralizem

dr. Matej Avbelj, 21.9.2017

Kultura in umetnost

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 35/2017V Kataloniji se že nekaj let stopnjuje politični boj za neodvisnost. Dogajanje bo svoj vrh doseglo prvega oktobra, ko naj bi po odločitvi regionalnih oblasti potekal referendum o neodvisnosti. Centralna vlada v Madridu neodvisnosti močno nasprotuje in se poslužuje vseh zakonitih sredstev, da bi izvedbo referenduma pravno in dejansko preprečila. Izhaja namreč iz predpostavke, da je referendum neustaven, saj je Španija nedeljiva država. To je potrdilo tudi špansko ustavno sodišče. Z vidika španskega ustavnopravnega reda je torej ravnanje katalonskih oblasti nedvomno protipravno. Vendar pa s tem katalonski primer še zdaleč ni prepričljivo pravno razrešen. Trdim, da tako rešitev lahko ponudi le ravnanje v skladu s teorijo načelnega pravnega pluralizma.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Podatki o delavcih, ki koristijo fitnes

Matej Vošner, 21.9.2017

Delovna razmerja

Matej Vošner, Pravna praksa, 35/2017Ali sme delodajalec, ki je plačnik storitve za fitnes, pridobiti mesečna poročila, iz katerih je po imenih razvidno, kdo in kdaj je koristil storitve, ki jih nudi fitnes?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Evropa

Patricij Maček, 21.9.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 35/2017 Sreda, 13. 9. Stanje v EU. Predsednik Evropske komisije (EK) Jean-Claude Juncker je v Evropskem parlamentu širši javnosti predstavil svoj pogled na stanje v Evropski uniji (EU) in svojo vizijo njene prihodnosti. V govoru je izpostavil tudi ključna področja dela v prihod
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 21.9.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 35/2017 13. september - predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje. 14. september - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah, - predlog zakona o Slovenski matici.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Od 12. do 18. septembra

Patricij Maček, 21.9.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 35/2017 Torek, 12. 9. Odstop v KPK. Alma Sedlar je predsednika države Boruta Pahorja obvestila, da odstopa z mesta namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Kot je pojasnila, so stvari prišle do točke, ko je njeno delo povsem onemogočeno. Predsednik Paho
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄35

Spet o odškodnini za zamujene ali odpovedane lete po pravu Unije: višina odškodnine je neodvisna od števila vmesnih prestopov

Zoran Skubic, 21.9.2017

Obligacije, Zračni promet

Zoran Skubic, Pravna praksa, 35/2017Skupna pravila odškodninske odgovornosti letalskih prevoznikov za primere zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta ali velike, tj. tri- ali večurne, zamude so izredno dinamično področje prava EU, vsaj kar zadeva razvoj sodne prakse Sodišča (EU). Letimo pač (skoraj) vsi. Zato ne čudi, da skoraj ne mine leto, ko Sodišče ne bi izdalo več odmevnih sodb na tem področju. V enem zadnjih primerov se je tako ukvarjalo z vprašanjem, kako v luči uredbe o odškodnini za letalske potnike dejansko meriti razdaljo odpovedanega ali zamaknjenega leta, če gre za posredno letalsko povezavo med odhodnim in namembnim letališčem. Z drugimi besedami, ali v primeru prekomerne zamude ali odpovedi leta po uredbi kot prizadeti potnik dobim manj v primeru, če gre za neposreden let med ljubljanskim letališčem Jožeta Pučnika in amsterdamskim letališčem Schiphol, kot pa v primeru, če se vmes za par ur ustavim še na züriškem Klotnu?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 35

Leto objave

< Vsi
2017(30)
> September(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČDĐEFGH IJK LM NOP QRS Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov