O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 8.10.2009

Kultura in umetnost

Irena vovk, Pravna praksa, 39/2009Marisa Silvestri in Chris Crowther - Dowey Gender and Crime (Sage, 2008, 272 strani) Knjiga ponuja prepotreben, izčrpen in predvsem kritičen pogled na "večno" razpravo o povezanosti med spolom in kriminaliteto. Odlikuje pa jo prav vpogled v to tematiko z obeh zornih kotov - ženskega in moškega. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju

Nina Scortegagna, 8.10.2009

Dedovanje

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 39/2009Razprave o sporazumu o odpovedi neuvedenemu dedovanju odpirajo veliko vprašanj, ki pa bi jih bilo treba glede na posledice, ki jih sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju prinaša, čim prej zakonsko in sistematično urediti. V prispevku želim pustiti teorijo ob strani in težave ponazoriti s primeri....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Obnova postopka in zastaranje postopka nove razsoje

Robert Preininger, 8.10.2009

Civilni sodni postopki

Robert Preininger, Pravna praksa, 39/2009Opis konkretne sodne zadeve, ki sledi v nadaljevanju, prikazuje absurden položaj obdolženca, zoper katerega postopek nove razsoje, ki je posledica obnove postopka, teče že skoraj 17 let. Glede na tako časovno razsežnost trajanja postopka nove razsoje, ki bode v oči kot groba kršitev 14., 22. in 23. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Pri obračunu davka na motorna vozila je potrebno poznati tudi posebnosti vozila

Kunšek Mojca, Kunšek Mojca, Cigrovski Jasmina, Tovornik Toni, 8.10.2009

Druge davščine in olajšave

, Pravna praksa, 39/2009Pri obračunu davka na motorna vozila je treba poznati tudi posebnosti vozila
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Imena uporabnikov knjižnice na internetu

Irena Vovk, 8.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2009Ali je dopustno objavljati osebne podatke uporabnikov knjižnice na internetu oziroma spletni strani fakultete? Ali se sme osebne podatke o uporabnikih knjižnice skupaj s podatki o vrsti publikacij, ki jih ima (ali jih je imel) uporabnik izposojene, posredovati vsem pedagoškim delavcem na fakulteti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Razsojeno

Toni Tovornik, 8.10.2009

Obligacije

Toni Tovornik, Pravna praksa, 39/2009Okrajno sodišče je obsodilo toženo stranko (zavarovalnico) na plačilo 3.004,51 evra odškodnine za škodo, ki je tožnici nastala, ko je pri delu za zavarovanca tožene stranke padla in se poškodovala, višji zahtevek pa je zavrnilo.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Ravnanje odgovorne osebe, ki omogoča brezplačno izvajanje izobraževanja

Žarko Stevanović, 8.10.2009

Uprava

Žarko Stevanović, Pravna praksa, 39/2009Ravnanje odgovorne osebe, predstojnice kliničnega oddelka, v eni od slovenskih bolnišnic, ki v prostorih oddelka društvu, katerega ustanovitelja sta njen sin in zunajzakonski partner, omogoča brezplačno izvajanje praktičnega dela izobraževanja s področja dela tega oddelka, zaradi česar društvu nasta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Odškodninska odgovornost prevzemnika, ki ne da ponudbe za odkup delnic

Avtor ni naveden, 8.10.2009

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/20091. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tako primarne kot tudi podrejene tožbene zahtevke. S primarnimi zahtevki so tožniki zahtevali, da tožena stranka z njimi sklene pogodbe o prodaji in odkupu delnic po ceni tedanjih 50.000 tolarjev za delnico, s podrejenimi zahtevki pa so zahtevali plačilo odškodnin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Krajši delovni čas zaradi starševstva

Brigita Rajšter-Vranović, 8.10.2009

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 39/2009Delavka ima otroka, starega 14 mesecev, in bi želela nekaj časa delati krajši delovni čas zaradi starševstva. Ali ji delodajalec lahko prepreči izrabo te pravice?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Reaktivacija in odpravnina ob upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 8.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 39/2009Prvi odstavek 132. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) določa, da ima delavec, če se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine ob upokojitvi. V drugem odstavku istega člena pa zakon določa, da delavec ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku, če se delavec po upok...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Osnutek predloga družinskega zakonika

mag. Ana Vodičar, 8.10.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Ana Vodičar, Pravna praksa, 39/2009Družinska razmerja so trenutno urejena v skoraj 35 let starem Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR).1 Posebnost družinskopravne ureditve je prav dejstvo, da je bila ta materija v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zastavljena zelo moderno, saj je bil ZZZDR le trikrat (obširneje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Stroški seznanitve z lastnimi osebnimi podatki pri sodišču

Irena Vovk, 8.10.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2009Koliko lahko sodišče kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zaračuna posamezniku, ki je zaprosil za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (npr. za dokumente, ki so v sodnem spisu)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

"Črni" seznam teroristov

Katarina Vatovec, 8.10.2009

Varstvo človekovih pravic

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 39/2009Boj proti terorizmu (in v njegovem okviru boj proti financiranju terorizma) je prednostna naloga EU.1 V ta namen Svet EU določa uporabo posebnih ukrepov za osebe, skupine in organizacije, ki so vpletene v teroristična dejanja in zato navedene v seznamih. Kaj hitro lahko v primeru takih ukrepov pride...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Dan slovenskih odvetnikov

dr. Bojan Kukec, 8.10.2009

Odvetništvo in notariat

dr. Bojan Kukec, Pravna praksa, 39/2009Odvetniška zbornica Slovenije je 18. septembra v Novi Gorici pripravila tradicionalni, že 24. Dan slovenskih odvetnikov, ki pa sta ga zaznamovali slaba udeležba odvetniških kolegov in dobra udeležba vabljenih gostov (delegacija hrvaške odvetniške zbornice, ki jo je vodil njen predsednik Leon Andreis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 8.10.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Izzvana kriminalna dejavnost krši pravico do poštenega sojenja

Andreja Tratnik, 8.10.2009

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 39/2009V primeru suma, da je neka oseba vpletena v kriminalno dejavnost, lahko pristojne državne oblasti za zagotovitev dokazov proti tej osebi odredijo izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov. Eden takih je tudi navidezen odkup prepovedanih drog z namenom, da se osebi dokaže storitev kaznivega dejanja neu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Romi in navidezna brezizhodnost

Katja Kovačič, 8.10.2009

Človekove pravice

Katja Kovačič, Pravna praksa, 39/2009Pravna fakulteta Univerze v Beogradu je med 21. in 27. septembrom v sodelovanju s francosko Pravno fakulteto Univerze v Caenu in s podporo Fundacije za odprto družbo ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi organizirala poletno šolo o pravnopolitični razsežnosti romskega vprašanja. Udelež...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Varovana plača ali kako ustvarjati pravo z mnenji

Nejc Zemljak, 8.10.2009

Uprava

Nejc Zemljak, Pravna praksa, 39/2009Ta prispevek nasta ja v luči recesije, ki je pripomogla tudi k temu, da se je razgalila prenagljenost in nepremišljenost uvedbe novega plačnega sistema v javnem sektorju. Trenutno je na udaru odprava nesorazmerij, ki je bila v ugodnejših razmerah predvidena do konca tega leta, zdaj pa se nam vse bol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Gladovna stavka: dejanje poguma, obupa ali izsiljevanja

mag. Simona Šemen, 8.10.2009

Človekove pravice

mag. Simona Šemen, Pravna praksa, 39/2009Pri gladovni stavki sta v trku dve normi: dolžnost države, da ohrani integriteto življenja tistih, ki so ji zaupani neposredno v varstvo - tu so mišljeni tisti, ki jim je odvzeta prostost in se ne morejo neomejeno gibati -, in pravica posameznika, da svobodno razpolaga s svojim življenjem.1 Po svoji...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Vrtiljak nezdružljivosti javnih funkcij

mag. Miloš Senčur, 8.10.2009

Uprava

mag. Miloš Senčur, Pravna praksa, 39/2009V razmerju med zakonodajno vejo oblasti, ki jo v našem ustavnem sistemu predstavljata Državni zbor in Državni svet, ter oblastnimi organi na področju lokalne samouprave ima posebno mesto vprašanje združljivosti funkcije župana lokalne skupnosti in poslanca v Državnem zboru. Vodje poslanskih skupin p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 8.10.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 39/2009 Omejitev prometa na cestah Od 1. oktobra dalje velja spremenjena Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, ki med drugim določa, da je na vseh cestah, razen na avtocestah in hitrih cestah, v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Ugovor pri prekrških v mirujočem prometu

Andrej Grah Whatmough, 8.10.2009

Prekrški

Ana Grošelj, Andrej Grah Whatmough, Pravna praksa, 39/2009Zaradi neustrezne prometne ureditve številnih slovenskih mest je število kršitev cestnoprometne ureditve v mirujočem prometu razmeroma veliko. V času, ko redarji dobivajo večje pristojnosti pri urejanju prometa, je smiselno natančneje pogledati praktičen vidik ugovornega prekrškovnega postopka. Čepr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Vlada RS

Avtor ni naveden, 8.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2009 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 46. seji (29. september 2009): - Odlok o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011; - skupni kadrovski načrt organov državne uprave za leti 2010 in 2011. Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 47. seji (1. oktobra ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Razpisi

Avtor ni naveden, 8.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2009 Ur. l. RS, št. 57/09 1. Javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2009/2010 - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije; rok je 30. april 2010 oziroma do porabe sredstev. Ur. l. RS, št. 71/09 2. Poziv sodnikom za vložitev kandidatur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄39

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 8.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2009 Številka 122 (30. september 2009): - zahteva za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L) in o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-I); - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o reprezentativnost...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39

Leto objave

< Vsi
2009(45)
> Oktober(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJK LMNOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov