O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 186)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Evropa

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009 Torek, 19. 5. Pričakuje dogovor. "Odgovor Slovenije na moj predlog za reševanje vprašanja meje in zastoja Hrvaške na poti v EU je v skladu z njenim pristopom glede pomoči Evropske komisije pri reševanju tega vprašanja, ki je pozitiven in konstruktiven," je, kot navaja STA, v Bruslju povedal komisa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009od 19. do 25. maja Torek, 19. 5. Novele. Državni zbor je sprejel novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, s katero se širijo možnosti za pridobitev informacije o tem, da je nad nekom uveden stečaj. Po novem bo o dolžniku dostopen tudi podatek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Spodjedanje bistva prava

Tomaž Pavčnik, 28.5.2009

Pravoznanstvo

Tomaž Pavčnik, Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 21/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Za učinkovito ESČP

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Varstvo človekovih pravic

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009Vlada je na seji 21. maja sprejela pobudo za podpis protokola 14bis h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel 12. maja na zasedanju v Madridu. Gre za ukrep, ki naj bi pripomogel k večji učinkovitosti Evropskega sodišča za človekove...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Kriza kot priložnost?

Matej Tomažin, 28.5.2009

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Matej Tomažin, Pravna praksa, 21/2009Gospodarska kriza se čuti vse močneje. Še zlasti v podjetjih, ki so ji najbolj izpostavljena. Kako hudo je v resnici, lahko vidimo tudi pri medletnem poročanju, kjer nekatera podjetja ne skrivajo osnovnega pravila: preživeti. Tako je na primer pri Iskri Avtoelektriki, podjetju, ki proizvaja električ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Holistična retorika, etos, patos in logos

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Po spoznavnem ogrevanju v naši papirnati klepetalnici je prav, da pojasniva sintagmo holistična retorika (gr. holos - celosten, celovit). Gre za termin, ki presega javni nastop, nastopajočega ali avtorja besedila, saj vključuje njegova pota mišljenja, preden kaj domisli, izreče in zapiše ter se spon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vlada RS

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 27. seji (21. maj 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa; - predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz posojila, ki ga najame Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja pri Evr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Iz Poročevalca Državnega Zbora

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009 Številka 64 (19. maj 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-A) - skrajšani postopek; - predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o zaščiti plač (Konvencija MOD št. 95) - MKZP; - resolucija o podpori Resoluciji ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vsebina PP št.21/2009

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009stran 3 UVODNIK Drago Kos Z novim predpisom do večje poštenosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Varstvo pred mobbingom v državni upravi

mag. Matjaž Debelak, 28.5.2009

Delovna razmerja, Uprava

mag. Matjaž Debelak, mag. Matjaž Debelak, Pravna praksa, 21/2009Vlada je 7. maja 2009 na 25. seji sprejela Uredbo o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave,1 s katero je na ministrstvih in v vladnih službah določila ukrepe za zagotavljanje takega delovnega okolja, v katerem ni spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja. Veljati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Direktiva Sveta 2009/47/ES z dne 5. maja 2009 o spremembah Direktive Sveta 2006/112/ES v zvezi z uporabo nižjih stopenj davka na dodano vrednost (UL L 116) - veljati začne 1. junija. 2. Uredba Sveta (ES) št. 371/2009 z dne 27. novembra 2008...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Razpisi

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009 Ur. l. RS, št. 115/08 1. Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) z začetkom v študijskem letu 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije; rok je 28. maj. Ur. l. RS, št. 14/09 2. Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

globus

Dean Zagorac, 28.5.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 21/2009 Slovaška: protikorupcijsko sodišče je protiustavno 20. 5. - Posebno sodišče za obravnavanje zadev korupcije in organiziranega kriminala je bilo ustanovljeno v nasprotju z ustavo, je v najnovejši odločbi ugotovilo slovaško ustavno sodišče. Glavna težava je v tem, da je Urad za nacionalno varnost p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Z novim predpisom do večje poštenosti?

Drago Kos, 28.5.2009

Uprava

Drago Kos, Drago Kos, Pravna praksa, 21/2009Izkušeni pravniki vedo, da je vsak predpis, ki na novo uredi neko področje, v večini primerov slab: ker ni praktičnih izkušenj z njegovim uresničevanjem in ker je nemogoče predvideti, kako bodo njegove določbe v resnici vplivale na razmerja, ki jih želimo urediti. Slovenija je tako leta 1992 dobila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Tretji sklop vladnih protikriznih ukrepov in sprejem Zakona o delnem povračilu nadomestila plače

Maja Skorupan, 28.5.2009

Delovna razmerja, ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST

Maja Skorupan, Maja Skorupan, Pravna praksa, 21/2009Tretji sklop vladnih protikriznih ukrepov na področju trga delovne sile predvideva sprejem Zakona o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP). Gre za drugi zakon, ki ga je vlada oblikovala za ublažitev posledic gospodarske krize. Prvi tak je Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 28.5.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 21/2009 28. maj 1961 - Amnesty International V več časopisih je izšel članek angleškega odvetnika Petra Benensona Pozabljeni zaporniki, kar danes velja za ustanovitev mednarodne nevladne organizacije za človekove pravice Amnesty International. 30. maj 1917 - Majniška deklaracija Predsednik Jugoslovans...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Glas proti diskriminaciji

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Človekove pravice

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009www.coe.si/sl/dejavnosti/kampanje_sveta_evrope/spregovori_proti_diskriminaciji Jezik: slovenščina Tip: spletna kampanja Sveta Evrope Vzdrževanost: vsebine se redno dodajajo Preglednost: preveč strnjenega besedila Multimedijska podpora: zlasti videoposnetki Povezava z uporabniki: slaba; sploše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Nemške ustave od 1871 do 1949 - Ob 60-letnici nemške zvezne ustave

dr. Janez Kranjc, 28.5.2009

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 21/2009Dne 23. maja 2009 je minilo 60 let, odkar je začela veljati Ustava Zvezne republike Nemčije. V spomin na ta dogodek je bil dan prej na PF Univerze v Ljubljani seminar, ki je osvetlil nekatera poglavja iz nemške ustavne zgodovine. Namen seminarja je bil pokazati zgodovinski razvoj nemške ustave, njen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vročanje in izvrševanje sodb ter sklepov po zahtevah za sodno varstvo z odmero sodnih taks

Kovač Polona, Orel Nuša, Čas Petra, 28.5.2009

Upravni postopek in upravne takse, Prekrški

Petra Čas, Nuša Orel, Polona Kovač, Nuša Orel, Pravna praksa, 21/2009Vročanje je eno najpomembnejših procesnih dejanj, saj je praviloma pogoj za nastanek pravnih učinkov pisanja, ki ga organ, ki postopek vodi, posreduje drugim udeležencem v postopku. Zato je pravilnost postopanja akterjev pri vročanju zelo pomembna, saj ob bistvenih napakah pri vročanju ne pride do p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Kršitev dolžnega ravnanja odgovornih oseb javnega zavoda v postopku za izvedbo javnega naročila

Mojca Beliš, 28.5.2009

Uprava

Mojca Beliš, Mojca Beliš, Pravna praksa, 21/2009Ravnanje odgovornih oseb v javnem zavodu, ki po avtorski pogodbi oddajo storitev v izvajanje zakonskemu partnerju svoje uslužbenke, ki potem to storitev izvede, njeni rezultati pa se uporabijo v nadaljnjem postopku za izvedbo javnega naročila, kjer je kot najugodnejši ponudnik izbrana gospodarska dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Vpogled v videoposnetke o incidentu na šoli

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009Videokamera, ki je nameščena v šoli, je posnela, kako je varnostnik obračunal z učenci. Starši enega od učencev, ki je bil vpleten v dogodek, so podali prijavo na policijo, ki je pozneje zasegla zgoščenko s posnetki. Odgovorne na šoli je obiskal oče, ki je podal prijavo na policijo in želel, da šola...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Obdavčljivi dohodek in identifikacija za namene DDV

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009V zvezi z identifikacijo za namene DDV ter obdavčljivim dohodkom dobivajo različni samostojni novinarji nasprotujoče si informacije s strani davčnih uradov, prav tako novinarji različno razlagajo zakon.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Olajšava za investiranje - motorna vozila

Avtor ni naveden, 28.5.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 21/2009Davčna uprava RS je prejela več vprašanj davčnih zavezancev, ki se nanašajo na uveljavljanje olajšave za investiranje za nakup delovnih strojev (bagrov, viličarjev, kosilnic).
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄21

Seznanitev staršev z otrokovo zdravstveno dokumentacijo

mag. Katarina Krapež, 28.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 21/2009Zdravstveni dom je prejel zahtevo očeta za vpogled v zdravstveno dokumentacijo njegove dvanajstletne hčere, ki je že nekaj let v obravnavi pri kliničnem psihologu v zavodu. Oče se pri zahtevi sklicuje na Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). Hkrati z obravnavo je tekel postopek na sodišču, kjer je b...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa
21(46) 20(47) 19(46) 18(47)

Leto objave

< Vsi 2009 Maj

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEFG H IJ K L M N O P QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov