O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 68)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Vlada RS

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2009 - resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB); - Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Predsodki iz pravne zgodovine (1)

dr. Katja Škrubej, 19.3.2009

Ostalo

dr. Katja Škrubej, dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 11/2009Psevdoetničnost in pravo: germansko-rimsko-slovansko?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Boj proti terorizmu: evropski standardi varstva osebnih podatkov in vzpostavitev družbe nadzora

dr. Petra Bard, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Petra Bard, dr. Petra Bard, Pravna praksa, 11/2009Vse od strašnih samomorilskih napadov na Združene države Amerike 11. septembra 2001, ki so pretresli ves demokratični svet, lahko spremljamo odgovore držav na terorizem ter potencialne in zaznane grožnje ter razprave o njem. Odtlej se razmerje med svobodo in varnostjo pogosto dojema kot nujno antago...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Sovražni govor in diskriminacija v javni komunikaciji

Matija Žgur, 19.3.2009

Uprava

Matija Žgur, Matija Žgur, Pravna praksa, 11/2009Večja komunikacijska strpnost, odgovornost medijev in države za kulturo javnega diskurza ter poziv k večji občutljivosti sodnikov za doktrinarne odtenke pri vprašanjih svobode izražanja so bili glavni poudarki nedavne razprave o diskriminaciji, ki je potekala 4. marca v Informacijskem uradu Sveta Ev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Dileme ureditve revizije postopkov oddaje javnih naročil pri prenosu nove direktive

dr. Rajko Pirnat, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Pirnat, dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 11/2009V slovenski pravni red bo treba do 20. decembra 2009 prenesti Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil.1 Ta direktiva zelo obsežno spremin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

NORMATIVNI PROGRAM VLADE-RS

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Pošiljanje nezaželene elektronske pošte članom društva

mag. Katarina Krapež, 19.3.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 11/2009Društvo ima težavo z uporabo e-pošte svojih članov s strani nepooblaščenih oseb. Ker nekdanji član društva med pošiljanjem e-obvestil drugim članom društva ni prikril elektronskih naslovov, so te naslove videli vsi prejemniki obvestila. Med njimi je bilo tudi podjetje, ki je e-naslove izkoristilo za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

IZ POROČEVALCA DRŽAVNEGA-ZBORA

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Ostalo

, Pravna praksa, 11/2009 Številka 27 (9. marec 2009): - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-G) - skrajšani postopek. Številka 28 (12. marec 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-B) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Pravni okvir elektronskih glasovalnih naprav

Mitja Podpečan, 19.3.2009

Ustavno sodišče

Mitja Podpečan, Mitja Podpečan, Pravna praksa, 11/2009Nemško Zvezno ustavno sodišče (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) je 3. marca izdalo odločbo, s katero je ugotovilo neskladnost Zvezne uredbe o uporabi volilnih naprav pri volitvah (BWahlGV) z 38. členom v zvezi s prvim in drugim odstavkom 20. člena nemške ustave (Grundgesetz),1 natančneje z načelom...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Najnovejša praksa Sodišča ES s področja javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva

dr. Aleksij Mužina, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleksij Mužina, dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 11/2009Bralcem tega prispevka verjetno ni treba natančneje pojasnjevati, da Sodišče ES odloča v dveh različnih tipih postopkov, in sicer na podlagi tožbe proti državi članici zaradi neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 226., 227. in 228. člena Pogodbe o ES in o predhodnih vprašanjih (predhodno odločanje n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Zaključek postopka javnega naročanja brez izbire najugodnejšega ponudnika z vidika evropskega prava

Marko Žvipelj, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marko Žvipelj, Marko Žvipelj, Pravna praksa, 11/2009Namen javnega naročanja je pregledna (transparentna) izbira najugodnejše ponudbe po reguliranem postopku ter na podlagi meril in pogojev, določenih v objavi razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji. Vendar pa se vsak postopek javnega naročanja iz različnih razlogov ne konča nujno z izbiro najugodnej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom

dr. Nina Plavšak, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Nina Plavšak, dr. Nina Plavšak, Pravna praksa, 11/2009V najširšem pomenu je postopek zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom vsak postopek zaradi insolventnosti nad dolžnikom, katerega premoženje je (tudi) zunaj države, v kateri se postopek vodi, oz. ki je vstopal v pravna razmerja z upniki in drugimi osebami druge države. Urejanje postopkov zara...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Prihodnost sodstva v EU

dr. Tomaž Keresteš, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Tomaž Keresteš, dr. Tomaž Keresteš, Pravna praksa, 11/2009V času, ko je neslavno propadla Pogodba o Ustavi za Evropo1 in ko usoda Lizbonske pogodbe2 še visi v zraku, je še bolj kot sicer vsako napovedovanje prihodnosti kaj tvegano opravilo. Enako velja tudi za vprašanje prihodnosti sodstva v EU, najsi s tem mislimo na prihodnost sodnih institucij same EU a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 11/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Implementacija procesnih uredb v slovenskem pravu in praksi slovenskih sodišč

mag. Nina Betetto, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Nina Betetto, mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 11/2009Evropska unija (EU) je od uveljavitve Amsterdamske pogodbe sprejela več uredb, ki so v zelo kratkem času močno posegle v pravno ureditev civilnega procesnega prava držav članic. Tako je na ravni EU zdaj že urejeno vročanje sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah;1 sodelovanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Pravilo ali standard? Pravna varnost in jurisdikcija Sodišča ES

mag. Damjan Kukovec, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Damjan Kukovec, mag. Damjan Kukovec, Pravna praksa, 11/2009Javna naročila predstavljajo 16 odstotkov evropskega bruto družbenega proizvoda; tako je postopkov javnih naročil v Uniji zelo veliko, pogosto pa gre tudi za zelo visoke zneske. Med njimi je veliko naročil, ki jih evropski zakonodajalec bodisi ni uredil s sekundarno zakonodajo bodisi jih je iz upora...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Prenehanje pogodbenega razmerja - nova sankcija za težje kršitve

dr. Vesna Kranjc, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Kranjc, dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 11/2009Poglavitni cilj javnega naročanja je zagotoviti gospodarskim subjektom enakopravnost pri sklepanju poslov z javnim sektorjem. Enakopravnega položaja na trgu ne zagotavlja zgolj zakonsko načelo (7. in 9. člen ZJN-2,1 13. in 15. člen ZJNVETPS2), ampak vrsta institutov in pravnih pravil. Ravnanje naroč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Zdravstveni sistem v nasprotju s pravom EU

mag. Matej Avbelj, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Matej Avbelj, mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 11/2009Države članice EU se zaradi staranja svojega prebivalstva vse bolj soočajo z velikimi izzivi, kako urediti svoje nacionalne zdravstvene sisteme, da bodo ti učinkoviti, enako dostopni čim večjemu številu uporabnikov in hkrati tudi finančno vzdržni. Kako bodo ta cilj dosegle, je odvisno predvsem od nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Evropa

mag. Katarina Krapež, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 11/2009 Torek, 10. 3. Nižji DDV v gostinstvu. Finančni ministri EU so v Bruslju dosegli dogovor o seznamu storitev, za katere lahko države članice uveljavljajo znižano stopnjo davka na dodano vrednost (DDV). Slovenija je uveljavila stalno možnost znižane, torej 8,5-odstotne stopnje DDV pri storitvah v gos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Okoljska odgovornost v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode

Avtor ni naveden, 19.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 11/2009Slovenija s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode,1 oziroma vsaj s tem, da je o njihovem sprejetju ni obvestila, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Prenovljeno vladno spletišče

mag. Katarina Krapež, 19.3.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 11/2009www.vlada.si Jezik: slovenščina in angleščina Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: vsebine se obnavljajo dnevno Preglednost: dobra Multimedijska podpora: avdio- in videovsebine, neposredni prenosi konferenc, RSS Povezava z uporabniki: skromna; splošen e-naslov Oglaševanje na portalu: brez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

globus

Dean Zagorac, 19.3.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 11/2009 Mednarodno finančno sodišče za Madoffa 10. 3. - Za vse domnevne prevare ameriškega finančnika Bernarda Madoffa bi morali ustanoviti mednarodno finančno sodišče, je opozorila skupina odvetnikov. Globalno zavezništvo odvetniških pisarn za primer Madoffa (The Madoff Case Global Alliance of Law Firms...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Dogodki - izjave

mag. Katarina Krapež, 19.3.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 11/2009od 10. do 16. marca Pripravila: Torek, 10. 3. Spletna goljufija. Uprava kriminalistične policije zaznava povečano število elektronskih obvestil, s katerimi pošiljatelji posameznega prejemnika obveščajo, da je pri neki igri, ki jo poimenujejo mednarodna loterija, zadel od nekaj tisoč do nekaj mil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 19.3.2009

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 11/2009 20. marec 1502 - Pierino Belli Rodil se je piemontski vojak in pravnik Pierino Belli, ki velja za enega od utemeljiteljev mednarodnega prava. 1815 - Švici priznana nevtralnost
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄11

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 19.3.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 11/2009Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 11

Leto objave

< Vsi
2009(68)
> Marec(68)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FG H I JK LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov