O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Tožbe sodnikov so bile vložene zaradi arogance in ignorance prejšnje vlade

mag. Igor Strnad, 16.10.2009

Sodišča

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 40-41/2009Vlada RS in Državni zbor skušata s popravki zakonov, ki urejajo status in plačni položaj pravosodnih funkcionarjev, odpraviti neustavno stanje, ki je bilo ugotovljeno z odločbama Ustavnega sodišča iz let 2006 in 2008.1 Sedanja opozicija tudi tokrat vehementno nasprotuje izpolnitvi odločb Ustavnega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Skrbni pregled podjetja

Katarina Koren, 16.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jerneja Jeraj, Katarina Koren, Pravna praksa, 40-41/2009Skrbni pregled (angl. due diligence) je v praksi skupek opravil, ki so usmerjena v temeljit pregled podjetja ali dela podjetja (v nadaljevanju podjetje) za potrebe naročnika skrbnega pregleda. Naročnik skrbnega pregleda je najpogosteje interesent za nakup podjetja,1 ki želi zbrati čim več informacij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Stopnja DDV od uporabe bowling steze

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-243/2009, 3. september 2009 • Po kateri davčni stopnji se z DDV obdavči uporabo bowling steze (igra oziroma ura igranja)? Uporaba bowling steze (igra oziroma ura igranja bowlinga) se obdavči z DDV po nižji, 8,5-odstotni stopnji od davčne osnove, kadar je uporabnina zaračun...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Neodplačni prenos zemljišča in obračun DDV

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-255/2009-2, 16. september 2009 • Občina namerava kot davčni zavezanec neodplačno prenesti zemljišče na Republiko Slovenijo. Ali je treba od takšne transakcije obračunati DDV? Pri odgovarjanju izhajamo iz predpostavke, da občina v zameno za navedeno zemljišče od Republike ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 42150-12/2009, 2. oktober 2009 • Kakšna je davčna obravnava obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu v primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih, katerih imetniki so upokojenci, študentje ali otroci, obrestovana po 3-odstotni letni obrestni meri, pri preosta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Posojila družbi namesto lastnega kapitala

Kristijan Anton Kontarščak, 16.10.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Kristijan Anton Kontarščak, Pravna praksa, 40-41/2009Zaradi zmanjšanja ponudbe finančnih sredstev s strani bank (angl. t. i. credit crunch) v pogojih trenutne finančne krize v večjem obsegu zagotavljajo potrebno finančno pomoč (v obliki posojil, odlogov plačil, posode stvari ipd.) gospodarskim družbam tudi družbeniki teh družb. Pri tem pa se v praksi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009V Uradnem listu RS, št. 68 z dne 28. avgusta 2009, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki ga je izdal minister za finance na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pridobitev letnega dopusta v času koriščenja starševskega dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 16.10.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 40-41/2009 Delavka je bila na porodniškem dopustu od novembra 2008 do avgusta 2009. • Ali ji pripada ves dopust za leto 2009, glede na to, da do 30. junija 2009 ni izrabila niti enega dne dopusta? Druga delavka je na porodniškem dopustu od decembra 2008 do 15. decembra 2009. • Ali delavki pripada ves dopus...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Stopnja DDV od geodetskih storitev

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-244/2009-2, 25. avgust 2009 • Za svoje stranke (fizične osebe) bom izvajal pogodbeno komasacijo na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kot pripravo na gradnjo. Ker so stranke lastniki omenjenih zemljišč in tudi neposredni investitorji gradnje stanovanjskega naselja, me zanima...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vračilo DDV v drugi državi članici EU po 1. januarju 2010, če davčni zavezanec opravlja oproščeno in obdavčeno dejavnost

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-256/2009-2, 14. september 2009 • Ali bodo s 1. januarjem 2010 kakšne spremembe v zvezi z vračilom DDV v drugi državi članici EU glede na to, da opravljam v državi članici sedeža obdavčeno in oproščeno dejavnost? Davčni zavezanec bo v zahtevku za vračilo DDV, ki bo predlože...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Začasna odredba - prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009Neskladje med podatki o nepremičninah, navedenih v predlogu za izdajo začasne odredbe, in zemljiškoknjižnimi podatki ter o nepremičninah po stanju ob izdaji sklepa o predlogu za izdajo začasne odredbe samo po sebi ni ovira za izdajo začasne odredbe o prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Privilegij zoper samoobtožbo - klic obdolženca na operativno komunikacijski center

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009Izjave, dane ob klicu na operativno komunikacijski center, nimajo statusa uradnega zaznamka o zbranih obvestilih s strani obdolženca, glede katerega velja, da se iz spisa izloči, če je bila izjava dana policiji pred poukom po četrtem odstavku 148. členu ZKP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Zastaralni rok za terjatev

dr. Jasna Murgel, 16.10.2009

Civilni sodni postopki

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 40-41/2009Kot upravnik zalagamo denar za plačilo računa Elektru Celje za skupno elektriko na stopniščih večstanovanjskih stavb, ne glede na prejeta plačila s strani etažnih lastnikov. Neplačnike nato terjamo sami. Zastaralni rok za te terjatve je pet let.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Ali je mediju res jasno, kje so meje začasne odredbe?

David Premelč, 16.10.2009

Civilni sodni postopki

David Premelč, Pravna praksa, 40-41/2009Da primer Cerani v zadnjem času vzbuja precej pozornosti v novinarski in pravni stroki, potrjujejo med drugim kar štirje prispevki v PP na to temo1 v manj kot mesecu dni. Očitno gre za žgočo temo, ki buri duhove pravnikov (in še bolj novinarjev). Zelo grobo opisano je razprava do zdaj potekala od pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vedo, kaj hočejo?

mag. Janez Tekavc, 16.10.2009

Sodišča

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 40-41/2009Sodniška služba je ena najstarejših služb v človeški družbi. Kjer so spori, je tudi razsojanje, in kjer je razsojanje, se le redkokdaj zgodi, da sta s sodbo zadovoljni obe strani. Celo biblični sodnik Salomon s svojo slavno sodbo verjetno ni zadovoljil obeh strani. Neprava mati je nedvomno odšla z o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Kdo bo sodil o sodniških plačah?

Iztok Ščernjavič, 16.10.2009

Sodišča

Iztok Ščernjavič, Pravna praksa, 40-41/2009V preteklih dneh so strani enega od tiskanih medijev zapolnili prispevki na temo sodniških plač, tokrat v zvezi s tožbami, ki so jih vložili sodniki zaradi premalo izplačanih plač v preteklem obdobju. Izhodišče prispevkov je informacija, da naj bi vsi sodniki Višjega delovnega in socialnega sodišča ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Pravni zapleti v postopku volitev romskih svetnikov

Blaž Kovač, 16.10.2009

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 40-41/2009Romska manjšina1 je 27. septembra 2009 v mestni občini Novo mesto volila člana občinskega sveta - predstavnika romske "skupnosti" (v nadaljevanju: romski svetnik). Zaplet je povzročilo dejstvo, da je na volitvah kandidirala Nerominja (najverjetneje Slovenka) in na volitvah zmagala. Protikandidat je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Skladnost nacionalne ureditve z načelom prepovedi diskriminacije iz prava Skupnosti

Katarina Vatovec, 16.10.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 40-41/2009Izvršitveni pravosodni organ lahko zavrne izvršitev evropskega naloga za prijetje, če je ta nalog izdan zaradi izvršitve zaporne kazni ali ukrepa, vezanega na odvzem prostosti, ko se zahtevana oseba nahaja v izvršitveni državi članici ali je državljan ali prebivalec te države, in se ta država zaveže...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Evropa

Irena Vovk, 16.10.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2009 Torek, 6. 10. Enotno elektronsko cestninjenje. Evropska komisija je sprejela odločbo o določitvi glavnih tehničnih specifikacij in zahtev, potrebnih za vzpostavitev enotnega evropskega elektronskega cestninjenja (European Electronic Toll Service - EETS). EETS se bo uporabljal na vsej infrastruktur...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vsebina PP št.41/2009

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009stran 3 UVODNIK Aleš Zalar Branimo svobodo, zagotavljamo pravičnost
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Slovenska sodišča in postopek za predhodno odločanje

dr. Matej Avbelj, 16.10.2009

Civilni sodni postopki

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 40-41/2009Člen 234 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Pogodba ES), ki vsebuje eno od pravnih podlag za sprožitev postopka predhodnega odločanja pred Sodiščem ES, se je v zgodovini EU izkazal za enega ključnih mehanizmov pravne integracije držav članic. Na njegovi osnovi se je namreč oblikoval sodni dia...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Priznanja in nagrade za leto 2009

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Sodišča

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009Izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije je (na podlagi pravilnika o priznanjih in nagradah ZDPS, sprejetega in objavljenega v letu 2000) 11. junija 2009 v Pravni praksi, št. 23, objavil razpis za predlaganje kandidatov, med katerimi naj bi izbrali letošnje dobitnike priznanj zveze: za življe...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009 je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje - ZNDM-2A (Ur. l. RS, št. 77/09) - veljati začne 17. oktobra, razen določb 8., 9. 10. in 12. člena, ki začnejo veljati 17. aprila 2010. 2. Zakon o spremembah...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 16.10.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 40-41/2009- v zvezi s sodno statistiko (Alenka Jeraj); - v zvezi z nedelovanjem inšpekcije Ministrstva za okolje in prostor (Bogdan Barovič); - v zvezi s spremembo zakona o jamstveni shemi RS za fizične osebe (Rado Likar); - v zvezi s priznavanjem tujih izobraževalnih kvalifikacij (Levanič Dejan); - v z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄40-41

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 16.10.2009

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 40-41/2009od 6. do 12. oktobra Torek, 6. 10. Nova ureditev pogrebne dejavnosti. Odbor Državnega zbora za okolje in prostor je na seji zavrnil predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju s pokopališči, ki ga je predlagal poslanec Janez Ribič (SLS). Kot je poudaril generalni direktor direktorata za n...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 40-41

Leto objave

< Vsi
2009(51)
> Oktober(51)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG HIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov