O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 45)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Varstvo nosečih delavk pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi

Katarina Vatovec, 12.11.2009

Delovna razmerja, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 44/2009V zakonodajnem postopku v EU je Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo,1 katere besedilo se spreminja tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Obveznost javnega razpisa in slovenska praksa sklepanja dolgoročnih najemov

dr. Vesna Kranjc, 12.11.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 44/2009Pred kratkim sem v Pravni praksi predstavila primere oddaje gradbenih del brez javnega razpisa, ki po mojem mnenju kršijo pravila o javnem naročanju.1 Ti primeri v slovenski praksi niso redkost, saj se pri nekaterih naročnikih izvajajo kot ustaljena praksa. Predstavila sem tudi primer najema poslovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Poslovna skrivnost pri vpogledih v ponudbe konkurenčnih ponudnikov

Maja Potočnik, 12.11.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi, PRORAČUN

Maja Potočnik, Pravna praksa, 44/2009Postopki oddaje javnih naročil so že po poimenovanju javni, zaradi česar je faza izbire najugodnejšega ponudnika podvržena večjemu nadzoru in zakonskemu normiranju, kot to sicer velja za sklepanje poslov v zasebnem sektorju. Po izdaji odločitve o oddaji naročila imajo ponudniki, ki jim javno naročil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Nebistvene formalne pomanjkljivosti ponudb v praksi javnega naročanja

Marko Zupanc, 12.11.2009

PRORAČUN

Marko Zupanc, Pravna praksa, 44/2009Naročniki (posredno pa tudi ponudniki) se v postopkih javnega naročanja (postopkih oddaje javnih naročil) pogosto srečujejo z vprašanjem, katero ponudbo označiti za formalno nepopolno in katere ne. Formalno nepopolna je namreč tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstit...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Izognite se kazni s samoprijavo

mag. Mojca Kunšek, 12.11.2009

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 44/2009Izognite se kazni s samoprijavo
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Razsojeno

Toni Tovornik, 12.11.2009

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 44/2009Okrožno sodišče je s sklepom odmerilo nagrado stečajnemu upravitelju, ki je vključevala nadomestilo za izdelavo otvoritvenega poročila v višini 69.266,14 evra in nadomestilo za preizkus terjatev v višini 11.880 evrov.1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Križ čez križe

Andreja Tratnik, 12.11.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 44/2009Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je prejšnji teden z izdajo sodbe v zadevi Lautsi proti Italiji v javnosti dvignilo mnogo prahu. Kljub navedbam italijanske vlade, da razpela oziroma križi v Italiji nimajo zgolj verskega pomena, temveč so, upoštevaje zgodovinske razloge, prerasli že v nek...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Kritično o noveli ZKZ-C

Simona Toplak, 12.11.2009

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Simona Toplak, Pravna praksa, 44/2009Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je med sodnimi počitnicami objavilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C). Za namen javne razprave je na srečanju Pravniškega društva Maribor svoj kritični pogled na predlog novele ZKZ-C predstavil odvetnik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

onkraj pravnih obzorij

dr. Dragan Petrovec, 12.11.2009

Kultura in umetnost

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 44/2009 Nika Maj Zapornik in Iskanje izgubljenega fanta (Založba Sanje, 2009, 300 in 239 strani) Založba Sanje je predstavila dve knjigi avtorice Nike Maj, Zapornika in Iskanje izgubljenega fanta. Pisateljičino eruptivnost je mogoče zaznati v slogu pa tudi v številu knjig, napisanih v kratkem času. D...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Zbornik znanstvenih razprav 2009

Gregor Dugar, 12.11.2009

Ostalo

Gregor Dugar, Pravna praksa, 44/2009Letošnji Zbornik znanstvenih razprav (izdajatelj PF Univerze v Ljubljani, založnik GV Založba, Ljubljana 2009, 402 strani), devetinšestdeseti zapored, prinaša obilo zanimivega branja. Zbrane razprave obravnavajo vsebinsko raznolike teme, kar bo razveselilo širok krog pravnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Čakajoč na Karadžića

mag. Dominika Švarc, 12.11.2009

Kaznovalno pravo

mag. Dominika Švarc, Pravna praksa, 44/2009Predobravnavni sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) je na statusni konferenci 20. avgusta ugotovil, da je primer zrel za začetek sojenja. Nekdanji vodja bosanskih Srbov Radovan Karadžić, ki se brani sam in zatrjuje svojo nedolžnost glede vseh enajstih točk obtožnice,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 12.11.2009

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2009Claus-Dieter Ehlermann in Mel Marquis (ur.) European Competition Law - Annual 2008: Antitrust Settlements under EC Competition Law (Hart Publishing, 2009, 468 strani) Že trinajsto leto zapored na Robert Schuman Centre for Advanced Studies na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah poteka ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Brezplačen prenos gasilskega doma v lasti občine na društvo

Maja Vagaja, 12.11.2009

Uprava

Maja Vagaja, Pravna praksa, 44/2009Gasilsko društvo je podalo pobudo, da naj občina nanj brezplačno prenese gasilski dom, ki je v lasti občine.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Tranzicija delavskih domov ali pomen stanovanjskega prava za upravljanje z migrantskimi delavci

dr. Polona Mozetič, 12.11.2009

Delovna razmerja

dr. Polona Mozetič, Pravna praksa, 44/2009Delavski domovi niso postranska stvar za znaten del od približno deset odstotkov aktivnega prebivalstva, kolikor naj bi bil v Sloveniji delež delovne sile iz tretjih držav.1 V stanovanjskopravni ureditvi so delavski domovi od nekdaj umeščeni med stanovanjske stavbe za posebne namene. Mreža delavskih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Otrokova pravica do staršev

Lan Vošnjak, 12.11.2009

Zakonska zveza in družinska razmerja, Človekove pravice

Lan Vošnjak, Pravna praksa, 44/2009Starša izvajata svoje starševstvo praviloma soglasno. Znotraj različnih družin se to soglasje dosega na različne načine. Sposobnost in pripravljenost staršev za takšno doseganje soglasja se praviloma bistveno spremeni po tem, ko njuna življenjska skupnost razpade.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Porodniški dopust in izraba letnega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 12.11.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 44/2009Delavka bo na porodniškem dopustu od 6. januarja 2010 do 5. januarja 2011. Pripada ji ves dopust za leto 2010, vendar pa delodajalec delavki ne more omogočiti, da bi dva tedna letnega dopusta izrabila v letu 2010, ker bo v tem letu dejansko delala zgolj tri delovne dni, vse preostale dni pa bo na po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Kazniva dejanja zoper čast in dobro ime - ki to so ali niso?

Saša Kmet, 12.11.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Saša Kmet, Pravna praksa, 44/2009O skupini kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime je v domači kazenskopravni in kriminološki literaturi malo zapisanega, čeprav gre za tematiko, ki, upoštevaje že pregovorno kverulantstvo Slovencev,1 vsakodnevno zaposluje akterje kazenskega pravosodja. Če že, se pisci ukvarjajo zlasti z dogmatskimi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Tretja novela Zakona o zadrugah za večjo privlačnost te organizacijske oblike

Primož Žerjav, 12.11.2009

Zadruge

dr.Franci Avsec, Primož Žerjav, Pravna praksa, 44/2009Državni zbor je 22. oktobra 2009 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-C).1 Temeljni razlog za sprejem tretje novele je obveznost, ki jo Uredba 1435/2003/ES o statutu evropske zadruge (SCE)2 nalaga državam članicam, da sprejmejo ustrezne določbe za njeno učinkovito uporab...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 12.11.2009

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 44/2009 Novele Dne 14. novembra začne veljati kar pet novel zakonov, in sicer Zakon o visokem šolstvu (ZVis), Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2), Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK), Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ), Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav čla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Pravica do pritožbe

Avtor ni naveden, 12.11.2009

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2009Učinkovito uresničenje tožnikove pravice do pritožbe zoper dopolnilno sodbo in instančna presoja pravilnosti zavrnitve njegovega višjega zahtevka sta omogočena samo, če se dopolnilna sodba obravnava skupaj z zamudno sodbo; le obe sodbi skupaj vsebujeta poleg popolne odločitve v konkretni pravdi tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Posredovanje osebnih podatkov pri javnih razpisih za sredstva EU

Irena Vovk, 12.11.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2009Prijavitelji na javne razpise, pri katerih so vir financiranja evropska kohezijska sredstva (večinoma v kombinaciji s slovenskim deležem), sprašujejo, zakaj nekateri razpisi pri poročanju zahtevajo dokumente, ki so s stališča delodajalca in varstva osebnih podatkov zelo občutljivi (na primer dokazov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Ravnanje odgovorne osebe, ki omogoča brezplačno izvajanje izobraževanja

Ferdinand Šteharnik, 12.11.2009

Uprava

Ferdinand Šteharnik, Pravna praksa, 44/2009Ravnanje nekdanjega funkcionarja, ki po prenehanju mandata prejema nadomestilo plače in hkrati v javnem ter zasebnem sektorju po več avtorskih in podjemnih pogodbah opravlja delo, za katerega prejema mesečno plačilo, ki je nekajkrat višje od minimalne plače v Republiki Sloveniji, ne pomeni kršitve d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Posredovanje zdravstvenih podatkov pri najemu kredita

Irena Vovk, 12.11.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 44/2009Banka za odobritev kredita od posameznika zahteva, da sklene življenjsko zavarovanje pri njeni zavarovalnici. Zavarovalnica pa od njega zahteva izvid z vidno diagnozo z izvidom zadnjega kontrolnega pregleda ali potrdilo zdravnika, da je bolezen ozdravljena. Ali je posameznik zavarovalnici dolžan pos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Grdo ravnanje - ogrožanje varnosti - nasilništvo

Avtor ni naveden, 12.11.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2009Če obdolženčevo ravnanje tako po kvantiteti kot kvaliteti ne presega ravnanja, ki pomeni uresničitev kaznivega dejanja grdega ravnanja po prvem odstavku 146. člena KZ oziroma ogrožanja varnosti po prvem odstavku 135. člena KZ-1, njegovega dejanja ni mogoče opredeliti (tudi) kot kaznivo dejanje nasil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄44

Vsebina PP št.44/2009

Avtor ni naveden, 12.11.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 44/2009stran 3 UVODNIK dr. Miha Juhart Potemkinova vas bolonjske reforme
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 44

Leto objave

< Vsi
2009(45)
> November(45)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG HIJ K LM NOP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov