O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 130)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Omejitev pasivne volilne pravice na volitvah v organe KGZS

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Zbornice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009V četrtem odstavku 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur. l. RS, št. 41/99, 25/04 in 69/04 - UPB) se razveljavi besedilo: ", vendar le še za naslednji mandat".
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Posredovanje kopij odločb za odmero dohodnine delodajalcu zaradi odpuščanja

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Delovna razmerja

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009Delodajalec je za pripravo programa presežnih delavcev naročil zaposlenim, naj prinesejo več različnih potrdil, med njimi tudi fotokopijo odločbe Davčne uprave RS o odmeri dohodnine za leto 2007 za vse člane gospodinjstva. Ali lahko delodajalec zahteva te podatke oz. kateri zakon mu to dovoljuje? Al...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Aktualno v zakonodaji

Jasmina Cigrovski, 29.1.2009

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 3-4/2009 Dajatve na mleko Nova Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode1 poleg dajatev določa tudi upravljanje nacionalne rezerve, postopke za ugotavljanje višine in plačilo dajatev, prenos in pretvorbo individualnih kvot, določene pa so tudi pravice in obveznosti proizvajalca in odkupovalca m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Razsojeno

Toni Tovornik, 29.1.2009

Obligacije

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 3-4/2009Tožnica je od tožene stranke zahtevala plačilo odškodnine v znesku 7.093,97 evra zaradi poškodbe pri padcu na neočiščenem in poledenelem zemljišču, ki je bilo v upravljanju tožene stranke.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Neustavnost popolnega prekrivanja zakonskih znakov kaznivega dejanja in prekrška

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Odločba US RS, št. U-I-88/07, z dne 8. januarja 2008, objavljena v Ur. l. RS, št. 5/09 Prvi odstavek 310. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94 70/94 - popr., 23/99, 44/04 in 95/04 - UPB) je bil v delu, ki se je nanašal na izvršitev kaznivega dejanja, storjenega s "protipravno hrambo stre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Sojenje v nenavzočnosti - opravičilo izostanka

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Eden od pogojev za sojenje v nenavzočnosti je, da je bil obdolženec v redu povabljen in da svojega izostanka ni opravičil, kar pomeni, da je navedel razloge, zaradi katerih se naroka ni oz. ne bo mogel udeležiti in temu predložil tudi ustrezna dokazila. Samo navedba razloga izostanka za opravičilo n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L 7) - veljati začne 30. januarja 2009. 2. Uredba (ES) št. 24/2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Vlada RS

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 9. seji (22. januarja 2009): - Sklep o priporočilih predstavnikom RS v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je RS, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe; - stališče do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Iz Poročevalca DZ

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Številka 8 (20. januar 2009): - popravek poročila Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k Letnemu poročilu Varuha človekovih pravic RS za leto 2007. Številka 9 (22. januar 2009): - poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006-2010 v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Razpisi

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar. Ur. l. RS, št. 115/08 2. Štipendije za podiplomski študij na College of Europe za študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Prespani paragrafi

dr. Marijan Pavčnik, 29.1.2009

Vlada, Državni zbor in državni svet

dr. Marijan Pavčnik, dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 3-4/2009Ljubeznivo vabilo, naj napišem uvodnik ob dveh normativnih programih, me spravlja v veliko zagato. Gre za Normativni program Vlade RS za leto 2009 in za Normativni program predpisov iz pristojnosti Državnega zbora RS za leto 2009. Drugi program je sestavina prvega, ker iz prvega izloča predpise, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 29.1.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 3-4/2009 30. januar 1882 - Franklin Delano Roosevelt Rodil se je ameriški politik Franklin Delano Roosevelt, edini, ki je bil za predsednika države izvoljen štirikrat zapored. Uvedel je novo ekonomsko politiko, imenovano New Deal in bil eden od pobudnikov ustanovitve Združenih narodov. 1948 - Mahatma Ga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Vsebina PP št.4/2009

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009stran 3 UV Uvodnik dr. Marijan Pavčnik "Prespani paragrafi"
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Predhodni postopek kot procesna predpostavka za sodno varstvo pravic javnih uslužbencev

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 29.1.2009

Uprava, Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 3-4/2009V tujini je v večini držav že dlje časa v veljavi sistem, po katerem so zaposleni razporejeni v dve kategoriji: "navadne" delavce in uslužbence države oz. javne uslužbence, pri čemer je ureditev razmerij do delodajalca za ti kategoriji lahko tudi bistveno različna. Tudi pri nas so uslužbenska razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Poklicno in zaposlitveno e-svetovanje

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/default.aspx Jezik: slovenski Tip: spletišče je nastalo v okviru projekta za e-informiranje in e-svetovanje iskalcem zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje Vzdrževanost: vsebine so stalne, dnevno se posodablja le zbirka aktualnih prostih delovnih mest Pregledn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/200929. 1. - 9.00 Elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 za leto 2009 Seminar bo tudi 10. februarja. Odin; (www.odin.si). 29.-30. 1. Poslovanje z nepremičninami Nebra; (www.nebra.si). 30. 1. - 9.00 Spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona (SZ-1A) Center za poslovno usposabljanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Zapostavljene prioritete v naši državni upravi

mag. Slobodan Rakočević, 29.1.2009

Uprava

mag. Slobodan Rakočević, mag. Slobodan Rakočević, Pravna praksa, 3-4/2009Večkrat smo že poudarili, da je ustrezno organiziranje in delovanje državne uprave za vsako državo nedvomno bistvenega pomena. Na to kaže posebej paziti tudi v času splošne krize, kjer je izhod možen samo ob usklajenem in učinkovitem delovanju vseh segmentov družbe - ne samo gospodarstva, ampak tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Uvedba vinjet in prost pretok blaga

Aleksander Mavko, 29.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Aleksander Mavko, Aleksander Mavko, Pravna praksa, 3-4/2009V prejšnji številki PP je mag. Matej Avbelj predstavil ukrep uvedbe vinjet z vidika sodne prakse Sodišča ES.1 Z večino navedb v tem prispevku se načeloma strinjam, vendar pa menim, da je uvedba vinjet kljub temu sporna, tako z vidika prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva iz 12. člena PES...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Damnant, quae non intellegunt

Janez Kranjc, 29.1.2009

Ostalo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 3-4/2009Rek Damnant, quae non intellegunt bi se v prevodu glasil Obsojajo tisto, česar ne razumejo, vzet pa je iz spisa o vzgoji govornika (De institutione oratoria 10. 1, 26) rimskega retorika Kvintilijana, ki je živel od okrog 35 do 100 po Kr. V deseti knjigi, iz katere je vzet ta rek, oriše grško in lati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Antena kot pravica najemnika

Dean Zagorac, 29.1.2009

Varstvo človekovih pravic

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 3-4/2009Ali Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) najemniku stanovanja daje pravico, da proti volji svojega najemodajalca v stanovanju namesti satelitsko anteno? V zadevi Khurshid Mustafa in Tarzibachi proti Švedski je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločilo, da ima država pozitivno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi pojasnili

mag. Urška Kežmah, 29.1.2009

Kultura in umetnost

mag. Urška Kežmah, mag. Urška Kežmah, Pravna praksa, 3-4/2009Oktobra lani je z nekaterimi omejitvami začela veljati novela Zakona o pravdnem postopku, tj. ZPP-D, gre pa za obsežno spremembo temeljnega procesnega zakona na področju civilnega prava. Skoraj hkrati s tem smo dobili tudi dve deli priznanih profesorjev s področja civilnega prava. Tako je pri GV Zal...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Pridobitev kvalificiranega deleža in novela ZBan-1C

Aleš Butala, 29.1.2009

Banke in hranilnice

Aleš Butala, Aleš Butala, Pravna praksa, 3-4/2009Težav s pridobivanjem deležev v bankah nimajo le slovenske pravne osebe na Hrvaškem. Tudi v Evropski uniji (EU) je znanih kar nekaj primerov, ko je prišlo do zavrnitve izdaje dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža banki s sedežem v EU, ki je želela pridobiti kvalificiran delež v drugi evrop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Valentini, Valentine in valentinčki

mag. Tina Verovnik, 29.1.2009

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 3-4/2009Novoletni prazniki so mimo, kmalu bodo mimo tudi razprodaje in trgovci bodo kupcem vrgli naslednji trnek z vabo, tokrat okrancljano z rdečimi srčki. Govorim seveda o prazniku, o katerem sem se sama v osnovni šoli pri angleščini učila kot o nečem, kar je značilno za anglosaško kulturo, moji otroci pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

s tujih knjižnih polic

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009 Cassia C. Spohn How Do Judges Decide - The Search for Fairness and Justice in Punishment (Sage Publications, 2008, druga izdaja, 376 strani)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Načelo kontradiktornosti - izvajanje listinskih dokazov

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009Sodba I Ips 383/2008, 27. november 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju Kp 30/2008)
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
3-4(44) 2(48) 1(38)

Leto objave

< Vsi 2009 Januar

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I J K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov