O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 152)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku - prekrški v steku - polovična globa

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Če je kršitelj z isto odločbo o prekršku spoznan za odgovornega za več prekrškov v steku, lahko upravičenci vložijo zahtevo za sodno varstvo tudi zgolj glede nekaterih prekrškov, glede ostalih prekrškov pa je mogoče šteti, da jih je kršitelj priznal.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Od 21. do 27. marca

Patricij Maček, 30.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 12-13/2017 Torek, 21. 3. Predavanje komisarja Sveta Evrope. V okviru Mednarodnega foruma je na PF Univerze v Ljubljani predaval komisar Sveta Evrope za človekove pravice dr. Niels Muižnieks. Na predavanju z naslovom Human Rights under Attack: current challenges in Europe je
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Sklepčnost tožbe - listine kot del trditvene podlage - neupravičena pridobitev - vzročna zveza med prikrajšanjem in obogatitvijo

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Od navedb stranke je treba ločiti priloge k tožbi, ki so praviloma listinski dokazi, namenjeni ugotavljanju resničnosti njenih navedb. Sklicevanje na priloge se lahko nanaša le na dokaz že danih navedb ali na njihovo natančnejše substanciranje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Razmišljanje o pomenu metodologije pri pravnem raziskovanju in izobraževanju

dr. Tilen Štajnpihler Božič, 30.3.2017

Pravoznanstvo

dr. Tilen Štajnpihler-Božič, Pravna praksa, 12-13/2017Povod za to kratko razmišljanje o pomenu metodologije za pravno raziskovanje je bilo predavanje prof. dr. sc. Ivana Padjena, profesorja na Pravnih fakultetah Univerze na Reki in v Zagrebu. Profesor Padjen se je s predavanjem, ki je potekalo na začetku letošnjega študijskega leta, odzval vabilu akad. prof. dr. Marijana Pavčnika, in sicer kot gostujoči predavatelj pri predmetu Teorija prava z metodologijo znanstvenega dela, ki se izvaja v okviru doktorskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Predavanje, ki je potekalo v angleškem jeziku, je profesor Padjen naslovil Methodology of integral legal science in tako pred doktorandke in doktorande, ki so dober mesec pred tem začeli s pripravami na (individualno) raziskovalno delo na področju prava, postavil težko vprašanje o odnosu med metodologijo, znanostjo in pravom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Zaradi obsega zahteve bi bilo ovirano delo sodišča

Alenka Dolinšek, 30.3.2017

Uprava

Alenka Dolinšek, Pravna praksa, 12-13/2017Prosilci so 7. februarja 2017 na Upravno sodišče vložili zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. V njej so zahtevali javno objavo vseh tožb, odgovorov na tožbe, vse pripravljalne vloge in ostale vloge strank ter sklepe, sodbe in ostale odločbe zunanjega oddelka Upravnega sodišča v Mariboru v vseh zadevah, ki so pripadle na sodišče v letu 2016 in ki so bile rešene v letu 2016. Nadalje so zahtevali objavo vseh vlog in sodnih odločb tudi v bodoče. Celotna zahteva prosilcev je bila objavljena v Pravni praksi, zato sodišče kot odgovor objavlja bistvene argumente iz odločbe, ki je bila izdana 14. marca 2017.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Kako pišemo imena prebivalcev

dr. Nataša Hribar, 30.3.2017

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 12-13/2017V minulem kotičku, v katerem smo obravnavali veliko začetnico pri imenih bitij, se nam je zaradi prostorske stiske izmuznila ena skupina - imena prebivalcev. Da bo tema povsem obdelana, jim namenjam tokratni kotiček.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Homo doctus in se semper diuitias habet

Janez Kranjc, 30.3.2017

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 12-13/2017Avtor reka je basnopisec Gaj Julij Fedrus (23,1). Slovensko bi se glasil: Izobražen človek ima (svoje) bogastvo vedno v sebi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017 22. marec - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o bančništvu. 24. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, - predlog
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Teran - kdo ima prav?

Patricij Maček, 30.3.2017

Lastnina in druge stvarne pravice

Patricij Maček, Pravna praksa, 12-13/2017Kdo ima prav v zvezi z vprašanjem pravne zaščite terana - Slovenija ali Hrvaška? Na to vprašanje so odgovarjali razpravljavci okrogle mize z naslovom Pravna zaščita avtohtonih slovenskih proizvodov: teran in še kaj, ki je potekala 14. marca na PF Univerze v Ljubljani. Okroglo mizo, ki jo je moderiral profesor na PF Univerze v Ljubljani dr. Klemen Podobnik, so organizirali Študentski svet, Študentska organizacija in študentska skupina PANDA te fakultete.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Presoja protipravnosti pri nogometnih prekrških

Jure Praprotnik, 30.3.2017

Šport in organizacije

Jure Praprotnik, Pravna praksa, 12-13/2017Nogomet ima veliko pozitivnih vidikov, vendar po drugi strani prinaša tudi določene nevarnosti, med katere moramo uvrstiti vse številnejše resne poškodbe igralcev. Praviloma so sicer lažje narave, redkejše imajo za posledico tudi okvaro zdravja in zmanjšano življenjsko aktivnost športnika. Pravni strokovnjaki doma in v tujini temu področju namenjajo manj pozornosti, kar me čudi glede na popularnost, ki ga kolektivni športi oziroma konkretno nogomet v svetu in ne nazadnje tudi v Sloveniji uživa. V slovenski literaturi je o športu napisanih sorazmerno malo strokovnih del. Prvi resnejši korak v tej smeri je bilo leta 2008 objavljeno delo skupine avtorjev z naslovom Šport in pravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Novi protekcionizem, zaščita domačega gospodarstva in do kod segajo nacionalni interesi v pravu WTO

dr. Irena Peterlin, 30.3.2017

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Irena Peterlin, Pravna praksa, 12-13/2017Leto 2017 se je z vidika mednarodnih gospodarskih dogajanj začelo zelo pestro. Zaključila sta se dva zelo pomembna svetovna dogodka, ki nakazujeta trende na področju globalnega razvoja in mednarodne trgovine ter prihodnosti EU. V Davosu se je zaključil Svetovni gospodarski forum (WEF) in Združene države Amerike (ZDA) imajo novega predsednika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Pravni interes za uveljavljanje pravnega varstva v postopkih javnega naročanja

dr. Klemen Pohar, 30.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Klemen Pohar, Pravna praksa, 12-13/2017V praksi javnega naročanja je včasih intuitivni odziv ponudnikov, katerih ponudba je bila izločena iz postopka, ugotoviti, ali izbrana ponudba izpolnjuje vse zahtevane pogoje, in v primeru njihovega neizpolnjevanja to uveljavljati v postopku pravnega varstva. Vendar pa je pravno varstvo v postopkih javnega naročanja s tega vidika razmeroma omejeno, zato v večini primerov takšen pristop ne more biti uspešen. Običajno namreč ponudnik, čigar ponudba ne ustreza zakonodajnim in razpisnim zahtevam, niti teoretično več ne more pridobiti javnega naročila, zato mu pravo ne daje možnosti izpodbijanja naročnikove odločitve. Kljub temu v praksi včasih prihaja do tovrstnega uveljavljanja pravnega varstva, o enem od takih primerov pa je nedavno odločalo tudi Sodišče EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Uravnoteženost, transparentnost in davkoplačevalci

dr. Jože Mencinger, 30.3.2017

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 12-13/2017So tri besede, ki zaznamujejo zdajšnji čas. Razprava o dogajanjih v družbi brez uporabe vsaj ene ali pa dveh med njimi je komaj mogoča; v politiki so najbolj zaželene kombinacije vseh treh.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Družinski zakonik je v dobro otrok in družin

mag. Andrej Del Fabro, 30.3.2017

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Andrej Del-Fabro, Pravna praksa, 12-13/2017Po 41 letih Slovenija dobiva nov temeljni zakon na področju urejanja odnosov v družini in med zakonci oziroma zunajzakonskimi partnerji. Zaradi obsežnosti in celovitosti je zakon dobil tudi novo ime - namesto dosedanjega Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih bo to področje urejal Družins
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Sprememba stališča ustavnega sodišča kot razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti

Alenka Razpet, 30.3.2017

Kazenski postopek

Alenka Razpet, Pravna praksa, 12-13/2017Obsojenec je na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije (VDT) naslovil pobudo, naj v njegovi zadevi, ki je pravnomočna od leta 2004 in v kateri je sam izkoristil vsa pravna sredstva, vključno z ustavno pritožbo, vloži zahtevo za varstvo zakonitosti (ZVZ). Ustavno sodišče Republike Slovenije (US) je namreč v letu 2016 ob obravnavi druge ustavne pritožbe spremenilo svoje stališče v zvezi s pravnim vprašanjem, ki je bilo odločilno tudi v njegovi zadevi. Uveljavljal je, da je bila ob upoštevanju novega stališča US odločitev v njegovi zadevi nezakonita. Ker državnega tožilca pri vlaganju ZVZ ne omejuje noben rok, lahko to kršitev še vedno uveljavlja v njegovo korist.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Kršitev pritožnikove pravice do sodnega varstva

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Tretji odstavek 61. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 29/11 - UPB8, 21/13, 111/13 in 32/16) se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Predhodno vprašanje v civilnem postopku

dr. Luigi Varanelli, 30.3.2017

Civilni sodni postopki

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 12-13/2017Namen tega članka je oris in postavitev smernic, s katerimi je mogoče določiti, kdaj je smotrno, da sodišča v civilnih postopkih sama rešijo predhodno vprašanje, kdaj pa je bolje, da prekinejo postopek in počakajo, da drugo sodišče pravnomočno reši to vprašanje. K pisanju pričujočega članka me je spodbudila praksa številnih prvostopenjskih sodišč pri obravnavanju predhodnih vprašanj: včasih sodišča po nepotrebnem prekinejo postopek, dokler drugo sodišče oziroma organ ne reši predhodnega vprašanja, včasih, celo pogosteje, pa sodišča sama rešujejo predhodna vprašanja, četudi bi bilo glede na okoliščine primera bolj smotrno, da bi njihovo reševanje prepustili matičnemu sodišču ali organu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Poanta

dr. Ciril Ribičič, 30.3.2017

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 12-13/2017Ob branju pete zaporedne knjige staroste slovenskih odvetnikov dr. Petra Čeferina Prepoznava, ki je izšla pri Študentski založbi Litera (Maribor, 2016) sem ponovno prelistal prejšnje štiri Moje odvetniško življenje (2012), Valat (2013), Moje zgodbe (2014) in Sto sodnijskih (2015). Za vseh pet knjig velja, da so po formatu in obsegu skromne, po vsebini pa bogate, pravi ekstrakt 40-letnih odvetniških izkušenj. V vseh se avtor odlikuje z zgoščenim pripovedovanjem zanimivih zgodb. Vse opozarjajo na neumnost vsakokratne oblasti in na zlorabe prava. V vseh je čutiti empatijo s preganjanimi, skoraj poistovetenje s tistimi, ki jih zagovarja, še posebej pa s pripadniki manjšin, revnimi, izbrisanimi ali politično preganjanimi. Z enako kritičnostjo obravnava napake sodnikov vseh vrst, vse tja do ustavnih in evropskih sodnikov. Bralca pa vsakokrat pridobi na svojo stran z duhovitimi pripombami na lastni račun.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Togost načela formalnosti v zemljiškoknjižnih postopkih

Tomaž Mavri, 30.3.2017

Varstvo okolja

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 12-13/2017Na podlagi 147. in 148. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) je zemljiškoknjižni postopek strogo formalen, saj v njem zemljiškoknjižno sodišče odloča le o tem, ali so podani pogoji za dovolitev vpisa v zemljiško knjigo, in sicer na podlagi listin, za katere zakon določa, da so podlaga za vpis, in na podlagi stanja vpisov v zemljiški knjigi. Pa je takšno postopanje morda tu in tam preveč togo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Pravni napovednik

Patricij Maček, 30.3.2017

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 12-13/2017Pravni napovednik
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/2017Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2017
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Luksemburška kronika

Toni Tovornik, 30.3.2017

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Toni Tovornik, Pravna praksa, 12-13/2017Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Vsebina PP št.12-13/2017

Avtor ni naveden, 30.3.2017

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12-13/20173-4 UVODNIK mag. Andrej Del Fabro Družinski zakonik je v dobro otrok in družin 6 UPRAVNO PRAVO - ODMEV Alenka Dolinšek Zaradi obsega zahteve bi bilo ovirano delo sodišča 7-8 CIVILNO PROCESNO PRAVO Maja Pangeršič Stopničasta tožba - institu
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Prva Delovnopravna klinika

Patricij Maček, 30.3.2017

Delovna razmerja

Patricij Maček, Pravna praksa, 12-13/2017Za vse študente, željne poglabljanja znanja iz delovnega prava, in tiste, ki jim ni vseeno za njegovo udejanjanje v praksi, je bila v študijskem letu 2016-2017 prvič organizirana Delovnopravna klinika po vzoru že obstoječih pravnih klinik na PF Univerze v Ljubljani. Delovnopravno kliniko, katere namen je spodbuditi zanimanje (bodočih) pravnikov za področje delovnega prava, sta organizirala predstojnik Katedre za delovno in socialno pravo na PF Univerze v Ljubljani dr. Luka Tičar in študentska koordinatorka Sara Bagari iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2017⁄12-13

Stopničasta tožba - institut, ki ga uvaja novela ZPP-E

Maja Pangeršič, 30.3.2017

Civilni sodni postopki

Maja Pangeršič, Pravna praksa, 12-13/2017Državni zbor je 17. februarja 2017 sprejel novelo Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), katere cilji so poenostavitev, racionalizacija in pospešitev postopka, uskladitev postopka z novejšimi svetovnimi trendi ter poenotenje sodne prakse. Novela ZPP-E, ki se bo začela uporabljati šest mesecev po uveljavitvi, torej v začetku septembra 2017, prinaša v slovenski pravni red nov institut, t. i. stopničasto tožbo.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 7 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
12-13(42) 11(36) 10(37) 9(37)

Leto objave

< Vsi 2017 Marec

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐE F G H I J K L M N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov