O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Kasacijski postopek ni potreben, če pa je, mora biti pravilno urejen

Andreja Tratnik, 4.6.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 22/2009Pravica do poštenega sojenja od držav pogodbenic Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) ne zahteva, da v kazenskem postopku poleg pritožbe določijo tudi izredna pravna sredstva, kot je preverjanje zakonitosti sodne odločbe v kasacijskem postopku. Vendar če kazenski procesni zakon države po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 4.6.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 22/2009 Napoved dohodnine Dne 23. maja je začela veljati sprememba Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine, ki se uporablja za leto 2008. Spremenjen je bil obrazec za napoved za odmero dohodnine - priloga 2 pravilnika - ter na novo dodan zahtevek za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Spet bližje vladavini močnejšega

Kristina Božič, 4.6.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Kristina Božič, Kristina Božič, Pravna praksa, 22/2009Konzervativna stran ameriškega vrhovnega sodišča je napredek v varovanju človekovih pravic premaknila četrt stoletja nazaj. Prekinila je s 23-letno sodno prakso, ki je pravici do zagovornika dajala praktično vrednost. Policiji je spet dovoljeno zasliševati osumljenca brez prisotnosti njegovega odvet...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

CSD med navzkrižnimi interesi

Jasmina Arnež, 4.6.2009

Uprava

Jasmina Arnež, Jasmina Arnež, Pravna praksa, 22/2009Po prodornih besedah dr. Dragana Petrovca je bil družbeni strah v preteklosti že prevečkrat generator nerazumnega postopanja državnih organov. Da bi zaradi medijskega pritiska in s pravniško latovščino prežetih zakonskih sprememb z razpotja ne krenili v "napačno smer" tudi centri za socialno delo, j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Florence Hartmann: Ne bodo me utišali

Dean Zagorac, 4.6.2009

Ostalo

Dean Zagorac, Dean Zagorac, Pravna praksa, 22/2009"Osupla sem, ker bom morala sesti na zatožno klop, kjer je sedel Milošević," je na okrogli mizi ob predstavitvi svoje knjige 27. maja v Ljubljani dejala nekdanja tiskovna predstavnica glavne tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo in novinarka Florence Hartmann. Zaradi inform...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Prožnost v času krize

Miha Šercer, 4.6.2009

Ostalo

Miha Šercer, Miha Šercer, Pravna praksa, 22/2009V Portorožu so 28. in 29. maja v organizaciji Inštituta za delo pri PF Univerze v Ljubljani, Društva za delovno pravno in socialno varnost in Planeta GV (v sodelovanju še z drugimi subjekti) že osmič zapored potekali Dnevi delovnega prava in socialne varnosti. Gre verjetno za najpomembnejši dogodek ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Elektronski časopis za boj proti kibernetskemu kriminalu

dr. Liljana Selinšek, 4.6.2009

Ostalo

dr. Liljana Selinšek, dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 22/2009V začetku julija 2009 bo v angleškem, španskem in ruskem jeziku začel izhajati Elektronski časopis za boj proti kibernetskemu kriminalu (ENAC). Zasnovan je kot mesečnik, izhajal pa bo predvidoma do konca leta 2011. Gre za projekt, ki ga sofinancirata Evropska komisija in špansko podjetje Cybex.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Predsodki iz pravne zgodovine (10)

dr. Katja Škrubej, 4.6.2009

Ostalo

dr. Katja Škrubej, dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 22/2009Slovenska in evropska pravna tradicija: pravo kot zgodovinski proces
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Zavrnitev prijave znamke TELEKOM

Avtor ni naveden, 4.6.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2009Sodba IX Ips 615/2008, 24. marca 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Lastniki in kolektivno PDPZ

Darja Golob-Koritnik, 4.6.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Darja Golob-Koritnik, Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 22/2009 V družbi z omejeno odgovornostjo imamo sklenjeno kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, v katerega smo vključeni vsi zaposleni (tudi lastniki). Pred kratkim se je število lastnikov zmanjšalo s sedem na tri, s čimer smo preostali trije lastniki pridobili deleže, večje od 25 odstotk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Dogovor o skupni gradnji - ustanovitev etažne lastnine

Avtor ni naveden, 4.6.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2009Sodba II Ips 639/2006, 12. februar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru I Cp 1249/2004)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Javno dobro kot lastnik v listu B

mag. Miha Šlamberger, 4.6.2009

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 22/2009* Vprašanji je postavil naročnik PP na seminarju Zemljiškoknjižno pravo v praksi, GV Založba, 4. december 2008. Lastnik pripadajočega zemljišča večstanovanjske stavbe je po podatkih zemljiške knjige "javno dobro" (naziv lastnika v B listu zemljiške knjige). Na javnem dobru ni možnosti priposestvov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Mednarodno kazensko pravo v KZ-1 (1.) - Genocid

dr. Damjan Korošec, 4.6.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 22/2009Potem ko pojem genocid prvič v obtožnici in s tem po podatkih, ki so na voljo, prvič v pravnem dokumentu uporabi tožilec Mednarodnega vojaškega sodišča v Nürnbergu in ga v nekaj sodbah takoj po drugi svetovni vojni uporabi Vrhovno sodišče Poljske, najde genocid pot v prvi klasičen mednarodnopravni d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Zastavitev komunikacijskega omrežja in druge gospodarske infrastrukture v tujem zemljišču

Dušan Tršan, 4.6.2009

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Dušan Tršan, Dušan Tršan, Pravna praksa, 22/2009Komunikacijsko omrežje, ki poteka po tujem zemljišču, naj bi bilo sestavina nepremičnine v skladu z načelom specialnosti lastnine in povezanosti zemljišča in objekta (superficies solo cedit),1 zato naj ne bi bilo dopusten predmet zastavne pravice. Ker pa je komunikacijsko omrežje zgrajeno na tujem z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Pridobitev statusa pravne osebe kot bistven del svobode združevanja

Avtor ni naveden, 4.6.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2009Odločba US RS, št. U-I-155/07, z dne 9. aprila 2009, objavljena v Ur. l. RS, št. 32/09
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Stroški seznanitve z lastnimi osebnimi podatki zapornika

mag. Katarina Krapež, 4.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 22/2009Pristojni na Zavodu za prestajanje kazni zapora so zavrnili prošnjo obsojenca, ki je brez lastnih sredstev, za fotokopije nekaterih dokumentov iz njegovega spisa. Je tako ravnanje zavoda dopustno?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic

mag. Katarina Krapež, 4.6.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 22/2009Zastopnik pacientovih pravic je na bolnišnico naslovil poizvedbo z zaprosilom za poročilo o zdravljenju pacienta na podlagi določil 49. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP). Zastopnik pacientovih pravic lahko namreč v skladu s 4. alinejo prvega odstavka 49. člena ZPacP za pacienta opravlja po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Razsojeno

Toni Tovornik, 4.6.2009

Delovna razmerja

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 22/2009Sporna individualna pogodba prokurista
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Pri določanju transfernih cen je potrebno poznati posebnosti poslovanja davčnega zavezanca

mag. Mojca Kunšek, 4.6.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 22/2009Pri določanju transfernih cen je treba poznati posebnosti poslovanja davčnega zavezanca V zadnjih letih vse ekonomije sveta ugotavljajo, da kar dve tretjini poslovnih procesov teče med povezanimi osebami. Glavni namen takega poslovanja je maksimirati dobičke skupine podjetij, ki vstopajo v medseboj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Delitev bremena v EU: uredba za določitev odgovornosti za obravnavanje prošnje za azil

dr. Rita-Maria Kirschbaum, 4.6.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rita-Maria Kirschbaum, dr. Rita-Maria Kirschbaum, Pravna praksa, 22/2009Delitev bremena v Evropski uniji oziroma Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države1 (Uredba), je pravni sistem za ugotavljanje posamezne države čl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Vsebina PP št.22/2009

Avtor ni naveden, 4.6.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 22/2009stran 3 UVODNIK Nataša Pirc Musar Po prvi petletki Informacijskega pooblaščenca
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Po prvi petletki Informacijskega pooblaščenca

Nataša Pirc-Musar, 4.6.2009

Uprava

Nataša Pirc-Musar, Nataša Pirc-Musar, Pravna praksa, 22/2009Po petih letih vodenja Informacijskega pooblaščenca, neizmernega veselja do dela, ustvarjanja (seveda skupaj s kolegicami in kolegi) nečesa povsem novega, oranja ledine na področju dveh temeljnih človekovih pravic, je prišel čas, ko se je bilo treba odločiti, ali želim to zahtevno delo opravljati še...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Tajkuni in bančna tajnost

mag. Miha Šlamberger, 4.6.2009

Banke in hranilnice

mag. Miha Šlamberger, mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 22/2009V zadnjem času je zelo veliko zanimanje javnosti za t. i. tajkunske kredite, obnove kreditov, njihovo višino ipd. Pritiski na banke, da razkrijejo podatke o višini kreditov, predvsem pa njihovi zapadlosti in ukrepanju v primeru nevračila, so izjemni. Javnost pa ne more razumeti, da banke teh podatko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Stavbna pravica na kmetijskem zemljišču

Irena Hacin-Kölner, 4.6.2009

Stavbe in stavbna zemljišča, Lastnina in druge stvarne pravice

Irena Hacin-Kölner, Irena Hacin-Kölner, Pravna praksa, 22/2009Stavbna pravica se ustanavlja z namenom gradnje, kmetijska zemljišča pa so namenjena kmetijski obdelavi in gradnja na njih s prostorskimi akti ni dovoljena. Glede na to, da je cilj ustanovitve stavbne pravice diametralno nasproten funkciji kmetijskih zemljišč, se postavlja vprašanje, ali je njena us...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄22

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 4.6.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 22/2009Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 22

Leto objave

< Vsi
2009(45)
> Junij(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG H IJ K LM NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov