O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Razpisi

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 Ur. l. RS, št. 31/17 1. Vodja Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici - Ministrstvo za pravosodje; rok je 23. julij. Ur. l. RS, št. 32/17 2. Vrhovni državni tožilec - Ministrstvo za pravosodje; rok je 15. julij. 3. Vodja Specializirane
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Kršenje prava EU se je povečalo

Toni Tovornik, 13.7.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 27/2017Članice EU v premajhni meri spoštujejo pravo EU, ugotavlja Evropska komisija v pretekli teden objavljenem letnem poročilu o uporabi prava EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

S tujih knjižnih polic

Lora Briški, 13.7.2017

Kultura in umetnost

Lora Briški, Pravna praksa, 27/2017 Flexibility in the EU and Beyond - How Much Differentiation Can European Integration Bear? Thomas Giegerich, Desirée C. Schmitt, Sebastian Zeitzmann (ur.) (Hart Publishing, 2017, 608 strani) Evropska unija (EU) se trenutno
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Kdaj je podan razlog za izključitev po določbi točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3?

Maja Prebil, 13.7.2017

PRORAČUN

Maja Prebil, Pravna praksa, 27/2017V praksi se lahko zgodi, da naročnik pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti in razlogov za izključitev z vpogledom v e-Dosje pridobi informacije, da posamezni ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti in/ali izpolnjuje razloge za izključitev. Kaj naj naročniki v tem primeru storijo? Naj se zanesejo na podatke, ki jih pridobijo v e-Dosjeju, ali naj pridobijo dodatno pojasnilo od pristojnega organa, ki vodi evidenco, ali celo od ponudnika, na katerega se informacije v e-Dosjeju nanašajo? In kako naj ravnajo naročniki, če ugotovijo, da je obstoj razloga za izključitev podan zaradi napačne razlage tega razloga s strani pristojnega organa, ki vodi evidenco, na primer v primeru razloga za izključitev po določbi b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)? V praksi se je namreč že zgodilo, da je Inšpektorat RS za delo, ki je pristojni organ Republike Slovenije za vodenje evidence o izrečenih globah zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, zaradi napačne razlage razloga za izključitev v e-Dosjeju evidentiral napačne podatke o (ne)obstoju razloga za izključitev po določbi točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja po modelni konvenciji OECD

mag. Matjaž Kovač, 13.7.2017

Trgovina in carine

mag. Matjaž Kovač, Pravna praksa, 27/2017Bilateralne konvencije sklepa država z drugo državo zaradi odpravljanja določenih pravnih vprašanj in s tem poenotenja stališč o pravnem problemu med dvema državama pogodbenicama. Na davčnem področju so bilateralne konvencije predvsem pomembne pri izogibanju dvojnemu obdavčenju. V nadaljevanju bom na kratko predstavil določene rešitve glede izogibanja dvojnemu obdavčenju, ki imajo pravno podlago v Modelu OECD in bilateralnih konvencijah, sklenjenih na podlagi Modela OECD.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

(Kdaj) bo pokojninska blagajna usahnila? Ob predlogu Zakona o demografskem rezervnem skladu

Luka Mišič, 13.7.2017

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Luka Mišič, Pravna praksa, 27/2017Ministrstvo za finance je v četrtek, 29. junija 2017, objavilo predlog Zakona o demografskem rezervnem skladu, ki z namenom zagotavljanja dolgoročne stabilnosti pokojninskega sistema ustanavlja demografski sklad, tj. investicijski sklad v lasti države, katerega naloga je zagotavljanje sredstev pokojninski blagajni v času, ko bodo njeni odhodki presegali prihodke. Namen prispevka je na kratko predstaviti razloge, ki stojijo za predlogom takšne sistemske spremembe, predstaviti najpomembnejše točke nove ureditve in preveriti nekaj rešitev, ki bi lahko prav tako poskrbele za dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne. Pri tem vprašanja pravnih panog, kot so korporacijsko ali finančno pravo, mimo izhodiščnih nastavkov prepuščam kolegicam in kolegom, veščih teh disciplin, enako pa velja tudi za strogo ekonomska vprašanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Na meji, pri šanku

Hinko Jenull, 13.7.2017

Republika Hrvaška

Hinko Jenull, Pravna praksa, 27/2017Odločbe mednarodne arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško kljub pozivom naših politikov ne morem spoštovati. Lahko jo, kolikor me kot posameznika zadeva, zgolj upoštevam. Spoštovanja bi bila deležna, kakor velja za vsako razsodbo, če bi tribunal po skrbno izvedenem postopku na podlagi natančno ugotovljenega dejanskega stanja oblikoval odločitev, ki bi bila v skladu z zaupanim mandatom, in jo prepričljivo obrazložil. Dobili pa smo neprimerno, na hitro in z levo roko začrtano mejo, tako na morju kot na kopnem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Štiridnevni namesto petdnevnega delovnika

mag. Nina Scortegagna Kavčnik, 13.7.2017

Delovna razmerja

mag. Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 27/2017V podjetju razmišljamo, da bi namesto petdnevnega delovnega tedna uvedli štiri delovne dni v tednu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Kritika države pri vzpostavljanju protipoplavne varnosti in poziv k nujni okrepitvi njene vloge

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017Varuh človekovih pravic (Varuh) je obravnaval lastno pobudo v zvezi z zagotavljanjem protipoplavne varnosti v Republiki Sloveniji (RS). Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v letu 2016 zaprosil za obrazložitev obstoječe državne strategije na področju urejanja in vzdrževanja vodotokov, zagotovitve poplavne varnosti, sanacije in odprave nastale škode.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja le za določene kategorije motornih vozil

mag. Mojca Curk, 13.7.2017

Cestni promet, Prekrški

mag. Mojca Curk, Pravna praksa, 27/2017V praksi se pojavljajo težave, kadar storilec v primeru vložitve predloga za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja priloži zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po določbah Zakona o voznikih (ZVoz-1), iz katerega izhaja, da je storilec telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil kategorij AM, B, B1 in G, pri čemer pa je trajno ali začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornega vozila kategorije C. Menim, da so moja stališča v tem prispevku koristna za sodno prakso kot napotki za to, kako ravnati v takšnem primeru.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 13. julij 100 pr. n. št. - Gaj Julij Cezar Rodil se je rimski diktator, politik, govornik, pravnik in vojskovodja Gaj Julij Cezar. Sprva je v Rimu deloval kot pravnik in si s stavkom "Rimski zakoni morajo veljati za vse!" pridobil naklonjenost ljudstva. Kot vladar je s pol
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Samovoljna usposobitev nujne poti za rabo - pravno priznana škoda

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017Samovoljna vzpostavitev sodno ustanovljene nujne poti v naravi ima (načeloma) lahko za posledico nastanek pravno priznane škode.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Prodaja predvajalnikov za "spletne pirate" in streaming

Luka Vlačić, 13.7.2017

Intelektualna lastnina

Luka Vlačić, Pravna praksa, 27/2017Ena izmed možnosti za "spletne pirate", ki želijo brezplačno gledati filme in dostopati do drugih digitalnih vsebin, je uporaba spletnih strani, ki omogočajo streamingdigitalnih vsebin brez soglasja imetnikov avtorskih pravic. V nedavni zadevi C-527/15, v kateri je bil poročevalec naš nacionalni sodnik, se je Sodišče Evropske unije (Sodišče) ukvarjalo z dvema vidikoma problematike tovrstnega streamingav luči Direktive 2001/29/ES (v nadaljevanju: Direktiva).
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) (Ur. l. RS, št. 34/17) - veljati začne 19. julija. 2. Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) ) (Ur. l. R, št.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 13.7.2017

Sodišča

Toni Tovornik, Pravna praksa, 27/2017Sodbe Sodišča 14. junij in 15. junij
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Vlada RS

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Vlada

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 Sklep, ki ga je Vlada RS sprejela na 182. dopisni seji (4. julij 2017): - mnenje o predlogu Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 13.7.2017

Državni zbor in državni svet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 27/2017 5. julij - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, - predlog za sprejem avtentične razlage prve, četrte, pete in šeste alineje, prvega odstavka 63. člena Zako
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Lepljivo

Primož Cencelj, 13.7.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Primož Cencelj, Pravna praksa, 27/2017V preteklem desetletju gospodarsko in politično potolčena Evropa se je dejansko začela pobirati, pri čemer je treba še posebej izpostaviti mediteransko Evropo. Na prvo žogo bi mnogi poudarili odlične kazalnike gospodarskega zaupanja (PMI), ki kažejo na močno gospodarsko dinamiko, ker presegajo nivo 55. Na drugi strani pa bi politični analitiki iskali razloge za optimizem v evropskem "ne" populizmu. Z zmago Macrona v Franciji mu je bil podeljen mandat za izpeljavo gospodarskih reform ? la Thatcher v Veliki Britaniji leta 1980 oziroma na način reformnega programa Agenda 2010 v Nemčiji na prehodu v novo tisočletje. Da pa gre za dejansko izboljšanje razmer, kažeta sanacija in konsolidacija bančnega sektorja v Španiji in Italiji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Pravni napovednik

Patricij Maček, 13.7.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 27/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Monografija Družbena odgovornost

dr. Borut Bratina, 13.7.2017

Kultura in umetnost

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 27/2017Pred kratkim je pri Založbi Fakultete za družbene vede (Založba FDV) izšla obsežna in aktualna monografija avtorja prof. dr. Rada Bohinca z naslovom Družbena odgovornost. Knjiga se ukvarja s širšo problematiko upravljanja gospodarskih družb in želi učinkovito korporativno upravljanje povezati z družbeno odgovornim upravljanjem. Zadnja globalna gospodarska, finančna in družbena kriza je nazorno pokazala, kaj lahko povzroči neodgovorno upravljanje v velikih gospodarskih družbah, še posebej v finančnem sektorju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Evropa

Patricij Maček, 13.7.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Patricij Maček, Pravna praksa, 27/2017 Torek, 4. 7. Stališče EK. Po zasedanju kolegija komisarjev je prvi podpredsednik Evropske komisije (EK) Frans Timmermans predstavil stališče EK v zvezi z arbitražno sodbo glede določitve meje med Slovenijo in Hrvaško. EK se je seznanila s sodbo in od obeh držav pričakuj
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

eyeWitness

Patricij Maček, 13.7.2017

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Patricij Maček, Pravna praksa, 27/2017V današnji informacijski dobi, v kateri nas je večina že opremljena s pametnim telefonom, tabličnim računalnikom ali katerim drugim visokotehnološkim sredstvom komuniciranja, se je mogoče proti hudim kršitvam temeljnih človekovih pravic boriti tudi s posredovanjem posnetkov teh kršitev bodisi javnosti bodisi organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj. Problem nastane, ker je tehnologijo mogoče zlorabiti, in v kombinaciji s človeško naravo tako pozitivna kot negativna uporaba tehnologije hodita z roko v roki, kar vodi tudi do prirejanja pristnih in izdelave izmišljenih fotografij ter videoposnetkov. To pa pomeni, da je treba, če želimo, da so takšne fotografije in videoposnetki dovoljeni dokazi na sodiščih, ugotoviti njihovo avtentičnost. Slednje je včasih težko ali celo nemogoče. V izogib temu je bila izdelana mobilna aplikacija eyeWitness. Ta - preden programska oprema ustvari digitalni prstni odtis posnetka, ki onemogoča njegovo urejanje - zabeleži datum in lokacijo posnetka iz treh različnih virov. Organizacija eyeWitness posredovane fotografije, videoposnetke in zvočne posnetke prek aplikacije preveri ter skrbno hrani. Poleg tega so navedeni posnetki zavarovani pred vdori in pregledani s strani najboljših odvetnikov, ki ocenijo, ali so uporabljivi v sodnih postopkih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Napis "prvi opomin" na pisemski ovojnici nesorazmeren

Matej Vošner, 13.7.2017

Obligacije, Uprava

Matej Vošner, Pravna praksa, 27/2017Ali je pošiljanje opominov na način, da sta besedi "PRVI OPOMIN" vidni na pisemski ovojnici, dopustno in sorazmerno dejanje Komunale Brežice? Tak način pošiljanja opominov bi lahko namreč pomenil obliko pritiska na slabe plačnike storitev, saj bi bila informacija o neplačilu (in/ali zamudi s plačilom) vidna navzven, kar bi lahko škodilo dobremu imenu te osebe v lokalnem okolju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Sojino mleko ni "mleko" po pravu EU

Zoran Skubic, 13.7.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 27/2017V sodobni nutricionistiki se je precej razraslo poimenovanje izključno - ali pretežno - rastlinskih proizvodov z nazivi in poimenovanji, ki so bili svoj čas rezervirani bolj kot ne za proizvode živalskega porekla. Tako je moč najti celo paleto čisto vegetarijanskih ali celo veganskih produktov z nazivi "mleko", "smetana", "maslo", "sir" ali "jogurt". Je tovrstna primerjava a simili ad simile z vidika prava res dopustna? Gre za vprašanje, ali je mogoče tovrstne proizvode, ki jasno asociirajo na živalske derivate, pretežno pridobljene z naravno fermentacijo, obravnavati in regulirati enako, pa čeprav to glede na sestavine ni mogoče. Odgovor Sodišča (EU) je tu v luči Uredbe, ki med drugim ureja tudi področje nomenklature mleka in mlečnih izdelkov, spet presenetljivo zdravorazumski: seveda ne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄27

Od 4. do 10. julija

Patricij Maček, 13.7.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 27/2017 Torek, 4. 7. Zakonodajni referendum. Državni zbor je sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, k
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 27

Leto objave

< Vsi
2017(33)
> Julij(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFGH IJ K LM N OP QRS ŠT UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov