O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 55)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Obvezna razlaga, ki ne pojasnjuje, temveč spreminja

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009Prvi odstavek 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača (Ur. l. RS, št. 45/05 - UPB in 102/07) je bil v delu, ki je določal, da so stanovanjski objekti v naseljih Divača in Senožeče lahko tudi večetažni, vendar se mora njihova etažna velikost prilagajati krajevnim značilnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Vpliv države in lokalne skupnosti na imenovanje ravnateljev javnih osnovnih šol in vrtcev

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009Odločba US RS, št. U-I-205/07, z dne 12. marca 2009 Druga alineja drugega odstavka in sedmi odstavek 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 64/01, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 16/07 - UPB in 36/08) nista v neskladju z Ustavo. Izpod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Vzorčni zakon UNIDROIT o lizingu

Maja Ekart, 26.3.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Ekart, Maja Ekart, Pravna praksa, 12/2009Pod okriljem Mednarodnega inštituta za unifikacijo mednarodnega zasebnega prava (UNIDROIT) je bil novembra 2008 sprejet Vzorčni zakon UNIDROIT o lizingu,1 ki je nadgradnja Konvencije UNIDROIT o mednarodnem finančnem lizingu.2 Vzorčni zakon daje nacionalnim zakonodajalcem temeljne rešitve za izhodišč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Razpisi

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Ur. l. RS, št. 12/08, in Ur. l. RS, št. 7/09 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje ter Deželna banka Slovenije; sprva določen rok je podaljšan do 30. aprila oz. do podelitve kreditov v vrednosti 1,25 milijona evrov. Ur. l. RS, št. 115/08 2. Štipendije...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Ali želite, da vam sodi računalnik?

dr. Aleš Završnik, 26.3.2009

PRAVOSODJE

dr. Aleš Završnik, dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 12/2009Na številnih letališčih sistemi za hitro vkrcavanje potnikov z uporabo biometričnih tehnologij preslikave potnikovega očesa ali prstnega odtisa pospešujejo prehodnost in preverjanje identitete potnikov. V nekaterih ameriških državah so uvedli kar tehnologijo preslikave telesa čez oblačila. Nadzorova...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Pravni interes za izpodbijanje zakonske ureditve referenduma

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009Sklep US RS, št. U-I-45/09, z dne 12. marec 2009 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Ur. l. RS, št. 26/07 - UPB) se zavrže. Pravnega interesa za izpodbijanje zakonske ureditve referenduma ni mogoče izkazati z navedbami, da se z uresničevan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Izraba dopusta

mag. Nataša Belopavlovič, 26.3.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 12/2009 Ali je določilo Zakona o delovnih razmerjih o izrabi dopusta, "da mora en del trajati najmanj dva tedna", možno pravilno izvajati tako, da če je delavec v letu, za katero mu je bil dopust odmerjen, tega izkoristil npr. več kot dva tedna, vendar v treh delih, od katerih noben ni trajal dva tedna, la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Različna ureditev participacije delavcev v upravnem odboru in nadzornem svetu

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009Prvi odstavek 1. člena v delu, ki se nanaša na samostojne podjetnike posameznike z najmanj 50 delavci, drugi odstavek 12. člena, 67. člen, drugi odstavek 79. člena, drugi odstavek 81. člena in 84.a člen Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, št. 42/07 - UPB) niso v neskladju z Ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Javno dobro

Slađana Mrkonjić, 26.3.2009

Lastnina in druge stvarne pravice, Stavbe in stavbna zemljišča

dr. Renato Vrenčur, dr. Slađana Mrkonjić, Slađana Mrkonjić, Pravna praksa, 12/2009* Vprašanje je postavil naročnik PP na seminarju Pravna ureditev nepremičnin, GV Založba, 10. september 2008. V listu B je vknjiženo "javno dobro". Iz pogodbe in lista A izhaja, da se nanaša na ceste. Ni pa določeno, ali gre za javno dobro v lasti države ali občine. Služnostni upravičenec predlaga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in Luksemburgu

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Pojasnilo DURS, št. 4217-50/2009, 9. marec 2009 • V Belgiji prejemam dohodke, od katerih se odteguje davek. Kje se dobi potrdilo, opredeljeno v drugem odstavku 13. člena Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003, na podlagi katerega lahko uveljavim izjemo pri postopku davčnega odtegljaja, tj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Pogodbena odškodninska odgovornost - odtujitev stvari, dane v najem

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009Sklep II Ips 564/2006, 8. januar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 812/2004) ZOR - drugi odstavek 262. člena, prvi odstavek 266. in 593. člena, 567. in 591. člen Za pravilen odgovor na vprašanje, ali je tožena stranka z odtujitvijo v najem dane stvari kršila najemno in franšiz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona pri garantiranem certifikatu

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Pojasnilo DURS, št. 42150-1/2009, 18. marec 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Pravni napovednik

mag. Katarina Krapež, 26.3.2009

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 12/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2009

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009V Ur. l. RS, št. 18/09 z dne 9. marca 2009 je bil objavljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. aprila 2009 dalje določa nove višje zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). Nove viš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Davek od dohodkov pravnih oseb Pojasnilo DURS, št. 007-20/2009, 2. marec 2009 • Kako je z davčno obravnavo premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU)1 v povezavi z Zakonom o davku...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Obdavčitev denarne nagrade iz tujine

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-67/2009, 2. marec 2009 • V tujini svetovno znano podjetje je med svojimi uporabniki izžrebalo denarne nagrade. Kako se prejem take nagrade davčno obravnava, če je dobitnik državljan Republike Slovenije? Zakon o dohodnini (ZDoh-2)1 v prvem odstavku 5. člena določa, da rez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Enoten postopek zoper več obdolžencev - zaslišanje obdolženca kot priča

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009Sodba I Ips 451/2008, 11. december 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 1507/2007 ZKP - 227. in 234. člen Obdolženec nikoli ne more biti priča v lastni zadevi in tudi ne v enotnem postopku zoper soobdolžence, ne glede na (ne)povezanost kaznivih dejanj. Iz obrazložitve Z uvodo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009- v zvezi z subvencioniranjem nakupa ekoloških vozil (dr. Luka Juri); - v zvezi z razpisi Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Robert Hrovat); - v zvezi s sprejetjem interventnega zakona (Srečko Prijatelj);- v zvezi z delovanjem Slovenske vojske (Zmago Jelinčič Plemeniti);- v zvezi z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

O kaznovalnopravni odgovornosti za napake pri internem strokovnem nadzoru v zdravstvu

dr. Damjan Korošec, 26.3.2009

Kazenski postopek

dr. Damjan Korošec, dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 12/2009Informacije, ki jih o ugotavljanju različnih odgovornosti za smrt otroka Bora Nekrepa kot posledico domnevnih zdravniških napak prek javnih občil po koščkih prejema slovenska javnost, so vznemirljive. Tudi z vidika teorije kaznovalnega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu - ZZavar-F (Ur. l. RS, št. 19/09) - veljati začne 28. marca. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu - ZBan-1C (Ur. l. RS, št. 19/09) - veljati začne 28. marca. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Vsebina PP št.12/2009

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009stran 3 UVODNIK dr. Aleš Završnik Ali želite, da vam sodi računalnik?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Dodelitev radijskih frekvenc kot koruptivno dejanje?

Mark Pohar, 26.3.2009

Uprava

Mark Pohar, Mark Pohar, Pravna praksa, 12/2009Dne 27. februarja 2009 je na svojih spletnih straneh Komisija za preprečevanje korupcije objavila načelno mnenje št. 162, v katerem ugotavlja, da naj bi odgovorne osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) pri dodelitvi radijskih frekvenc za UMTS družbi Tušmobil, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Pravna kultura

dr. Marijan Pavčnik, 26.3.2009

Ostalo

dr. Marijan Pavčnik, dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 12/2009Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Iz Poročevalca Državnega Zbora

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009 Številka 30 (16. marec 2009): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu - nujni postopek; - poročilo odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje k predlogu zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄12

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 26.3.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2009Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
2009(55)
> Marec(55)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE FG HI J K L M NOP QRS Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov