O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 130)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Suspenz pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, 29.1.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3-4/2009V podjetju imamo za nedoločen čas zaposleno delavko (na finančno-računovodskem področju). Zdaj namerava postati vodja oz. direktorica tega področja, a le za določen čas (52. člen ZDR). Pri tem dodajamo, da ne gre za poslovodnega delavca.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Nadaljevanje izvršbe proti družbenikom izbrisanih podjetij

Vlado Balažic, 29.1.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 3-4/2009V skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod)1 smo se upniki pri uveljavljanju pravnega nasledstva aktive (preostalo premoženje družbe po izbrisu) sklicevali na odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-135/00-77 z dne 9. oktobra 2002, oz. na točki 61 in 77 obrazložitve te odločbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Kritičen pogled na nekatere določbe splošnega dela slovenskega KZ-1

Primož Baucon, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Primož Baucon, Primož Baucon, Pravna praksa, 3-4/2009Novi slovenski Kazenski zakonik1 (KZ-1; v nadaljevanju uporabljam izraz KZ za vse druge kazenske zakone oz. kazenske zakonike), ki je začel veljati 1. novembra 2008, je povzročil številne odzive v strokovni in tudi v širši laični javnosti. Ker do zdaj še ni bila objavljena ustrezna analiza določb no...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Uvedba vinjet in prost pretok blaga

Aleksander Mavko, 29.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Aleksander Mavko, Aleksander Mavko, Pravna praksa, 3-4/2009V prejšnji številki PP je mag. Matej Avbelj predstavil ukrep uvedbe vinjet z vidika sodne prakse Sodišča ES.1 Z večino navedb v tem prispevku se načeloma strinjam, vendar pa menim, da je uvedba vinjet kljub temu sporna, tako z vidika prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva iz 12. člena PES...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Nasilje v družini - razmerje med prekrškom in kaznivim dejanjem

dr. Liljana Selinšek, 29.1.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 3-4/2009Z uveljavitvijo Kazenskega zakonika (KZ-1) je nasilje v družini postalo samostojno kaznivo dejanje, ki je inkriminirano v 191. členu. S tem se je odprlo vprašanje razmejevanja med tem kaznivim dejanjem in prekrškom nasilnega in drznega vedenja iz šestega odstavka Zakona o varstvu javnega reda in mir...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Zastavna pravica po ZTFI in ZFZ

Mitja Širaj, 29.1.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Mitja Širaj, Mitja Širaj, Pravna praksa, 3-4/2009Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI)1 je v četrtem odstavku 206. člena v naš pravni red prvič vpeljal zakonito zastavno pravico borznoposredniške družbe (in banke) na vseh finančnih instrumentih in denarnih zneskih, ki jih je ta dobila pri opravljanju storitev za stranko, in sicer za terjatve ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Pridobitev kvalificiranega deleža in novela ZBan-1C

Aleš Butala, 29.1.2009

Banke in hranilnice

Aleš Butala, Aleš Butala, Pravna praksa, 3-4/2009Težav s pridobivanjem deležev v bankah nimajo le slovenske pravne osebe na Hrvaškem. Tudi v Evropski uniji (EU) je znanih kar nekaj primerov, ko je prišlo do zavrnitve izdaje dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža banki s sedežem v EU, ki je želela pridobiti kvalificiran delež v drugi evrop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

V letu 2009 vrsta novosti pri obračunu DDV

mag. Mojca Kunšek, 29.1.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3-4/2009Zadnje spremembe podzakonskih aktov so prinesle nova merila davčno sprejemljivih stopenj odpisa blaga, spremembe pri uveljavljanju neposrednih olajšav mednarodnim predstavništvom ter vrsto sprememb pri obračunu DDV, identifikaciji in popravkih obračuna DDV, ki jih je treba upoštevati pri obračunu DD...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009od 20. do 26. januarja Torek, 20. 1. Nov direktorat na MNZ. Ministrstvo za notranje zadeve bo namenilo več pozornosti migracijam in integracijam, je sklenila ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal po sprejemu predstavnikov nevladnih organizacij s področja človekovih pravic, migracij in azi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 29.1.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 3-4/2009 30. januar 1882 - Franklin Delano Roosevelt Rodil se je ameriški politik Franklin Delano Roosevelt, edini, ki je bil za predsednika države izvoljen štirikrat zapored. Uvedel je novo ekonomsko politiko, imenovano New Deal in bil eden od pobudnikov ustanovitve Združenih narodov. 1948 - Mahatma Ga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

globus

Dean Zagorac, 29.1.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 3-4/2009 Še en proces proti Šešlju 21. 1. - Vodji srbskih radikalcev Vojislavu Šešlju, ki mu na Mednarodnem kazenskem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo sodijo zaradi vojnih hudodelstev in hudodelstev proti človečnosti, bodo sodili tudi zaradi razkritja identitete zaščitenih prič. Kot so sporočili s haaškega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Poklicno in zaposlitveno e-svetovanje

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/default.aspx Jezik: slovenski Tip: spletišče je nastalo v okviru projekta za e-informiranje in e-svetovanje iskalcem zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje Vzdrževanost: vsebine so stalne, dnevno se posodablja le zbirka aktualnih prostih delovnih mest Pregledn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/200929. 1. - 9.00 Elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 za leto 2009 Seminar bo tudi 10. februarja. Odin; (www.odin.si). 29.-30. 1. Poslovanje z nepremičninami Nebra; (www.nebra.si). 30. 1. - 9.00 Spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona (SZ-1A) Center za poslovno usposabljanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Evropa

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009 Torek, 20. 1. Denar za kredite. Finančni ministri EU, med njimi tudi slovenski minister dr. Franc Križanič, so na srečanju v Bruslju ob seznanitvi z ukrepi članic Unije proti finančni in gospodarski krizi pozvali banke, naj uporabijo pomoči, ki so jih države namenile bančnemu sektorju, da bi okrep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Bosi kot Waluliso?

Tomaž Pavčnik, 29.1.2009

Naravna in kulturna dediščina

Tomaž Pavčnik, Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 3-4/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

V e-pravosodje z novim akcijskim načrtom

mag. Katarina Krapež, 29.1.2009

Uprava

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 3-4/2009Na Ministrstvu za pravosodje je bila 23. januarja prva seja projektnega sveta e-pravosodje, ki ga je v začetku leta ustanovil minister za pravosodje Aleš Zalar. Svet je sprejel akcijski načrt projektov, ki naj bi pripomogli k prenovi in modernizaciji informacijskega sistema vseh pravosodnih organov,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Podjetja se predstavijo

Matej Tomažin, 29.1.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 3-4/2009Finančna kriza nima samo negativnih lastnosti, ampak tudi pozitivne. Ena izmed teh je, da začnejo podjetja oz. uprave bolj ceniti delničarje ? male in velike. Tako obnašanje lahko pojasnimo z različnih zornih kotov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Damnant, quae non intellegunt

Janez Kranjc, 29.1.2009

Ostalo

Janez Kranjc, Janez Kranjc, Pravna praksa, 3-4/2009Rek Damnant, quae non intellegunt bi se v prevodu glasil Obsojajo tisto, česar ne razumejo, vzet pa je iz spisa o vzgoji govornika (De institutione oratoria 10. 1, 26) rimskega retorika Kvintilijana, ki je živel od okrog 35 do 100 po Kr. V deseti knjigi, iz katere je vzet ta rek, oriše grško in lati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Prespani paragrafi

dr. Marijan Pavčnik, 29.1.2009

Vlada, Državni zbor in državni svet

dr. Marijan Pavčnik, dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 3-4/2009Ljubeznivo vabilo, naj napišem uvodnik ob dveh normativnih programih, me spravlja v veliko zagato. Gre za Normativni program Vlade RS za leto 2009 in za Normativni program predpisov iz pristojnosti Državnega zbora RS za leto 2009. Drugi program je sestavina prvega, ker iz prvega izloča predpise, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Razpisi

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; rok je 31. januar. Ur. l. RS, št. 115/08 2. Štipendije za podiplomski študij na College of Europe za študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L 7) - veljati začne 30. januarja 2009. 2. Uredba (ES) št. 24/2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Zapostavljene prioritete v naši državni upravi

mag. Slobodan Rakočević, 29.1.2009

Uprava

mag. Slobodan Rakočević, mag. Slobodan Rakočević, Pravna praksa, 3-4/2009Večkrat smo že poudarili, da je ustrezno organiziranje in delovanje državne uprave za vsako državo nedvomno bistvenega pomena. Na to kaže posebej paziti tudi v času splošne krize, kjer je izhod možen samo ob usklajenem in učinkovitem delovanju vseh segmentov družbe - ne samo gospodarstva, ampak tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Predhodni postopek kot procesna predpostavka za sodno varstvo pravic javnih uslužbencev

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 29.1.2009

Uprava, Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 3-4/2009V tujini je v večini držav že dlje časa v veljavi sistem, po katerem so zaposleni razporejeni v dve kategoriji: "navadne" delavce in uslužbence države oz. javne uslužbence, pri čemer je ureditev razmerij do delodajalca za ti kategoriji lahko tudi bistveno različna. Tudi pri nas so uslužbenska razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Vsebina PP št.4/2009

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009stran 3 UV Uvodnik dr. Marijan Pavčnik "Prespani paragrafi"
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄3-4

Iz Poročevalca DZ

Avtor ni naveden, 29.1.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3-4/2009 Številka 8 (20. januar 2009): - popravek poročila Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k Letnemu poročilu Varuha človekovih pravic RS za leto 2007. Številka 9 (22. januar 2009): - poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006-2010 v...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
3-4(44) 2(48) 1(38)

Leto objave

< Vsi 2009 Januar

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H I J K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov