O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 137)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Izbrisna tožba - absolutno nična sodba

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009Sodba II Ips 375/2006, 27. november 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 880/2005) ZZK - 101. člen ZPP - prvi odstavek 13. člena in 319. člen Z materialnopravno napako obremenjena sodba ni absolutno nična sodba. V nasprotju z materialnopravnimi učinki pravnomočnosti bi bila ugod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Ravnanje naročnika pri oddaji javnega naročila po odprtem postopku in pri postopku s pogajanji

Mojca Beliš, 19.2.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 7-8/2009Ravnanje uradnih oseb naročnika, ki pri postopku oddaje javnega naročila za primer gradnje po neuspešno izvedenem rednem (odprtem) postopku zaradi nesprejemljivih ponudb ponudnikov nadaljujejo s postopki oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji, pri čemer je kljub še vedno nesprejemljivi ponu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Čas začetka stečajnega postopka nad pozneje najdenim premoženjem

Vlado Balažic, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Vlado Balažic, Vlado Balažic, Pravna praksa, 7-8/2009* Vprašanje je postavil naročnik PP na seminarju Novi izzivi pri uveljavljanju terjatev v izvršbi in osebnem stečaju, GV Založba, 24. september 2008.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Pogoji za izdajo zamudne sodbe - nedovoljena razpolaganja strank

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009Sklep II Ips 432/2006, 13. november 2008 (v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni P 80/2005) ZPP - 3., 7. in 318. člen Med nedovoljena razpolaganja strank v pomenu drugega odstavka 3. člena ZPP je treba šteti tudi toženčevo pasivnost, ki (lahko) povzroči izdajo zamudne sodbe. Iz obraz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Denacionalizacija kulturnih spomenikov - predpisi, praksa in primer Blejskega otoka

Janez Metelko, 19.2.2009

Upravni postopek in upravne takse

Janez Metelko, Janez Metelko, Pravna praksa, 7-8/2009Denacionalizacija je na Zakonu o denacionalizaciji (ZDen)1 utemeljen proces vračanja z medvojnimi in predvsem povojnimi prisilnimi predpisi (ali tudi le s prisilo) podržavljenega premoženja nekdanjim lastnikom, ki je bilo ob uveljavitvi zakona v družbeni lasti (1., 3. in 4. člen ZDen). Premoženje se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Naziv delovnega mesta oz. vrsta dela

mag. Nataša Belopavlovič, 19.2.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2009 V pogodbi o zaposlitvi vedno navedemo razlog, zaradi katerega se sklepa delovno razmerje (za katera opravila, naloge itd.), in priložimo opis delovnega mesta (delovna mesta z opisi so navedena v sistemizaciji, ki so jo potrdili tako uprava kot tudi sindikat in svet delavcev). V tem opisu je kot zad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Informativni izračun dohodnine za leto 2008 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Pojasnilo DURS, št. 4217-13/2009, 2. februar 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Na hipotetični predpostavki temelječ pravni interes

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Sklep US RS, št. U-I-278/08, z dne 5. februarja 2009 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07 - UPB in 45/08) in prvega odstavka 90. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Ur. l. RS, št. 56/99) se zavrže. Pravni interes pobudni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - sklepčnost tožbe

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009Sklep in sodba III Ips 110/2007, 16. december 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 853/2006) ZPPSL - prvi odstavek 125. člena Revizijsko sodišče pritrjuje stališču sodišča druge stopnje, da tožnik ni vložil sklepčne tožbe. Oblikovalni tožbeni zahtevek, ki se glasi: "Ugotovi se,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Neupoštevanje vloge, ki pomeni zlorabo pravice

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Sklep US RS, št. U-I-53/08, z dne 5. februarja 2009 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 19. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 3/07 - UPB, 17/08 in 21/08 - popr.) se zavrže. Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Imisije - stvarnopravno in obligacijskopravno varstvo

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Obligacije, Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009Sklep II Ips 272/2008, 13. november 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča Ljubljana II Cp 1972/2003) ZOR - 156. člen. ZTLR - 5. in 42. člen ZPP - 8. in 14. točka drugega odstavka 339. člena Odvzem sonca, svetlobe, zračnosti in podobno je po ustaljeni sodni praksi lahko imisija, v zvezi s katero ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Kvota zaposlenih invalidov in svoboda zaposlovanja

Avtor ni naveden, 19.2.2009

ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Odločba US RS, št. U-I-36/06, z dne 5. februarja 2009 Prvi odstavek 62. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/07 - UPB) ni v neskladju z Ustavo. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 62. člena Zakona o zaposlitveni rehab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Stroški izvršitelja

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009Sklep II Ips 180/2007, 13. november 2008 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju Cp 2139/2005) ZIZ - 9., 292., in 293. člen Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev - 10. člen URS - 22. člen Stališče, da zaradi dejstva, da izvršitelj opravlja javno službo, nima pravice do povrnitve str...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Organiziran prevoz in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela

mag. Nataša Belopavlovič, 19.2.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 7-8/2009 Delodajalec v kovinski industriji organizira brezplačni prevoz na delo za delavce v sodelovanju z avtobusnim prevozniškim podjetjem. Delavcem, ki stanujejo v krajih, ki so na delu avtobusne linije, delodajalec ne izplačuje nadomestila stroškov prevoza na delo in z dela. Problem je nastal, ker je d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 13. seji (12. februar 2009): - predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev; - amandmaja k predlogu zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost; - Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest in o koncesiji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009- v zvezi z zagotavljanjem enotnosti uniforme občinskih redarjev (dr. Vinko Gorenak);- v zvezi s pomočjo kreditojemalcem (Franco Juri); - v zvezi z oblikovanjem javno - zasebnega partnerstva za obnovo Slivniškega gradu v Slivnici pri Mariboru (Matevž Frangež); - v zvezi z izgradnjo dolenjske avtoc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 19.2.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 7-8/2009od 10. do 16. februarja Torek, 10. 2. Nova protokola. "Pripravili bomo formalni protokol, ki bo urejal način izmenjave informacij med komisijo in ministrstvom ter med komisijo in policijo," sta po sestanku sklenila predsednik protikorupcijske komisije Drago Kos in ministrica za notranje zadeve Ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Vsebina PP št.8/2009

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009stran 3 UVODNIK dr. Lučka Kajfež Bogataj Zakon o podnebnih spremembah
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva Komisije 2009/5/ES z dne 30. januarja 2009 o spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Iz Poročevalca Državnega Zbora

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Številka 13 (10. februar 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB-A) - nujni postopek;- predlog zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1B) - skrajšani postopek; - predlog Sklepa o nepriznavanju predpisov Republike Hrvaške...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Vračilo sodne takse po novem ZST-1

Ana Testen, 19.2.2009

Sodni registri in sodne takse

Ana Testen, Ana Testen, Pravna praksa, 7-8/2009Dne 1. oktobra 2008 je začel veljati novi Zakon o sodnih taksah (ZST-1),1 ki prinaša kar nekaj novosti v postopku vračila sodne takse taksnemu upravičencu. Po prej veljavnem ZST2 je o vrnitvi sodne takse na predlog taksnega upravičenca odločal pristojni davčni urad, po novem pa vračilo takse po urad...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Zloraba procesnih pravic

dr. Luigi Varanelli, 19.2.2009

Civilni sodni postopki

dr. Luigi Varanelli, dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 7-8/2009Skrita v podzavesti vsakega pravnika, tako pogosta, pa tudi tako neraziskana zloraba procesnih pravic je nedvomno tema, ki vzbuja vsesplošno zanimanje. Razpeta med pravico do sodnega varstva in zlorabo materialnih pravic se zdi zloraba procesnih pravic neke vrste paradoks: ustave priznavajo pravico ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Dvorezne subvencije

Matej Tomažin, 19.2.2009

PRORAČUN

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 7-8/2009Vlada je v boju proti finančni krizi, ki je že prešla v popolno gospodarsko krizo, tej pa bo sledila recesija, uporabila instrument subvencij, in sicer s pomočjo Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ).1 S tem si je zavarovala predvsem pomemben vir davčnih prihodkov, hkrati ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.2.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 7-8/2009 Ur. l. RS, št. 12/08, in Ur. l. RS, št. 7/09 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; sprva določen rok je podaljšan do 30. aprila oz. do podelitve kreditov v vrednosti 1,25 milijona evrov. Ur. l. RS, št. 115/08 2. Štipen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄7-8

globus

Dean Zagorac, 19.2.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 7-8/2009 Mehika: baza prstnih odtisov za uporabnike mobilnih telefonov 10. 2. - Mehiška vlada je izdala odlok, po katerem bodo morali vsi operaterji mobilnih komunikacij o uporabnikih svojih storitev vzdrževati bazo osebnih podatkov, vključno s prstnimi odtisi. Ta ukrep naj bi pomagal v boji proti izsilje...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
7-8(53) 6(42) 5(42)

Leto objave

< Vsi 2009 Februar

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐE FG H I J K L M N OP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov